Confronterende pedagogie: methoden en doelstellingen van de aanpak

Helaas is geweld voor veel jongeren in Duitsland geen vreemd woord. Confronterende pedagogie is gewijd aan de preventie van geweld en probeert daders met gerichte methoden te overtuigen hun eigen daden te heroverwegen. In ons …

Confronterende pedagogie: methoden en doelstellingen van de aanpak

jugendliche geben sich die faust
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Confronterende pedagogie: methoden en doelstellingen van de aanpak
Hoe werkt confronterende pedagogie?

De aanpak berust op verschillende pijlers. Het gaat erom de dader te vertrouwen en hem te confronteren met zijn gedrag.

Is het waar dat kinderen en jongeren steeds agressiever worden?

Nee, sinds de jaren negentig zijn er nauwelijks veranderingen in de criminaliteitsstatistieken van jongeren.

Is er kritiek op de methode?

Sommigen hebben kritiek op de bijzonder harde behandeling van jongeren. Er moet echter altijd rekening worden gehouden met het feit dat het gaat om een groep intensieve delinquenten.

Helaas is geweld voor veel jongeren in Duitsland geen vreemd woord. Confronterende pedagogie is gewijd aan de preventie van geweld en probeert daders met gerichte methoden te overtuigen hun eigen daden te heroverwegen.

In ons artikel willen we de methoden van de confronterende pedagogie uitdiepen. Ook leggen we uit in hoeverre kritiek op zijn plaats is.

[button]Verder lezen over confronterende pedagogiek[/button]

1. confronterende pedagogiek is gericht op agressieve en zeer opvallende adolescenten.

zwei jugendliche in einer koerperlichen auseinandersetzung
Gelukkig is er maar een klein deel intensieve daders.

De krantenkoppen over agressieve jongeren blijven opduiken en wijzen op de brutalisering van de samenleving. In sommige gebieden is geweld op school inderdaad een alledaags verschijnsel, waardoor er weinig tijd overblijft voor onderwijs.

In feite zijn er echter grote verschillen tussen het beeld dat soms in de pers wordt geschetst en de werkelijkheid. In werkelijkheid komen gewelddaden van adolescenten en jonge volwassenen niet vaker voor dan vroeger. Bovendien zijn ze, ondanks de krantenkoppen, niet gewelddadiger geworden.

Een gedetailleerd rapport over dit onderwerp vindt u hier op de website van het Federaal Agentschap voor de Burgerlijke Vorming.

Toch is het natuurlijk belangrijk om te blijven werken aan de vermindering van het aantal opvallende jeugddelinquenten. Dit is precies het doel waar de confronterende pedagogie zich op toelegt.

In tegenstelling tot veel andere opvoedingsmaatregelen, wordt confronterende pedagogie echter alleen gebruikt in de context van maatschappelijk werk wanneer de opvoeding in wezen als mislukt wordt beschouwd.

De doelgroep van confronterende pedagogie is relatief klein. Alleen intensieve delinquenten en kinderen en adolescenten bij wie het gebruik van geweld duidelijk de normale normen overschrijdt, moeten tot nadenken worden aangezet.

In de regel is de deelname aan een anti-geweldtraining niet vrijwillig, maar volgens de wet op de jeugdrechtbank bevolen.

2 Het doel van confronterende pedagogie is de ontwikkeling van een handelingsbekwaamheid.

junger mann in einer therapiesitzung
Het doel van confronterende pedagogiek is dat daders leren omgaan met hun handelen.

Elke confronterende therapie heeft als doel jeugdige intensieve delinquenten rechtstreeks te confronteren met de gevolgen van hun daden. Aanvankelijk krijgt de confronterende aanpak vaak weinig respons. Dit verandert echter meestal zodra de daders in een groepssessie wordt gevraagd naar de verschillen tussen hun verfraaide versie en de werkelijkheid.

In tegenstelling tot veel andere opvoedingsmaatregelen wordt confronterende pedagogie gekenmerkt door een zeer harde aanpak. Daden en daden worden niet vergoelijkt en woorden mogen onder de gordel. Typische grenzen, die volgens de algemene opvoedingsnormen gebruikelijk zijn, spelen voor korte tijd geen rol bij het veranderen van het gedrag van agressieve jongeren.

In het kader van de verschillende therapiemaatregelen wordt echter steeds gestreefd naar een relatie met de daders. Enerzijds is er dus een op vertrouwen gebaseerde benadering van de dader, anderzijds is er de harde confrontatie met de eerdere delicten.

De methoden van de confronterende pedagogie zijn dus in verschillende fasen opgebouwd. Het doel is bij de doelgroep een innerlijk conflict te creëren tussen de agressiviteit en het lijden van de slachtoffers.

Tegelijkertijd wordt de achtergrond van de persoon belicht door te kijken naar het verleden en de gezinssituatie. Zo is de omgang met daders even hard als liefdevol.

Tip: Het alternatief voor confronterende pedagogie is meestal een langer verblijf in de gevangenis, wat, zoals het verleden laat zien, weinig positieve invloed heeft op de algehele ontwikkeling.

3. een overzicht van de methoden van confronterende pedagogie

therapieleiter provoziert den taeter
Sommige methoden zijn erop gericht daders bewust te provoceren.

In principe geldt in het maatschappelijk werk een positief mensbeeld. Dit verandert niet bij het werken met jongeren die ernstige delicten hebben gepleegd. Toch zijn de methoden afgestemd op het feit dat daders ook wel eens slachtoffer worden en bijvoorbeeld op de hete stoel moeten zitten.

In wezen worden in het kader van de confronterende pedagogie drie methoden gebruikt, waarvan sommige elkaar inhoudelijk overlappen of aanvullen:

 • Anti-agressietraining: De nadruk ligt vooral op een gedetailleerde analyse van de triggers van agressie. In bepaalde situaties wordt dus bewust geprobeerd de daders tot agressief gedrag uit te lokken. Tegelijkertijd worden zij echter geholpen hun eigen agressiviteit te overwinnen en te neutraliseren.
 • De hot chair-methode: In principe wordt de hot chair meestal gebruikt in het kader van anti-agressietraining. Jongeren moeten leren omgaan met massale kritiek. Er wordt een speciale fysieke nabijheid gebruikt die bewust grenzen overschrijdt.
 • Koeltraining: Bij deze training worden fysieke spelletjes gebruikt die agressie tot op zekere hoogte tolereren. Tegelijkertijd leren criminele jongeren in hoeverre situaties onschadelijk gemaakt kunnen worden en waarom het belangrijk is zich in het perspectief van het slachtoffer te verplaatsen.

Meer informatie over de definitie en over verdere opleiding op het gebied van confronterende pedagogie is te vinden op de website van het Duitse jeugdinstituut voor confronterende pedagogie, dat wordt geleid door Jens Weidner en Reiner Gall. Een bijbehorende lezing over het onderwerp is te zien in deze YouTube-video:

Tip: Als je zelf hulp zoekt, kun je contact opnemen met je plaatselijke bureau voor jeugdzorg.

4 Kritiek op de methode van confronterende pedagogie

schild mit kritik
Sommige critici menen dat de methoden soms te hard en fysiek zijn.

Zoals zowat elk pedagogisch concept is ook dit niet vrij van kritiek. Ondanks overwegend positieve veranderingen is de methode lang niet voor elke dader geschikt.

Critici wijzen er ook op dat jongeren in zo’n programma opnieuw met agressief gedrag worden geconfronteerd en daardoor niet leren hoe ze adequaat met overeenkomstige situaties moeten omgaan. In het kader van de voor- en nadelen moet er echter rekening mee worden gehouden dat de confronterende pedagogie juist niet voor iedereen bedoeld is, maar alleen voor personen bij wie tal van andere pogingen tot rehabilitatie al mislukt zijn.

De methoden van confronterende opvoeding mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt bij jongeren die traumatische ervaringen hebben gehad of die ook psychiatrische behandeling ondergaan.

Moeilijkheden doen zich echter voor in grensgevallen waar het niet helemaal duidelijk is om welke redenen jongeren gewelddadig worden.

5 Verder lezen over confronterende pedagogie

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten