Gymnasium of Realschule? Een beetje hulp bij het beslissen

Uiterlijk in de derde klas beginnen veel ouders na te denken over de vraag naar welke middelbare school hun kind moet gaan. Terwijl voor sommige ouders de beslissing snel genomen is, worstelen andere gezinnen met …

Gymnasium of Realschule? Een beetje hulp bij het beslissen

gymnasium oder realschule
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Gymnasium of Realschule? Een beetje hulp bij het beslissen
Wat zijn de grootste verschillen tussen een Gymnasium en een Realschule?

De grootste verschillen tussen een Realschule en een Gymnasium zijn de onderwijslast en het beoogde diploma. Realschule-leerlingen studeren af met het diploma van de middelbare school, terwijl Gymnasium-leerlingen afstuderen met de Abitur.

Wie bepaalt naar welk schooltype een kind gaat?

Onderwijs in Duitsland is een deelstaataangelegenheid, dus elke deelstaat heeft zijn eigen regels. Wat de deelstaten gemeen hebben, is dat de leerkrachten van de lagere school een aanbeveling doen. Hoewel dit advies in sommige deelstaten bindend is, kunnen ouders in andere deelstaten het terzijde schuiven.

Aan de hand van welke criteria moeten ouders een beslissing nemen?

Bij de beslissing naar welk schooltype een kind gaat, komt het cijfergemiddelde op de eerste plaats. U moet echter ook andere capaciteiten van uw kind meenemen in de beslissing. Kinderen die zeer zelfstandig zijn, voldoende zelfvertrouwen hebben en ook met tegenslagen kunnen omgaan, zijn veel beter af op een gymnasium.

Uiterlijk in de derde klas beginnen veel ouders na te denken over de vraag naar welke middelbare school hun kind moet gaan. Terwijl voor sommige ouders de beslissing snel genomen is, worstelen andere gezinnen met de keuze van het schooltype. De keuze tussen Gymnasium of Realschule is bijzonder moeilijk.

In dit artikel vindt u informatie over hoe de Realschule verschilt van het Gymnasium en welke mogelijkheden de respectieve kwalificaties bieden. Ook geven we u tips om de juiste keuze voor uw kind te maken.
[button]Bestel cadeaus voor de schoolwisseling online[/button]

1. gymnasium of middelbare school – dit zijn de verschillen

De scholengemeenschap als alternatief
In Duitsland zijn er steeds meer scholengemeenschappen waar leerlingen met verschillende leerprestaties samen les krijgen. Deze school heeft het voordeel dat ouders niet direct na groep 4 voor een bepaald schooltype hoeven te kiezen. Leerlingen volgen verschillende cursussen afhankelijk van hun niveau in de afzonderlijke vakken. Gespecialiseerde en aanvullende cursussen zijn bedoeld om de overstap van leerlingen naar de gymnasiale Oberstufe te vergemakkelijken.

Voordat u een schoolvorm voor uw kind kiest, moet u eerst de verschillen tussen het Gymnasium en de Realschule bekijken. De vakken in het curriculum zijn vrijwel identiek, hoewel er op het Gymnasium vaak een grotere variatie aan vakken is.

De onderwijsbelasting verschilt echter. Vooral op scholen waar de Abitur al na acht jaar wordt afgelegd, besteden de leerlingen veel tijd aan studie en huiswerk. Om de leerlingen voor te bereiden op de universiteit is het onderwijs op een Gymnasium veel theoretischer dan op de Realschulen.

Van de leerlingen wordt ook verwacht dat zij zelfstandig zijn en dus zelfstandig kennis kunnen verwerven. Zowel het maken van huiswerk als het schrijven van werkstukken wordt in de beoordeling meegenomen. Leercontroles en toetsen worden regelmatig uitgevoerd en worden in de loop van het schooljaar steeds veeleisender.

Het grootste verschil ligt echter in de kwalificaties die kunnen worden behaald. De Realschule wordt na de tiende klas afgesloten met het tussenschoolse diploma. Hiermee kunnen leerlingen vervolgens naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of naar een beroepsschool.

Op een Gymnasium halen leerlingen meestal het Abitur, dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Inmiddels is voor sommige beroepen in het leerlingwezen zelfs een universitair toelatingsdiploma vereist. Met de Abitur op zak staan alle deuren voor kinderen open.

De Realschule plus is een schooltype dat alleen in Rijnland-Palts bestaat. Als aan de desbetreffende eisen wordt voldaan, kunnen leerlingen op deze school niet alleen het diploma van de tussenschoolse opvang behalen, maar ook de toelatingstitel voor een hogeschool.

2 De aanbeveling inzake het schooltype valt onder de bevoegdheid van de deelstaten.

mutter mit ihrer tochter in einem gespraech mit dem lehrer
Als u zich zorgen maakt over het schooladvies, moet u met de klassenleraar praten.

In Duitsland is het geregeld dat leraren een aanbeveling doen voor leerlingen. Dit is grotendeels gebaseerd op het cijfergemiddelde. Om een aanbeveling voor het Gymnasium te krijgen, moet een kind een cijfergemiddelde van 2,0 tot 2,5 (afhankelijk van de deelstaat) hebben voor de vakken wiskunde en Duits.

Aangezien het onderwijs echter een deelstaataangelegenheid is, lopen de voorschriften in de afzonderlijke deelstaten soms sterk uiteen.

In Brandenburg, Bremen, Baden-Württemberg, Thüringen, Beieren en Saksen is de aanbeveling van de leraren bindend. Als u uw kind daar naar het gymnasium wilt sturen zonder een bijbehorend advies, is een adviesgesprek, een schriftelijke test en een functioneringsonderzoek vereist. In de andere deelstaten kunt u zelf beslissen naar welke school uw kind gaat en dus geen rekening houden met de aanbeveling van de leerkrachten.

Maar ook al is de eerste schoolkeuze een zeer belangrijke beslissing, het is geen definitieve beslissing over het diploma waarmee een kind zal afstuderen. De permeabiliteit van het schoolsysteem maakt het mogelijk om afhankelijk van de prestaties van school te veranderen.

Volgens een studie van het Dortmund Institute for School Development Research (IfS) in opdracht van de Bertelsmann Stichting zijn de Abitur-kansen van kinderen van academici vandaag de dag nog steeds gemiddeld 6,1 keer groter dan die van kinderen uit de lagere klassen.

3 Sommige ouders sturen hun kinderen naar de Realschule ondanks een aanbeveling voor het Gymnasium.

junge hat probleme bei den hausaufgaben
Als uw kind het vaak moeilijk vindt om huiswerk te maken op de basisschool, is het niet raadzaam dat het naar een gymnasium gaat.

Tegenwoordig hebben veel ouders geen andere optie dan dat hun kind naar een Gymnasium gaat. Maar sommige ouders sturen hun kinderen liever naar een Realschule, ondanks de aanbevelingen van het Gymnasium. Maar wat is de reden hiervoor?

Veel ouders die zelf in hun eigen schooltijd “slechts” naar de Hauptschule of Realschule gingen, zijn vaak huiverig om hun eigen zoon of dochter naar een Gymnasium te sturen. Zij denken vaak dat de eisen en de druk om te presteren te hoog zijn.

De eigen prestaties moeten echter niet op het kind worden geprojecteerd. Als je alleen een Hauptschule of Realschulabschluss hebt, betekent dat niet dat je kind op een Gymnasium overbelast wordt. Bovendien zijn de tijden fundamenteel veranderd, zodat het volgen van een Gymnasium in geen enkel opzicht te vergelijken is met de eisen van vroeger.

Als u daarentegen het gevoel hebt dat uw kind de druk om te presteren niet aankan, is deze beslissing begrijpelijk. Als uw kind op de basisschool al veel moet leren om goede cijfers te halen, kan het zijn dat de inspanningen op het Gymnasium niet meer voldoende zijn.

Om kinderen het plezier in leren niet te laten verliezen, hebben ze een gevoel van prestatie nodig. Als ze daarentegen alleen maar slechte cijfers mee naar huis nemen, kan dit leiden tot overdreven eisen en lusteloosheid.

Kinderen met een gedragsstoornis zoals ADHD kunnen ook naar het gymnasium. Vraag in dat geval wel vooraf advies aan leerkrachten en artsen.

4. Het juiste schooltype voor mijn kind – tips om me te helpen beslissen

mutter bespricht die schulwahl mit ihrer tochter
Bespreek de beslissing samen met uw kind.

“Gymnasium of Realschule – wat is beter voor mijn kind?” is een vraag die veel ouders zich stellen. Om de beslissing voor u gemakkelijker te maken, geven we u hieronder een paar tips.

 • Houdde aanbeveling van de leerkrachten in de gaten: Ook al kunnen ouders in veel federale staten de aanbeveling van de leerkrachten terzijde schuiven, toch moet u ze meenemen in uw beslissing. Leraren zijn niet alleen heel goed in het beoordelen van academische prestaties, maar ook van de sterke en zwakke punten van studenten.
 • Kijk niet alleen naar cijfers: Natuurlijk zijn cijfers een belangrijke component in het besluitvormingsproces. Er moet echter ook rekening worden gehouden met andere aspecten en criteria. Is uw kind ook klaar voor een gymnasium in termen van individuele persoonlijkheid? Heeft hij of zij voldoende zelfvertrouwen om de eisen aan te kunnen? En is uw kind in staat met tegenslagen om te gaan en daaruit nieuwe kracht te putten?
 • Betrek kinderen bij de beslissing: Sommige kinderen hebben al in hun hoofd dat ze naar een bepaald type school willen. Dat kan zijn omdat ze een bepaalde carrière ambiëren of omdat hun vrienden ook naar deze school gaan. Neem de wens van uw kind serieus, maar bespreek ook de gevolgen van deze beslissing.
 • Neemdeel aan proeflessen: In sommige deelstaten is het mogelijk om vooraf deel te nemen aan een proefles van de betreffende schoolvorm. Dit geeft kinderen een kort inzicht in wat ze op de school kunnen verwachten. Maar ook de leerkrachten krijgen een gevoel of het kind op deze school in goede handen zou kunnen zijn.
 • Er is geen verkeerde beslissing: Veel ouders zijn erg bang de verkeerde beslissing voor hun kind te nemen. Het schoolsysteem is nu zo doordringbaar dat op veel momenten van schooltype kan worden veranderd. Het is echter meestal veel gemakkelijker om van het Gymnasium naar de Realschule over te stappen dan andersom. Aangezien de lessen op het Gymnasium veel uitgebreider zijn, moeten kinderen bij een overstap naar een hogere schoolvorm veel kennis inhalen.

5 Originele boeken die u uw kind voor de overstap naar school kunt geven

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten