Dyscalculie: dyscalculie herkennen bij kinderen

De lessen op de basisschool zijn voor alle kinderen gelijk. Naast lezen en schrijven gaat het in de eerste schooljaren vooral om het aanleren van wiskundige vaardigheden. Helaas bereiken sommige kinderen hier al snel hun …

Dyscalculie: dyscalculie herkennen bij kinderen

rechenschwaeche
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Dyscalculie: dyscalculie herkennen bij kinderen
Is dyscalculie erfelijk?

Er zijn verschillende oorzaken die kunnen bijdragen aan het ontstaan van dyscalculie. Deels is er sprake van genetische aanleg die door andere factoren wordt versterkt.

Hoe manifesteert dyscalculie zich?

In de meeste gevallen worden de moeilijkheden al merkbaar in de eerste of tweede klas van de basisschool. In veel gevallen uit dyscalculie zich door lange denktijden, tellen met de vingers en steeds terugkerende fouten.

Kan dyscalculie behandeld worden?

Ja, gelukkig zijn er nu zeer goede therapiebenaderingen. Het belangrijkste is dat de dyscalculie snel wordt herkend, zodat de behandeling snel kan beginnen.

De lessen op de basisschool zijn voor alle kinderen gelijk. Naast lezen en schrijven gaat het in de eerste schooljaren vooral om het aanleren van wiskundige vaardigheden.

Helaas bereiken sommige kinderen hier al snel hun grenzen omdat ze moeite hebben om zich getallen voor te stellen. Over de symptomen van dyscalculie en het verschil met algemene leerproblemen kom je in de volgende hoofdstukken meer te weten.
[button] Bestel literatuur over dyscalculie [/button]


1 Wat is dyscalculie?

dyskalkulie-kind
Veel kinderen hebben veel last van de stoornis.

Dyscalculie verwijst naar verminderde prestaties in de wiskunde. De moeilijkheden bij het rekenen doen zich al voor op de basisschool, dus op het gebied van de basisontwikkeling.

Afhankelijk van hoe kinderen met hun eigen symptomen omgaan, is het echter niet eenvoudig om ze meteen te herkennen, want er zijn tenslotte ook veel ouders die nogal in oorlog zijn met wiskunde. Daarom komen opvallende problemen soms pas op de middelbare school aan het licht.

Hoe kan een dyscalculie worden herkend?

De term dyscalculie:

De term dyscalculie wordt ook gebruikt om dyscalculie aan te duiden. De synoniemen dyscalculie of rekenzwakte worden echter ook vaak gebruikt.

Veel kinderen hebben van tijd tot tijd problemen op school. Niet alleen bij het schrijven, maar ook bij het rekenen kunnen zich problemen voordoen, die niet automatisch iets met dyscalculie te maken hoeven te hebben. Daarom hebben we hier de belangrijkste symptomen waaraan u een dyscalculie bij kinderen kunt herkennen voor u op een rijtje gezet:

 • Gebrek aan getalbegrip: Vaak is er sprake van verwarring van omgekeerde getallen. Veel kinderen met dyscalculie kunnen 56 niet van 65 onderscheiden, of ze halen getallen die visueel op elkaar lijken snel door elkaar. Zij rekenen niet in wiskundige contexten (getallen in de orde van 50 of 60), maar met patronen (plaatjes).
  rechenschwaeche-erkennen
  Het valt op als kinderen heel lang met hun vingers rekenen.
 • Veelvuldig rekenen met de vingers: Om fouten bij het eigenlijke mentale rekenen te voorkomen, rekenen kinderen die aan dyscalculie lijden vaak met hun vingers. Daarom doen ze er meestal lang over om een opgave op te lossen. Bovendien komen kleine rekenfouten (slechts 1 verkeerd gerekend) snel voor.
 • Gebrek aan vermogen om maten te schatten: Metingen als centimeters, meters en kilometers maken het makkelijker om snel een globaal idee te krijgen van een mogelijke uitkomst. Voor kinderen met dyscalculie is het echter niet vanzelfsprekend dat de oppervlakte van een dak niet slechts 100 cm² klein of 100 km² groot is, maar (gemiddeld) ongeveer 100 m² meet.
 • Moeilijkheden met teksttaken: Vooral bij teksttaken is het noodzakelijk verbanden te ontdekken. Dit wordt echter juist een grote uitdaging, omdat het kinderen met dyscalculie ontbreekt aan wiskundig voorstellingsvermogen.
 • Herhalen van soortgelijke of identieke fouten: Omdat kinderen met dyscalculie veel wiskundige processen niet begrijpen, is er meestal weinig of geen verbetering ondanks oefening.

U kunt testen of uw kind aan dyscalculie lijdt door op de genoemde factoren te letten. Dyscalculie valt vooral op als u vrijwel identieke opgaven maakt en alleen de getallen omkeert of verandert.

Tip: Als u vermoedt dat uw kind aan dyscalculie lijdt, is een uitgebreide diagnose belangrijk. Praat daarom eerst met de klassenleraar. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een kinder- of jeugdpsycholoog.

Adressen van de respectievelijke staatsverenigingen voor dyscalculie en dyslexie van de BVL vindt u hier.

Wat zijn de oorzaken van dyscalculie?

Er zijn vele oorzaken die kunnen leiden tot problemen op het gebied van wiskunde. Bijzonder vaak is het niet één oorzaak die de doorslag geeft. Veeleer komen verschillende factoren samen die uiteindelijk in combinatie bijdragen tot het ontstaan van dyscalculie.

De nadruk ligt op de volgende aspecten:

dyskalkulie-symptome
De oorzaken van dyscalculie zijn divers.
 • genetische factoren
 • ontwikkelingsstoornissen in de vroege kinderjaren
 • stress in het gezin
 • sociale angst
 • schoolproblemen

In de meeste gevallen is een bepaalde neiging tot moeilijkheden op het gebied van wiskunde al genetisch overgeërfd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat dyscalculie zich ook daadwerkelijk manifesteert.

Aangezien voor rekenen veel verschillende gebieden van de hersenen worden gebruikt, kunnen ook schijnbaar absurde verbanden oorzakelijk zijn. Zo hebben kinderen met dyscalculie in de kindertijd soms al problemen met de fijne motoriek.

Angst voor school, een ingewikkelde thuisomgeving, gebrek aan zelfvertrouwen en aanpassingsproblemen op school kunnen het probleem versterken of zelfs uitlokken.
Vooral wanneer kinderen het begin missen of het niet helemaal begrijpen, blijken verdere opgaven moeilijk.

Eerste negatieve ervaringen op de kleuterschool en op school kunnen zich ook inbranden en leiden tot een neerwaartse spiraal waarin kinderen zichzelf snel als dom beschouwen en zeggen dat ze wiskunde toch niet begrijpen.

Aandacht: Op school is het vaak een probleem dat andere manieren van rekenen en denken niet worden geaccepteerd. Maar als er op bepaalde gebieden een stoornis is, kan die alleen worden opgelost met behulp van andere technieken.

Is er een therapie die helpt tegen dyscalculie?

rechenschwaeche-therapie
Therapie is niet te verwarren met eenvoudige bijles.

Gelukkig zijn er nu tal van therapieën waarmee dyscalculie bij kinderen zeer effectief kan worden behandeld. Leertherapie richt zich op wiskundige basisvaardigheden. Het gaat dus niet om het herhalen of inhalen van de huidige schoolstof, zoals bijvoorbeeld in het kader van bijles gebruikelijk is.

Naast de zuivere therapie, die gericht is op het aanleren van de fundamenteel noodzakelijke vaardigheden, mag echter ook het overbrengen van plezier niet worden onderschat. Zonder plezier of tenminste een fundamenteel open houding tegenover wiskunde zal het moeilijk zijn de problemen blijvend op te lossen.

Zodra kinderen op deze manier succes kunnen boeken, heeft dit automatisch een positief effect op hun motivatie om te leren.

Een perfecte uitvoering vereist een succesvolle interactie tussen ouders, leerkrachten en therapeuten.

Hoe kan ik mijn kind met dyscalculie het beste helpen?

Er zijn veel materialen beschikbaar om kinderen met dyscalculie te helpen. Deze kunnen nuttig zijn als u de ontwikkeling van dyscalculie wilt voorkomen.

Volwassenen kunnen echter meer doen dan hun kinderen actief helpen met rekenen. De nadruk ligt hier op gezond zelfvertrouwen. Zelfs als kinderen aan dyscalculie lijden, verandert dat niets aan het feit dat zij waardevolle mensen zijn en veel andere dingen heel goed kunnen.

Doe daarom bewust moeite om kinderen deze mogelijkheden te laten zien, zodat er een positief beeld ontstaat. Het is belangrijk om aan de zwakte te werken. Dit mag echter niet het hele leven bepalen.

6 Verder lezen: Deze boeken geven informatie over dyscalculie bij kinderen

No products found.

Gerelateerde berichten