Klassenregels op de basisschool: verstandige regels vanaf klas 1

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar de lagere school moeten eerst wennen aan de verandering. Terwijl er op de kleuterschool nog relatief veel vrijheid is, moeten kinderen op de basisschool zich aan veel regels …

Klassenregels op de basisschool: verstandige regels vanaf klas 1

klassenregeln grundschule
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Klassenregels op de basisschool: verstandige regels vanaf klas 1
Waarom zijn klassenregels belangrijk?

Als kinderen de term “regels” horen, denken ze waarschijnlijk aan verboden die voor hen en hun klasgenoten gelden. Daarom is het belangrijk kinderen duidelijk te maken dat regels waaraan iedereen zich moet houden, het samenleven gemakkelijker en aangenamer maken.

Hoe kun je op de basisschool klassenregels ontwikkelen?

De kans dat kinderen zich aan regels houden is het grootst als je zelf mee mag doen. Houd bijvoorbeeld een brainstormsessie waarbij alle leerlingen hun ideeën kunnen inbrengen. Daarna kunt u de klassenregels op een poster of op beeldkaarten schrijven en in de klas ophangen.

Wat is de beste manier om overtredingen van de klassenregels aan te pakken?

Als u als leerkracht klassenregels opstelt, moet u er natuurlijk ook voor zorgen dat alle leerlingen zich eraan houden. Als een leerling een regel overtreedt, moet dat consequenties hebben. Idealiter houden die verband met de regel.

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar de lagere school moeten eerst wennen aan de verandering. Terwijl er op de kleuterschool nog relatief veel vrijheid is, moeten kinderen op de basisschool zich aan veel regels houden. Deze worden klassenregels genoemd.

In dit artikel leggen we uit waarom klassenregels bijzonder belangrijk zijn op de basisschool. We geven u tips over hoe u deze regels samen met de leerlingen kunt uitwerken en hoe u kunt reageren als ze niet worden nageleefd. [button]Sjablonen voor het opstellen van klassenregels[/button]

1. regels spelen een belangrijke rol bij het samenleven in een samenleving

Normen en waarden van een samenleving

Normen en waarden zijn richtlijnen die bepalen hoe mensen in een samenleving samenleven. Terwijl sommige normen wetten zijn die moeten worden nageleefd, zijn er ook normen waarvan veronachtzaming geen directe sancties met zich meebrengt. Afhankelijk van de samenleving kunnen deze normen zeer verschillend zijn en ook in de loop van de tijd veranderen.

Onderwijs op de basisschool kan alleen succesvol zijn als de randvoorwaarden goed zijn. Vooral bij de overgang van de kleuterschool naar klas 1 moeten de leerlingen eerst leren hoe het dagelijks leven in een school werkt.

Debeste manier om dit te doen is door middel van een vaste structuur, rituelen en regels. Deze bieden zekerheid zodat de kinderen zich na een paar weken van gewenning volledig op de leerinhoud kunnen concentreren.

In alle sectoren van de samenleving zijn er regels die de interactie en het samenleven regelen. Ook op de basisschool spelen klassenregels een belangrijke rol voor een goede leersfeer en een harmonieuze samenwerking. Ze vormen als het ware de basis voor goed onderwijs.

Doordat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden, verwerven de kinderen sociale competentie en verantwoordelijkheid. Daarom is het ook belangrijk dat u de regels aan het begin van het schooljaar introduceert.

2. samen klassenregels uitwerken op de basisschool

plakat mit klassenregeln
Klassenregels kunnen worden geïllustreerd met passende afbeeldingen.

Het heeft echter weinig zin om kinderen op hun eerste schooldag te overstelpen met een enorme lijst regels. In het begin moet iedereen elkaar leren kennen en vertrouwen opbouwen.

Na een paar weken wennen kunt u beginnen met basisregels. Deze kunnen geleidelijk worden uitgebreid tot de klassenregels voor de basisschool compleet zijn. Zo kunt u voorkomen dat u de leerlingen overbelast of onrustig maakt.

Aangezien de regels zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht gelden, zouden ze idealiter ook door allen gezamenlijk moeten worden opgesteld. Moedig uw leerlingen aan om hun wensen en verwachtingen voor het samenleven in een klas kenbaar te maken. Schrijf ze bijvoorbeeld op het bord. Een andere mogelijkheid is het uitdelen van een bijbehorend werkblad, waaraan de leerlingen alleen of in kleine groepjes kunnen werken. Op basis van deze suggesties kunt u nu klassenregels uitwerken.

Deze zouden er als volgt uit kunnen zien:

We…

 • … luisteren aandachtig als iemand spreekt.
 • … kom op tijd naar de les.
 • … hou de orde in de klas.
 • … helpen elkaar.
 • … laten ons weten wanneer we iets willen zeggen.
 • … maak ons huiswerk.

Het isbelangrijk dat klassenregels op de basisschool altijd positief worden geformuleerd. Zo lijken de regels niet op verboden. Het zijn eerder leidende principes waar iedereen zich aan moet houden.

Insommige klassen is het echter erg moeilijk om samen klassenregels uit te werken. In dat geval is het zinvol dat u de regels alleen opstelt en ze zorgvuldig introduceert.

Om de kinderen te helpen de klassenregels op de basisschool te onthouden, moeten ze op een poster of op speciale kaarten worden geschreven. Met de juiste afbeeldingen kunnen deze klassenregels zelfs de klas verfraaien.

Tip: Op de blog Ideeënreis vindt u bijvoorbeeld een poster om uit te printen en nog veel meer creatieve lesideeën. Veel nuttige suggesties kunnen u ook helpen bij het maken van een passend lesplan.

3. overtredingen moeten gevolgen hebben

kind schreibt immer den gleichen satz an die tafel
Het zinloos kopiëren van zinnen wordt tegenwoordig beschouwd als een zeer twijfelachtige educatieve maatregel.

Om ervoor te zorgendat leerlingen zich op betrouwbare wijze aan de klassenregels houden, moet de leraar het goede voorbeeld geven. Alleen als een leraar zich ook aan alle regels houdt, kan hij dat ook van zijn leerlingen verwachten.

In het begin is het belangrijk om de individuele klassenregels met uw leerlingen te oefenen. Zo kunt u voorkomen dat een kind bijvoorbeeld een regel niet begrijpt. Daarnaast kunt u praten over hoe het mogelijk is om een bepaalde regel te volgen. Als de regel bijvoorbeeld is om op tijd in de klas te zijn, moeten de leerlingen op tijd opstaan en zich klaarmaken.

Het is echter altijd gemakkelijker regels te maken dan ze te volgen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat we altijd orde houden en ons huiswerk betrouwbaar maken. Maar al te vaak slagen we er niet in ze in praktijk te brengen.

Maar hoe moet een leerkracht omgaan met regelovertredingen? Moet het niet naleven van een regel altijd gevolgd worden door een straf?

Als een kind een regel overtreedt die op de poster staat, moet dat natuurlijk consequenties hebben. Als die er niet zijn, zullen de andere leerlingen het nut van het volgen van de regels ook niet inzien.

Eerst moet de leerkracht de leerling in kwestie vragen welke regel hij of zij met zijn of haar gedrag heeft overtreden. Hoe deze overtreding wordt bestraft, moet altijd verband houden met de regel in kwestie. Als een leerling bijvoorbeeld het huiswerk niet heeft gemaakt, kunnen er extra taken volgen. Als een leerling bijvoorbeeld te laat komt, moet hij of zij nablijven.

Het isook belangrijk dat de regels regelmatig worden geëvalueerd en opgefrist. Op die manier kunnen bijvoorbeeld verbeteringsvoorstellen worden uitgevoerd.

Tip: Blijf volhardend als het gaat om het volgen van de regels. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat na verloop van tijd alle leerlingen zich aan de klassenregels houden.

4. sjablonen voor het opstellen van klassenregels

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten