Vrijwillige herhaling: 6 redenen om de les te herhalen

Kinderen leren in de eerste levensjaren heel anders, zodat het op de basisschool al snel een uitdaging kan worden om bij te blijven. Gelukkig is er de mogelijkheid om de eisen te relativeren door vrijwillige …

Vrijwillige herhaling: 6 redenen om de les te herhalen

freiwilliges-wiederholen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Vrijwillige herhaling: 6 redenen om de les te herhalen
Waarom zou een kind vrijwillig de klas overdoen?

Door in een vroeg stadium in te grijpen kunnen grotere prestatieachterstanden worden voorkomen. Vooral in de context van het basisonderwijs is dit een niet te onderschatten voordeel.

Kan een kind blijven zitten tijdens de Coronatijd?

Het klassieke “Sitzenbleiben” is grotendeels afgeschaft. Dit betekent echter niet in alle gevallen een automatische bevordering.

Wat zijn de redenen om een klas over te doen?

Voor veel leerlingen helpt het om minder stress te hebben, zodat ze beter kunnen leren. Een nieuwe omgeving kan ook een positief effect hebben op de prestaties op school.

Kinderen leren in de eerste levensjaren heel anders, zodat het op de basisschool al snel een uitdaging kan worden om bij te blijven. Gelukkig is er de mogelijkheid om de eisen te relativeren door vrijwillige herhaling.
Maar heeft dat wel zin? Wij laten zien welke aspecten ervoor en tegen spreken.
[button]Ontdek geschikte literatuur[/button]

1. wat is het verschil tussen vrijwillige herhaling en verplichte zitting?

Op de basisschool kunnen kinderen nog niet blijven zitten in de klassieke zin. Het is echter wel mogelijk de les te herhalen om de lessen in de toekomst beter te kunnen volgen.

Om het verschil tussen de verschillende vormen van lesherhaling duidelijk te maken, dient de volgende tabel:

Vorm van lesherhaling Kenmerken
Downgrade
 • vindt plaats in het lopende schooljaar
 • is vrijwillig, maar alleen mogelijk op advies van een leraar
 • De verandering van klas vindt meestal plaats na een vakantieperiode of aan het eind van het semester.
Vrijwillige herhaling
 • Het herhalen van een cijfer na het einde van het schooljaar.
 • kan op eigen initiatief van de leerling, maar wordt meestal geadviseerd door een leraar.
Zittenblijven
 • Klassiek “Sitzenbleiben” is mogelijk op de middelbare school.
 • Leerlingen moeten het schooljaar overdoen wegens slechte prestaties na de zomervakantie.

2. Welke factoren kunnen de bevordering in gevaar brengen?

freiwilliges-wiederholen-der-klasse
Sommige kinderen hebben meer hulp nodig.

Zowel op de basisschool als op de middelbare school en het gymnasium zijn er veel redenen die de prestaties van leerlingen negatief kunnen beïnvloeden.

Of er al cijfers zijn of niet is minder belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Bijblijven in de klas kan ook worden afgemeten aan andere factoren, die meestal vrij snel duidelijk worden.

2.1 Redenen die vrijwillige herhaling op de basisschool noodzakelijk maken

Als een kind moeite heeft met het volgen van lessen op de basisschool, heeft dat meestal een van de volgende redenen:

 • Te vroeg beginnen met school: Zelfs als kinderen al vrij goed presteren op de dagopvang, is het beginnen met school toch een stap die sommige kinderen kan overbelasten. Vooral de periode waarin kinderen zich moeten concentreren is aanzienlijk langer en kan een uitdaging worden.
  freiwilliges-wiederholen-grundschule
  Niet alle kinderen vinden het beginnen met school gemakkelijk.
 • langere ziektes: Vooral in het eerste schooljaar moeten kinderen veel basisbeginselen leren om bij te blijven. Als een kind langere tijd ziek is, kan dat het leerproces behoorlijk beïnvloeden.
 • Gezinsproblemen: Ruzies thuis, een scheiding of zelfs een verhuizing – het zijn allemaal factoren die kinderen sterk beïnvloeden. Veel kinderen kunnen zich daardoor onvoldoende op de lessen concentreren en privéproblemen buiten sluiten.

Let op: Tot op zekere hoogte is het niet ongewoon dat er aanpassingsproblemen zijn. Het is daarom belangrijk zorgvuldig af te wegen of deze een vrijwillige herhaling van het schooljaar wel zinvol maken.

2.2 Oorzaken van slechte prestaties op de middelbare school

Niet alleen de start op school, maar ook de overgang naar de middelbare school wordt voor veel leerlingen een uitdaging. Bovendien veranderen veel prioriteiten tijdens de kindertijd.

Daarom komen de volgende primaire redenen in aanmerking wanneer de cijfers niet naar wens zijn:

Vrijwillig herhalen in coronatijd:

Afhankelijk van de deelstaat is het zittenblijven volledig afgeschaft door massale lesuitval. Aangezien de situatie op school hierdoor echter niet verbetert, is het bijzonder eenvoudig om vrijwillige herhaling aan te vragen. Op die manier kunnen zwakkere leerlingen die tijdens de vrije periodes weinig leertijd hebben gebruikt weer actief aan de lessen deelnemen.

 1. Te hoge eisen: Vooral de overgang van de lagere school naar het gymnasium leidt vaak tot een aanzienlijke achteruitgang van de cijfers. De reden hiervoor is dat alleen de betere leerlingen naar het gymnasium gaan en de eisen automatisch worden aangepast aan een hoger prestatieniveau.
 2. Gebrek aan belangstelling voor school: Vooral in de puberteit veranderen de interesses zodat school vaak op de achtergrond raakt. Niet zelden leidt dit tot een duidelijke verslechtering van de prestaties, waardoor het uiteindelijk nuttig kan zijn een honoursopleiding te volgen.
 3. Te grote hiaten: Wanneer studenten de basisstof van een vak niet volledig begrijpen, ontstaan er hiaten. Na verloop van tijd worden deze hiaten meestal groter naarmate steeds meer stof op elkaar voortbouwt. Zo komt het voor dat kinderen niet alleen in de middenschool, maar ook in de bovenbouw achterblijven.

Natuurlijk kunnen ook langere periodes van ziekte, gezinsproblemen en pesten een rol spelen en verdere vooruitgang bemoeilijken.

3 Is vrijwillige herhaling nuttig?

freiwilliges-wiederholen-gymnasium
Door de jaarwisseling veranderen vriendschappen.

Het is moeilijk een algemeen antwoord op deze vraag te geven, omdat elk kind individuele moeilijkheden heeft. Soms kan het daarom heel goed zijn om het jaar vrijwillig over te doen.

In andere gevallen verandert dit echter niets aan de feitelijke problemen, zodat de situatie niet wezenlijk verbetert.

Om de beslissing voor u wat gemakkelijker te maken, hebben wij de belangrijkste voor- en nadelen van vrijwillige herhaling kort op een rijtje gezet:

 • verdere achterstand wordt voorkomen
 • kan dienen als een kans om de prestaties aanzienlijk te verbeteren
 • sommige leerlingen zijn gebaat bij een nieuwe omgeving
 • lost niet automatisch de onderliggende problemen op
 • kan een bestaand gebrek aan belangstelling versterken
 • eerdere vriendschappen lijden onder de verandering van klas

In het algemeen zijn er aspecten die een zeer positief effect kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van een kind. De beslissing betekent echter ook een grote breuk, dus mag zij niet overhaast worden genomen.

Tip: De extra tijd die kinderen op school doorbrengen door vrijwillige herhaling in de coronafase wordt in NRW en veel andere deelstaten niet geacht van invloed te zijn op de maximale schoolduur.

Meer informatie over de coronasituatie op scholen (in relatie tot de afzonderlijke deelstaten) vindt u hier.

4. kinderen helpen: Deze boeken zijn hun gewicht in goud waard

No products found.

Gerelateerde berichten