Logopedie kleuterschool: concept en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

Taal is een belangrijk instrument om mee te komen in de maatschappij. Sommige kinderen vertonen echter vanaf het begin problemen in de taalontwikkeling. In dat geval is het zinvol dekinderen te laten opvangen in een …

Logopedie kleuterschool: concept en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

sprachheilkindergarten
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Logopedie kleuterschool: concept en ondersteuning eenvoudig uitgelegd
Wat is een taalondersteunende kleuterschool?

Een Sprachheilkindergarten is een curatieve onderwijsinstelling waar kinderen met een spraakstoornis individuele ondersteuning krijgen.

Waarom is vroegtijdige ondersteuning zo belangrijk?

Taal is een belangrijk middel om behoeften kenbaar te maken en met anderen te communiceren. Beperkingen op het gebied van taal en communicatie kunnen het hele leven negatief beïnvloeden.

In hoeverre wordt mijn kind in een dergelijke voorziening ondersteund?

Elk kind krijgt een individueel ondersteuningsplan dat is aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind. Het doel is de taalachterstand weg te werken door middel van verschillende therapiemaatregelen.

Taal is een belangrijk instrument om mee te komen in de maatschappij. Sommige kinderen vertonen echter vanaf het begin problemen in de taalontwikkeling. In dat geval is het zinvol dekinderen te laten opvangen in een logopedische kleuterschool om de taalvaardigheid te bevorderen. Maar wat wordt er in deze instellingen gedaan? Welke ondersteunende maatregelen zijn er?

In onze gids vindt u informatie over logopedische kleuterscholen. We leggen uit wat zo’n voorziening is en welke ondersteunende maatregelen er worden gebruikt. Ten slotte verduidelijken we belangrijke vragen die veel ouders zich stellen over een logopedische kleuterschool.

[button]Meer literatuur over het onderwerp[/button]

1. een logopedische kleuterschool is gericht op kinderen met problemen in de taalontwikkeling

Delfin 4

Delfin 4 is een taaltest die van 2007 tot 2014 in NRW is afgenomen. De test werd gebruikt om het taalniveau van de kinderen twee jaar voor de inschrijving op school te bepalen. In augustus 2014 werd echter artikel 36, lid 2, van de schoolwet van Noordrijn-Westfalen gewijzigd, zodat het desbetreffende kinderdagverblijf nu zelf kan bepalen in hoeverre de taalontwikkeling van de kinderen wordt bepaald.

Verdraaide zinnen, ontbrekende klanken, onduidelijke uitspraak – een taalstoornis is merkbaar aan vele opvallende kenmerken met betrekking tot de taalontwikkeling. In sommige gevallen is de taalontwikkeling zo sterk vertraagd dat kinderen nauwelijks nog kunnen communiceren. Deze problemen moeten zo snel mogelijk worden verholpen om verdere gevolgen te voorkomen.

Een logopedische kleuterschool is een curatieve onderwijsinstelling voor kinderen van ongeveer vier tot zes jaar. Alle kinderen die een spraakgebrek hebben en daarom individuele ondersteuning nodig hebben, komen er samen.

Kinderen worden toegelaten tot een logopedische kleuterschool als ze:

 • een vertraagde spraakontwikkeling hebben
 • geen klanken en zinnen correct kunnen vormen
 • problemen hebben met de spraakstroom
 • hebben organische beperkingen die de taalontwikkeling belemmeren
 • bang zijn om in het bijzijn van anderen te spreken

In ambulante settings, zoals logopediecentra, vindt de therapie vaak maar één keer per week plaats. Dit is voor de meeste kinderen echter niet voldoende om hun taalachterstand te compenseren. In een logopedische kleuterschool kunnen de individuele spraakproblemen veel effectiever worden behandeld door de samenwerking tussen logopedisten en opvoeders.

Tip: Als u niet zeker weet of uw kind spraakproblemen heeft, moet u beslist contact opnemen met de opvoeders van de crèche en uw kinderarts. Hoe eerder de problemen worden ontdekt, hoe groter de kans dat de taalachterstand snel kan worden verholpen.

[kita_suche]Ben je op zoek naar een kleuterschool? Vind nu een kleuterschool bij jou in de buurt![/kita_suche]

2. taal is belangrijk om met anderen te communiceren

Mann und Frau versuchen zu kommunizieren.
Taal stelt ons in staat om met andere mensen te communiceren.

Onderwijs staat voorop in onze samenleving. Nooit eerder was het zo belangrijk om te blijven leren. Taal is een bouwsteen waarop al het onderwijs is gebaseerd. Want wie niet kan communiceren is in veel situaties hopeloos overgeleverd.

Dat knaagt natuurlijk aan hun zelfvertrouwen. De getroffen kinderen trekken zich steeds meer terug en zijn bang om fouten te maken. Ze vermijden contact met leeftijdsgenoten en worden vaak verkeerd begrepen door volwassenen.

Taal is de sleutel tot

 • om met anderen te kunnen communiceren.
 • om relaties en vriendschappen op te bouwen.
 • de eigen gevoelens en behoeften te communiceren.
 • om de hele omgeving te begrijpen.
 • zich op andere gebieden te ontwikkelen.
 • Plannen en nadenken over hun eigen acties.

Zintuigen zoals horen en zien zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van taal, omdat de communicatie met anderen via alle vijf zintuigen verloopt. Zo kunnen ontdekkingen en ervaringen samen met de bijbehorende woorden in het geheugen worden opgeslagen.

Het leren van de taal is daarom van centraal belang voor een goede ontwikkeling. Door vroegtijdige ondersteuning kunt u dus invloed uitoefenen op het vermogen van uw kind om de wereld te verkennen en te genieten van de interactie met andere mensen.

3 De voorzieningen zijn gericht op individuele ondersteuning

Erzieherin sitzt mit einer kleinen Gruppe von Kindern im Kreis
Individuele ondersteuning kan worden gewaarborgd door begeleiding in kleine groepen.

In een kinderdagverblijf voor logopedie vindt de verzorging, begeleiding en ondersteuning van de kinderen plaats van ’s morgens vroeg tot vroeg in de middag. In sommige gevallen bieden de voorzieningen zelfs een vervoersdienst die uw kind ’s ochtends ophaalt en ’s middags weer thuis brengt.

Indeze voorzieningen worden de kinderen altijd opgevangen in kleine groepen van maximaal acht kinderen. Op die manier willen de opvoeders ervoor zorgen dat elk kind individueel ondersteund en aangemoedigd kan worden. De opvoeders kunnen zo individuele sterke en zwakke punten integreren in het ondersteuningsplan.

De ondersteuning bestaat meestal uit:

 • Logopedie
 • Bewegingsondersteuning
 • Speltherapie

Al deze therapieën worden op een speelse manier toegepast. Door samen te werken met de ouders is het mogelijk hen te betrekken bij het ontwikkelingsproces. Doordat de professionals regelmatig de ontwikkelingsstatus checken, kunnen zij het individuele begeleidingsplan altijd hierop aanpassen.

Hetdoel van de voorzieningen is dat de kinderen hun taalvaardigheid uitbreiden en tekorten in de loop van de tijd compenseren. Daarnaast leren de kinderen hun capaciteiten in te schatten, zodat tegelijkertijd een versterking van het zelfvertrouwen mogelijk is.

Ook zijn er regelmatig ouderavonden en gesprekken waar u met andere betrokken ouders van gedachten kunt wisselen. Gezamenlijke activiteiten en vieringen versterken bovendien de samenhang.

In de volgende video krijgt u een inzicht in hoe een dag in een logopedisch kinderdagverblijf verloopt en wat voor werk de professionals doen.


[kita_suche]Op zoek naar een kleuterschool? Vind nu een kleuterschool bij jou in de buurt![/kita_suche]

4. FAQ’s – Veelgestelde vragen en antwoorden

Fachpersonal sitzt zusammen und erarbeitet einen Plan
In een taalkleuterschool werken verschillende professionals als een team samen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Hoe krijg ik een plaats in een taalkleuterschool?

Als je het gevoel hebt dat je kind problemen heeft met de taalontwikkeling, moet je eerst contact opnemen met de verantwoordelijke gezondheidsinstantie. Vervolgens wordt beoordeeld of de therapie en ondersteuning in een logopedische kleuterschool veelbelovend zijn. Vervolgens wordt het kind doorverwezen naar een geschikte instelling.

Moet ik de kosten voor een logopedische kleuterschool zelf betalen?

Nee, de zorgkosten worden gedekt door de sociale zekerheid en uw ziektekostenverzekering. Zodra je een geschikt certificaat en een plaats in een instelling hebt, kun je bij het betreffende socialezekerheidsbureau een aanvraag indienen om de kosten te laten dekken. In de regel betaal je alleen een zogenaamde maaltijdvergoeding.

Welke professionals werken in dergelijke voorzieningen?

In een kinderdagverblijf voor logopedie werkt een groot team van professionals samen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. In de regel bestaat het team uit logopedisten, opvoeders, fysiotherapeuten en psychologen.

Hoe lang gaat mijn kind naar een instelling voor logopedie?

De reguliere duur van de behandeling is 12 maanden. Indien nodig kan de therapie echter ook met zes maanden worden verlengd. Het is altijd de bedoeling dat de kinderen daarna naar een reguliere kleuterschool of school kunnen gaan.

5. verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten