Onderwijsmaatregelen in de kleuterschool en op school: definitie

Onderwijsinterventies zijn een gevoelig onderwerp in de pedagogie. Zowel op de kleuterschool als op school doen zich echter van tijd tot tijd situaties voor waarin opvoeders of leerkrachten moeten ingrijpen. In ons artikel presenteren we …

Onderwijsmaatregelen in de kleuterschool en op school: definitie

Erziehungsmaßnahmen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Onderwijsmaatregelen in de kleuterschool en op school: definitie
Wat is het doel van educatieve maatregelen?

Educatieve maatregelen kunnen heel verschillend zijn. In de kern zijn ze echter altijd bedoeld om een blijvende gedragsverandering tot stand te brengen.

Wanneer zijn opvoedkundige maatregelen veelbelovend?

Positieve voorbeelden van gedragsverandering worden eerder bereikt door ondersteunende maatregelen.

Waar moet altijd rekening mee worden gehouden?

Bij het kiezen van opvoedkundige maatregelen moeten de rechten van kinderen worden gerespecteerd. Lees hier wat wel en niet mag.

Onderwijsinterventies zijn een gevoelig onderwerp in de pedagogie. Zowel op de kleuterschool als op school doen zich echter van tijd tot tijd situaties voor waarin opvoeders of leerkrachten moeten ingrijpen.

In ons artikel presenteren we verschillende mogelijkheden voor opvoedkundige maatregelen en geven we tips over hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

[button]Verdere literatuur over het onderwerp[/button]

1. educatieve maatregelen – met meer communicatie tot succes

Lehrerin steht mit erhobenem Zeigefinger vor einem Schüler
De opgeheven wijsvinger is niet meer van groot belang.

Het doel van opvoedkundige maatregelen is kleuters of leerlingen over te halen een bepaald gedrag achterwege te laten of een bepaald gedrag te vertonen.
Idealiter heeft deze definitie uit het onderwijs een blijvend effect.

Helaas is opvoeding in de praktijk allesbehalve eenvoudig. Dat geldt niet alleen voor kleuterscholen en basisscholen, maar ook voor leerkrachten op middelbare scholen en ouders thuis.

Ondanks de verschillende contexten zijn veel onderwijsmaatregelen vergelijkbaar. In het algemeen moet de nadruk liggen op actieve communicatie. Wijs een kind dus eerst op het ongepaste gedrag om zijn aandacht te trekken en uw afkeuring te uiten.

In de klas hoeft dit niet altijd verbaal te gebeuren, maar kan het ook met een strenge blik. Het is dan wel belangrijk dat kinderen dit merken.
Als u merkt dat dit niet het geval is, spreek het storende kind dan direct aan.

Vooral bij kleine verstoringen is gebleken dat het direct aanspreken van het kind een nuttig middel is, zonder dat er verdere opvoedkundige maatregelen nodig zijn.

Opmerking: Probeer verstoringen niet te negeren. Laat u echter niet van de wijs brengen door verstoringen in de klas. Dit vereist een beetje tact.

2. verschillende onderwijsmaatregelen – deze soorten bestaan

Onderwijsmaatregelen kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld. Deze sluiten elkaar niet noodzakelijkerwijs uit, maar kunnen ook naast elkaar worden gebruikt.

Kinder in der Kita beim Tauziehen
Educatieve maatregelen kunnen ook door middel van beloningsprikkels worden uitgevoerd.
 • Ondersteunende educatieve maatregelen:
  Deze categorie omvat voornamelijk positieve versterking in de vorm van lof of beloningen. Het is echter belangrijk dat ondersteunende opvoedingsmaatregelen altijd passend zijn. Buitensporige beloningen voor vanzelfsprekend gedrag slaan snel om in het tegenovergestelde. Veel kinderen verwachten daarom in de toekomst een speciale vorm van erkenning als hen opnieuw gevraagd wordt dit gedrag te vertonen.
  Als kinderen echter een persoonlijk succes kunnen behalen, laat dit vaak een duurzamer effect achter. Moedig kinderen daarom aan om iets wel of niet te doen.
Kind sitzt zur Strafe auf einem Stuhl
Straffen mogen de waardigheid van een kind niet aantasten.
 • Tegenwerkende opvoedkundige maatregelen:
  Tegenwerkende opvoedkundige maatregelen noemen opvoeders alle maatregelen die kinderen associëren met een negatieve associatie. Dit hoeft niet per se een directe straf te zijn, maar moet via een herinnering of vermaning gekoppeld worden aan de mogelijke negatieve gevolgen.
  Vooral op de kleuterschool moeten straffen een uiterst ondergeschikte rol spelen. Er is echter niets mis met een berisping in de vorm van een korte persoonlijke toespraak.
  Soms volstaat een eenvoudige herinnering aan gezamenlijk ontwikkelde gedragsregels.
  Vanuit pedagogisch oogpunt zijn straffen over het algemeen minder geschikt, omdat het betreffende gedrag meestal alleen wordt nagelaten uit angst, niet omdat een kind zich iets realiseert.

Voorts is er een onderscheid tussen directe en indirecte opvoedkundige maatregelen. Directe maatregelen zijn maatregelen die onmiddellijk plaatsvinden. Dit kan in de vorm van lof of straf.
Indirecte maatregelen daarentegen zijn maatregelen die al dan niet speelmogelijkheden creëren. Werk maakt bijvoorbeeld in de eerste plaats iets anders mogelijk.

Een verslag over de gevolgen van goed en slecht ouderschap vindt u in de volgende video:

3. onderwijsmaatregelen in de praktijk

Het is één ding om het theoretische concept achter onderwijsmaatregelen te kennen. Het is echter heel wat anders om de respectieve maatregelen daadwerkelijk te moeten toepassen.

Lehrerin ermahnt Schüler
Een serieus gesprek kan helpen om de situatie te verbeteren.

In de volgende regels geven we enkele voorbeelden die u kunt gebruiken als opvoedkundige maatregelen:

 • Stel samen met kinderen thuis, in het kinderdagverblijf of op school een contract op met regels die voor iedereen gelden (op ooghoogte afspreken).
 • scheid leerlingen of verander de stoelindeling helemaal
 • maak ernstige verstoringen van de les bespreekbaar (vraag om suggesties hoe hiermee om te gaan door gezamenlijk conflicthantering)
 • Zoek een direct gesprek na de les
 • storende voorwerpen (vooral smartphones) tijdelijk wegnemen
 • uitsluiting van lessen (bij herhaaldelijk wangedrag of massale verstoring)
 • extra taken, extra lessen (nablijven)

Tip: Pas de betreffende onderwijsmaatregelen aan de leeftijd aan en houd ook rekening met individuele bijzonderheden van individuele leerlingen, zodat de kinderen iets leren.

4. Er zijn meer onderwijsmaatregelen toegestaan dan velen denken.

Onderwijszaken vallen in Duitsland onder de bevoegdheid van de deelstaten. De afzonderlijke schoolwetten, waarover u hier kunt lezen, verschillen echter slechts op enkele punten.

Volgens de huidige wet is er een verdeling in onderwijsmaatregelen en verdere regulerende maatregelen.

ein Schüler nutzt sein Smartphone im Unterricht
Als leerlingen hun smartphone in de klas gebruiken, kunnen ze verwachten dat docenten deze in beslag nemen.

Om wangedrag te bestraffen moeten opvoeders in eerste instantie vertrouwen op relatief milde middelen. De pedagogische maatregelen die door de respectieve schoolwetten worden getolereerd, bestrijken echter een breed spectrum.
Hier kunnen zowel individuele gesprekken als de toewijzing van taken in verband met het wangedrag plaatsvinden.
Kinderen die vuilnis op het schoolplein gooien, kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om daarna het hele schoolplein schoon te maken.

Tijdelijke uitsluiting van lessen en strafwerk vallen ook onder deze canon.

In het geval van drastische of permanente handicaps moeten leerkrachten en opvoeders contact opnemen met het betrokken gezin. In sommige gevallen helpt de verwijzing naar externe begeleiding om conflicten te voorkomen.

In andere gevallen kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen, zoals uitsluiting van lessen gedurende maximaal twee weken of verwijdering van de betrokken school.

Dergelijke drastische maatregelen moeten echter altijd het laatste redmiddel zijn als eenvoudige opvoedkundige maatregelen op school niet werken.

Opmerking: Op de kleuterschool moeten alle opvoedkundige maatregelen zo direct mogelijk volgen en slechts een korte periode van invloed zijn. Als een kind zich bijvoorbeeld niet aan de regels houdt bij een spel, mag het in deze ronde niet spelen, maar in de volgende ronde wel.

5 Verdere literatuur over dit onderwerp

No products found.

No products found.

No products found.Gerelateerde berichten