Mannelijke opvoeders in de kleuterschool – voordelen en vooroordelen

Ondanks verschillende steunprogramma’s om het aantal mannen in opvoedersfuncties te verhogen, vooral voor kleuterscholen of kinderdagverblijven, blijft het aandeel mannelijke medewerkers laag. Dit heeft verschillende oorzaken, vaak gelegen in ouderwetse ideeën. Maar hoe zit het …

Mannelijke opvoeders in de kleuterschool – voordelen en vooroordelen

Maennliche Erzieher im Kindergarten, in Kitas
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Mannelijke opvoeders in de kleuterschool – voordelen en vooroordelen
Waarom zijn er zo weinig mannelijke opvoeders in kleuterscholen of kinderdagverblijven?

Ouderwetse rolverdelingen bestaan nog steeds, bovendien bestaan er vaak vooroordelen tegen mannen die met kinderen willen werken.

Hoe ontwikkelt het aandeel mannen in dit beroepsveld zich?

Het percentage mannen in kleuterscholen neemt toe, maar is nog steeds erg laag, namelijk ruim onder de 10%.

Wat zijn de voordelen van een groter aandeel mannelijke opvoeders?

Positieve mannelijke opvoeders zijn goed voor de ontwikkeling van kinderen. Bovendien weerspiegelt een gemengde personeelsbezetting beter de werkelijkheid.

Ondanks verschillende steunprogramma’s om het aantal mannen in opvoedersfuncties te verhogen, vooral voor kleuterscholen of kinderdagverblijven, blijft het aandeel mannelijke medewerkers laag. Dit heeft verschillende oorzaken, vaak gelegen in ouderwetse ideeën. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van de afgelopen jaren en wat zijn de redenen waarom het aandeel mannen omhoog moet?

In deze gids presenteren we de statistieken voor mannelijk personeel in kleuterscholen en andere onderwijsinstellingen en geven we een overzicht van de voordelen die mannelijke opvoeders de kinderen onder hun hoede kunnen bieden.

1. wat houdt het beroep van opvoeder in?

Werken als opvoeder vereist een grote mate van verantwoordelijkheid.
Het werken met en rond het kind is van groot belang.

Het werken met en rond het kind staat centraal in het beroep van opvoeder. Maar ook het contact met de ouders is een centraal aspect waarin competenties moeten bestaan. Op het werk is het essentieel om stressvolle situaties op een nuchtere manier op te lossen.

Voor kleuterleidsters kan de werkplek heel verschillend zijn. In kleuterscholen en kinderdagverblijven worden jonge kinderen opgevangen, terwijl in andere kinderdagverblijven, tehuizen, jeugdcentra, internaten of soortgelijke instellingen ook jongeren tot de clientèle kunnen behoren. Daarnaast zijn er functies in instellingen voor gehandicaptenzorg, waar het werk ook volwassenen kan omvatten.

De eisen voor een opleiding tot kinderverzorger of opvoeder in het algemeen kunnen per land en provincie verschillen. In Oostenrijk zijn er speciale opleidingen voor basisonderwijs, vroeg onderwijs of taalondersteuning aan onderwijsinstellingen. In Duitsland vindt de opleiding tot opvoeder meestal plaats aan een Fachschule für Sozialpädagogik. Voor de meeste vakgebieden is echter een middelbareschooldiploma vereist, en vaak ook praktische werkervaring.

Tip: Aangezien de pedagogie voortdurend wordt gemoderniseerd en er nieuwe benaderingen worden nagestreefd, is een verdere opleiding in dit beroep bijzonder nuttig, zowel voor u als voor de kinderen die u onder uw hoede hebt.

Er zijn ook variaties in de toepassing van de geleerde inhouden. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van de kinderen in je zorg kan de inhoud van je werk alleen zorg zijn, maar ook ondersteuning of directe opvoeding kan centraal staan.

2 Hoe zit het met het aandeel mannen in het beroep van opvoeder?

Weinig mannen kiezen ervoor om met kinderen te werken.

Vooral in kleuterscholen en kinderdagverblijven wordt het beroep van opvoeder naar verhouding sterk gedomineerd door vrouwen. Het aandeel mannelijke professionals ligt meestal ver onder de 10 %, vaak zelfs onder de 5 %. Dit heeft verschillende redenen die de statistieken beïnvloeden:

 • Stereotypen wijzen het beroep nog steeds toe aan vrouwen, zorg is in de ogen van sommigen geen mannenberoep en dus niet sociaal wenselijk.
 • De beloning binnen het vakgebied is meestal lager dan in veel traditionele “mannenberoepen”.
 • Vooroordelen zijn een barrière die velen niet willen overwinnen. Sommige ervaringen van mannelijke opvoeders beschrijven een algemeen wantrouwen tegenover aanranding in de omgang met kinderen.

Daardoor wordt het beroep door veel mannen niet aantrekkelijk genoeg gevonden. Bovendien leidt dit tot een vicieuze cirkel: potentiële werknemers willen misschien niet de enige man in een zorgteam zijn en de minderheid vertegenwoordigen, waardoor ze niet in het beroep stappen. Uiteindelijk betekent dit echter alleen dat de volgende potentiële werknemer zich in dezelfde situatie bevindt.

3) Hoe ontwikkelt zich het aandeel mannelijke opvoeders in kleuterscholen en kinderdagverblijven?

Door initiatieven is het aandeel mannelijke opvoeders in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen de afgelopen jaren toegenomen.

Hoewel de aantallen nog laag zijn, is het aantal mannen in kleuterscholen en kinderdagverblijven de laatste jaren toegenomen. Was het percentage mannen in 2010 nog 3,6%, in 2020 is het gestegen tot 7,1%. De statistieken laten dus een bijna verdubbeling van het aandeel zien.

De afgelopen jaren zijn er in Duitsland verschillende initiatieven geweest om meer mannelijke opvoeders aan te trekken voor kleuterscholen en kinderdagverblijven.

MEER mannen in Kitas

MEHR Männer in Kitas” (“Meer mannen in kinderdagverblijven”) was een reeks proefprojecten die tot doel hadden het aandeel mannen in kinderdagverblijven tegen 2013 te verhogen via financierings- en voorlichtingscampagnes.

Modelprogramma’s om het imago van het beroep te verbeteren en de belangstelling van jonge mannen te wekken, lijken ten minste gedeeltelijk met succes te worden bekroond.

Vooral wanneer de statistieken worden vergeleken met eerdere cijfers en projecten, zoals een studie van het federale ministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd uit 2008/2009, wordt duidelijk dat de trend tegenwoordig veel sneller verloopt.

4 Wat zijn de voordelen van mannelijke opvoeders voor kinderen?

Een positieve mannelijke opvoeder kan belangrijk worden in de zorg voor kinderen.

Mannelijke opvoeders in de kleuterschool zouden geen zeldzaamheid meer moeten zijn. Maar wat zijn de redenen om het aantal te willen vergroten? Het kan immers niet alleen gaan om het oppoetsen van de statistieken.

In feite is er veel te zeggen voor een meer gelijke verdeling van mannen en vrouwen in het beroep van kleuterleidster. Mannelijke verzorgers kunnen een grote aanwinst zijn voor kinderen in de opvang.

Hoewel kinderopvang idealiter slechts een aanvulling is op de opvoedkundige activiteiten van de ouders, moet er in werkelijkheid extra werk worden verricht. Als kinderen thuis geen vaderfiguur hebben, kan een mannelijke verzorger positief zijn voor de psyche van het kind.

Let op: Het ontbreken van een mannelijke gehechtheidsfiguur kan een negatief effect hebben op het agressieve gedrag van kinderen, vooral van jongens. Daarom is de ontwikkeling van een positief mannelijk beeld relevant voor de ontwikkeling van kinderen.

Met een meer gevarieerde bezetting van de opvang komen ook verschillende belangengroepen van de kinderen aan bod. Mannelijke opvoeders in kleuterscholen of kinderdagverblijven kunnen een ander scala aan activiteiten aanbieden. Jongens voelen zich wellicht meer begrepen en vertegenwoordigd in hun interesses.

Een mix van vrouwen en mannen in de opvang stelt de echte wereld voor kinderen vollediger voor dan alleen de pedagogische verwijzing naar één geslacht.

Tot slot is een meer gemengde samenstelling ook een betere weergave van de echte wereld. Als kinderen alleen met vrouwelijke verzorgers te maken krijgen, weerspiegelt dit niet de werkelijkheid. Dit maakt de overgang uit de kleuterschool onnodig moeilijk, omdat een aanpassing noodzakelijk wordt.

De voordelen van het inzetten van mannelijke opvoeders in het kinderdagverblijf of de kleuterschool zijn legio. Daarom is het positief dat meer mannen de stap durven zetten naar het voor hen lang onontgonnen beroepsveld, ook al blijft het percentage nog laag. Verdere inspanningen zijn nodig om een evenwichtiger verdeeld personeelsbestand in kleuterscholen, kinderdagverblijven en andere onderwijsinstellingen te bereiken.

Gerelateerde berichten