De democratische school: concept en kritiek van alternatief onderwijs

Zelf kunnen bepalen wat men wil leren en hoe, klinkt voor veel leerlingen in eerste instantie als een utopie. Maar dit is precies het concept dat gebruikt wordt in democratische scholen. Maar werkt deze alternatieve …

De democratische school: concept en kritiek van alternatief onderwijs

bunte kinderhaende in der luft
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. De democratische school: concept en kritiek van alternatief onderwijs
Sinds wanneer bestaan er democratische scholen?

De eerste democratische school werd opgericht door Alexander Sutherland Neill in Engeland in 1921. De huidige concepten zijn echter vooral gebaseerd op de Sudbury Valley School in Massachusetts, die in 1968 werd opgericht.

Wat is er zo bijzonder aan een democratische school?

Een democratische school is een alternatief voor een reguliere school. Omdat er geen standaard curriculum is, kunnen leerlingen hun eigen dag indelen en hun eigen projecten kiezen. Ze stemmen over alle belangrijke zaken in een wekelijkse schoolvergadering.

Is er ook kritiek op dit concept?

Tegenstanders van dit concept bekritiseren dat kinderen niet worden voorbereid op werk in de vrije economie door naar zo’n vrije school te gaan. Bovendien is het niet mogelijk om op deze scholen een diploma te halen.

Zelf kunnen bepalen wat men wil leren en hoe, klinkt voor veel leerlingen in eerste instantie als een utopie. Maar dit is precies het concept dat gebruikt wordt in democratische scholen. Maar werkt deze alternatieve vorm van onderwijs wel?

In dit artikel lees je wanneer de eerste democratische school werd opgericht en hoe leren en lesgeven in deze instellingen werkt. Daarnaast krijg je een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van een democratische school.

[button]Verder lezen over democratische scholen[/button]

1. de eerste democratische school werd opgericht door de Schotse onderwijzer Alexander Sutherland Neill.

flagge grossbritanniens
De eerste democratische school werd opgericht in Engeland in 1921.

De geschiedenis van democratische scholen gaat terug tot het begin van de 20e eeuw. Nadat de Schotse onderwijzer Alexander Sutherland Neill er door economische omstandigheden niet in slaagde een democratische school in Duitsland op te richten, richtte hij in 1921 een democratische school op in Engeland.

Op deze Summerhill School worden nog steeds ongeveer 75 kinderen onderwezen volgens democratische principes. De huidige democratische scholen zijn echter geënt op de Sudbury Valley School in Massachusetts, VS, die in 1968 werd opgericht. Er zijn nu ongeveer 40 Sudbury-scholen, voornamelijk in de VS.

Wereldwijd zijn er meer dan 200 democratische scholen, de meeste in de VS, Frankrijk en Israël. Maar ook in Duitsland zijn er nu 19 scholen waar kinderen volgens dit onderwijsconcept worden “onderwezen”.

De democratische scholen behoren tot de groep van de vrije alternatieve scholen. Deze worden gekenmerkt door het feit dat zij, in tegenstelling tot de staatsschool, een alternatief concept hebben waarbij het accent ligt op zelfgestuurd leren. Hier vindt u een lijst van scholen die behoren tot de Federale Vereniging van Vrije Alternatieve Scholen.

De kosten van een democratische school worden grotendeels gedragen door de staat. Daarnaast zijn er bijdragen van ouders en sponsors.

2. op een democratische school beslissen de leerlingen zelf wat ze willen leren.

schueler programmieren einen roboter
Alle leerlingen mogen zelf hun projecten kiezen.

Onderwijs is een van de hoogste goederen die we in Duitsland hebben. Het normale onderwijs vindt plaats in gewone scholen, waar de lessen aan een vast leerplan gebonden zijn. De lengte en intensiteit van elke eenheid is nauwkeurig vastgelegd. Dit betekent dat leerlingen geen invloed hebben op de vakgebieden.

We leven echter in een democratisch land waar mensen inspraak hebben in het beleid. Dus waarom zou dit principe niet meteen op scholen worden onderwezen? We hebben in onze gemeenschap immers mensen nodig die zelfsturend en verantwoordelijk zijn.

Een democratische school moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Er is geen leerplan dat bindend is voor alle leerlingen.
 • Alle interne schoolaangelegenheden worden democratisch geregeld, zodat elke leerling een stem heeft.
 • Elke leerling mag zich vrij bewegen en ontwikkelen volgens zijn of haar eigen belangen. Daarbij mogen zij echter geen van de vastgestelde regels overtreden.
schueler in einer versammlung
In een wekelijkse vergadering stemmen de leerlingen op democratische wijze over belangrijke zaken.

In democratische scholen ligt de nadruk op zelfgestuurd leren. In plaats van een vast curriculum zijn er projecten waaraan leerlingen kunnen deelnemen of die ze zelf kunnen leiden. In de meeste gevallen bieden leraren of volwassenen cursussen en projecten aan op verschillende vakgebieden die leerlingen kunnen, maar niet hoeven te volgen.

Elke leerling beslist zelf wat hij wil leren. Het schoolgebouw is verdeeld in verschillende activiteitengebieden. Vaak zijn er ook flexibele aankomst- en sluitingstijden. Zij kunnen hun individuele interesses volgen, maar moeten altijd rekening houden met elkaar.

Belangrijke zaken worden besproken in een wekelijkse bijeenkomst. Alle leerlingen beslissen democratisch over de schoolregels, gedragsregels, budgetplanning en bestaande problemen. Als een leerling de regels overtreedt, beslist de leerlingenrechtbank hoe te handelen.

Een van de belangrijkste doelstellingen is de kinderen en jongeren in staat te stellen met een open geest, solidair en op eigen verantwoordelijkheid te handelen.

3. democratische scholen zijn vaak niet geaccrediteerd als school.

Hoewel veel gezinnen al positieve ervaringen hebben met deze alternatieve schoolvorm, zijn er ook mensen die kritiek hebben op dit model. Deze critici menen bijvoorbeeld dat veel kinderen deze vrijheid niet aankunnen. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen sommige vakken en onderwerpen volledig links laten liggen.

Aangezien vrije scholen vaak alleen worden gedoogd, maar niet door de staat worden erkend, is het niet mogelijk om er een schooldiploma te behalen. Om een diploma te behalen moeten leerlingen externe examens afleggen op andere scholen.

Voorstanders van democratische scholen betogen echter dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en daarom hun eigen motivatie hebben om nieuwe dingen te leren. In een reguliere school is de basis echter druk en dwang, wat een zeer negatief effect heeft op het leren en de motivatie van kinderen.

Hieronder krijgt u een klein overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van een democratische school.

 • Kinderen kunnen zelfstandig en zelfgestuurd leren zonder druk en dwang.
 • Vrijheid maakt het mogelijk hun eigen interesses en voorkeuren te ontdekken.
 • Kinderen worden in staat gesteld onbevangen, solidair en zelfverantwoordelijk te handelen.
 • Het gevaar bestaat dat leerlingen sommige vakken en onderwerpen volledig links laten liggen.
 • Scholen bieden niet de mogelijkheid om een schooldiploma te behalen.
 • Kinderen worden onvoldoende voorbereid op werk in de vrije economie.

Wij presenteren hier verdere onderwijsconcepten.

4. verdere literatuur over democratische scholen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten