Sportschool: eisen en kosten van de sportgerichte school

Sport is een verplicht vak op school. Op veel lagere en middelbare scholen speelt sport echter slechts een zeer ondergeschikte rol. Het gevolg is dat veel kinderen tegenwoordig niet goed kunnen zwemmen en ook meestal …

Sportschool: eisen en kosten van de sportgerichte school

sportschule
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Sportschool: eisen en kosten van de sportgerichte school
Hoe wordt een sportschool gedefinieerd?

Een sportschool is een klassieke school met een duidelijke focus op het gebied van sport. Er zijn echter geen universele regels, maar verschillende vormen.

Beperkt een sportschool zich tot één soort sport?

Er zijn veel scholen die zich richten op voetbal. In veel gevallen is het aanbod van mogelijke sporten echter wat breder.

Wat zijn de voordelen van een sportinternaat?

Sport wordt zeer goed geïntegreerd in het dagelijks leven. Zo kunnen de kinderen sport beoefenen, ook al worden daarnaast de klassieke schoolvakken gegeven.

Sport is een verplicht vak op school. Op veel lagere en middelbare scholen speelt sport echter slechts een zeer ondergeschikte rol. Het gevolg is dat veel kinderen tegenwoordig niet goed kunnen zwemmen en ook meestal zeer slecht scoren bij coördinatietests.

Is de sportschool dan een alternatieve oplossing? We leggen uit wat er achter het concept zit en welke sporten daar centraal staan.
[button] Fitnessapparatuur voor kinderen [/button]

1. wat is een sportschool?

Er bestaat geen eenduidige definitie van een sportschool, omdat de opzet nogal kan verschillen. Zo wordt een sportschool soms alleen gezien als een sportgerichte school waarin sport een wat hogere prioriteit krijgt.

Bij een sportgymnasium daarentegen ligt de nadruk duidelijk op wedstrijdsport. De volgende tabel helpt u inzicht te krijgen in de mogelijkheden:

Type sportschool Belangrijkste kerngegevens
Basisschool met focus op sport
 • komt zelden voor in Duitsland
 • is sterk gericht op de klassieke basisschool
 • Kinderen moeten leren over beweging op verschillende gebieden
Middelbare sportschool
 • combineert vaak de Realschule en het Gymnasium in de zin van een scholengemeenschap, zodat verschillende einddiploma’s mogelijk zijn
 • is gedeeltelijk gericht op wedstrijdsport, maar biedt ook mogelijkheden voor minder ambitieuze leerlingen.
Sportinternaat
 • biedt meestal verschillende kwalificaties aan
 • duidelijke focus op wedstrijdsport
 • de kinderen wonen permanent in het internaat (de hele week, soms ook in het weekend)
 • verschillende sportonderdelen zijn geïntegreerd in de schooldag

Deze lijst is geenszins volledig. Aangezien er veel verschillende particuliere sportscholen met verschillende oriëntaties zijn, is het nauwelijks mogelijk een duidelijk onderscheid te maken.

Tip: Bij veel sportscholen is het mogelijk om eerst te observeren, zodat je een betere basis hebt voor de latere beslissing.

Op welke sporten richt de sportschool zich?

De lijst van sporten die op een sportschool worden aangeboden is lang. De volgende zijn typisch:

sportbetonte-schule
Bij veel sportscholen staat voetbal centraal.
 • Voetbal
 • Zwemmen
 • Atletiek
 • Gymnastiek
 • Wintersport

Bij minder gangbare sporten, zoals volleybal of handbal, vindt de bevordering van jong talent meestal plaats via lokale clubs. Veel sportscholen verbreden nu echter hun aanbod, zodat leerlingen van sport kunnen veranderen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om over te stappen van wielrennen naar roeien of om zich bij atletiek meer te richten op sprinten in plaats van verspringen.

Zijn er bepaalde eisen voor toelating tot een sportschool?

Vind een sportschool bij jou in de buurt:

De Duitse Olympische Sportfederatie biedt op haar website een overzicht van talrijke sportscholen in heel Duitsland. Gebruik dit gerust om een geschikte kostschool of zelfs een sportschool in de buurt te vinden.

In de regel zijn er geen speciale eisen voor toelating tot een sportgerichte basisschool. De situatie is echter heel anders bij de overgang naar een middelbare school.

Lidmaatschap van de sportjeugd of een sportvereniging is meestal geen voorwaarde, maar talent wel. Er zijn dan ook tal van waarnemingen waarbij talentscouts op zoek zijn naar kinderen met bijzondere capaciteiten.

Als je kinderen al actief meedoen in een hogere competitie, is toelating tot de sportschool meestal slechts een formaliteit. Voor vrij onbekende sporten ligt dat anders. In dat geval worden er soms sporttesten gehouden om de capaciteiten beter in te schatten.

4 Wat zijn de kosten voor een sportinternaat of een andere sportschool?

kosten-sportschule
De factor kosten mag zeker niet onderschat worden.

Sportscholen zijn in de regel openbare scholen die een groot deel van hun financiering uit de staatskas ontvangen. Dit drukt de kosten voor de ouders. Toch zijn deze kosten niet gering. Zo bedragen de kosten voor toelating tot een internaat vaak tussen de 500 en 750 euro per maand. Het voordeel is echter dat deze kosten meestal inclusief volpension zijn.

Daarnaast zijn in sommige gevallen individuele subsidies van regionale verenigingen mogelijk. Afhankelijk van de vraag of de sportschool in de buurt ligt, moet u ook rekening houden met extra kosten voor regelmatig reizen.

5 De typische dag op een sportschool: wat kunnen kinderen verwachten?

training
Een dag op een sportschool duurt vaak erg lang.

De schooldag varieert nogal, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. In het algemeen blijkt de typische schooldag vanaf de vijfde klas echter veel langer te zijn dan regelmatig het geval is. De combinatie van en het directe tijdsverband tussen lessen en sport maken het echter mogelijk de tijdsintensieve hobby regelmatig te beoefenen. Dit maakt het gemakkelijker om succesvol te zijn in wedstrijden.

Vaak vindt de eerste training plaats na het opstaan en het nuttigen van een kleine snack. Daarna volgt de gewone schooldag, zoals men die ook kent van de middelbare school of het gymnasium. In de middag is er meestal nog een training, zodat het niet ongebruikelijk is dat leerlingen 10 of meer sportsessies per week hebben.

In het weekend zijn er vaak wedstrijden, maar soms zijn er ook individuele sportsessies op zaterdag.

Let op: De vakanties op de sportschool worden meestal ingekort vanwege de trainingen. Dit geldt vooral wanneer het seizoen zich uitstrekt tot in de typische vakantieperiode.

Wat zijn de voor- en nadelen van een sportschool?

leistungsdruck
Er zitten altijd twee kanten aan succes.

In onze maatschappij zijn overgewicht en gebrek aan beweging een steeds groter probleem. Op de sportgerichte school worden deze probleemfactoren uitgesloten. Tegelijkertijd zorgt de gekwalificeerde opleiding van leerkrachten en coaches ervoor dat kinderen gerichte ondersteuning krijgen. Een wedstrijddag wordt bijvoorbeeld niet meteen gevolgd door een examen, zodat kinderen beter en effectiever kunnen leren en trainen.

Anderzijds is het leven ook sterk gericht op sport. Er ontstaat een zekere druk om te presteren, want zonder succes houdt het verblijf op school misschien geen stand. Vooral emotioneel minder sterke kinderen bereiken hier snel hun grenzen en lijden onder de spanning.

Overweeg daarom zorgvuldig de stap om uw kind in te schrijven op een sportschool. Maar wat uw uiteindelijke beslissing ook is, sport is een belangrijke gezondheidsfactor.

Tip: Voor wedstrijdsporters gelden later meestal ook speciale regels, die het mogelijk maken de training of studie te verlengen om voldoende tijd aan sport te kunnen besteden.

7. kinderen enthousiast maken voor sport en fitness

No products found.

Gerelateerde berichten