Placemat-methode: Alles over de groepswerkmethode

In de klas kunnen leerkrachten veel verschillende methoden gebruiken om de lessen te diversifiëren en de competenties van de kinderen te ontwikkelen. De Placemat-methode is een coöperatieve leermethode die leerlingen in staat stelt met elkaar …

Placemat-methode: Alles over de groepswerkmethode

placemat-methode
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Placemat-methode: Alles over de groepswerkmethode
Wat is de Placemat-methode?

De Placemat-methode is een vorm van coöperatief leren waarbij in groepsverband wordt gewerkt. De naam van de methode verwijst naar het gebruikte werkmateriaal, de placemat.

Hoe werkt het?

De klas wordt verdeeld in groepjes van drie tot vijf leerlingen. Een groot vel papier, een zogenaamde placemat, wordt in het midden gelegd en in verschillende sectoren verdeeld. Eerst schrijft elk groepslid afzonderlijk zijn of haar eigen gedachten op. Deze worden in de volgende fase besproken en gebundeld. In de laatste fase presenteert de groep haar gezamenlijke resultaten.

Voor welke lessituaties en vakken is de methode geschikt?

De methode is geschikt voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Aangezien het onderwerp vrij kan worden gekozen, kan de Placemat-methode in alle vakken en in elke lessituatie worden gebruikt.

In de klas kunnen leerkrachten veel verschillende methoden gebruiken om de lessen te diversifiëren en de competenties van de kinderen te ontwikkelen. De Placemat-methode is een coöperatieve leermethode die leerlingen in staat stelt met elkaar te interageren en samen aan onderwerpen te werken.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de Placemat-methode werkt, vanaf welke leeftijdsgroep het zinvol is en in welke vakken en situaties het kan worden gebruikt.
[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. de Placemat-methode is een coöperatieve leermethode.

kooperatives-lernen
Coöperatief leren maakt het mogelijk om via verschillende werkfasen individuele en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

De klassieke vorm van lesgeven is vandaag de dag nog steeds frontaal onderwijs. Dit wordt gekenmerkt door de leraar die de les leidt, waarbij de individuele leerlingen uiteraard kunnen deelnemen aan de les. Maar omdat dit voor de meeste leerlingen op den duur te saai is, wordt van tijd tot tijd aan complexe onderwerpen gewerkt in groepsverband.

Binnen de didactiek is er nu een zeer rijke pool van methoden die leerkrachten kunnen gebruiken om de lessen op de basisschool gevarieerder te maken. Door verschillende lesmethoden te gebruiken is het ook mogelijk om tegelijkertijd veel andere competenties te bevorderen.

DePlacemat-methode behoort tot het gebied van coöperatief leren. Bij coöperatief leren werken leerlingen samen aan een taak. Om bij te dragen aan de groep moet elk groepslid verantwoordelijkheid nemen.

Voor de Placemat-methode is heel weinig voorbereiding nodig, aangezien voor elke groep slechts één groot vel wit papier nodig is. Dit vel wordt door middel van lijnen in verschillende gebieden verdeeld: In het buitenste gebied krijgt elke leerling zijn eigen veld, in het midden is er een veld waar de leerlingen de groepsresultaten kunnen opschrijven.

Tip: U kunt hier een bijbehorend sjabloon downloaden. Dit is een blanco formulier voor drie of vier leerlingen.

De procedure bestaat uit drie fasen

schueler stellt seiner klasse die ergebnisse einer gruppenarbeit vor
Na de groepswerkfase presenteren individuele leerlingen de resultaten van hun groepswerk.

De klas wordt in groepen verdeeld. Een groep moet uit minstens drie en hoogstens vijf leerlingen bestaan. De ideale groepsgrootte is vier leerlingen. Het in sectoren verdeelde blad wordt nu in het midden van een tafel gelegd. De groepsleden gaan zitten zodat iedereen toegang heeft tot zijn sector.

De leerkracht geeft elke groep een werkopdracht of een vraag om aan te werken.

Het werk wordtnu uitgevoerd in drie verschillende fasen:

 • 1. individuele werkfase: De eerste fase doet enigszins denken aan de brainstormmethode. Elke leerling denkt individueel na over de taak of vraag. Ze kunnen deze gedachten als aantekeningen in hun eigen veld noteren. De leerlingen krijgen hiervoor de tijd gedurende een door de docent bepaalde periode.
 • 2e groepswerkfase: Wanneer alle groepsleden hun resultaten hebben genoteerd, draaien ze het blad met de klok mee totdat alle leerlingen de gelegenheid hebben gehad de notities van de anderen door te lezen. Pas als iedereen weer voor zijn eigen resultaten zit, kan het eigenlijke groepswerk beginnen. De groepsleden kunnen nu de aantekeningen bespreken en elkaar vragen stellen. Daarna is het een kwestie van afspreken welke resultaten zij in het centrale groepsveld zullen invoeren.
 • 3. Borging van de resultaten / presentatie: In de laatste fase presenteren de groepen hun resultaten aan de rest van de klas. De werkresultaten van de groepen kunnen dan met elkaar worden vergeleken. Daarnaast kan de leerkracht centrale resultaten op het bord noteren, die alle kinderen kunnen opschrijven.

3 De Placemat-methode op de basisschool – zij is bijzonder geschikt voor deze onderwijsfasen

Aangezien de Placemat-methode een coöperatieve leermethode is, kan zij in alle vakken en leeftijdsgroepen worden gebruikt. Het gebruik ervan is ook zeer flexibel in termen van leersituaties. Voorwaarde is natuurlijk dat alle kinderen kunnen lezen en schrijven.

Ze is dus geschikt:

 • Om een onderwerp te introduceren: Studenten kunnen met deze methode gevraagd worden naar hun eerdere ervaringen of kennis over een bepaald onderwerp. In dit geval dienen de reflecties in de individuele werkfase om de alledaagse kennis te reactiveren.
 • In de loop van een lesonderwerp: Docenten kunnen nagaan wat de leerlingen in de loop van een les al geleerd hebben. Zo kunnen ook tussentijdse werkresultaten voor de hele klas worden vastgelegd.
 • Als afsluiting van een onderwerp: Aan het einde van een onderwerp kunnen leerkrachten de Placemat-methode gebruiken om de volledige inhoud van een onderwerp na te gaan en, indien nodig, de klas voor te bereiden op een klassentoets.

Bij het vak Duits staat bijvoorbeeld het onderwerp “Sprookjes en fabels” op het lesprogramma van de basisschool. Als een leerkracht de methode gebruikt om dit onderwerp te introduceren, kan hij een overzicht krijgen van wat de kinderen al weten over dit complex van onderwerpen.

Deze werkvorm is echter ook zeer populair, bijvoorbeeld bij het vak natuurkunde, om informatie te verzamelen over bepaalde dieren of planten. Het gebruik van de methode als onderwerpsafsluiting kan de leerlingen ook helpen om te herhalen wat ze al geleerd hebben.

4. kinderen leren omgaan met verschillende percepties

kinder vergleichen ihre ergebnisse
Met coöperatieve leermethoden kunnen kinderen verschillende perspectieven en ervaringen met elkaar delen.

De Placemat-methode is een van de werkvormen waarbij de leerlingen heel sterk met elkaar moeten omgaan. Dit heeft als voordeel dat ze leren dat andere kinderen soms heel andere opvattingen over een onderwerp hebben. Bovendien moeten de groepsleden samenwerken en op elkaar afstemmen.

Ook al is het groepswerk, de individuele leerlingen zijn nog steeds verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke bijdrage. In de individuele werkfase kunnen zij alleen werken en hun eigen gedachten over het onderwerp bedenken.

Een ander voordeel is dat de inspanning voor de voorbereiding zeer gering is en door het verzamelen van de “placemats” kunnen de leraren zien welke individuele en collectieve gedachten en resultaten een groep heeft samengesteld. Zo wordt snel opgemerkt of een leerling zich achter de prestaties van de anderen wil verschuilen. Zelfs verlegen leerlingen krijgen de kans een bijdrage te leveren zonder voor de klas te hoeven spreken.

5. bestel verdere literatuur over het onderwerp onderwijsmethoden direct online

No products found.

Gerelateerde berichten