Hyperacusis bij baby’s: als elk geluid storend is

Hyperacusis bij kinderen veroorzaakt gedragsproblemen die onverklaarbaar lijken en de ouders en hun omgeving overweldigen. Hyperacusis komt vaak voor in combinatie met tinnitus. Na een hyperacusis-onderzoek door een keel-, neus- en oorarts kan de juiste …

Hyperacusis bij baby’s: als elk geluid storend is

Hyperakusis bei Babys sollte behandelt werden
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Kinderziekten
 6. »
 7. Hyperacusis bij baby’s: als elk geluid storend is
 • Hyperacusis bij kinderen veroorzaakt gedragsproblemen die onverklaarbaar lijken en de ouders en hun omgeving overweldigen.
 • Hyperacusis komt vaak voor in combinatie met tinnitus.
 • Na een hyperacusis-onderzoek door een keel-, neus- en oorarts kan de juiste diagnose worden gesteld en de bijbehorende behandeling worden gestart.

Per definitie wordt hyperacusis omschreven als een “lage drempel van ongemak” voor de getroffen persoon. In dit geval worden normale dagelijkse geluiden als zo onaangenaam ervaren dat ze pijn veroorzaken. Vaak hebben mensen met hyperacusis ook last van tinnitus, ook al hebben ze een intact gehoor.

In het volgende artikel leest u hoe u als ouder kunt herkennen of uw kind aan hyperacusis lijdt. U leert hoe hyperacusis wordt gediagnosticeerd en welke behandelmogelijkheden er voor uw kind zijn.

1. stimulus overload in de kleuterschool veroorzaakt hyperacusis bij de baby

Paar schaut sein weinendes Baby an
Als een baby vaak huilt zonder duidelijke reden en in een lawaaierige omgeving, kan dat een aanwijzing zijn voor hyperacusis.

Op openbare plaatsen zoals de kleuterschool of school is er een enorme hoeveelheid zintuiglijke overbelasting die zowel de ogen als het gehoor kan belasten. Observeer uw baby goed om zijn reacties op de omgeving te beoordelen. Vaak is overbelasting van prikkels de oorzaak van de ontwikkeling van hyperacusis bij de baby.

Hyperacusis is relatief onbekend. Daarom herkennen veel ouders de symptomen niet die erop wijzen dat hyperacusis hun kind belast.

De volgende symptomen wijzen op hyperacusis:

 • Springerigheid
 • Vaak huilen in een lawaaierige omgeving
 • Zenuwachtigheid of angst bij alledaagse geluiden
 • Agressie
 • Hartkloppingen, hoge polsslag
 • Stress bij geluiden

1.1. stress is de meest voorkomende oorzaak van hyperacusis

Hyperacusis kan bij een kind optreden door psychologische of organische oorzaken. Zodra u hyperacusis bij uw kind vermoedt, moet u een arts raadplegen die een uitgebreid hyperacusisonderzoek zal uitvoeren.

Psychologische oorzaken Organische oorzaken
 • Stress, depressie
 • Psychologische stress
 • Angst en paniek
 • Na gehoorverlies
 • Door spanning
 • Knaltrauma
 • Epilepsie
 • Gezichtsverlamming

2. hyperacusis bij kinderen kan worden veroorzaakt door medicijnen.

Mutter liest Beipackzettel
In de bijsluiter van medicijnen staan vaak veel bijwerkingen vermeld.

Veel geneesmiddelen hebben bijwerkingen die uitvoerig worden beschreven in bijsluiters. Om bijwerkingen van medicijnen als aanleiding voor hyperacusis uit te sluiten, bestudeert u de bijsluiter zorgvuldig.

Vaak zijn er aanwijzingen dat een geneesmiddel het gehoor kan aantasten en tinnitus kan uitlokken. Hyperacusis en tinnitus komen vaak samen voor en zijn even belastend voor het kind.

Let op: Zoek in de bijsluiter naar termen als tinnitus, gehoorverlies, ototoxisch, gehoorcelbeschadigend of haarcelbeschadigend.

Hyperacusis wordt vastgesteld door een keel-, neus- en oorarts of een gespecialiseerde kliniek. Met behulp van een geluidsaudiogram wordt het gehoor volledig onderzocht om de zogenaamde hinderdrempel te bepalen. Het onderzoek meet het moment waarop een geluid ongemak veroorzaakt voor de patiënt.

Deze video vat de essentiële aspecten van hyperacusis samen:

https://www.youtube.com/watch?v=ufWtq7u4IzM&feature=youtu.be

3. fonofobie en hyperacusis komen samen voor

Fonofobie is de angst voor geluiden en lawaai. Fonofobie is een angststoornis en geen gehoorstoornis zoals vaak wordt gedacht. Het komt vaak voor bij mensen met spraakstoornissen zoals stotteren.

Hyperacusis bij kinderen gaat vaak gepaard met fonofobie omdat geluiden van welke aard dan ook als een last worden ervaren. De Duitse Tinnitus-Liga (Deutsche Tinnitus-Liga e. V.) geeft op haar website uitgebreide informatie over het onderwerp hyperacusis.

4 Holistische therapie om hyperacusis bij baby’s te genezen

Wat is tinnitus?

Tinnitus beschrijft het lijden aan een permanent oorgeluid zoals fluiten, sissen of rinkelen.

De bij hyperacusis toegepaste therapieën zijn gebaseerd op gedragstraining in combinatie met gedragstherapie. Hyperacusis kan niet volledig worden genezen, maar de patiënt kan bepaalde gedragsregels trainen om beter met het ziektebeeld te kunnen leven.

De behandeling van hyperacusis omvat een holistische therapie die neurologische behandeling en akoestische desensibilisatie omvat. Als de precieze oorzaken van hyperacusis bij het kind bekend zijn, kan de arts een passende therapie starten. Bovendien krijgen patiënten tijdens de therapiesessies training in het reageren op hyperacusis met bepaalde gedragspatronen.

Tip: isoleer uw kind niet van de omgeving om hem of haar rust te bieden, omdat deze maatregel op lange termijn de vorming van sociale contacten beperkt en tot eenzaamheid leidt.

4.1 Homeopathie helpt niet bij hyperacusis zonder onderzoek naar de oorzaken

Hoewel homeopathie ziekten of klachten holistisch behandelt, is het moeilijk deze toe te passen op hyperacusis. Het is van groot belang de precieze oorzaken te lokaliseren om een holistisch, ondersteunend behandelconcept op homeopathische basis te ontwikkelen.

 • Kruidenbasis
 • Holistische behandeling
 • Behandeling van functionele en psychosomatische stoornissen
 • Zelden gedekt door ziektekostenverzekering
 • Moeilijk zonder oorzaak van hyperacusis
 • Alleen als aanvulling op conventionele medische behandeling

5 De doorslaggevende factor voor hyperacusis als ernstige handicap is de leeftijd.

Gehör eines Jungen wird getestet
Een hyperacusis test kan worden uitgevoerd door een KNO-arts.
.

Omdat hyperacusis het leven van een kind aanzienlijk beïnvloedt, moet het door een arts worden erkend als een handicap. Hiervoor bepaalt hij of zij de mate van invaliditeit en geeft een bijbehorend certificaat af.

De kaart geeft de betrokkene verschillende voordelen om het leven met een handicap te vergemakkelijken. Het gaat onder meer om nadeelcompensatie, die op verschillende gebieden wordt toegekend, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een plaats aan een universiteit.

Tip: Vraag zo vroeg mogelijk een gehandicaptenverklaring aan om de voordelen voor uw kind te kunnen benutten.

Verschillende factoren zijn bepalend voor de mate van invaliditeit bij hyperacusis, zoals de leeftijd waarop de aandoening zich voor het eerst voordeed .

Gerelateerde berichten