Voorschools onderwijs: duurzame pedagogie voor de allerkleinsten

Voorschools onderwijs is een van de belangrijkste onderwerpen van de 21e eeuw. Maar wathoudt de term voorschools onderwijs precies in? Welke gebieden bestrijkt het en wanneer moet het beginnen? In ons artikel kijken we naar …

Voorschools onderwijs: duurzame pedagogie voor de allerkleinsten

Kind steckt Spielzeug zusammen
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Kinderopvang
  6. »
  7. Pedagogische concepten
  8. »
  9. Voorschools onderwijs: duurzame pedagogie voor de allerkleinsten
Hoe relevant is voorschools onderwijs?

In de eerste jaren van de vroege kindertijd leren kinderen alle basisbeginselen die ze nodig hebben voor hun latere school- en beroepsloopbaan. Daarom is het belangrijk dat kinderen hier gerichte ondersteuning krijgen.

Wat is de huidige situatie van de voor- en vroegschoolse educatie?

Zowel binnen Duitsland als in internationale vergelijking zijn er grote verschillen met betrekking tot voorschools onderwijs. Zo lopen de uitgaven als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) sterk uiteen.

Voor welke kinderen is voorschools onderwijs bijzonder belangrijk?

Voorschools onderwijs is vooral belangrijk voor kinderen waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben. In sommige gevallen is het kinderdagverblijf de enige mogelijkheid om actief te leren.

Voorschools onderwijs is een van de belangrijkste onderwerpen van de 21e eeuw. Maar wathoudt de term voorschools onderwijs precies in? Welke gebieden bestrijkt het en wanneer moet het beginnen?

In ons artikel kijken we naar voorschools onderwijs in de kleuterschool en laten we zien welke problemen zich daarbij voordoen.

[button] Koop gids over voor- en vroegschoolse educatie [/button]

1. het verloop van de ontwikkeling wordt bepaald in de vroege kindertijd

Kinder spielen zusammen
Voorschools onderwijs moet leuk zijn.

In de eerste jaren van de vroege kindertijd leren kinderen alle basisbeginselen die ze nodig zullen hebben voor hun latere school- en beroepsloopbaan. Het is belangrijk om kinderen gerichte ondersteuning te bieden op het gebied van cognitieve en emotionele ontwikkeling en fysieke ontwikkeling.

In principe zijn vrijwel alle onderzoekers op het gebied van de sociale pedagogie het erover eens dat de vroege kinderjaren een cruciale levensfase vormen. Er bestaan echter grote verschillen met betrekking tot de wijze waarop in de praktijk met de basiseducatie wordt omgegaan en in hoeverre dit daadwerkelijk zinvol is.

De toenemende professionalisering op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie bezorgt sommige deskundigen echter hoofdbrekens. Zij zien een groot probleem in het feit dat kinderen te veel informatie tegelijk moeten verwerken, afhankelijk van de opvang, en dat de ontwikkeling daardoor wordt teruggedraaid.

Een enigszins kritische blik is te zien in deze YouTube-video:

2. grote kwaliteitsverschillen op het gebied van zorg geven brandstof voor het vuur

vier graue und ein gelber Stern
Sommige voorzieningen onderscheiden zich duidelijk van andere.

Zowel binnen Duitsland als in internationale vergelijking zijn er grote verschillen met betrekking tot voorschools onderwijs. Zo lopen de uitgaven gemeten naar het bruto binnenlands product (bbp) sterk uiteen, zoals u kunt zien in deze grafiek van het Bundesamt für Bürgerliche Bildung.

Bovendien is er in sommige regio’s een goede kinderopvang, terwijl er in andere gebieden een grote behoefte is aan gekwalificeerde leerkrachten. Zo is er op veel plaatsen nog steeds een gebrek aan verplichte kinderopvangplaatsen voor kinderen onder de drie jaar, terwijl daar eigenlijk een wettelijk recht op bestaat.

Vooral in deze periode van verandering, waarin veel meer belang wordt gehecht aan kleuteronderwijs, is een goede kinderopvang in het hele land wenselijk. Het zal echter nog enkele jaren duren voordat dit daadwerkelijk gebeurt.

3 Voorschoolse educatie maakt problemen zichtbaar

Voor- en vroegschoolse educatie volgens Schäfer:

De universiteitsprofessor houdt zich intensief bezig met voor- en vroegschoolse educatie. Hij maakt in wezen onderscheid tussen het proces van zelfopvoeding en het proces van onderwijsleerproces.
Kinderen moeten dus zelf hun capaciteiten kunnen ontdekken, maar moeten daarbij altijd begeleid worden.

Als leerachterstanden pas worden onderkend als kinderen naar school gaan, zijn veel achterstanden moeilijk te compenseren.
Daarom is het bijzonder belangrijk om moeilijkheden in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling in een vroeg stadium te kunnen herkennen.

Vooral lichte leerproblemen worden pas zichtbaar in vergelijking met andere kinderen. Voorschools onderwijs in het kinderdagverblijf levert in dit verband een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van cognitieve of motorische problemen.

Naast dit aspect dient voor- en vroegschoolse educatie echter vooral als een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige leerontwikkeling en het enthousiasme om te leren. Goed opgezette opvoedingsprocessen in de vroege kinderjaren zorgen ervoor dat kinderen een fascinatie voor leren ontwikkelen. Naast concrete taken gaat het dus vooral om de mogelijkheid om positieve leerervaringen op te doen.

Hoe meer positieve ervaringen kinderen in de eerste fase van hun leven kunnen opdoen, des te groter is de kans dat kinderen hun hele leven lang met plezier zullen leren en in moeilijke fasen niet zo snel zullen opgeven.

Let op: Voorschools onderwijs is vooral belangrijk voor kinderen waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben. Hier is het kinderdagverblijf soms de enige mogelijkheid om actief te leren.

4. Kwaliteitsonderwijs voor iedereen – UNESCO stelt zichzelf ambitieuze doelen

Kind hält eine Weltkugel in die Luft
Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Onderwijs is de sleutel tot een vrij en zelfbepaald leven. Terwijl in Duitsland al veel vanzelfsprekend is, is dat in andere delen van de wereld helaas niet het geval.

Daarom is de UNESCO overeengekomen bijzondere prioriteit te geven aan het thema duurzaamheid. In de huidige duurzaamheidsagenda is de wereldgemeenschap overeengekomen om de voorwaarden te scheppen waaronder iedereen tegen 2030 toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs.

Over de afzonderlijke doelen van de duurzaamheidsagenda kunt u hier lezen. De organisatie legt bijzondere nadruk op het gebied van inclusie in het onderwijs voor jonge kinderen.

5 Voor- en vroegschoolse educatie tussen onder- en overvragen

Kinder spielen zusammen
Kinderen krijgen niet altijd de aandacht die ze nodig hebben.

Helaas functioneert de voorschoolse educatie nog niet overal optimaal. Als er te veel kinderen in een kleutergroep zitten, hebben de opvoeders nauwelijks tijd voor de individuele behoeften van individuele kinderen.

Dit leidt al snel tot een gebrek aan uitdaging in de groep, omdat de kleintjes min of meer aan hun lot worden overgelaten.

In andere voorzieningen daarentegen, die uitgaan van een strak programma, is het beeld soms omgekeerd. Door de geplande dag krijgen veel kinderen nauwelijks de kans om dingen te ontdekken die ze leuk vinden. Door de permanente prikkels zijn sommige kinderen niet meer in staat deze voldoende te verwerken.
Daardoor hebben zelfs kleuters last van stress.

In het kader van de voor- en vroegschoolse educatie is het daarom belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen uitdagen en stimuleren om kinderen op te voeden tot nieuwsgierige en zelfbewuste mensen.

6. gids voor jonge kinderen kopen

No products found.

Gerelateerde berichten