Onderpresteren: herkennen van onderpresteren in de kleuterschool en op school

Kinderen ontwikkelen zich heel verschillend, zodat het niet altijd gemakkelijk is prestaties in een duidelijke categorie onder te brengen en onderpresteren te herkennen. Slechte cijfers zijn echter niet noodzakelijk te wijten aan een gebrek aan …

Onderpresteren: herkennen van onderpresteren in de kleuterschool en op school

minderleistung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Onderpresteren: herkennen van onderpresteren in de kleuterschool en op school
Wanneer spreken we van onderpresteren?

Er is sprake van onderpresteren wanneer kinderen niet in staat zijn te handelen volgens hun cognitieve voorwaarden. Daarom is een vergelijking met intelligentie altijd noodzakelijk om de aanwezigheid van onderpresteren vast te stellen.

Zijn er aanwijzingen voor onderpresteren?

Slechte cijfers op school zijn een aanwijzing. Dit geldt echter alleen als kinderen erg slim lijken en dingen snel begrijpen, zodat een tegenstrijdigheid zichtbaar wordt.

Wat zijn de oorzaken van onderpresteren?

De oorzaken zijn complex. Meestal is het echter een combinatie van verschillende aspecten, zoals te weinig uitdaging, psychologische druk en een verkeerde leerstrategie.

Kinderen ontwikkelen zich heel verschillend, zodat het niet altijd gemakkelijk is prestaties in een duidelijke categorie onder te brengen en onderpresteren te herkennen. Slechte cijfers zijn echter niet noodzakelijk te wijten aan een gebrek aan intelligentie of te weinig inspanning bij het leren, want ook kinderen met een grote aanleg vallen soms op door hun slechte prestaties.

We presenteren de belangrijkste oorzaken en leggen uit hoe je met onderpresteren kunt omgaan.

[button] Literatuur over hoogbegaafdheid bij kinderen [/button]

1. wat is onderpresteren?

Underachiever – een term met vele facetten:

Kinderen en volwassenen wier prestaties achterblijven bij hun capaciteiten worden ook wel onderpresteerders genoemd. In het Duits wordt soms de term Minderleister gebruikt, maar die is veel zeldzamer.

Op de kleuterschool en op school komt het steeds weer voor dat kinderen andere kinderen niet kunnen bijhouden. Op sommige gebieden is er sprake van achterblijvende prestaties, waaraan heel verschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen.

We spreken echter pas van onderpresteren wanneer een kind ondanks adequate cognitieve prestaties op bepaalde levens- en leergebieden duidelijk zwakkere prestaties laat zien.

In het algemeen maatschappelijk leven geldt de volgende definitie van onderpresteren:

“Prestaties voldoen niet aan de verwachtingen wat betreft bekwaamheid.”

Typisch wordt de term echter gebruikt in het geval van hoogbegaafden, omdat zij bijzonder hoge cognitieve prestaties leveren die met passende cijfers moeten worden beloond. Afwijkingen van de norm zijn in dit geval gemakkelijker op te sporen.

Aandacht: Onderpresteren wordt niet alleen op de kleuterschool en op school waargenomen, maar ook in de wereld van het werk. Het is niet ongewoon dat werknemers worden aangenomen op basis van bepaalde vaardigheden. Als deze niet kunnen worden vervuld, ontstaan vaak complicaties. 2. Hoe kan onderpresteren worden herkend?

Hoe kan onderpresteren worden herkend?

kita-kind-hochbegabt
Voor sommige kinderen zijn de taken in het kinderdagverblijf gewoon te simpel.

De symptomen van onderpresteerders zijn heel divers. Maar om te kunnen herkennen of een kind daadwerkelijk onderpresteert op school, is een intelligentietest nodig. Dit is de enige manier om hoogbegaafdheid te herkennen.

Als een kind hoogbegaafd is, d.w.z. een IQ heeft van minstens 130, kunnen zijn capaciteiten worden vergeleken met het gemiddelde. Aangezien het gemiddelde intelligentiequotiënt slechts 100 bedraagt en het normale bereik tussen 85 en 115 ligt, zou een bovengemiddelde intelligentie ook moeten blijken uit het feit dat kinderen het beter doen op school.

Als leerlingen op school of kinderen op de kleuterschool echter niet goed presteren, maar gemiddeld of zelfs achterblijven, wijst dit op onderpresteren. Dit kan betrekking hebben op afzonderlijke gebieden, maar heeft vaak betrekking op bijna alle vakken op school of activiteiten op de kleuterschool.

In sommige gevallen heeft de onderprestatie echter geen betrekking op het zuiver technische gebied, maar op sociale componenten. Met name de beheerscapaciteiten van zeer intelligente kinderen zijn vaak anders door hun leeftijd, zodat aanpassingsproblemen kunnen ontstaan.

Tip: Als kinderen worden gekenmerkt door vroege spraak, een zeer grote woordenschat en snel begrip, is het zinvol om al op de kleuterschool een IQ-test af te nemen. Op die manier kan eventuele hoogbegaafdheid worden herkend, zodat u er gericht mee om kunt gaan. 3. Wat zijn de mogelijke oorzaken van onderbenutting?

Wat zijn de mogelijke oorzaken van onderpresteren bij kinderen?

Onderpresteerders ontwikkelen zich niet van de ene op de andere dag in een bepaalde richting. De meeste kinderen die hoogbegaafd zijn of een bovengemiddelde intelligentie hebben, tonen aanvankelijk veel enthousiasme om nieuwe dingen te leren.

Typische oorzaken die kunnen leiden tot onderpresteren worden hier kort samengevat:

minderleistung und hochbegabung
Als lessen niet uitdagend zijn, schakelen sommige kinderen uit en missen zo de boot.
 • Verveling: Als taken op de kleuterschool al vrij gemakkelijk onder de knie te krijgen zijn, raken hoogbegaafde kinderen snel verveeld als deze activiteiten steeds weer herhaald worden. Dit wordt vaak gevolgd door een innerlijke uitschakeling.
 • Onderuitdaging: Meestal gekoppeld aan verveling, treedt onderuitdaging op. Dit kan ertoe leiden dat kinderen niet leren actief iets te doen om lessen te volgen.
  Dit is meestal een paar jaar te beheersen, maar leidt vroeg of laat tot problemen, omdat zelfs zeer intelligente kinderen de schoolloopbaan niet aankunnen zonder bij te leren.
 • Negatieve zelfbeoordeling: Als kinderen eenmaal in een cyclus zitten waarin ze slechter presteren, lijdt hun zelfbeeld er vaak onder.
  Daardoor neemt de motivatie af om iets aan hun eigen situatie te doen, wat vaak leidt tot nog slechtere cijfers.
 • Gebrek aan systeem: Kinderen die in de eerste levensjaren nauwelijks moeite hoefden te doen om iets te bereiken, missen soms een duidelijke leerstrategie.
  Zelfs als kinderen nu actief proberen iets te leren, lukt dat meestal zonder concreet plan, zodat het gedrag nauwelijks kansrijk is.

Al deze facetten samen kunnen uitgroeien tot een groot probleem, zodat het verlangen om te leren helemaal verloren gaat.

Het percentage onderpresteerders onder hoogbegaafden wordt geschat op ongeveer 15%.

Slechts in zeldzame gevallen zijn fysieke beperkingen de oorzaak. Om problemen op het gebied van gehoor en zicht uit te sluiten, moet echter altijd een bezoek aan de oog- en oorarts worden gebracht. 4.

4. hoe om te gaan met onderpresteren: wat zijn de mogelijkheden?

kind-hobby
Hobby’s zijn voor kinderen een goede manier om succes te ervaren.

Om kinderen met hoogbegaafdheid te beschermen tegen een terugval in prestaties, is het belangrijk hen zo vroeg mogelijk te stimuleren. Vooral in het kinderdagverblijf moeten daarom speciale aanbiedingen beschikbaar zijn, zodat de eisen niet te laag zijn en kinderen hun zin in leren verliezen.

Dit mag echter niet betekenen dat de kinderen onder druk worden gezet. Omgaan met onderpresteren betekent eerder realistische verwachtingen hebben en kinderen actief begeleiden op hun weg.
Als u merkt dat uw kind iets bijzonder gemakkelijk vindt, is het geen probleem om de moeilijkheidsgraad van tevoren aan te passen.

Tegelijkertijd is het echter ook nuttig om buiten de school aanvullende hobby’s te hebben waar kinderen meer mogelijkheden hebben om zich te uiten. In de regel hebben successen buiten de schooldag een grote invloed op het algemene zelfbeeld.
Een hobby die kinderen met enthousiasme nastreven heeft daarom meestal indirecte effecten op ander gedrag in de schoolklas.

Tip: In de schoolcontext moet u denken aan vroege inschrijving en aanvullende ondersteuning via AG’s of het overslaan van individuele lessen. Ook al lijkt dit op het eerste gezicht absurd, juist deze punten kunnen leiden tot een hogere motivatie. In het geval van ernstige onderprestaties moet de aandacht echter in eerste instantie uitgaan naar psychologische stabilisatie.

5 Verder lezen: Aanbevelingen om problemen met hoge intelligentie bij kinderen te voorkomen

No products found.

Gerelateerde berichten