Rotavirus bij kinderen en baby’s: diarree, braken en buikpijn

Het rotavirus is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor een maag-darmziekte bij uw kind. Het rotavirus is zeer besmettelijk en komt meestal voor bij baby’s, peuters of kinderen. Er bestaan geen medicijnen tegen de oorzaak. …

Rotavirus bij kinderen en baby’s: diarree, braken en buikpijn

Das können Symptome von dem Rotavirus sein
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Kinderziekten
 6. »
 7. Rotavirus bij kinderen en baby’s: diarree, braken en buikpijn
 • Het rotavirus is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor een maag-darmziekte bij uw kind.
 • Het rotavirus is zeer besmettelijk en komt meestal voor bij baby’s, peuters of kinderen.
 • Er bestaan geen medicijnen tegen de oorzaak. In plaats daarvan helpen veel vocht en bedrust bij een ziekte.

Uw kind spookt en heeft diarree? Deze afweerreactie kan wijzen op een maagverstoring of een infectie met het rotavirus. Vooral bij baby’s en kinderen heeft het rotavirus het gemakkelijk. Naarmate je kind ouder wordt, ontwikkelt het een eigen rotavirusbescherming, maar ook die houdt geen leven lang stand. Dit artikel vertelt u veel over de overdracht, het verloop van de ziekte en hoe lang de symptomen besmettelijk zijn. Ook weegt dit artikel af of een rotavirusvaccinatie denkbaar is voor je kind en welke bijwerkingen eraan verbonden zijn.

1. rotavirus bij kinderen wordt overgedragen via mensen, voorwerpen en voedsel.

Het rotavirus is een zeer hardnekkig virus dat zeer lang besmettelijk is. Volgens het Federaal Centrum voor Gezondheidsvoorlichting kan het meerdere weken overleven in water. Zelfs in opgedroogde ontlasting blijft het rotavirus meerdere dagen besmettelijk.

Het rotavirus wordt uitgescheiden in de ontlasting. Als hier slechts minimale sporen achterblijven, kunnen ze in de mond terechtkomen en van daaruit in het spijsverteringskanaal. Hier veroorzaken ze de maag- en darmziekte. Zo verloopt de infectie van mens tot mens.

Besmetting is ook mogelijk via gedeelde voorwerpen of zelfs woonruimtes. Wie ondanks zijn ziekte hetzelfde toilet gebruikt als een kind met rotavirus, loopt het risico besmet te raken via minideeltjes op het toilet, de handdoek, de wastafel of kranen en handgrepen.

Ook van daaruit is de weg van de virussen steeds dezelfde: het rotavirus komt via de mond in het spijsverteringskanaal terecht en belandt in de darm. Zeldzamer is een besmetting via onrein water of zelfs voedsel, waaraan de ziekteverwekker van het rotavirus zich letterlijk vastklampt.

2. Een te vroeg geboren baby met de ziekte is langer besmettelijk dan een zuigeling met het rotavirus.

Er bestaan statistisch verkregen waarden over de tijd vanaf de besmetting met het rotavirus tot het uitbreken van de ziekte. Er zijn ook richtwaarden bij benadering over de duur en het risico van besmetting, die ook na het verdwijnen van de symptomen voortduurt:

 • De ziekte breekt ongeveer één tot drie dagen na besmetting met het rotavirus uit.
 • De symptomen duren ongeveer twee tot zes dagen.
 • Zodra de symptomen zijn verdwenen, kan de uitgescheiden ontlasting nog acht dagen besmettelijk zijn.

Vooral groepen mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals te vroeg geboren baby’s, zijn vaak nog langer besmettelijk. Gedurende deze periode moet u veel belang hechten aan hygiëne.

3. het rotavirus laat het kind achter met deze symptomen

De symptomen van een rotavirusziekte treden vrij plotseling op. Een kind met rotavirus krijgt diarree, klaagt over buikpijn en moet waarschijnlijk overgeven. Sporen van slijm in de ontlasting zijn een aanwijzing dat het niet alleen om een geïrriteerde maag gaat, maar om een infectie met het rotavirus. Symptomen als koorts, verkoudheid en hoest kunnen ook gepaard gaan met een rotavirusinfectie.

Een kinderarts vertelt in deze video meer over de symptomen en klachten:

https://www.youtube.com/watch?v=Xt69OAAQc8E&feature=youtu.be

Hoe jonger de getroffene, hoe ernstiger de ziekte meestal is. Dit betekent ook dat een baby met rotavirus meestal ernstiger wordt getroffen dan een peuter met rotavirus of een ouder kind dat rotavirus oploopt. De reden ligt in het lichaamsvocht, dat door diarree en braken snel wordt afgebroken.

Duizeligheid en problemen met de bloedsomloop zijn de meest voorkomende gevolgen van vochtverlies. Als dit niet wordt gecompenseerd, kan het vochtverlies een levensbedreigend gevolg van een ziekte worden.

Let op: Als een baby ziek wordt van het rotavirus, is het verloop meestal even gevaarlijk als wanneer een bejaarde ziek wordt van het rotavirus. Beide lijden vooral onder het snelle verlies van water en zout in het lichaam. Een gezonde volwassene daarentegen kan zelfs genezen van een infectie zonder acute symptomen.

Als uw kind ziek wordt van het rotavirus, zijn bedrust en veel vocht het beste medicijn.

Er zijn geen medicijnen die de oorzaak van de ziekte bestrijden. Dit betekent dat er geen oorzakelijke behandeling is, maar alleen manieren om de optredende symptomen te verlichten.

Let op: Neem geen medicijnen die “normale” diarree verlichten. Deze kunnen de symptomen van een rotavirusinfectie verlengen. Antibiotica helpen over het algemeen ook niet bij ziekten waarvoor een virus verantwoordelijk is.

Als u symptomen van rotavirus bij uw kind opmerkt, kunt u deze eenvoudige snelle maatregelen nemen:

4.1 Uw kind moet in bed blijven.

Rotavirus Erbrechen Kind
Braken en diarree zijn twee typische symptomen van rotavirus
.

Je kind in bed houden zou het beste zijn voor het toch al verzwakte en vermoeide lichaam van je kind. Op de bank gaan liggen is natuurlijk ook een optie. Bedrust is goed te verdragen met een leuk boek dat je je kind voorleest. Bedrust is ook om een andere reden belangrijk: uw kind komt niet in contact met andere kinderen en volwassenen die hem of haar zouden kunnen besmetten. Afhankelijk van hoe fit uw kind is, kan het natuurlijk ook een bordspel doen, samen schilderen of wat tijd in de tuin doorbrengen.

4.2 Uw kind moet veel drinken

Vochtverlies aanvullen is het belangrijkste als je kind ziek is van het rotavirus. Als u uw kind borstvoeding geeft, moet u ondanks het rotavirus doorgaan met het geven van borstvoeding. Zuigelingen en kinderen met rotavirus moeten regelmatig kleine porties drinken. Kruidenthee is de beste keuze bij rotavirus. Ze moeten sterk verdund zijn. Als het vochtverlies door braken en diarree te groot is, moet u uw kind naar het ziekenhuis brengen. Dan wordt het vochtverlies gecompenseerd met behulp van een infuus.

4.3 Uw kind heeft voldoende zout nodig

Net zoals uw kind tijdens een rotavirusinfectie vocht verliest, verliest het lichaam ook zout. U kunt dit verlies op verschillende manieren compenseren: Kook licht verteerbaar voedsel met een voldoende hoog zoutgehalte. Als uw kind weigert het zoutverlies met voedsel te compenseren, kan een elektrolytenoplossing, verkrijgbaar bij de apotheek, helpen. Praat hierover met uw kinderarts.

4.4 U kunt met uw kind naar de kinderarts gaan

Een bezoek aan de kinderarts is mogelijk, maar niet verplicht. Het wordt aanbevolen voor alle risicogroepen als de symptomen langer dan twee tot drie dagen aanhouden. U moet ook naar de kinderarts gaan als de ziekte gepaard gaat met koorts of als u ziet dat uw kind het moeilijk heeft door het vochtverlies.

Om na te gaan of het om een rotavirusinfectie gaat, wordt in het laboratorium een enzym-immuuntest uitgevoerd of worden de virussen opgespoord met behulp van microscopie. Moleculaire biologie kan ook worden gebruikt om het rotavirus op te sporen of zelfs om het type rotavirus te benoemen.

Eenkind met een rotavirusinfectie mag niet naar de crèche, kleuterschool of school omdat het besmettingsgevaar voor de vriendjes van uw kind te groot zou zijn. Dit is geregeld in het zogenaamde reglement voor de bescherming tegen besmetting. Bovendien moet u het kinderdagverblijf, de kleuterschool of de school op de hoogte brengen van de ziekte.

Hygiënemaatregelen hebben een preventieve werking. Vaccinatie is ook mogelijk

Als u het rotavirus als oorzaak van de ziekte beschouwt, begrijpt u eens te meer waarom het naleven van hygiënische maatregelen van groot belang is. Zorgvuldig handen wassen is essentieel – niet alleen na toiletbezoek en luierverschoning, maar ook voor het koken en eten.

Bovendien helpen deze tips ziekten te voorkomen:

 • Verwarm voedsel boven de 70 graden bij het koken. Dit doodt het virus in het voedsel. Voortplanting is onmogelijk. Alleen bacteriën vermenigvuldigen zich in voedsel, virussen niet.
 • Beddengoed, handdoeken en kleding moeten regelmatig worden verschoond. Als zich in uw gezin een geval van rotavirus voordoet, moet u de was op minstens 60 graden wassen.
 • Als uw baby of kind rotavirus oploopt, moet u alle voorwerpen waarmee uw kroost in contact komt – van speelgoed tot deurklinken – grondig schoonmaken.

5.1 Er bestaat een vaccinatie tegen het rotavirus

Schluckimpfung Rotavirus Impfpass
Het Permanent Comité voor Vaccinatie beveelt vaccinatie tegen rotavirus aan.

Inmiddels is vaccinatie tegen rotavirus een aanbeveling van de Permanente Vaccinatiecommissie. Deze orale vaccinatie moet in de allereerste levensweken worden gegeven. Idealiter wordt ermee begonnen tussen zes en twaalf weken leeftijd. Afhankelijk van het vaccin zijn meerdere vaccinaties met een interval van vier weken nodig. De vaccinatiecommissie beveelt aan de vaccinatiereeks uiterlijk op de leeftijd van 24 of 32 weken af te ronden.

De reden voor deze aanbeveling ligt ook in de bijwerkingen van de vaccinatie: er bestaat een risico op darminvaginatie. Dit is de naam die wordt gegeven aan de invaginatie van de darm. Ook zonder vaccinatie neemt het risico met elke levensmaand toe, dus wordt geadviseerd zo vroeg mogelijk te vaccineren. Als u na de vaccinatie bijwerkingen waarneemt, zoals bloederige ontlasting, schrille huilbuien, gespannen benen, braken en buikpijn, kunnen dit aanwijzingen zijn voor darminvaginatie.

Over vaccinatie moet u weten:

 • Beslissingsondersteuning: Vaccinatie ja of nee? U moet zelf beslissen – ook wat betreft de lichamelijke conditie van uw kind. De bijwerkingen zijn relatief zeldzaam. Veel ziektekostenverzekeringen dekken de kosten, maar niet alle.
 • Het juiste moment: Vaccinatie ja, maar wanneer? Als u besluit te vaccineren, moet u dit in een vroeg stadium met uw kinderarts bespreken.
 • Ziekte ondanks vaccinatie? Ook dat is mogelijk. Volgens het Robert Koch Instituut is het oplopen van het rotavirus mogelijk – ondanks vaccinatie. De vaccinatie moet uw kind echter beschermen tegen een slechter verloop.

Gerelateerde berichten