Media in de kleuterschool: Wetenswaardigheden over media-educatie in de kleuterschool

De afgelopen jaren heeft het internet onze wereld stormenderhand veroverd. Sociale media, videoplatforms of online onderzoek zijn een integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden, en dit heeft al een impact op onze jongste kinderen. …

Media in de kleuterschool: Wetenswaardigheden over media-educatie in de kleuterschool

Kitagruppe mit tablet
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Media in de kleuterschool: Wetenswaardigheden over media-educatie in de kleuterschool
Waarom moet media-educatie zo vroeg mogelijk beginnen?

In onze door media gedreven wereld moet media-educatie beschouwd worden als een onvervangbaar onderdeel van het onderwijs – dat tenslotte al op de kleuterschool begint.

Wat zijn de voor- en nadelen van mediagebruik voor kinderen?

Kinderen beseffen vaak niet dat er achter de computer slechts een elektronisch apparaat zit en zien het als een levend wezen. Media verbeteren echter ook de verwerking van audiovisuele informatie.

Hoeveel gebruikstijd moeten kinderen krijgen?

Om de juiste gebruikstijd voor uw kind te vinden, moet u het dagelijkse gedrag nauwkeurig observeren. Het doel moet zijn overmatig mediagebruik te vermijden.

De afgelopen jaren heeft het internet onze wereld stormenderhand veroverd. Sociale media, videoplatforms of online onderzoek zijn een integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden, en dit heeft al een impact op onze jongste kinderen. Media op de kleuterschool? Of je het nu leuk vindt of niet – je kind krijgt onvermijdelijk te maken met moderne media. Om ervoor te zorgen dat dit zo verantwoord mogelijk gebeurt, is media-educatie al een belangrijk onderdeel in veel kinderdagverblijven.

[button]Literatuur over het onderwerp mediagebruik van kinderen[/button]


1. media-educatie als deelgebied van de mediapedagogiek

Media-educatie tegen de gevaren van het internet

Visuele en auditieve media kunnen het leven in veel situaties verrijken, maar ze brengen ook gevaren met zich mee. Media-educatie is een goede manier om pedagogie en media-educatie te combineren. Dit moet een integraal onderdeel zijn van het onderwijs en de jongste kinderen stap voor stap kennis laten maken met onze moderne media.

Media-educatie, als praktische wetenschap, houdt zich bezig met werk op het gebied van media-aanbod. Vergelijkbare vakgebieden zijn mediadidactiek en mediastudies. Beide termen worden gebruikt om een gebied binnen de praktijk van de media-educatie aan te duiden en zijn dus een soort media-educatieve activiteit.

Het doel van deze actie is dat de handelende persoon zowel vaardigheden leert als kennis verwerft die dienen om op een veilige manier met media om te gaan. Mensen met een uitgesproken mediacompetentie worden gekenmerkt door een selectief, kritisch, actief en productief gebruik van media.

Media moeten worden gezien als een instrument voor communicatie en voor het verwerven van kennis. Kennisverwerving met behulp van massamedia, media-analyse, mediawerk en mediaontwerp zijn de typische gebieden van het schoolse mediaonderwijs. Anderzijds verwijst de term media-educatie ook naar de wetenschappelijke studie van de mediapedagogische praktijk. Het wetenschappelijke aspect betreft de voorwaarden, vormen en effecten van de mediapedagogische praktijk en de maatschappelijke effecten daarvan.

Om de mediacompetentie van kinderen te vergroten is media-educatie in verschillende deelstaten als verplicht onderdeel van het leerplan van basisscholen opgenomen – media op de kleuterschool is echter niet verplicht.

2 Digitale media biedt voor- en nadelen

Mädchen mit Smartphone.
Moderne media maken al vanaf het prille begin deel uit van het leven van onze kleintjes.

Studies tonen aan dat veelvuldig gebruik van digitale media een directe invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. De ernst van de effecten van deze nieuwe media, met name op de ontwikkeling van het intellect en de taalvaardigheid, is echter nog niet volledig onderzocht en daarom zeer omstreden.

Veel wetenschappers zien vooral devermenselijking van computers als een probleem. Kinderen hebben de neiging de computer als een levend wezen te beschouwen. Kinderen beseffen vaak niet dat een computer slechts een elektronisch apparaat is dat op commando’s reageert.

De wetenschap benadrukt echter ookde voordelen van mediagebruik met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen op kleuterleeftijd. Met name de wijdverbreide aanwezigheid van digitale media zou de vaardigheden in het gebruik van audiovisuele informatie verbeteren.

Dit is bijvoorbeeld heel duidelijk bij 3D-spellen, waarbij de gebruiker slechts een bepaald gebied van zijn eigen spelomgeving te zien krijgt. Door cognitieve vaardigheden kunnen de afzonderlijke beelden worden samengevoegd tot een groter geheel.

Info: Als uw kinderen volledig in een spel of film kunnen opgaan, is dat een teken van goede concentratievaardigheden. Er wordt aangenomen dat bepaalde computerspelletjes zelfs specifiek het reactie- en concentratievermogen kunnen bevorderen. Ze hebben ook een positief effect op het vermogen om abstract en logisch na te denken.

3. Opvoeders kunnen verschillende projecten gebruiken om kinderen voor te bereiden op media.

Naast basismedia-educatie en technische kennis zijn er ook kleine, eenvoudig te begrijpen mogelijkheden nodig om creatief media-educatief werk in de kleuterschool mogelijk te maken. Zo worden computers, tablets of televisies geïntegreerd als onderdeel van het dagelijks leven in de kleuterschool door middel van kleinere projecten. Spel- en leermogelijkheden worden verkend met media in de kleuterschool en kunnen zelfs zinvol worden gebruikt als instrument voor onderwijs en taal.

In de kleuterschool kunnen kinderen worden ondersteund bij de confrontatie met het bijna onhanteerbare media-aanbod en bij het leren ervan om media creatief en zinvol als instrument te gebruiken. Media-inhoud is bij uitstek geschikt om leerprocessen te versterken en te ondersteunen en kinderen te helpen hun eigen levenssituatie te verkennen.

https://www.youtube.com/watch?v=2r8WFFW4m-I

Tip: Voor kinderen zijn media vaak erg boeiend, omdat ze veel alledaagse onderwerpen aansnijden en mogelijkheden bieden om aan thema’s te werken, taalstimuli te vormen of creatief te worden. Daarom wordt het media-aanbod op de kleuterschool meestal met plezier aanvaard.

4 Ook ouders kunnen de mediacompetentie van hun kinderen versterken.

Gruppe im kindergarten am laptop.
Een laptop of tablet behoort in veel kleuterscholen al tot de standaarduitrusting.

Elk kind reageert anders op media-invloeden. Om het geschikte gebruiksmoment voor uw kind te vinden, moet u het dagelijkse gedrag goed observeren. Wordt uw kind apathisch, verveeld of zelfs agressief na gebruik van de computer, smartphone of televisie ? Dan was de mediaconsumptie waarschijnlijk te intensief. Het doel moet zijn om overmatig mediagebruik te vermijden.

Basistips voor de omgang met elektronische media:

 • Stel duidelijke regels op voor de verschillende media (aangepast aan leeftijd en gezin).
 • Het kind mag niet zonder toezicht op internet tot de leeftijd van twaalf jaar.
 • Het kind moet worden gesteund en begeleid bij de ontwikkeling van zijn/haar eigen mediacompetentie.
 • Toon belangstelling voor de inhoud die uw kind consumeert.
 • Kinderen moeten regelmatig worden geïnformeerd over de gevaren van het internet.

5. literatuur over het thema mediagebruik door kinderen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten