Permissieve opvoedingsstijl: definitie, doelstellingen, voor- en nadelen

Een permissieve opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door veel vrijheid voor kinderen. Volgens de voorstanders van dit type pedagogie hebben regels en controle weinig zin en beperken ze kinderen te veel. In ons artikel kijken we kritisch …

Permissieve opvoedingsstijl: definitie, doelstellingen, voor- en nadelen

permissiver Erziehungsstil
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Permissieve opvoedingsstijl: definitie, doelstellingen, voor- en nadelen
Zijn de permissieve en de laissez-faire opvoedingsstijl identiek?

De permissieve opvoedingsstijl neemt inderdaad het basisidee van de laissez-faire opvoeding over. Het is echter een wat afgezwakte vorm.

Wat zijn de kenmerken van permissief ouderschap?

Enkele kenmerken van een permissieve opvoedingsstijl zijn de beperkte aanwezigheid van regels, niet-inmenging in het spel van de kinderen en weinig straf of lof bij nauwelijks vereist gedrag.

Wordt de permissieve opvoedingsstijl vandaag nog gebruikt?

Aangezien de ernstige nadelen niet kunnen worden gecompenseerd door de weinige voordelen die op andere manieren kunnen worden bereikt, wordt de strenge permissieve opvoedingsstijl tegenwoordig nauwelijks meer toegepast.

Een permissieve opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door veel vrijheid voor kinderen. Volgens de voorstanders van dit type pedagogie hebben regels en controle weinig zin en beperken ze kinderen te veel.

In ons artikel kijken we kritisch naar deze vorm van opvoeding en laten we zien in hoeverre het model de ontwikkeling beïnvloedt.

[button]Verder lezen over de verschillende opvoedingsstijlen[/button]

1. permissieve opvoedingsstijl – definitie en classificatie

Kind fordert die Mutter auf, etwas vorzulesen
Kinderen moeten hun ouders actief vragen iets te doen.

Er zijn veel verschillende opvoedingsstijlen. Van streng opvoeden tot nauwelijks opvoeden, bijna alles is vertegenwoordigd en min of meer te rechtvaardigen.

De permissieve opvoedingsstijl valt onder het gebied van de laissez-faire opvoeding, d.w.z. in tegenstelling tot de anti-autoritaire opvoeding wordt deze gekenmerkt door zeer weinig grenzen.

In principe kunnen ouders zich bij deze vorm van opvoeding zoveel mogelijk inhouden. De nadruk ligt op de zelfstandige ontwikkeling van het kind.

Dit betekent echter niet dat een kind wordt verwaarloosd. Volgens de definitie is de permissieve opvoedingsstijl relatief eenzijdig. Ouders gaan altijd in op de wensen van hun kinderen, maar stellen ze niet ter discussie. Daarom wordt deze vorm van opvoeden ook wel permissief genoemd.

2 De kenmerken van het opvoedingsconcept op een rij

Het feit dat kinderen zeer sterk worden uitgedaagd is in het kader van deze opvoedingsmethode meer dan duidelijk. Vooral bij kinderen die al vrij passief zijn, leidt dit snel tot berusting.

In wezen komt de permissieve opvoedingsstijl als volgt tot uitdrukking:

Erzieherin spielt mit Kindern
De relatie wordt gekenmerkt door een zekere afstand.
 • Verzorgers bemoeien zich niet met het spel van hun kinderen.
 • Er is een zekere afstand tussen ouders, opvoeders en kinderen.
 • In tegenstelling tot verwaarlozend ouderschap kunnen kinderen zich te allen tijde tot hun verzorgers wenden en hun wensen kenbaar maken.
 • Er worden geen spelletjes voorgesteld.
 • Regels bestaan slechts in zeer beperkte mate.
 • Kinderen hoeven niet of nauwelijks rekening te houden met straffen.
 • Ouders en opvoeders stellen geen regels om de kinderen niet in hun vrijheid te beperken of in een bepaalde richting te sturen.
 • Lof is niet te verwachten, want er wordt geen specifiek gedrag geëist.

