Gezaghebbende opvoedingsstijl: kinderen opvoeden met liefdevolle strengheid

[button]Aanbevolen gids voor liefdevol ouderschap met duidelijke grenzen[/button]. Het ouderschap begint al als het kind net ter wereld komt. Veel ouders beginnen daarom al voor de geboorte van hun kinderen na te denken over hoe …

Gezaghebbende opvoedingsstijl: kinderen opvoeden met liefdevolle strengheid

autoritativer erziehungsstil
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Gezaghebbende opvoedingsstijl: kinderen opvoeden met liefdevolle strengheid
Wat wordt bedoeld met gezaghebbend onderwijs?

Autoritair onderwijs is een democratische opvoedingsstijl. De methode is een mengeling van autoritair onderwijs en permissief onderwijs.

Hoe ziet de uitvoering er in de praktijk uit?

Om de autoritatieve opvoedingsstijl in het dagelijks leven toe te passen, is het belangrijk dat u regels handhaaft, maar altijd flexibel blijft.

Wat zijn de voordelen van deze opvoedingsstijl?

Als u uw kind op een autoritatieve manier opvoedt, is de kans groter dat hij of zij in het latere leven succesvol zal zijn dan bij andere opvoedingsmethoden.

[button]Aanbevolen gids voor liefdevol ouderschap met duidelijke grenzen[/button].

Het ouderschap begint al als het kind net ter wereld komt. Veel ouders beginnen daarom al voor de geboorte van hun kinderen na te denken over hoe ze hun kinderen willen opvoeden. Er staan inmiddels talloze verschillende opvoedingsmethoden in opvoedingsgidsen. De autoritatieve opvoedingsstijl is er één van.

Ouders die hun kinderen opvoeden volgens de autoritatieve opvoedingsstijl hebben duidelijke regels, maar geven hun kinderen ook veel liefde en genegenheid. Wij laten u de voor- en nadelen van deze opvoedingsstijl zien en geven u tips over hoe u deze in het dagelijks leven succesvol kunt toepassen.

1. de gezaghebbende stijl van opvoeden – liefdevol en streng tegelijk

Definition verschiedener Arten der Erziehung
De autoritatieve opvoedingsstijl is een van de democratische opvoedingsmethoden.

Eengezond evenwicht tussen autoritair en permissief opvoeden – dat is wat de autoritatieve opvoedingsstijl moet bereiken. Want terwijl autoritaire ouders hun kinderen sturen door middel van regels, strengheid en hoge verwachtingen, zijn ouders in de permissieve opvoedingsstijl geneigd zich in te houden.

Bij de autoritatieve opvoedingsstijl daarentegen gaat hetom het stellen van grenzen aan kinderen, maar ook om het geven van veel steun, warmte en liefde. De term autoritatief ouderschap werd in de jaren zestig en zeventig bedacht door de Amerikaanse ontwikkelingspsychologe Diana Baumrind. Volgens haar ideeën moeten verstand en ouderlijke macht in evenwicht zijn.

Kinderen hebben grenzen nodig – daar is de autoritatieve opvoedingsstijl op gericht. Daarom stellen ouders duidelijk omschreven grenzen voor hun kinderen. Als kinderen deze regels overtreden, moeten zij verwachten dienovereenkomstig gestraft te worden. Tegelijkertijd krijgen kinderen echter veel vrijheid om zich zelfstandig te ontwikkelen. Ouders ondersteunen hun kinderen om zelfstandig en zelfverzekerd te worden.

De volgende kenmerken kenmerken de autoritatieve opvoedingsstijl:

 • De opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door veel controle en responsiviteit.
 • Het dagelijks leven omvat regels die duidelijk omschreven zijn.
 • Het kind heeft de vrijheid om op eigen initiatief te leren.
 • Het overtreden van de regels brengt consequenties met zich mee, die vooraf worden uitgelegd.
 • Ouders geven hun kinderen steun, genegenheid en liefde.
 • De wensen en meningen van het kind worden gerespecteerd en in aanmerking genomen.

2. toepassing van de opvoedingsstijl in het dagelijks leven

Vater mit seiner Tochter im Arm
Leg je kind op een liefdevolle manier uit waarom het belangrijk is om je aan regels te houden.

Een theoretisch concept is allemaal goed en wel, maar soms is het moeilijk om de theoretische principes in praktijk tebrengen. De volgende casus kan worden opgevat als een principe van de autoritatieve opvoedingsstijl:

Uw kinderen spelen samen in de zandbak. Iedereen wil het speelgoed erin hebben voor zichzelf. Leg daarom uit dat het niet is toegestaan om speelgoed van het andere kind af te pakken. Doet een kind dit toch, dan mag hij/zij helaas niet verder spelen in de zandbak.

U ziet aan dit voorbeeld dat er duidelijke grenzen zijn waar de kinderen zich aan moeten houden. Het is echter ook belangrijk dat u uitlegt wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regels. Zo kunnen de kinderen zelf bepalen hoe ze zich willen gedragen.

Dit is echter maar één situatie die de autoritatieve opvoedingsstijl beschrijft. In het volgende krijgt u meer tips over hoe u uw kinderen in het dagelijks leven dienovereenkomstig kunt opvoeden:

 • Leg liefdevol uit welke regels in het gezin gelden en welke verwachtingen je van je kind hebt.
 • Neem de tijd om uw kind duidelijk te maken welk gedrag gewenst of ongewenst is.
 • Alle straffen moeten proportioneel zijn en vooraf aan het kind worden meegedeeld.
 • Geef uw kind veiligheid, steun en emotionele warmte in alle aspecten van het leven.
 • Blijf altijd flexibel om regels en structuren aan te passen aan de situatie.
 • Moedig uw kinderen aan hun eigen beslissingen te nemen. Geef uw kind daarom zo vaak mogelijk keuzes.

3. kinderen die autoritair worden opgevoed hebben voordelen in hun latere werkzame leven.

Effecten op geestelijke gezondheid

De opvoedingsstijl van de ouders is ook van invloed op de geestelijke gezondheid van kinderen. In een studie van de Friedrich-Alexander Universiteit van Erlangen-Nürnberg ontdekten onderzoekers dat kinderen die autoritair worden opgevoed een aanzienlijk lager risico lopen om zelfmoord te plegen.

Hoewel er veel verschillende opvoedingsmethoden zijn die hun verdiensten hebben, is de autoritatieve opvoedingsstijl over het algemeen het meest succesvolle model om kinderen op te voeden. Dit komt vooral omdat kinderen verantwoordelijk en zelfverzekerd worden als ze regels moeten volgen, maar toch hun vrijheden krijgen.

Devoordelen van deze opvoedingsstijl worden vooral duidelijk met betrekking tot het latere beroepsleven. Kinderen die autoritair worden opgevoed zijn zeer goed in staat zich in hiërarchieën in te passen. Anderzijds zijn zij ook in staat beslissingen in twijfel te trekken en zo nodig hun eigen belangen te laten gelden.

Omdat zij geleerd hebben respectvol te zijn, erkennen zij ook de mening van hun medemensen. Zij kunnen dus zeer goed in een team werken en dienovereenkomstig compromissen sluiten die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

4. In het algemeen wegen de positieve aspecten zwaarder dan de negatieve.

Waagschale, bei der die Vorteile überwiegen
De autoritatieve opvoedingsstijl heeft veel meer voordelen dan nadelen.

Op basis van de kenmerken van deze opvoedingsstijl heb je waarschijnlijk al gemerkt dat deze vorm van opvoeden zeer veel voordelen heeft voor zowel ouders als kinderen. Als u deze opvoedingsmethode correct toepast, zal uw kroost opgroeien tot zelfbewuste en competente kinderen.

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om consequent te handelen. Bij deze opvoedingsstijl zijn echter slechts enkele uitzonderingen toegestaan. Als uw kind een regel overtreedt, moeten daar normaal gesproken passende consequenties aan verbonden worden. In sommige situaties kan het echter zinvoller zijn de regels aan te passen aan de gegeven situatie.

In principe is het altijd de mix die tot het grootste succes leidt. Ook kleine uitzonderingen moeten af en toe mogelijk zijn. Beslis daarom van tijd tot tijd op basis van uw buikgevoel of een gepast gedrag van uw kind absoluut bestraft moet worden.

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van de autoritatieve opvoedingsstijl:

 • kinderen zijn zeer zelfverzekerd, verantwoordelijk en onafhankelijk
 • kinderen die op een autoritatieve manier worden opgevoed hebben geen problemen om zich in te passen in sociale structuren
 • zij behandelen hun medemensen met respect, zodat zij zich in de sociale structuur goed kunnen handhaven
 • zij kunnen gemakkelijk compromissen sluiten en de mening van anderen respecteren
 • door de vertrouwensrelatie met hun ouders is het voor kinderen gemakkelijker om later een gelijkwaardig partnerschap aan te gaan.
 • het feit dat elk gedrag gevolgen heeft, kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot onevenredige straffen
 • kinderen ontvouwen deze niet altijd volledig vrij, omdat zij al op jonge leeftijd verstandige beslissingen nemen

Een overzicht van de verschillende opvoedingsstijlen vindt u in de volgende video:

5. aanbevolen gids voor liefdevol ouderschap met duidelijke grenzen

No products found.

Gerelateerde berichten