Co-constructie: leren door samenwerking tussen opvoeders en kinderen

Bij co-constructie worden kinderen en opvoeders verondersteld samen te werken om te leren. Maar hoe werkt deze methode precies in de praktijk? In ons artikel laten we zien hoe co-constructie kan worden toegepast in het …

Co-constructie: leren door samenwerking tussen opvoeders en kinderen

Ko-Konstruktion
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Co-constructie: leren door samenwerking tussen opvoeders en kinderen
Wat betekent co-constructie?

Co-constructie is een leermethode die gekenmerkt wordt door de samenwerking tussen opvoeders en kinderen.

Hoe is co-constructie opgebouwd?

De methode bestaat uit de drie onderdelen ontwerp, documentatie en uitwisseling. Het hele proces vergt echter tijd en veel communicatie.

Wat zijn de doelen van co-constructie?

De belangrijkste doelen zijn het besef dat meerdere benaderingen kunnen werken, het vergroten van het kennisbereik, het beter begrijpen van de materie en het versterken van het zelfbewustzijn.

Bij co-constructie worden kinderen en opvoeders verondersteld samen te werken om te leren. Maar hoe werkt deze methode precies in de praktijk?

In ons artikel laten we zien hoe co-constructie kan worden toegepast in het kinderdagverblijf en in hoeverre dit voor- en nadelen met zich meebrengt.

[button] Koop een boek over co-constructie [/button].

1. samen problemen oplossen met behulp van co-constructie

Kind mal ein Tafelbild mit der Aufschrift "Für unsere Zukunft"
Kinderen moeten al vroeg leren om verbanden te leggen.

Het constructivisme houdt zich bezig met de kwestie van kennisverwerving. Volgens zijn definitie maakt het onderscheid tussen kennis en werkelijkheid. Terwijl veel andere onderwijsbenaderingen zich vooral bezighouden met het overdragen van kennis, richt co-constructie zich op leren door samenwerking.

Door participatie moet het mogelijk zijn achter de façade te kijken en een dieper inzicht in de achtergrond te krijgen.

In een praktisch voorbeeld betekent dit dat kinderen in de crèche de verschillende vissoorten niet uit hun hoofd leren, maar zich bezighouden met de achterliggende vragen. Deze zouden de volgende kunnen zijn:

 • Waarom leven vissen onder water?
 • Hoe kunnen vissen ademen?
 • Wat is het verschil tussen mensen, vissen en andere dieren?

Zoals u uit deze korte voorbeelden kunt opmaken, gaat de vraag veel dieper. Of het nu een goudvis, een forel of een snoek is, is daarentegen secundair en speelt slechts een ondergeschikte rol bij de toepassing van dit soort pedagogie.

2. de verschillende niveaus van co-constructie eenvoudig uitgelegd

Voor het slagen van co-constructie in het kinderdagverblijf zijn verschillende niveaus binnen het leerproces nodig.
Eenvoudig gezegd kunnen deze worden onderverdeeld in de volgende drie gebieden:

Kinder sitzen mit ihrer Erzieherin im Kreis
Samen worden oplossingen uitgewerkt.
 • Ontwerp: In deze fase bedenken opvoeders hoe specifieke doelen bereikt kunnen worden. Er wordt samengewerkt met kinderen, zodat samen kan worden besloten welke acties zullen worden ondernomen. Op dit punt kan bijvoorbeeld een bezoek aan het bos worden gepland.
 • Documentatie: De planning wordt gevolgd door documentatie. Kinderen moeten de kans krijgen om vast te leggen wat ze geleerd hebben. De opvoeders hebben nu de taak om aantekeningen te maken zodat ze die in de volgende stap kunnen gebruiken.
 • Uitwisseling (kritisch discours): Het belangrijkste onderdeel van de co-constructie methode is de onderlinge uitwisseling. Elk kind krijgt de kans om zijn of haar standpunt te presenteren en uit te leggen. Samen met de opvoeders moet nu geprobeerd worden tot een eenduidige betekenis te komen.

Het hele proces vergt tijd. Het is belangrijk dat kinderen veel met elkaar communiceren in de kleuterschool of het kinderdagverblijf. Taal is het middel om andere opvattingen te begrijpen en met elkaar tot een eenduidige betekenis te kunnen komen.

Tip: Sociale interactie vormt de basis van een goed functionerende co-constructie in de Kita. Dit geldt zowel voor de relatie tussen kinderen onderling als tussen opvoeders en kinderen.

3 Het enigszins andere begrip van opvoeding

Kinder sitzen zusammen im Wald
Kinderen leren dat ze meer kunnen bereiken door samen op te trekken.

De overdracht van kennis werkt op heel verschillende manieren. Co-constructie gaat er echter van uit dat kennisverwerving alleen zinvol en duurzaam is als er begrip achter zit. In de context van discours krijgen kinderen de kans om niet alleen hun eigen kijk op de dingen te presenteren, maar ook om kennis te nemen van andere meningen.

Vaak ontstaan er tegenstrijdigheden die moeten worden opgelost om tot een conclusie te komen. Opvoeders kunnen op dit punt ondersteunen door de discussie in een bepaalde richting te leiden of door steeds nieuwe uitgangspunten te introduceren.

Co-constructie kan worden geïntegreerd in andere pedagogische concepten, aangezien de aanpak van veel methoden vergelijkbaar is. Kinderen zijn dan in staat zichzelf te ontwikkelen. Ze gaan automatisch een relatie aan met hun omgeving en begrijpen die geleidelijk aan steeds beter.
Door gezamenlijke samenwerking is het doel dit proces te versnellen en kinderen niet alleen van zichzelf maar ook van anderen te laten leren.
De nadruk ligt op het gezamenlijk oplossen van problemen.

4 De doelen van co-constructie in één oogopslag

Door middel van het concept van co-constructie proberen opvoeders kinderen niet alleen starre kennis bij te brengen, maar hen ook de vaardigheden bij te brengen om in de toekomst zelf beslissingen te nemen.

Concreet worden de volgende doelen nagestreefd:

 • Kinderen zijn in staat te herkennen dat meerdere benaderingen van een oplossing veelbelovend kunnen zijn.
 • Door de uitwisseling van ideeën neemt hun kennisbereik toe. Zo leren kinderen het belang van communicatie inzien.
 • Het gezamenlijk oplossen van problemen moet een dieper inzicht mogelijk maken.
 • Gesprekken binnen de groep moeten het zelfvertrouwen versterken.

5 Een kritische blik op co-constructie

Kinder musizieren in der Kita
Sommige kinderen hebben de neiging zich in groepen terug te trekken.

Hoewel de aanpak veel voordelen biedt, is hij niet voor alle groepen even raadzaam. Het wordt problematisch wanneer sommige kinderen zich erg dominant gedragen en het gezamenlijk oplossen van problemen op de achtergrond raakt.

Als kinderen minder zelfvertrouwen hebben, vinden ze het vaak moeilijk om zich in de groep uit te drukken en voor hun ideeën op te komen.

Dit gedrag wordt vaak waargenomen bij kinderen met een migratieachtergrond, aangezien de taalbarrière een extra hindernis vormt. Bij sommige meisjes kan echter ook een eerder gereserveerd gedrag worden vastgesteld. Uit tal van studies blijkt dat het gedrag van meisjes en jongens van jongs af aan wordt beïnvloed door stereotypen.

Het is belangrijk dat de respectieve opvoeders op dit punt actief ingrijpen, zodat de gespreksfase een positief effect heeft en geen enkel kind bang is om zijn mening te delen.

5. Koop het boek over co-constructie

No products found.

Gerelateerde berichten