Moet mijn kind naar een kinderdagverblijf? Voor- en nadelen en kenmerken van een goede voorziening

Veel ouders vragen zich al tijdens de zwangerschap af wanneer zij hun kind in de opvang willen plaatsen. Vooral voor moeders die snel weer aan het werk willen, is de crèche vaak een belangrijke oplossing. …

Moet mijn kind naar een kinderdagverblijf? Voor- en nadelen en kenmerken van een goede voorziening

kinderkrippe
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Na de zwangerschap
 6. »
 7. Moet mijn kind naar een kinderdagverblijf? Voor- en nadelen en kenmerken van een goede voorziening
Vanaf wanneer kan mijn kind naar de crèche?

De leeftijd waarop een kind naar de crèche mag, hangt af van de desbetreffende regelgeving. In Duitsland is het meestal mogelijk vanaf 1 jaar. Sommige voorzieningen bieden opvang vanaf de leeftijd van 8 weken.

Wat is een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf is een voorziening waar kinderen van 0 tot 3 jaar worden opgevangen. Crèches worden geleid door gekwalificeerde opvoeders en bieden kinderen voor- en vroegschoolse educatie en ondersteuning.

Wat doen mijn kinderen in de crèche?

Op de crèche kunnen kinderen spelen, leren, zich sociaal ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aanleren. Opvoeders bieden kinderen leeftijdsgerichte activiteiten en projecten die hun cognitieve, taal- en motorische vaardigheden ontwikkelen.

Veel ouders vragen zich al tijdens de zwangerschap af wanneer zij hun kind in de opvang willen plaatsen. Vooral voor moeders die snel weer aan het werk willen, is de crèche vaak een belangrijke oplossing. Tegelijkertijd vragen veel ouders zich af of het wel een goed idee is om hun kind op zo’n jonge leeftijd in de kinderopvang te plaatsen – veel kinderdagverblijven kunnen immers al baby’s vanaf 8 weken opvangen. Feit is dat deze vraag niet kan worden beantwoord met een algemeen ja of nee, omdat veel factoren een rol spelen.

Om uw beslissing wat makkelijker te maken, laten we u in het volgende artikel kennismaken met het concept van een kinderdagverblijf. Daarnaast geven wij u informatie over hoe u een goede crèche kunt herkennen en welke voor- en nadelen het onderwerp met zich meebrengt.

Crèche: de kleuterschool voor de allerkleinsten

Een crèche is een kinderdagverblijf voor kinderen van nul tot drie jaar. Crèches zijn vaak verbonden aan kleuterscholen of kinderdagverblijven, zodat je kind een naadloze overgang kan maken tussen crèche en kleuterschool.

De kinderopvangratio in crèches is lager dan in kleuterscholen. Er mogen niet meer dan 5 kinderen per verzorger zijn. In de crèche krijgt uw kind eten en luiers en wordt het gestimuleerd in zijn motorische, taal-, persoonlijke en sociale vaardigheden.

kinderkrippe

De pedagogische opdracht van kinderdagverblijven

In goede kinderdagverblijven krijgt de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind veel ruimte en aandacht. Ook moet uw kind ondersteund worden in zijn zelfstandigheid. Vooral op deze jonge leeftijd zijn kinderen net sponzen – ze zuigen alles op, leren in een waanzinnig tempo en willen de hele dag input. Daarom is adequate ondersteuning bijzonder belangrijk.

De motorische en taal-communicatieve vaardigheden van uw kind worden in de crèche bevorderd. Daarnaast wordt zijn concentratievermogen getraind in een mate die bij het kind past. Ook zijn sociale vaardigheden worden van jongs af aan getraind. Het kind leert bijvoorbeeld te delen en zijn behoeften kenbaar te maken.

kinderkrippe
Sociale vaardigheden worden getraind

Ook de emotionele ontwikkeling is belangrijk. Opvoeders moeten weten hoe zij de jongste kinderen adequaat kunnen begeleiden in hun emoties. Een geduldige en liefdevolle omgeving is hiervoor belangrijk.


Verschillende pedagogische concepten in kinderdagverblijven

Er zijn verschillende pedagogische concepten die in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen worden toegepast. Sommige kinderdagverblijven volgen strikt één bepaald concept. Vaker zijn er echter gemengde benaderingen, afhankelijk van de benaderingen waarin het personeel is opgeleid. Enkele bekende benaderingen zijn:

 • Montessori-onderwijs: hier ligt de nadruk sterk op het zelfsturend leren van uw kind. Als het Montessori-concept in het kinderdagverblijf wordt toegepast, legt de voorziening veel nadruk op het zodanig inrichten van de omgeving dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan leren en bewegen.
 • Reggio Emilia-pedagogiek: Hier ligt de nadruk op de omgeving en leren door spelen. Het kind moet de wereld leren kennen door zijn eigen ervaring. Deze aanpak staat bekend om zijn verscheidenheid aan methoden. Taalkundige, lichamelijke, muzikale en kunstzinnige uitdrukkingsvormen staan hier op gelijke voet.
 • Vrijeschoolonderwijs: In het vrijeschoolonderwijs zijn de ontwikkeling van de ziel en het lichaam even belangrijk. De leraren besteden aandacht aan een harmonieuze omgeving en stimuleren de creativiteit van uw kind.
 • Natuuronderwijsbenaderingen: Hier wordt er speciaal op gelet dat zelfs de jongste kinderen veel tijd in de natuur doorbrengen en over dieren en planten leren. Deze aanpak wordt steeds populairder, want ook hier staat het thema duurzaamheid centraal.

Organisatie in een kinderdagverblijf: een kindvriendelijke dagindeling

In een kinderdagverblijf wordt de dagelijkse routine afgestemd op de behoeften van de kinderen. Op deze leeftijd is het belangrijk dat de kinderen veel tijd hebben voor vrij spel. Daarnaast wordensociale vaardigheden getrainddoor middel van gezamenlijke activiteiten . Een klein programma traint het concentratievermogen van de kinderen, bijvoorbeeld samen muziek maken met percussie-instrumenten of kijken naar een poppenkast.

kinderkrippe

De organisatie van de maaltijden verschilt van kinderdagverblijf tot kinderdagverblijf. Sommige krijgen hun eten geleverd door een cateringdienst . Grotere voorzieningen hebben vaak een eigen kok. Bij ouderinitiatieven komt het ook voor dat de ouders bij toerbeurt zelf koken. Hoeveel maaltijden je kind op de crèche eet, hangt af van hoe lang hij of zij er verblijft. De meeste kinderdagverblijven bieden nu hele dagen opvang , maar je kunt ook kiezen voor een kleiner aantal maaltijden.

Uw kind wordt op de crèche ook verschoond en verzorgd. In de regel moet je zelf luierverzorgingsproducten meenemen. Sommige kinderdagverblijven organiseren dit zelf en vragen een toeslag.

Kosten en financiering

De kosten voor een kinderdagverblijf zijn afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld de grootte van de stad waarin u woont en het pedagogisch concept van het kinderdagverblijf.

Bij kinderdagverblijven van gemeentelijke of zelfstandige aanbieders wordt meestal een ouderbijdrage gevraagd die niet afhankelijk is van het inkomen. Deze ligt meestal tussen de 200 en 300 euro. Soms is er ook de mogelijkheid om de bijdrage te spreiden volgens het aantal uren opvang.


Tip: Er zijn verschillende manieren om de kosten van een kinderdagverblijf te financieren. Als het inkomen van de ouders onder een bepaalde grens ligt, kunnen zij worden vrijgesteld van de ouderbijdrage of een korting krijgen. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend. Hoe dit werkt, kunt u te weten komen bij de verantwoordelijke gemeente of de kinderopvang zelf.


Crèches van particuliere aanbieders zijn duurder. In de regel kost een plaats in zo’n voorziening tussen de 500 en 1.500 euro per maand.

Hoe kiest u het juiste kinderdagverblijf?

De juiste crèche vinden is vaak niet zo eenvoudig. In veel steden is er een tekort aan geschoold personeel, wat een negatief effect heeft op de opvangsleutel of het aantal beschikbare voorzieningen. Vooral voor de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar, waar nog geen wettelijk recht op een kinderopvangplaats bestaat, is de zoektocht vaak moeilijk. Begin daarom vroeg met zoeken.

kinderkrippe
De lokalen in het kinderdagverblijf zijn belangrijk.

Hier volgen enkele punten om rekening mee te houden bij het zoeken naar een plaats. U kunt uzelf de volgende 10 vragen stellen bij het kiezen van een geschikt kinderdagverblijf:


10 vragen om aan het kinderdagverblijf te stellen

1 Is het kinderdagverblijf goed bereikbaar?

Bedenk hoe je elke dag naar het kinderdagverblijf komt: Met de auto, de fiets of het openbaar vervoer? Moet het kinderdagverblijf op loopafstand liggen? Dan moet u uw zoekcriteria daarop afstemmen.

2 Is een bepaald pedagogisch concept belangrijk voor u?

Vaak kunt u door een eerste gesprek of een bezoek aan de website achterhalen hoe de voorziening werkt. Anders kan een gesprek met het management duidelijkheid verschaffen.

3 Hoeveel mag een kinderdagverblijf kosten?

In Duitsland betaalt u bij de meeste kinderdagverblijven alleen de ouderbijdrage en eventueel een vast bedrag voor de maaltijden. Meer informatie vindt u in het vorige hoofdstuk van dit artikel.

4 Welke indruk maakt het personeel op u?

Behandelen de leidsters de kinderen met liefde en geduld? Heeft je kind een vaste verzorger? Dit laatste is vooral belangrijk voor de jongste kinderen. En: wat is de kinderopvangratio?

5 Welke ruimtes zijn er beschikbaar en hoe zijn ze ingericht?

Let erop dat de inrichting geschikt is voor kleine kinderen (toegankelijke planken? Geen bronnen van gevaar? Speelvoorzieningen? Luiertafel aanwezig? Bedden? Netheid?)

6 Wat zijn de openingstijden?

Het is belangrijk dat ze aansluiten bij uw werktijden.

7 Is er een vaste dagstructuur?

Vooral voor de jongste kinderen geeft een vaste structuur zekerheid. Vast betekent echter niet star of overvol: Er moet voldoende ruimte zijn voor vrij spel en de individuele behoeften van de kinderen. Voor zuigelingen zijn individuele drink- en slaaptijden heel belangrijk om hun basisvertrouwen te versterken.

8 Wat is de groepssamenstelling?

De samenstelling is altijd gunstig wanneer de groep bestaat uit oudere en jongere kinderen, omdat vooral de kleintjes veel leren van de ouderen.

9 Worden er lange inwerkperiodes (2-4 weken) aangeboden?

Het is van groot belang dat de overgang naar de opvang buiten de deur soepel verloopt en dat uw kind zich prettig voelt in vreemde handen. Opname in het kinderdagverblijf betekent immers vaak dat ouders en kind voor het eerst lange tijd van elkaar gescheiden zijn.

10 En last but not least: Welke betrokkenheid van de ouders wordt verwacht?

Het belangrijkste hierbij is wat u zelf wilt: Wilt u veel initiatief nemen? Is medezeggenschap belangrijk voor u? Dat vind je vaak terug in ouderinitiatieven. Of is het voor jou belangrijker dat je zo min mogelijk organisatorische inspanning hebt?


kinderkrippe

Een plaats krijgen in een kinderdagverblijf betekent contacten leggen

Om een plaats in een kinderdagverblijf te krijgen, kunt u meestal eerst telefonisch of via een afspraak informatie krijgen van uw gemeente. Veel gemeenten hebben ook websites waar u de belangrijkste informatie kunt vinden.

Vervolgens moet u nagaan welke kinderdagverblijven er in uw omgeving zijn, dan is het tijd om aan de telefoon te gaan. Zo kom je te weten of er plaatsen beschikbaar zijn. Sommige voorzieningen vinden het ook prettig als u persoonlijk komt – u kunt het beste van tevoren telefonisch vragen of dit gewenst is. Zo kun je ook een goede indruk krijgen van de voorziening en het personeel.


Tip: Een andere mogelijkheid is om in contact te komen met andere gezinnen met kinderen. Als u mensen in de buurt kent, vraag dan of u hen mag begeleiden naar hun kinderdagverblijf.

Als u eenmaal een kinderdagverblijf heeft gevonden dat bij u past en waar een plaats vrij is, kunt u tijdens een persoonlijke afspraak uw kinderopvangbehoeften bespreken. U krijgt dan meestal nadere informatie, zoals welke kosten in rekening worden gebracht en welke documenten u moet overleggen om uw kind een plaats in het kinderdagverblijf te kunnen geven.


Voor- en nadelen van een kinderdagverblijf

Tot slot geven we u graag een lijst met voor- en tegenargumenten die u kunt gebruiken als leidraad bij uw beslissing voor of tegen een kinderdagverblijf.

VoordelenNadelen
Je hebt de mogelijkheid om te gaan werken.Een kinderopvangplaats kost geld.
Je kind wordt opgevangen en actief begeleid door ervaren leidsters.Uw kind is langere tijd van u gescheiden.
Uw kind leert andere kinderen kennen en legt sociale contacten.Uw kind kan ziek worden omdat het met veel andere kinderen is.

Tot slot nog één ding

Een kinderdagverblijf kan een grote steun zijn voor u en uw kind. Het is belangrijk om goed na te denken of een kinderdagverblijf voor u de juiste keuze is en welk kinderdagverblijf het beste bij u past. Zoals u heeft gezien, hangt het van veel factoren af of een kinderdagverblijf bij u past en welke factoren een rol spelen. Uiteindelijk blijft het uw individuele beslissing en hangt het af van uw persoonlijke omstandigheden.

Bronnen

 • Concept van een kinderdagverblijf: netmoms.de
 • Voorstelling van een kinderdagverblijf: Katholische Kinderkrippe St. Augustin
 • Een goed kinderdagverblijf kiezen: eltern.de

FAQ kinderdagverblijf

Wat kost een kinderdagverblijf per maand?

In de regel kost een kinderdagverblijf 200 – 300 € per maand. Faciliteiten van particuliere aanbieders zijn echter aanzienlijk duurder.

Zijn crèches goed of slecht voor mijn kind?

Of een kinderdagverblijf goed of slecht is voor een kind hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld van de behoeften van het kind en het gezin. Crèches hebben zowel voor- als nadelen, maar ze kunnen een grote steun zijn voor het kind en het gezin.

Wat is beter – de crèche of een kinderoppas?

Of een kinderdagverblijf of een oppas beter is voor een kind, hangt af van verschillende en individuele factoren. Een kinderdagverblijf biedt professionele voorschoolse educatie en ondersteuning. Een kinderoppas biedt een gezinssfeer en individuele zorg.

Wat is het verschil tussen een kinderdagverblijf en een cr èche?

Kita is de afkorting van “kinderdagverblijf” en is een verzamelnaam voor crèche en kleuterschool. Niet alle kinderdagverblijven hebben echter een crèche. Het verschil tussen crèche en Kita is dus dat in de crèche specifiek kinderen van 0 tot 3 worden opgevangen, in de Kita worden alle kinderen van 0 tot 6 opgevangen.

Crèche of kleuterschool – waar hoort mijn kind thuis?

Of uw kind naar de crèche of de kleuterschool gaat, hangt af van zijn of haar leeftijd. Is het ouder dan 3, dan gaat het naar de kleuterschool, anders naar de crèche.

Gerelateerde berichten