Spijbelen: oorzaken en aanbevolen maatregelen

Spijbelen is een moeilijke kwestie en kan ernstige gevolgen hebben.In ons artikel bekijken we welke redenen er zijn waarom kinderen niet meer naar school gaan. Daarnaast kijken we naar de mogelijke gevolgen en laten we …

Spijbelen: oorzaken en aanbevolen maatregelen

kind steht bockig vor einer tafel
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Spijbelen: oorzaken en aanbevolen maatregelen
Wat zijn de oorzaken van het spijbelen van kinderen?

Er zijn zeer uiteenlopende mogelijkheden waarom leerlingen spijbelen. Vooral angst en huiselijke problemen komen vaak voor.

Waarom hebben sommige kinderen meer stress dan andere?

De druk om te presteren is iets wat sommige kinderen aanspoort. Maar als die druk te hoog wordt, lijdt het lichaam daaronder en heeft de angst de tijd om zich op te bouwen.

Kan ik een spijbelend kind helpen?

Het is altijd mogelijk om kinderen te helpen die niet meer naar school gaan. Het is het beste om dit zo vroeg mogelijk te doen, omdat de kans op succes dan veel groter is.

Spijbelen is een moeilijke kwestie en kan ernstige gevolgen hebben.
In ons artikel bekijken we welke redenen er zijn waarom kinderen niet meer naar school gaan.

Daarnaast kijken we naar de mogelijke gevolgen en laten we zien in hoeverre er hulp beschikbaar is voor spijbelaars.

[button]Meer literatuur over het onderwerp[/button]

1. spijbelen – een probleem met vele facetten

trauriges schulkind lehnt sich an einen baum
Pesten is een groot probleem in de kindertijd en adolescentie.

In principe is naar school gaan in het begin voor de meeste kinderen iets leuks. Er is bijna geen kind dat zich niet verheugt op de overgang van de kleuterschool naar de basisschool.

Dit enthousiasme blijft echter niet bij alle kinderen lang hangen. Vooral in het kader van de puberteit verzuimen steeds meer leerlingen in de lessen.

In de zeldzame gevallen zijn het de lessen zelf die bijdragen tot spijbelen of verzuim. De oorzaken liggen meestal veel dieper.
Spijbelen komt vooral voor in de volgende gevallen:

 • pesten door klasgenoten (zelden door leerkrachten)
 • negatieve leerervaringen binnen de school
 • grote problemen binnen het eigen gezin
 • angst voor school
 • algemene angsten die ook buiten de school voelbaar zijn

Sommige spijbelaars hebben geen perspectief en voelen zich niet in staat om het leren op school aan te kunnen. Er zijn echter ook veel leerlingen die een angst ontwikkelen voor bepaalde situaties op school en deze proberen te vermijden.

Opgelet: De overgang van de kleuterschool naar de lagere school en van de lagere school naar de middelbare school is bijzonder problematisch voor zeer gevoelige kinderen.

Een uitgebreid verslag over schoolweigering is te zien in deze YouTube-video:

https://www.youtube.com/watch?v=JplL9upmau0

Als kinderen op de basisschool al moeite hebben om naar school te gaan, is dit meestal terug te voeren op angsten voor scheiding en verlies. Als daar geen reden voor is (verwaarlozing, verlating), kun je je kind positieve versterking geven om te voorkomen dat de angst de overhand krijgt.

Stress en prestatiedruk maken het voor kinderen moeilijk om naar school te gaan.

Leerplicht:

Hoewel de schoolsector onder de bevoegdheid van de afzonderlijke deelstaten valt, valt het toezicht volgens artikel 7 van de basiswet onder de verantwoordelijkheid van de staat.
De leerplicht geldt dus voor elk kind tot het 9 of 10 jaar naar school is geweest (afhankelijk van de deelstaat).

Ook al is er een toenemende tendens om kinderen niet te vroeg te beoordelen, toch komt er in bijna elk schooltype vroeg of laat een moment waarop moet worden aangetoond hoe goed of slecht de leerstof is begrepen.

Klassentoetsen, het samen doornemen van huiswerk of zelfs het uitwerken van een probleem in de klas zijn dingen die leerlingen uitdagen. Voor de meeste kinderen is dit geen probleem.

Maar degenen die het in een grote klas niet bijbenen en de aansluiting verliezen, krijgen het steeds moeilijker. Als er bovendien geen steun van de ouders is, is de neerwaartse spiraal bijna voorgeprogrammeerd.

Niet voor niets gaat het merendeel van de spijbelaars naar het voortgezet of speciaal onderwijs. Daarom is het des te belangrijker zo vroeg mogelijk te beginnen om kinderen positieve leerervaringen te bieden.
Dit is mogelijk ongeacht hoe hoog het intelligentiequotiënt van individuele leerlingen is.

Opmerking: Ook al zijn er hoogbegaafde kinderen (met een IQ van meer dan 130) die worden betrapt op spijbelen omdat zij de lessen te saai vinden, dit zijn uitzonderingen. In de regel zijn spijbelaars overbelast, niet onderbelast.

3. psychologische problemen leiden tot spijbelen

betrunkene mutter liegt auf der couch waehrend das kind allein ist
Helaas zijn niet alle ouders goede rolmodellen.

Niet alleen een slechte omgang met druk veroorzaakt bij kinderen moeilijkheden en kan leiden tot schoolweigering. Vooral vaak zijn de oorzaken terug te voeren op het ouderlijk huis.

Als een kind in de steek is gelaten, als het gezin als geheel op het bestaansminimum zit of als er binnen de eigen vier muren vaak geschillen zijn, heeft dat automatisch gevolgen voor een kind. Vooral in het geval van problematische relaties en angst voor verlies kan het gebeuren dat kinderen gewoon niet naar school gaan omdat ze hun ouders niet willen verlaten. Ze zijn bang om terug te komen van school en geen ouder aan te treffen.

In deze gevallen wordt Bureau Jeugdzorg ingeschakeld om passende maatregelen voor kinderen te vinden, zoals therapie, om niet alleen een tijdelijke verbetering, maar ook een permanente oplossing te garanderen.

Een gebrek aan zelfvertrouwen en pesterijen op school zijn ook redenen die in belangrijke mate bijdragen tot de schoolweigering van kinderen. In deze gevallen kan therapie ook zeer nuttig zijn om teleren omgaan met de eigen angsten.

In ieder geval is het belangrijk dat alle betrokkenen samenwerken om een oplossing te vinden. Dit geldt voor de ouders, de leerkrachten, de politie, die eventueel wordt ingeschakeld, en de medewerkers van het bureau jeugdzorg, die proberen passende maatregelen te nemen.

4. hulp bieden aan spijbelaars – kinderen motiveren om naar school te gaan

ein aengstliches kind sitzt mit dem schulranzen auf einer bank
Spijbelangst ontwikkelt zich meestal in fasen.

Helaas blijkt uit de statistieken dat kinderen die door spijbelen hun school niet afmaken, aanzienlijk meer kans hebben op werkloosheid en daaruit voortvloeiende verdere problemen dan alle kinderen die de sprong wel maken.

In ieder geval moet ernaar worden gestreefd de mogelijke drastische gevolgen van schoolweigering te verzachten en juridische problemen met de bureaus voor jeugdzorg te voorkomen.

Als een kind niet naar school gaat, moet u het niet de schuld geven. Vraag in plaats daarvan openlijk wat de redenen zijn voor het niet naar school gaan.
Op deze manier zijn kinderen en jongeren, ongeacht hun leeftijd, veel meer bereid om over mogelijke problemen en moeilijkheden te praten.

Dit is zeker niet mogelijk als de relatie tussen ouders en kinderen al permanent verstoord is. Als er echter slechts tijdelijke verschillen zijn, kunnen veel dingen worden opgelost.

Het plaatselijke bureau voor jeugdzorg is inieder geval een goed contactpunt en helpt ook bij het vinden van particuliere hulpcentra zoals Caritas of andere welzijnsorganisaties.

Tip: Hoe sneller u handelt, hoe sneller het probleem kan worden opgelost en de toekomst van uw kind kan worden veiliggesteld.

5. verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten