Pesten op de basisschool: hoe leerkrachten en ouders kunnen optreden

Op school, in de buurt of op het werk – pesten is een verschijnsel dat op alle terreinen van het leven kan voorkomen. Door verbale en fysieke aanvallen willen de daders de slachtoffers uitsluiten van …

Pesten op de basisschool: hoe leerkrachten en ouders kunnen optreden

mobbing grundschule
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. Pesten op de basisschool: hoe leerkrachten en ouders kunnen optreden
Welke vormen van pesten zijn er op de basisschool?

Pesten kan veel verschillende facetten hebben. De beledigingen kunnen puur verbaal zijn, maar ook overgaan in fysiek geweld. Bij cyberpesten vinden de pesterijen plaats via elektronische communicatiemiddelen.

Welke gevolgen kan blijvend pesten hebben voor de slachtoffers?

Kinderen die gepest worden door klasgenoten presteren slechter in vakken en spijbelen vaak. In het ergste geval lopen ze psychische trauma’s op als gevolg van de pesterijen.

Hoe kunnen getroffen kinderen worden geholpen?

Allereerst is het belangrijk dat leerkrachten direct ingrijpen. Er zijn verschillende methoden om het slachtoffer van pesten te helpen. Volgens een studie konden leerkrachten pesten vooral effectief stoppen met de no-blame aanpak.

Op school, in de buurt of op het werk – pesten is een verschijnsel dat op alle terreinen van het leven kan voorkomen. Door verbale en fysieke aanvallen willen de daders de slachtoffers uitsluiten van de sociale groep. Maar wat kunnen ouders en leerkrachten doen tegen pesten op de basisschool?

Het is heel beangstigend dat zelfs op de basisschool kinderen allesbehalve preuts met elkaar omgaan. In dit artikel laten we u kennismaken met de verschillende vormen van pesten, laten we zien welke gevolgen pesten kan hebben en in hoeverre leerkrachten en ouders kunnen helpen.

[button]Anti-pestgids voor ouders, kinderen en leerkrachten[/button]

1. pesten kan verschillende vormen aannemen

Cyberpesten

Cyberpesten is net zo gewoon geworden als traditioneel pesten op school. Wat hier bijzonder problematisch is, is dat de beledigingen en kwellingen niet alleen beperkt blijven tot de schooltijd, maar zich tot ver daarbuiten uitstrekken. Kinderen zijn 24 uur per dag overgeleverd aan dit soort pesterijen.

Uitsluiten, slaan, blootgeven of beledigen – al deze handelingen vallen onder de term pesten. Het woord pesten is afgeleid van het Engelse woord to mob en betekent treiteren of samenscholen.

Al in de 1e klas worden kinderen gepest door andere kinderen uit de klas of de parallelklas. In de meeste gevallen praten de daders achter hun rug om over de slachtoffers en verspreiden ze leugens en geruchten. De daders bootsen het getroffen kind na, geven gemene bijnamen en straffen het met minachtende blikken en gebaren. In vrij zeldzame gevallen wordt al op de basisschool fysiek geweld gebruikt.

In principe wordt een kind als slachtoffer van pesten beschouwd als het regelmatig geestelijk en/of lichamelijk wordt lastiggevallen, gepest en gekwetst door andere kinderen. In de meeste gevallen begint het pesten aanvankelijk onschuldig en neemt het daarna gestaag toe.

De meeste slachtoffers van pesten zijn zo geïntimideerd door de aanvallen van hun klasgenoten dat ze hun ouders of leerkrachten niet durven te vertellen over het gedrag van de daders. Vaak merkt het hele gezin echter dat er iets mis is.

Aan de hand van deze kenmerken kunt u herkennen dat uw kind op school wordt gepest:

 • uw kind wil niet meer naar school
 • uw kind klaagt steeds vaker over lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn
 • uw kind vindt het niet meer leuk om in het dagelijks leven actief te zijn
 • zijn prestaties op school gaan plotseling achteruit
 • uw kind heeft blauwe plekken of schaafwonden op de huid

2. pesten op de basisschool kan ernstige psychische gevolgen hebben

kleiner junge spielt bei einer psychologin
Therapie bij een psycholoog helpt veel pestslachtoffers.

Als je het gevoel hebt dat je kind op school wordt gepest, moet je snel handelen om verdere gevolgen voor je kind te voorkomen. Praat eerst met uw kind of er moeilijkheden zijn op school en om welke klasgenoten het gaat.

Vervolgens moet u de leerkrachten en eventueel ook de schoolleiding op de hoogte brengen van het probleem. Als er sprake is van fysiek geweld, kan het zelfs nodig zijn om de politie in te schakelen. Als het pesten criminele vormen aanneemt, kunnen ook gerechtelijke stappen worden ondernomen. Hoewel kinderen onder de 14 jaar nog niet schuldig zijn, kunnen kinderen boven de zeven jaar civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

De gevolgen van pesten kunnen sterk uiteenlopen. Belangrijke bouwstenen voor sociale interactie worden echter gelegd op de basisschool. Als een kind al in deze fase herhaaldelijk slachtoffer wordt van pesten, kan dit ernstige psychische schade achterlaten. In het ergste geval lijden de kinderen aan psychologische traumatisering, wat bijvoorbeeld kan leiden tot zelfverwondend gedrag.

Tip: Als uw kind al psychische gevolgen heeft ondervonden, moet u dringend hulp zoeken. Kinder- en psychotherapeuten zijn bijzonder geschikt.

Leerkrachten hebben de plicht om pesten in de klas te voorkomen.

zwei kinder zeigen auf ein anderes kind und lachen
Als leraren merken dat klasgenoten worden gepest, moeten ze onmiddellijk optreden.

Dat pesten al op de basisschool in toenemende mate voorkomt, is zeer alarmerend. Daarom is tijdig ingrijpen door leerkrachten van groot belang. Er moeten passende maatregelen worden genomen om de betrokken kinderen te beschermen.

Veel ouders en slachtoffers van pesten melden dat leerkrachten wel op de hoogte zijn van de situatie, maar er niet naar handelen. Zij negeren het probleem in de hoop dat het na korte tijd vanzelf overgaat. Helaas is dat niet het geval.

Er zijn verschillende maatregelen die in dit geval kunnen helpen. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld rollenspellen houden om kinderen over dit onderwerp te leren. Een zeer effectieve methode is de no-blame benadering. Bij deze aanpak vormt de leerkracht een steungroep om het betrokken kind te helpen.

Hetbijzondere van deze methode is dat het pestslachtoffer niet actief bij het proces wordt betrokken en de daders niet worden gestraft voor hun gedrag. Het doel is veeleer de situatie van de getroffene te verbeteren.

Volgens statistieken uit 2007/2008 kon het pesten in 87,3% van de gevallen worden gestopt door de no-blame aanpak. De meeste klasgenoten waren bereid serieus mee te werken om het getroffen kind in deze situatie te helpen.

Hoe de No Blame-methode werkt, kun jein detail zien in deze zeer leerzame film:

Als de toegepaste maatregelen geen succes hebben, kan een verandering van klas of school in laatste instantie helpen om het probleem op te lossen. Houd er echter rekening mee dat het allesbehalve gemakkelijk is voor een kind om te wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe klasgenoten. Daarom moet u van tevoren alle mogelijkheden hebben uitgeprobeerd.

4 Pesten voorkomen – hoe kunt u uw kind sterker maken?

maedchen wehrt etwas ab
Bij een zelfverdedigingstraining gaat het erom kinderen zelfvertrouwen bij te brengen.

Volgens onderzoekers blijven zowel slachtoffers als daders hun hele schoolcarrière, of zelfs daarna, in hun rol gevangen zitten. Daarom speelt pestpreventie een zeer belangrijke rol. Veel scholen hebben daarom al projecten om kinderen bewust te maken van deze problematiek.

Zo kunnen leerlingen al op de basisschool nadenken over hoe pesten helemaal kan worden voorkomen. Voorlichtingsmateriaal voor schoollessen vindt u hier.

Kinderen die zelfvertrouwen hebben in hun dagelijks leven, worden minder snel slachtoffer van pesten. Daarom is het vooral belangrijk om kinderen vanaf het begin mondiger te maken. Er zijn verschillende manieren om kinderen te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen. Zelfverdedigingscursussen zijn daar een voorbeeld van. Een andere mogelijkheid zijn Sicher-Stark-cursussen, die worden aangeboden door het Sicher-Stark-Initiatief. Voor meer informatie over deze cursussen kunt u terecht op de website van het initiatief.

5. Gids tegen pesten voor ouders, kinderen en leerkrachten

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten