infans concept van onderwijs voor jonge kinderen: Dit is wat er achter de observationele pedagogie zit

Voorschools onderwijs staat de laatste jaren steeds meer in het middelpunt van de politieke belangstelling. Het begin van het onderwijs is niet langer alleen van belang bij de inschrijving op school. De taak van opvoeders …

infans concept van onderwijs voor jonge kinderen: Dit is wat er achter de observationele pedagogie zit

kinder lächelnd in der kita
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. infans concept van onderwijs voor jonge kinderen: Dit is wat er achter de observationele pedagogie zit
Wat is het infans-concept?

Het concept, genoemd naar het Instituut voor Toegepast Socialisatieonderzoek, heeft tot doel duurzaam leren in het kinderdagverblijf te bevorderen.

Wat wil men met dit concept bereiken?

De doelen van bovenliggende instanties (bijv. opvoeders, ouders, maatschappij) moeten in overeenstemming worden gebracht met de belangen van een kind.

Wat is het portfolio?

Alle belangrijke informatie over een kind wordt samengevat in een portfolio. Vanwege de openheid moet het portfolio van het kind ook beschikbaar zijn voor de ouders.

Voorschools onderwijs staat de laatste jaren steeds meer in het middelpunt van de politieke belangstelling. Het begin van het onderwijs is niet langer alleen van belang bij de inschrijving op school. De taak van opvoeders verandert dus en breidt zich uit in termen van educatieve bouwstenen.

Het infans-concept begint op dit punt en dient als instrument voor opvoeders in kleuterscholen om kinderen dichter bij verschillende onderwerpen te brengen en hun werk te vergemakkelijken.
Intensieve observatie van kinderen speelt hierbij een doorslaggevende rol.

[button]Informatief boek over het infans concept[/button]

1. het infans-concept – observeren en documenteren om te leren

Buchstaben und Zahlen als Puzzle
De materialen verschillen per lokaal.

Het concept, genoemd naar het Instituut voor Toegepast Socialisatieonderzoek, beoogt duurzaam leren te bevorderen.
Volgens de auteurs van het concept wordt dit het beste bereikt door niet elke opvoeder alleen te laten werken, maar samen te werken aan een verdieping.

Het doel is de belangstelling van de kinderen voor afzonderlijke gebieden te gebruiken om belangrijke leerdoelen spelenderwijs beter te bereiken. Het is bijvoorbeeld nodig om een potlood te kunnen vasthouden om voorbereid te zijn op school.

Als een kind echter niet geïnteresseerd is in potloden, moet een manier worden gevonden om de belangstelling voor tekenen en schilderen te wekken. Dit lukt vaak via kleine omwegen, zodat kinderen via bestaande interesses nieuwe interesses vinden.

In het algemeen geeft het infans-concept kinderen relatief veel vrijheid om zelf dingen uit te proberen. Zo zijn er heel verschillend ingerichte ruimtes die aan specifieke aandachtspunten zijn gewijd.

In de crèche en de kleuterschool helpt een observatieblad de opvoeders om de respectieve doelstellingen vast te leggen en te documenteren of en in welke mate een kind zich op bepaalde gebieden ontwikkelt.
Vervolgens kunnen de respectieve mogelijkheden voor gerichte ondersteuning in het team worden geanalyseerd. Bovendien is er dankzij de zeer verfijnde observatiebladen een goede mogelijkheid om de toepassing van de pedagogie beter aan de ouders over te brengen.

Samenvatting: Het infans-concept gaat uit van de bestaande interesses van een kind om te bepalen hoe en op welke wijze gestelde doelen kunnen worden bereikt.

2. doelen van het infans-concept

Het concept voorschoolse educatie heeft, net als vele andere methoden, tot doel kinderen de best mogelijke start in het leven te geven.

drei Frauen sitzen mit Kindern auf dem Boden
Het is niet altijd eenvoudig om verschillende doelen met elkaar te verzoenen.

De respectieve belangen van kinderen en algemene onderwijsdoelen kunnen echter nogal uiteenlopen. Daarom richt het infans-concept zich op het verzoenen van de doelstellingen van hogere overheden zoals

 • opvoeders,
 • ouders,
 • de respectievelijke provider
 • alsook de politiek en de maatschappij in het algemeen

met de belangen van een kind. Dit vereist nauwkeurige observatie en gedetailleerde coördinatie met collega’s.

In wezen rijst dus steeds weer de volgende vraag:
Zijn er manieren om gewenste onderwijsdoelen te verbinden met de interesses van een kind?

Op die manier kunnen kinderen altijd leren en tegelijkertijd plezier hebben en toch bepaalde algemeen aanvaarde en wenselijke doelen bereiken.

Let op: De uitvoering van het infans-concept vergt veel tijd en een nauwkeurige coördinatie binnen het team. Het is daarom bijzonder geschikt voor instellingen met een goede personeelsbezetting.

Een interview over de uitvoering van het infans-concept in de praktijk is te zien in deze YouTube-video:

3 Het portfolio als basis van de pedagogie

Alle belangrijke informatie over een kind wordt samengevat in een door de opvoeder gemaakt portfolio.
Door zijn openheid moet het portfolio van het kind ook beschikbaar zijn voor de ouders om een verklaring voor een bepaalde aanpak te kunnen begrijpen.

Kind malt mit den Händen
Ook eerste kunstwerken horen in een goed bijgehouden portfolio.

Het portfolio bevat de volgende onderdelen:

 • een overzicht van de beoogde onderwijsdoelen
 • de instrumenten die worden gebruikt om elk doel te bereiken
 • observatiebladen en documentatie van het gedrag van kinderen in concrete situaties
 • werk, tekeningen en foto’s van het betreffende kind

Het portfolio dient

 • de opvoeders als referentiepunt en uitgangspunt voor hun dagelijkse werk
 • ouders als een mogelijkheid om inzicht te krijgen in het pedagogische werk in de kleuterschool.
 • kinderen om hun interesses te bespreken met de opvoeders
 • de instelling, om de respectieve stappen begrijpelijk te maken voor buitenstaanders

4. een overzicht van de voor- en nadelen van het infans-concept

In de volgende tabel vindt u de belangrijkste voordelen, maar ook kritiekpunten, om een eerste eenvoudig beeld te krijgen van het infans-concept:

 • individuele modules voor elk kind, systematische planning
 • verschillende, geraffineerd ontworpen ruimtes voor verschillende aandachtspunten
 • kinderen leren met plezier en worden ondersteund volgens hun interesses
 • algemene doelen en actuele wensen van het kind worden op elkaar afgestemd
 • constante interactie en aanpassing van de respectieve doelen of aanpak
 • in de praktijk zeer tijdrovend
 • vereist een fundamentele verandering in de crèche of het kinderdagverblijf
 • werkt alleen met collega’s die vergelijkbare doelen hebben (nauwe samenwerking)
 • oriëntatie op belangen kan onderwerpen uitsluiten die vooraf nog niet bekend zijn

Als u het document Grenzsteine der Entwicklung als Grundlage eines Frühwarnsystems für Risikolagen in Kindertageseinrichtungen van Hans-Joachim Laewen in detail wilt lezen om te zien of kritiek of lof op zijn plaats is, kunt u dat hier doen.

Via deze link komt u op de website van het Instituut voor Toegepast Socialisatieonderzoek.

5e boek over het concept infans

No products found.

Gerelateerde berichten