Montessori basisschool: Het concept van alternatief onderwijs voor kinderen uitgelegd

Een Montessoribasisschool is iets heel bijzonders. Nogal wat mensen besluiten elk jaar om af te stappen van het traditionele schoolsysteem en op zoek te gaan naar alternatieve onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen. Wij informeren u over …

Montessori basisschool: Het concept van alternatief onderwijs voor kinderen uitgelegd

kind arbeitet selbstständig an schulaufgaben
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Montessori basisschool: Het concept van alternatief onderwijs voor kinderen uitgelegd
Hoe duur is het om mijn kind naar een Montessori basisschool te sturen?

Gemiddeld bedragen de kosten ongeveer 300 euro, hoewel ze in sommige gevallen aanzienlijk variëren. Er zijn ook ondersteuningsmogelijkheden voor gezinnen met lagere inkomens.

Hoe is het dagelijks leven anders op een Montessoribasisschool?

Voor starre leerplannen is geen plaats in de op vrijheid gerichte pedagogie van Maria Montessori. Met speciale materialen en passende stimulansen kunnen kinderen echter op verschillende gebieden worden ondersteund.

Wat zijn de voor- en nadelen van de Montessori basisschool?

Het belangrijkste positieve aspect is dat kinderen een gezond zelfvertrouwen ontwikkelen. De overgang naar een reguliere school en het vinden van de weg in de maatschappij zijn echter vaak problematisch. Meer voor- en nadelen vindt u hier.

Een Montessoribasisschool is iets heel bijzonders. Nogal wat mensen besluiten elk jaar om af te stappen van het traditionele schoolsysteem en op zoek te gaan naar alternatieve onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen.

Wij informeren u over de verschillen met de gewone basisschool, leggen uit wat de voor- en nadelen zijn en laten zien in hoeverre u rekening moet houden met hogere kosten.

[button]Verder lezen voor holistisch onderwijs in eigen huis[/button]

1. leren voor het leven in een Montessori basisschool

spielzeug fuer den matheunterricht der montessori grundschule
Leerstof maakt wiskunde begrijpelijk.

In wezen gaat het de medeoprichtster van het Montessori-onderwijs, Maria Montessori, om de ondersteuning van elk kind afzonderlijk. Daartoe volgt het concept de benadering dat kinderen zelfstandig de taken kunnen vinden die hen vooruit helpen.

Het principe van het Montessori-onderwijs is dan ook:
Help me het zelf te doen!

Dit betekent echter geenszins dat kinderen op deze weg alleen worden gelaten. Een Montessori-basisschool streeft er veeleer naar om vrij werken in de klas mogelijk te maken, maar tegelijkertijd voldoende stimulering te bieden zodat kinderen op verschillende gebieden voldoende onderwijs krijgen.

Meer informatie over de achtergrond van het Montessori-onderwijs en de Montessori-kleuterschool vindt u hier.

2. Vrij denken als manier om ontwikkeling te bevorderen

Het vinden van een geschikte school:

Hier vindt u een overzicht van alle Montessori basisscholen en andere instellingen in Duitsland.

Lesgeven op een Montessori basisschool is iets anders dan u gewend bent. Hoewel er natuurlijk leerkrachten in de instelling zijn die de kinderen specifiek iets leren, hebben de kleintjes ook de mogelijkheid om zelf te leren door bepaalde oefenstof te kiezen.

Het concept is gebaseerd op het feit dat kinderen altijd meer gemotiveerd zijn om te leren wanneer zij de taak zelf hebben gekozen. In het kader van de ontwikkeling gaat het vooral om het uitwerken van gestelde doelen voor zichzelf en zo steeds meer zelfvertrouwen te krijgen.
Deze vorm van ondersteuning is vooral merkbaar op het gebied van complexe taken.
Hier is te zien dat kinderen niet bang zijn als een taak wat meer tijd in beslag neemt.
Veel belangrijker dan de duur van de activiteit is het plezier in de taak zelf.

Met speciaal materiaal krijgen kinderen de kans om abstracte feiten te begrijpen via praktische instructies.
Op het gebied van wiskunde wordt bijvoorbeeld gouden kralenmateriaal gebruikt om te leren over de getallenreeks tot 1000.


3. de kosten van de Montessori basisschool

muenzen mit einem akademikerhut
Het volgen van een Montessori basisschool brengt extra kosten met zich mee.

Omdat zowel de Montessori basisschool als de middelbare school een openbare school is, zijn er ook hogere kosten. Alle ouders die hun kinderen op een overeenkomstige school willen plaatsen, moeten daarom schoolgeld betalen. Gemiddeld is dat ongeveer 300 euro per maand.

Er zijn echter ook instellingen die minder of meer geld vragen. Bovendien is de hoogte van het maandbedrag afhankelijk van iemands inkomen.

Door de aard van het concept zijn veel ouders met een hoger inkomen best bereid meer geld te investeren in onderwijs dan eigenlijk nodig is.
Op die manier kunnen ook kinderen van wie de ouders het onderwijs op de Montessoribasisschool eigenlijk niet zouden kunnen betalen, de school bezoeken.

Tip: Er zijn ook scholen die alleen een Montessori-tak aanbieden. Op zo’n door de overheid geleide reguliere school worden geen extra kosten gemaakt. 4.

4 Het verschil met de gewone school – een heel andere dagindeling

Hoewel het concept heel anders is dan dat van een gewone basisschool, leren de kinderen een aantal identieke dingen. Dit gebeurt echter op verschillende manieren.

lernmaterial in der montessori grundschule
Ieder kind heeft vast lesmateriaal tot zijn of haar beschikking.

Terwijl het in het reguliere basisonderwijs gebruikelijk is om een vaste klas te hebben met gereguleerde zitplaatsen, ontbreekt dit op de Montessoribasisschool.
Kinderen mogen van hun stoel af en hoeven niet 45 minuten stil te zitten.

Daarnaast is er geen vaste taak die alle kinderen gelijk moeten afmaken. Als een kind bijvoorbeeld heel snel klaar is met een taak, krijgt het extra materiaal om verder te werken aan het onderwerp van zijn of haar keuze.

Anderzijds wordt geen enkel kind gedwongen om bepaalde taken af te maken. Kinderen werken dus vooral met dingen die bij hen passen en worden minder snel opgeleid tot allrounders.
Het komt dan ook vaak voor dat kinderen die naar een Montessori-basisschool gaan op sommige vakgebieden al veel verder zijn dan leerlingen op een gewone basisschool, hoewel ze op het ene of het andere gebed ook een achterstand hebben.

Het belangrijkste aspect van leren op een Montessoribasisschool is dat leren leuk moet zijn.
Klassiek frontaal onderwijs speelt geen rol. In plaats daarvan krijgen kinderen een veel bredere kijk op de wereld, waarin schoonheid en orde een rol spelen.

Opmerking: Er zijn echter geen cijfers, want die zouden indruisen tegen het eigenlijke doel om het leren zelf als iets moois te zien.

In deze YouTube-video kun je zien hoe het dagelijks leven op een Montessori-basisschool eruit kan zien, welk speelgoed er wordt gebruikt en waar kinderen plezier aan beleven:

5 De voor- en nadelen van de Montessori basisschool op een rij

De ervaring leert dat de aanpak zinvol is en veel potentie heeft. Tegelijkertijd is het in het onderwijs echter moeilijk om goed en fout van elkaar te onderscheiden.

Toch willen we proberen de belangrijkste positieve en negatieve aspecten van het Montessori-onderwijs kort weer te geven:

 • Vrij denken wordt aangemoedigd.
 • Kinderen leren zonder druk.
 • Sterke punten staan centraal.
 • Het plezier in leren wordt overgebracht
 • Kinderen groeien op zonder vooroordelen en mentale beperkingen.
 • Kinderen krijgen zelfvertrouwen en weten wat ze willen.
 • Alle kinderen worden aangemoedigd om in hun eigen tempo te leren.
 • Vaak levert het problemen op als kinderen van de Montessoribasisschool overstappen naar een reguliere middelbare school.
 • Sommige kinderen kunnen niet goed omgaan met dit type onderwijs omdat ze zich meer op hun gemak voelen bij vaste taken.
 • Kinderen worden op sommige gebieden sterker, maar hoeven niet aan hun eigen zwakke punten te werken.
 • Aanpassingsvermogen valt grotendeels weg, omdat kinderen meestal kunnen doen wat ze willen (dit kan leiden tot egoïstisch gedrag).
 • De uitgaven voor school nemen toe.

6. verdere literatuur voor holistische opvoeding thuis

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten