Gelijke kansen: bestaan die in kinderdagverblijven en scholen?

Iedereen moet dezelfde kans in het leven krijgen om iets van zijn of haar leven te maken. Hoe mooi dit leidende beginsel ook is, het is soms moeilijk om de onrechtvaardigheden van de werkelijkheid te …

Gelijke kansen: bestaan die in kinderdagverblijven en scholen?

chancengleichheit
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Gelijke kansen: bestaan die in kinderdagverblijven en scholen?
Hebben alle kinderen in Duitsland gelijke kansen?

De gelijke kansen in dit land zijn goed. Er zijn echter nog veel gebieden waarop verbeteringen kunnen en moeten worden aangebracht.

Is het ingewikkeld om gelijke kansen te creëren?

In principe zijn er veel benaderingen die zinvol zijn. Maar omdat mensen ook verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de doelen, is het soms moeilijk om snel een landelijke verandering tot stand te brengen.

Hoe kunnen gelijke kansen voor leerlingen worden verbeterd?

De uitbreiding van de hele dag scholen en mogelijkheden voor individuele ondersteuning zijn de sleutel tot verandering. Dit kan echter alleen worden bereikt met behulp van meer personeel, waardoor de kosten van het onderwijs verder stijgen.

Iedereen moet dezelfde kans in het leven krijgen om iets van zijn of haar leven te maken. Hoe mooi dit leidende beginsel ook is, het is soms moeilijk om de onrechtvaardigheden van de werkelijkheid te verdragen.

Hoe zit het dan met de begrippen gelijke kansen en kansengelijkheid? We leggen de verschillen uit en laten zien wat de huidige situatie is op scholen en kleuterscholen.
[button] Bestel literatuur voor verdere lezing [/button]

1. wat betekent gelijke kansen?

Internationale gelijke kansen:

In een gezamenlijke verklaring hebben de vertegenwoordigers van de VN afgesproken dat alle kinderen wereldwijd tegen het jaar 2030 de kans moeten krijgen op goed onderwijs. In veel landen van de wereld blijft dit echter in de nabije toekomst pure wensdroom, ondanks internationale inspanningen.

In Duitsland isde toegang tot onderwijs relatief eenvoudig. Ongeacht afkomst, geslacht, religie en sociale situatie kan ieder kind naar de kleuterschool en naar school. Dit is al een belangrijk element dat niet mag worden vergeten in de discussie over gelijke kansen voor kinderen.

Volgens de definitie houden gelijke kansen echter niet alleen in dat de toegang tot alle onderwijsinstellingen mogelijk moet zijn, maar ook dat iedereen dezelfde kansen heeft om die te krijgen.

Zelfs ondanks een bestaande gelijkheid van kansen kunnen de latere vermogenssituatie en de sociale status er zeer verschillend uitzien. Aan het begin van het leven moeten echter alle kinderen de kans krijgen onderwijs te volgen om zich te kunnen bewijzen, ongeacht hun geslacht, afkomst, godsdienst en sociale status.

Tip: Artikel 3, lid 1, van de basiswet bepaalt dat alle mensen gelijk zijn voor de wet. Ondanks dit duidelijke streven naar gelijkheid kan dit echter niet onbeperkt worden toegepast op alle gebieden van het leven.

2 Gelijke kansen en gelijke kansen: wat zijn de verschillen?

chancengleichheit-kinder
Om rechtvaardigheid tot stand te kunnen brengen is eerst gelijkheid nodig.

Het concept van gelijke kansen verscheen al in de jaren zestig in de politiek. Toen er echter steeds meer kritiek op kwam, werd intussen het begrip gelijke kansen in het leven geroepen om meer gewicht te geven aan individuele vooruitgang.

Volgens dit concept moet iedereen individueel worden bevorderd naargelang zijn sterke punten, ongeacht zijn sociale positie, godsdienst, geslacht en afkomst. De facto moet er echter eerst gelijkheid komen om rechtvaardigheid te kunnen geven.

Het doel van de bevordering van met name kinderen is inherent aan beide concepten, zodat het uiteindelijk meer een theoretisch dan een praktisch geschil is.

Opmerking: Ondanks de vele verbeteringen die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden, bestaan er vandaag de dag nog steeds ongelijke kansen, die vooral in termen van zuivere getallen worden uitgedrukt.
Zo zijn er bijvoorbeeld minder vrouwen te vinden in leidinggevende functies. Kinderen uit gezinnen met een onderwijsachterstand hebben minder kans om naar het gymnasium te gaan en mensen met een migrantenachtergrond hebben meer kans om in armoede te vervallen.

3 Welke factoren beïnvloeden de kansen van kinderen op de crèche en op school?

Zelfs als alle kinderen die naar de kleuterschool en het kinderdagverblijf gaan dezelfde kansen krijgen, beginnen kinderen het leven meestal met heel verschillende randvoorwaarden.

De belangrijkste aspecten die de ongelijkheid in het onderwijs beïnvloeden, vindt u hier in één oogopslag:

chancengerechtigkeit
Lang niet elk kind kan door een ouder geholpen worden met huiswerk.
 • Opleiding van de ouders: Kinderen waarvan de ouders zelf hoge school- en academische kwalificaties hebben, hebben meer kans op erkenning in de maatschappij. Automatisch gaan opvoeders en leerkrachten er vaak van uit dat dit ook effect heeft op de kinderen en behandelen ze hen (meestal onbewust) anders.
  Tegelijkertijd maken kinderen uit “goede gezinnen” vaak een betere start in het onderwijssysteem, aangezien de ouders veel meer aandacht besteden aan de opleiding van hun kroost en hun kinderen zelf ondersteunen.
 • Geld als tweede belangrijke factor: Een hoog opleidingsniveau gaat vaak, maar lang niet altijd, gepaard met een hoger inkomen. Kinderen uit welgestelde gezinnen hoeven zich geen zorgen te maken over schoolreisjes, schoolexcursies of een eigen tablet om te kunnen studeren.
  kinderzimmer-mit-schreibtisch
  Sommige kinderen missen de mogelijkheid om in een rustige sfeer te kunnen leren.


  Dit leidt tot meer vermogen om zich op school met hun eigen vorderingen bezig te houden. Ook een eigen kamer, die verplicht is als toevluchtsoord voor huiswerk, is lang niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.
 • Taalbarrières: Kinderen die zelf of hun ouders een migratieachtergrond hebben, kampen vaak met taalproblemen. Dit wordt duidelijk verergerd wanneer Duits thuis niet de hoofdtaal is, maar een andere taal. Helaas heeft het gebrek aan taalbegrip niet alleen gevolgen voor de lessen Duits, maar voor bijna alle vakken.

Let op: Gelijke kansen hebben niet alleen betrekking op de schoolsector. Veel kinderen worden automatisch ook uitgesloten van sport, omdat enkele sporten erg duur zijn voor kinderen en dus voor sommige ouders gewoonweg niet betaalbaar zijn.

4. bevordering van kinderen: Zijn er manieren om gelijke kansen te verbeteren?

fruehes-lernen
Samen vroegtijdig leren opent betere kansen voor kinderen uit onderwijsachtergestelde gezinnen.

Om alle kinderen gelijke kansen te bieden, moet het onderwijs zo vroeg mogelijk beginnen. Op die manier kan de invloed van het ouderlijk huis, die in de eerste jaren ontstaat, geminimaliseerd worden om de verschillen te verkleinen. Dit veronderstelt echter dat voor elk kind daadwerkelijk een Kita-plaats beschikbaar is.

Tegelijkertijd helpt een uitbreiding van de voorzieningen voor de hele dag, zowel op het gebied van kinderdagverblijven als met betrekking tot basisscholen en middelbare scholen, kinderen langer en intensiever te leren. Vooral de middagopvang helpt kinderen uit armere milieus of met taalproblemen om hun huiswerk te maken.

Om de leerkrachten in staat te stellen de enorme verschillen in prestaties op te vangen en ook individuele leerlingen gerichte ondersteuning te bieden, moeten extra posten worden gecreëerd. Anders is het praktisch moeilijk voor te stellen de klas en tegelijkertijd elk individu zo goed mogelijk te ondersteunen om zijn eigen potentieel te kunnen verwezenlijken.

5. ontdek verdere literatuur over gelijke kansen en onderwijsrechtvaardigheid

No products found.

Gerelateerde berichten