Boerderij kleuterschool: leren tussen dieren en planten

Inmiddels zijn er veel verschillende pedagogische concepten die beschrijven aan welke normen en waarden het pedagogisch werk in de betreffende instelling is onderworpen. Naast de conventionele kleuterscholen zijn er verschillende alternatieve concepten ontstaan, zoals de …

Boerderij kleuterschool: leren tussen dieren en planten

zwei Kinder stehen bei mehreren Hühnern
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Boerderij kleuterschool: leren tussen dieren en planten
Hoe is de landbouw in Duitsland gestructureerd?

Het totale aantal landbouwbedrijven is de laatste decennia voortdurend gedaald. Anderzijds neemt het aantal grote landbouwbedrijven (meer dan 100 hectare) elk jaar toe.

Wat is het doel van een landbouwkleuterschool?

Het educatieve doel van een boerderij kleuterschool is om kinderen bewust te maken van het feit dat mensen afhankelijk zijn van de natuur en dieren.

Hoe ziet het dagelijks leven eruit in een boerderij kleuterschool?

In een boerderij kleuterschool zijn de kinderen de meeste tijd buiten. Zo leren ze de seizoenen met al hun facetten kennen.

Inmiddels zijn er veel verschillende pedagogische concepten die beschrijven aan welke normen en waarden het pedagogisch werk in de betreffende instelling is onderworpen. Naast de conventionele kleuterscholen zijn er verschillende alternatieve concepten ontstaan, zoals de boerderijkleuterschool. Wij hebben voor u onderzocht wat deze inhouden en hoe de dagelijkse routine in een dergelijke instelling eruit ziet. Tot slot krijgt u een kort overzicht van de voor- en nadelen van een boerderijkleuterschool.

[knop]Boerderijleermiddelen online kopen[/knop]

1. het aantal landbouwbedrijven blijft dalen

2. Biologisch is de trend

Biologische producten worden steeds populairder in onze samenleving. Zowel kruideniers als drogisterijen breiden hun assortiment voortdurend uit. Ongeveer 10% van de landbouwbedrijven in Duitsland is nu biologisch.

Nog maar weinig mensen houden zich tegenwoordig bezig met veeteelt of akkerbouw. Het aantal landbouwbedrijven blijft dalen. Volgens gegevens van het Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft waren er in 1991 nog iets minder dan 450.000 landbouwbedrijven. In 2016 waren dat er nog maar ongeveer 270.000. De resterende bedrijven worden daarentegen steeds groter. Lag de gemiddelde oppervlakte per bedrijf in 1991 nog rond de 40 ha, in 2016 was dat gemiddeld ongeveer 66 ha. Bovendien is het aantal dieren per bedrijf aanzienlijk toegenomen.

Deze ontwikkelingen geven aan dat kleine bedrijven tegenwoordig niet meer in staat zijn de grote bedrijven bij te houden. Om de boerenlandbouw in stand te kunnen houden, moet de staat passende subsidies uitdelen.

Daarom is het des te belangrijker dat het idee van boerderijkleuterscholen meer en meer ingang vindt en daardoor in de samenleving grote bijval krijgt. Zo leren kinderen de rijkdom van de natuur te waarderen.

[kita_suche]Bent u op zoek naar een boerderij kleuterschool? Vind nu een kleuterschool bij jou in de buurt![/kita_suche]

2. kinderen leren verantwoord om te gaan met de natuur en het milieu.

ein Junge mit einem Korb voller frisch geernteter Nahrungsmittel
Door het zaaien en oogsten van groenten leren kinderen veel over de ecologische kringloop.

Een boerderijvakantie is voor de meeste kinderen erg leuk. In een boerderijkleuterschool kunnen kinderen dit avontuur dagelijks beleven. Zoals de naam al zegt, is dit een kleuterschool die zich in de directe omgeving van een boerderij bevindt. In sommige gevallen is het terrein hier ook expliciet voor ontwikkeld.

2.1 Kinderen beleven de natuur van dichtbij

Metbehulp van spelletjes en excursies leren de kinderen alles over de ecologische kringloop. Ze helpen bij het verbouwen en oogsten van hernieuwbare grondstoffen en bij het zaaien en bemesten van nieuwe planten. Op die manier ontwikkelen ze inzicht in het belang van een duurzame levensstijl in de wereld van vandaag.

Op een boerderij wordt voedsel verbouwd en geoogst. Hierdoor krijgen de kinderen een veel beter inzicht in hoe een gezonde en gevarieerde voeding eruit moet zien. Maar ook het contact met dieren wordt bevorderd. Door intensief contact met de boerderijdieren leren de kinderen hoe de afzonderlijke grondstoffen, zoals melk of vlees, worden verkregen. Bij het leven op de boerderij horen ook honden en katten. Dit zijn speciale speelkameraadjes voor de kinderen.

In een boerderijkleuterschool stellen de leerkrachten veel natuurlijke materialen ter beschikking voor vrij spel. Dit stimuleert de fantasie en creativiteit. De kinderen kunnen ontdekken, knutselen en hun individuele vaardigheden versterken.

2.2 Natuurlijke materialen dienen als speelgoed

Junge baut etwas aus Naturmaterialien
Met behulp van diverse natuurlijke materialen kunnen kinderen hun creatieve ideeën in de praktijk brengen.

Een boerderijkleuterschool is een alternatief concept voor een normaal kinderdagverblijf. Net als in bos- of vrijeschoolkleuterscholen is het de bedoeling dat de kinderen veel bewegen – en het liefst in de vrije natuur.

De volgende educatieve doelen staan centraal in een boerderijkleuterschool:

 • Natuurbeleving met alle zintuigen
 • Duurzaamheid begrijpen en beleven
 • Het uitoefenen van de natuurlijke bewegingsdrang
 • Intensief contact met boerderijdieren die op een aan de soort aangepaste manier worden gehouden
 • Aanmoedigen van creativiteit
 • Gezonde voeding

3. de meeste activiteiten vinden plaats in de buitenlucht

Kinder mit Heu in der Hand
Tot het dagelijks leven behoort ook het verzorgen van de dieren op de boerderij.

Een boerderijkleuterschool is een nogal alternatief concept. Toch is de dagelijkse routine geregeld zoals in andere kinderdagverblijven. Nadat alle kinderen zijn aangekomen, is er een ochtendkring. Natuurlijk kan hiervoor ook de schuur of het veld gebruikt worden.

Daarna moetensommige kinderen de dieren verzorgen. Dit betekent dat ze ze voeren en eventueel naar de wei brengen. Zo krijgen de kinderen het besef dat de dieren die op de boerderij leven van hen afhankelijk zijn. Een andere groep is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het klaarmaken van het ontbijt met de eigen producten van de boerderij.

Na het ontbijt vinden verschillende activiteiten plaats, afhankelijk van het seizoen en het weer. Terwijl in het voorjaar planten worden gezaaid, staat in het najaar het oogsten van verschillende producten centraal.

Alle kinderen helpen ook mee met het koken van de lunch. Op die manier leren ze tal van soorten fruit en groenten kennen die op dat moment in het seizoen zijn. Daarna kunnen de kinderen even uitrusten en een dutje doen.

In de namiddag krijgen de kinderen ook de kans om de natuur te ontdekken en te verkennen. Het leven op de boerderij brengt veel werk met zich mee, dus de kinderen moeten leren verantwoordelijkheid te nemen. Dit gebeurt echter op een speelse manier, met voldoende mogelijkheden voor vrij spel tussendoor.

Hoe het dagelijkse leven er op de boerderijkleuterschool in Offenbau bij Thalmässing uitziet, kunt u zien in de volgende video:

https://www.youtube.com/watch?v=KdwZs9XMZtk

4 De voor- en nadelen op een rij

In de voorgaande hoofdstukken heb je al veel informatie gekregen over het pedagogisch werk in een boerenkleuterschool. Vooral de voordelen van een dergelijke voorziening zijn naar voren gekomen. Natuurlijk zijn er ook nadelen, die wij u niet willen onthouden.

Daarom vindt u hieronder een kort overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van een boerderijkleuterschool:

 • Kinderen ervaren de onderlinge afhankelijkheid tussen mens en natuur
 • verantwoordelijkheidsgevoel voor een duurzame levensstijl
 • gezonde voeding met producten van de boerderij
 • veel beweging in de frisse lucht
 • intensief contact met veel verschillende diersoorten
 • aanmelding is niet altijd mogelijk, omdat er in Duitsland slechts enkele faciliteiten zijn
 • de reis kan erg lang zijn
 • kinderen die lijden aan allergieën kunnen niet naar deze kleuterschool.
 • de geplande activiteiten zijn vaak afhankelijk van het weer

5. frequente vragen en antwoorden

zwei Landwirte in ihrem Kuhstall
In veel kwekerijen worden de opvoeders bijgestaan door medewerkers van de kwekerij.
Wie is de aanbieder van boerderijkleuterscholen?

Veel peuterspeelzalen worden gerund door de gemeente of het district. Er zijn echter ook voorzieningen die door onafhankelijke aanbieders worden gerund. De meeste boerenkinderdagverblijven in Duitsland worden geleid als vereniging of gGmbH, zodat een nauwe samenwerking met de opvoeders en de ouders mogelijk is.

Hoeveel kinderdagverblijven zijn er in Duitsland?

Boerderijkleuterscholen zijn helaas zeer zeldzaam. Volgens de Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof e.V. zijn er momenteel slechts ongeveer 30 boerenkinderdagverblijven in Duitsland. Er zijn echter steeds meer mensen geïnteresseerd in het opzetten van een dergelijke kleuterschool. Een lijst van kleuterscholen is hier te vinden.

Wie werkt er in een kleuterschool?

Zoals in elk ander kinderdagverblijf zijn opvoeders, sociaal pedagogen en curatieve pedagogen verantwoordelijk voor de zorg van de kinderen in boerderij kleuterscholen. Hoewel in veel gevallen boerderijmedewerkers aanwezig zijn, mogen zij niet voor de kinderen zorgen.

[kita_suche]Bent u op zoek naar een boerenkinderdagverblijf? Vind nu een kinderdagverblijf bij u in de buurt![/kita_suche]

6. boerderij leermiddelen online kopen

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten