Onrustig kind? Mogelijke oorzaken van de rusteloosheid van uw kind

Een onrustig kind kan op den duur echt op je zenuwen werken. Veel ouders vragen zich automatisch af wat er achter de onrust van hun kind kan zitten. Hoewel er zeker symptomen zijn die wijzen …

Onrustig kind? Mogelijke oorzaken van de rusteloosheid van uw kind

unruhiges kind huepft auf der couch
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Onrustig kind? Mogelijke oorzaken van de rusteloosheid van uw kind
Wat is de beste manier om met een onrustig kind om te gaan?

Naast enkele algemene tips vindt u in onze tekst diverse links naar verdere artikelen.

Heeft een onrustig kind altijd ADHD?

Er zijn veel verschillende oorzaken die kunnen leiden tot rusteloosheid of verstoorde aandacht. ADHD is slechts één mogelijke oorzaak.

Hoe beïnvloedt onrust het gedrag van kinderen?

Angst kan zeer stressvol zijn en de wereld van een kind, die nog op een losse basis is gebouwd, door elkaar schudden. Probeer je kinderen daarom altijd serieus te nemen.

Een onrustig kind kan op den duur echt op je zenuwen werken. Veel ouders vragen zich automatisch af wat er achter de onrust van hun kind kan zitten.

Hoewel er zeker symptomen zijn die wijzen op ziektes, betekent niet alle kinderachtig gedrag dat er iets mis is.

In onze tekst leggen we uit in hoeverre onrust normaal is en welke methoden hulp beloven.

[button]Handige gids voor ouders van ADHD-kinderen[/button].

1. een onrustig kind – een groot probleem voor het hele gezin.

ein unruhiges kind streckt die zunge raus
Sommige kinderen zijn ondervraagd, andere overvraagd.

Bijna alle ouders maken heel verschillende fasen mee in de levensloop van hun kinderen. Wanneer een baby onrustig slaapt, wordt dit meestal nog als relatief normaal beschouwd en wordt er weinig aandacht aan besteed.

Onrustig slapen bij een peuter daarentegen zorgt bij de meeste ouders eerder voor zorgrimpels op het voorhoofd. Onrust bij kinderen beperkt zich natuurlijk niet tot de nacht, maar maakt ook de dag soms erg vermoeiend.

Vooral als het gaat om de zorg voor niet één kind, maar meerdere kinderen en een baan, bereiken ouders al snel hun grenzen.

Op dit punt is het belangrijk om rustig te blijven. Bijna alle ouders hebben moeilijke tijden doorgemaakt en zijn in elk van deze fasen een beetje tot rust gekomen.
Denk daarom positief als het gaat om het kalmeren van een onrustig kind.

2. nuttige tips voor het omgaan met onrustige kinderen

zwei kinder werfen mit baukloetzen
Rusteloosheid uit zich op vele manieren.

Om zo rustig mogelijk te blijven en geen innerlijke onrust bij kinderen te laten ontstaan, kun je het beste de volgende algemene tips volgen:

 • Kinderen hebben een gezonde mix nodig tussen activiteit en rust. Zorg voor voldoende tijd voor beide.
 • Beperk de tijd voor computerschermen, smartphones en tablets.
 • Wat frisse lucht helpt de geest leeg te maken, en niet alleen voor volwassenen. Ga dus regelmatig samen naar buiten.
 • Maak bewust tijd vrij voor je kinderen. Het is belangrijker als u uw kind uw volledige aandacht geeft gedurende kortere periodes dan wanneer u slechts half aanwezig bent gedurende langere periodes.
 • Besteed aandacht aan een evenwichtige en gezonde voeding.
 • Sportieve activiteiten en veel beweging bevorderen niet alleen de grove en fijne motoriek, maar zorgen ook voor een meer ontspannen slaap.
 • Gebruik de tijd voor het slapen gaan met ontspannende activiteiten. Ideeën voor ontspanning vindt u hier.
 • Een duidelijke dagelijkse routine geeft uw kind steun en structuur.

Let op: Als je zelf gespannen bent, wordt deze spanning automatisch overgedragen op je kind. Probeer daarom zelf rustig te worden om als rolmodel te dienen voor je kind.

3. het zoeken naar oorzaken – onrust bij kinderen uit zich heel verschillend

Omdat innerlijke rusteloosheid bij kinderen veel verschillende oorzaken kan hebben, verwijzen wij u graag naar onze gedetailleerde artikelen over de afzonderlijke onderwerpen in de volgende paragrafen.

3.1 Aandachtsstoornissen

Hulp bij ADHD:

Als u regionale contacten zoekt, vindt u hier passend aanbod in heel Duitsland.

Als er sprake is van een onrustig kind, is de diagnose ADHD niet ver weg. In dit geval lijden de kinderen, die vroeger fidgety werden genoemd, aan impulscontrolestoornissen.
Als een kind hyperactief is, heeft het aanzienlijk meer aandacht nodig dan andere kinderen. Dit geldt vooral als er sprake is van een hyperkinetische stoornis in het sociale gedrag of als kinderen oppositioneel gedrag vertonen.

Bij een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit is er vooral sprake van een gebrek aan concentratie. Het vermogen om bepaalde taken uit te voeren en niet afgeleid te worden is een grote uitdaging voor kinderen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.
Gerichte concentratieoefeningen helpen echter om steeds meer controle te krijgen en de gedachten tot rust te laten komen.

Aandacht: Niet alle kinderen met een aandachtstekortstoornis zijn tegelijkertijd hyperactief. Bij het ADHD-syndroom zijn kinderen echter extreem snel afgeleid.

Inzicht in gedragsstoornissen bij kinderen vindt u hier:

3.2 Angst en onrustige slaap hangen meestal samen

kleines maechen klammert sich an das bein eines erwachsenen
Angst maakt het leven moeilijk.

Angst is iets volkomen normaals. Het is normaal dat een tijger ons respect inboezemt en dat we op een hoog dak eerder een stapje terug doen dan dat we doodleuk op de rand gaan staan.

Anderzijds is het iets heel anders wanneer angst de gezondheid van kinderen in het dagelijks leven aantast. In sommige gevallen laten angsttoestanden zich voelen door slaapstoornissen of houden ze verband met bepaalde situaties.

Gezinsproblemen of veranderingen in externe factoren, zoals de overgang van de kleuterschool naar de lagere school of zelfs van de lagere naar de middelbare school, maken het voor kinderen niet altijd gemakkelijk om bij te blijven.

Sommige kinderen zijn bang niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen die op school aan hen worden gesteld en ontwikkelen schoolangst.

Sommige ouders overbelasten hun kinderen met buitensporige vrijetijdsactiviteiten, waardoor ze onrustig slapen.

Hoewel er zeker niet één oplossing is, moet u goed luisteren naar de problemen van uw kind en ze niet wegwuiven.
Zelfs als sommige dingen voor u klein lijken, kunnen ze voor uw kinderen de wereld betekenen.

Tip: Soms kan het de moeite waard zijn om bolletjes te gebruiken in plaats van klassieke medicijnen.
Ook al is het effect niet bewezen, het placebo-effect kan wonderen doen.

Toch moet u een mogelijk ziektebeeld met een arts bespreken.

4. handige gids voor ouders van kinderen met ADHD

No products found.

Gerelateerde berichten