3. voordelen van permissief onderwijs

Mädchen in einem weißen Kleid rennt mit ausgebreiteten Armen über eine Wiese
Ontwikkeling vindt plaats vrij van beperkingen.

Een permissieve opvoedingsstijl maakt het voor ouders gemakkelijker om kinderen op te voeden. In tegenstelling tot het stellen van duidelijke regels en het stimuleren van kinderen op verschillende gebieden, houden voorstanders van deze methode zich zoveel mogelijk afzijdig van de opvoeding.

In termen van een creatieve en vrijgevochten manier van vrijetijdsbesteding is dit zeker een verstandige aanpak. Kinderen zijn niet onderworpen aan de normen en waarden van de maatschappij, dus zijn ze vrij om zich te ontwikkelen in de richting die ze willen.

Kinderen moeten leren op eigen initiatief te handelen en zich te oriënteren naar hun eigen behoeften. Vaste structuren en rigide richtlijnen daarentegen laten dit niet toe.

4 Nadelen van permissief onderwijs

Handgreiflichkeiten zwischen zwei Schülern, die von einer Lehrerin gestoppt werden
Conflicten zijn onvermijdelijk bij de permissieve opvoedingsstijl.

Veel kinderen die als baby al in aanraking zijn gekomen met de permissieve opvoedingsstijl hebben niet geleerd een functionerende relatie met hun ouders op te bouwen. Kinderen hebben een stevig kader nodig dat hen veiligheid biedt. Het gezin is een beschermde ruimte en moet dit doel vervullen.

Maar als grenzen, regels en vaste structuren op grote schaal ontbreken, krijgen kinderen niet alleen niet de kans om dingen uit te proberen binnen een beschermd kader, maar weten ze ook niet wat anderen leuk vinden.

Ook al heeft het geen zin om de vrijheid van kinderen onnodig sterk te beperken, dit betekent geenszins dat ouders het zonder richtlijnen, wensen, lof en een duidelijke vaststelling van grenzen moeten stellen.

Duidelijke uitingen van permissief ouderschap worden in de loop der jaren zichtbaar. Veel kinderen en adolescenten hebben problemen met het leggen van contacten met andere mensen.

Zij hebben nooit geleerd attent te zijn of de behoeften van anderen te respecteren. In de loop van de kindertijd gaat het er veeleer om te handelen en te leven volgens de eigen ideeën.

Ook al heeft de benadering van het concept een verstandige achtergrond, de vorm van het onderwijs schiet tekort en maakt het moeilijk voor kinderen om te integreren in de maatschappij.

Bovendien is er geen duidelijke richtlijn binnen het gehele onderwijs. Het gaat vooral om het reageren op actuele situaties, maar ouders worden niet actief in het ondersteunen van bepaald gedrag en het motiveren van kinderen.

Tip: Een gebrek aan structuur leidt bij kinderen tot een gebrek aan zelfstandigheid. Bovendien is aangetoond dat een niet aangeleerd vermogen om compromissen te sluiten haaks staat op vriendschappen.

5 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij

In dit korte overzicht vindt u de belangrijkste argumenten voor en tegen de permissieve opvoedingsstijl compact samengevat:

 • aanmoediging van initiatief
 • creatieve vrijheid
 • kinderen leren hun eigen behoeften kennen en uiten
 • gebrek aan regels maakt het leven in de maatschappij moeilijk (kleuterschool, school, werk, partnerschap)
 • gebrek aan begrip voor andere mensen en hun gevoelswereld
 • er wordt niet getwijfeld aan het eigen handelen
 • ongecontroleerde opvoeding, want kinderen worden min of meer aan hun lot overgelaten om voor hun opvoeding te zorgen

In zijnstrikte vorm wordt de permissieve opvoedingsstijl tegenwoordig niet meer gebruikt, omdat de ernstige nadelen niet kunnen worden gecompenseerd door de weinige voordelen, die ook op andere manieren kunnen worden bereikt.

Op de website van de Konrad Adenauer Stichting vindt u hier een kort overzicht van de stadia van verandering in opvoedingsstijlen in de afgelopen decennia.

6 Verder lezen over de verschillende opvoedingsstijlen

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten