Strafwerk: pedagogisch zinvol en eigentijds?

Bijna elke leerling heeft ooit in zijn of haar schoolcarrière een strafwerkstuk moeten schrijven. Maar heeft dit eigenlijk wel zin en in hoeverre kan het gedrag in de klas hierdoor veranderen? In ons artikel leggen …

Strafwerk: pedagogisch zinvol en eigentijds?

strafarbeit
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Strafwerk: pedagogisch zinvol en eigentijds?
Is strafwerk toegestaan op school?

Als een van de onderwijsmaatregelen kunnen leraren ook strafwerk opleggen.

Is elke vorm van strafwerk mogelijk of zijn er grenzen?

Elke leraar moet zich houden aan het evenredigheidsbeginsel. Bovendien moet de educatieve maatregel altijd een concreet doel nastreven en niet louter als straf dienen.

Zijn er taken die zich lenen voor strafwerk op school?

In het algemeen mag strafwerk slechts met mate worden toegepast. Bovendien is het belangrijk dat het werk in kwestie wordt aangepast aan de verstoring.

Bijna elke leerling heeft ooit in zijn of haar schoolcarrière een strafwerkstuk moeten schrijven. Maar heeft dit eigenlijk wel zin en in hoeverre kan het gedrag in de klas hierdoor veranderen?

In ons artikel leggen we uit wat mag, hoe een pedagogisch verantwoord strafwerkstuk eruit zou kunnen zien en in welke gevallen strafwerkstukken verboden zijn.

[button]Verdere literatuur over het omgaan met moeilijke leerlingen[/button]

1. strafwerk als educatieve maatregel

eine strenge lehrerin tadelt eine schuelerin
Strafwerk is niet de enige manier om leerlingen rustig te houden.

De lessen op school verlopen lang niet altijd op een beschaafde manier. Geen wonder dus dat menig leraar snel handelt om een verstoring van de klas weg te nemen.

Straffen is echter slechts een van de mogelijke pedagogische middelen waarover leraren beschikken. Aangezien onderwijs en scholing worden geregeld door wetten van de staten, verschillen de respectieve wettelijke vereisten enigszins.
De afzonderlijke schoolwetten lijken echter sterk op elkaar, zodat er binnen Duitsland nauwelijks verschillen zijn met betrekking tot de mogelijkheden om een straf op te leggen.

Naast strafwerk kunnen de volgende middelen als onderwijsinterventies worden beschouwd:

 • Vermaningen (meestal als eerste middel).
 • Tijdelijke uitsluiting van lessen
 • Afpakken van de mobiele telefoon (tot het einde van de schooldag)
 • Taken om het wangedrag aan de leerlingen duidelijk te maken (bijvoorbeeld de speelplaats vegen als een leerling daar zijn afval laat vallen).

Als deze portefeuille is uitgeput, kunnen leerkrachten echter ook hun toevlucht nemen tot disciplinaire maatregelen. In het ergste geval leidt dit tot schorsing.

2. strafwerk op school moet een doel hebben

Telkens weer doen zich op school situaties voor die leraren tot het uiterste drijven. Soms zijn het echter slechts kleine dingen die door hun frequentie tot problemen leiden.

Vooral in een grote groep is het belangrijk om elkaar met respect te behandelen. Kinderen zouden dit eigenlijk al op de kleuterschool moeten leren, ook al lijkt dat op de ene of de andere basisschool niet zo.

In de regel wordt in het eerste jaar van de basisschool echter niet gestraft, omdat er veel betere methoden zijn om kinderen bewust te maken van hun wangedrag.

Afgezien van de uitzonderingen bij zeer jonge kinderen kan strafwerk worden gebruikt als het een pedagogisch doel heeft.

ein erboster lehrer haelt ein buch in der hand
Leerlingen simpelweg losse bladzijden laten kopiëren is niet meer van deze tijd.

Wie gevraagd wordt een tekst te kopiëren, vraagt zich op dat moment al snel af wat het nut ervan is. Het simpelweg kopiëren van een tekst zet zeker niet aan tot nadenken. De enige straf is het tijdverlies dat daardoor ontstaat.

Daarom is het veel zinvoller de taak aan de context aan te passen. Degenen die hun huiswerk zijn vergeten, zouden kunnen volstaan met een extra opdracht voor de volgende dag.
Als dit gedrag zich echter opstapelt, is het waarschijnlijk zinvoller de betrokken leerling te laten nablijven (nadat de ouders van tevoren zijn ingelicht).
Zo zal de vermeende vergeetachtigheid veel sneller tot het verleden behoren.

Als kinderen herhaaldelijk te laat komen en zo de les verstoren, kunnen ze bijvoorbeeld elke keer dat ze weer te laat zijn naar het bord komen om een taak op te lossen. Ook al schrikt dit een beetje af, het wangedrag kan op deze manier vrij gemakkelijk worden bestraft.

Hoe een zinvolle en tegelijkertijd een van de beroemdste strafopdrachten uit de geschiedenis met een wiskundige achtergrond eruit zou kunnen zien, zie je in deze YouTube-video:

3 Niet alles is toegestaan

Het doel van elk strafwerk moet zijn dat kinderen er iets van leren. Wie een tekst moet kopiëren zal dat waarschijnlijk niet leren.
Vanuit pedagogisch oogpunt kan één keer kopiëren echter gerechtvaardigd zijn.
Wanneer echter een zin of de hele tekst van de schoolregels 2 of zelfs meer keren wordt gekopieerd, wordt het moeilijk.

ein schueler schlaeft waehrend des unterrichts
In extreme gevallen zijn eenvoudige pedagogische maatregelen niet voldoende.

Uiteindelijk gaat het erom kinderen met passende middelen te helpen hun wangedrag te herkennen. Dit kan niet worden verondersteld in een hersenloze herhalingsoefening.

Dus in plaats van zinloos kopiëren, wat dacht u bijvoorbeeld van het idee dat een leerling 10 goede voornemens moet vinden die hij of zij in de toekomst op school zou willen toepassen?
Als de resultaten daadwerkelijk goed zijn, kunt u ze gebruiken als een gelegenheid om gemeenschappelijke klassenregels op te stellen die het samenwerken in de klasgemeenschap vergemakkelijken.

In ieder geval moeten alle leraren zich bij het lesgeven houden aan het evenredigheidsbeginsel. Volgens het juridische concept mag een kleine verstoring geen ernstige gevolgen hebben.

Concreet betekent dit dat op een verstoring eerst een vermaning moet volgen. Als dat niet werkt, moet u dreigen met een straf en die ook uitvoeren bij verder wangedrag.

Verdere bedreigingen zonder daadwerkelijke gevolgen maken u daarentegen onbetrouwbaar. Probeer daarom altijd alleen te dreigen als u bereid bent het uit te voeren.

Let op: Collectieve straffen gericht tegen de hele klas zijn verboden als slechts één groep of individuen verantwoordelijk zijn voor de aantasting. Als u het gedrag van een leraar als ongepast beoordeelt, kunt u denken aan een tuchtklacht.

4 Meer informatie over het omgaan met moeilijke leerlingen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten