MIS-C: Mogelijke kinderziekte na Corona-infectie

De coronapandemie heeft enorme gevolgen gehad voor Duitsland en de hele wereld en heeft op bijna alle gebieden van de samenleving min of meer ernstige veranderingen teweeggebracht. Kinderen hebben in de meeste gevallen echter minder …

MIS-C: Mogelijke kinderziekte na Corona-infectie

mis-c
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Kinderziekten
 6. »
 7. MIS-C: Mogelijke kinderziekte na Corona-infectie
Wat is MIS-C?

MIS-C is een zeer zeldzame ziekte die optreedt na een eerdere coronainfectie. Het treedt meestal twee tot zes weken na de oorspronkelijke infectie op.

Is MIS-C gevaarlijk?

Ja, het is een levensbedreigende ziekte. Bijzonder problematisch is dat vaak meerdere gebieden van het organisme worden aangetast.

Hoe kan ik me tegen MIS-C beschermen?

Helaas bestaat er geen 100% bescherming. Vaccinatie heeft echter een positief effect. De kans op een zeer ernstig verloop van de ziekte is bij kinderen echter sowieso zeer klein.

De coronapandemie heeft enorme gevolgen gehad voor Duitsland en de hele wereld en heeft op bijna alle gebieden van de samenleving min of meer ernstige veranderingen teweeggebracht. Kinderen hebben in de meeste gevallen echter minder last van de symptomen dan volwassenen.

Een uitzondering is het MIS-C-syndroom (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). U kunt meer lezen over de gevolgen en de kans van optreden in ons artikel.
[button] Literatuur over Covid-19 bij kinderen [/button]

1. wat zit er achter MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children)?

MIS-C of PIMS:

Internationaal wordt de ziekte meestal PIMS (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) genoemd. De klassieke Engelse naam is MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). Het gaat echter om dezelfde ziekte.

MIS-C is een ziekte die enkele weken na een infectie met Covid-19 kan optreden. Het gebruikelijke interval tussen de vorige Covid-19-infectie is twee tot zes weken.

Het ziektebeeld zelf is ernstig en lijkt op het syndroom van Kawasaki, waarmee het aanvankelijk vaak werd verward. Het wordt gekenmerkt door een zeer slechte algemene gezondheidstoestand met ontstekingen die zich uitbreiden naar grote delen van het lichaam.
Meer informatie over de symptomen en de therapie vindt u in de volgende hoofdstukken.

De kern van de ziekte gaat terug op een overactivering van het immuunsysteem. Aangezien MIS-C bijna uitsluitend bij kinderen wordt waargenomen, gaat men ervan uit dat de reactiviteit van het immuunsysteem van het kind (om ziekteverwekkers snel te elimineren) het probleem is.

Tegelijkertijd zorgt dit er vermoedelijk juist voor dat slechts weinig kinderen ernstig ziek worden van corona, omdat de virussen zeer snel als zodanig worden herkend en bestreden.

Volgens studies is de kans dat het MIS-C-syndroom zich bij kinderen voordoet uiterst gering. Zo zijn er, ondanks een grote prevalentie van het coronavirus, zeer weinig gevallen van kinderen die voor MIS-C worden behandeld. Meer details over cijfers en statistieken vindt u hier.

Wat zijn de symptomen van het MIS-C-syndroom?

De ziekte is zeer gevaarlijk en verspreidt zich naar vele delen van het lichaam. De volgende symptomen zijn typisch:

Symptoom Waarschijnlijkheid (voor MIS-C)
Koorts 100 %
Maagdarmverschijnselen (diarree, braken, buikpijn) 70 tot 80
Tachycardie (verhoogde hartslag) ongeveer 80 %
Hypotensie (lage bloeddruk) ongeveer 60
Myocarditis (ontsteking van de hartspier) ongeveer 60
Ejectiefractie (verminderde pompfunctie van het hart) Ongeveer 45
Huiduitslag (op de handen, voeten en/of in de mond) Minder dan 40
Pericarditis of pericardiale effusie (ontsteking van het hartzakje) ongeveer 30
Acuut nierfalen ongeveer 20
Beschadigde kransslagaders minder dan 20
Neurologische symptomen ongeveer 20 %

Vanwege de enorme aantasting van het hele organisme is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk worden behandeld. Zo kan orgaanfalen (meestal) worden voorkomen.

De gevolgen zijn echter hoe dan ook aanzienlijk. Als de ziekte wordt overwonnen, is de prognose echter vrij positief. De enige uitzonderingen zijn wanneer afzonderlijke organen zeer ernstig zijn aangetast, zodat blijvende schade kan optreden.

Hoe kan MIS-C worden herkend?

mis-c-verlauf
Helaas wegen de symptomen heel zwaar.

Vanwege de zeldzaamheid van de aandoening is het niet eenvoudig om te zien of een kind MIS-C heeft. Volgens de richtlijnen van het CDC (Center for Disease Control and Prevention) moet aan de volgende punten worden voldaan om van het MIS-C syndroom te kunnen spreken:

 • de getroffen persoon is een kind (jonger dan 21 jaar)
 • eerdere SARS-CoV-2-infectie (nauw verwant in de tijd)
 • koorts (meer dan 38 graden gedurende meer dan 24 uur)
 • ernstig ziektebeloop (aantasting van ten minste twee orgaansystemen)

Bovendien moeten andere ziekten worden uitgesloten.

Is er een behandeling voor MIS-C?

In het algemeen is de behandeling van kinderen met MIS-C altijd symptoomgericht. Als het maagdarmkanaal is aangetast of kinderen last hebben van huiduitslag, kan de therapie afwijken van de aanpak die gericht is op het hart.

In de regel wordt echter een therapie uitgevoerd waarbij immunoglobuline via de aderen wordt ingespoten. Voor de behandeling worden ook glucocorticoïden gebruikt. De nadruk ligt vooral op het stabiliseren van de bloedsomloop om ernstige hartproblemen te voorkomen.

Tip: Uit studies zoals deze blijkt dat ernstige kuren van een covid 19-infectie ten minste gedeeltelijk kunnen worden voorkomen met een vaccinatie. Aangezien echter relatief weinig kinderen MIS-C oplopen, zijn de studies zeer schaars.

5. de angst van kinderen voor een ernstig verloop van de ziekte wegnemen

kinderspiele-trotz-corona
Voor kinderen mag de tijd niet stilstaan.

Helaas kan een ernstig verloop na een Corona-infectie niet volledig worden uitgesloten. Maar omdat de kans uiterst klein is, moet het risico worden afgewogen. Is het dan juist om zich af te sluiten en te kluizen, en is dat wel mogelijk?

Helaas blijkt dat zelfs degenen die veel doen om zichzelf en anderen te beschermen, niet volledig immuun zijn voor besmetting. Als kinderen naar de kleuterschool gaan of naar school, komen zij ook dagelijks in contact met talrijke potentiële dragers van het virus.

Als men zich alleen op angst richt, verandert dat niets aan de kans op besmetting, maar het staat wel een zorgeloze start in het leven in de weg. Elk gezin moet zijn eigen manier vinden om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Open communicatie is dus belangrijk, maar angst werkt averechts.

Tip: Probeer de angst van uw kind voor Corona in het algemeen en zware vakken als MIS-C in het bijzonder weg te nemen. Dit betekent geen achteloze aanpak van de pandemie, maar slechts een stap terug naar kinderlijke luchthartigheid, waarbij de nadruk ligt op spelletjes en plezier in plaats van ontsmettingsmiddelen en maskers.

6 Verder lezen: Deze boeken geven antwoorden

No products found.

Gerelateerde berichten