Sandwichkind: Typische kenmerken en problemen van middenkinderen

Binnen de psychologie onderzoeken onderzoekers al tientallen jaren in hoeverre broer- en zusconstellaties invloed uitoefenen op de persoonlijkheidsontwikkeling. De jongste en oudste kinderen in een gezin hebben meestal een vaste positie die gepaard gaat met …

Sandwichkind: Typische kenmerken en problemen van middenkinderen

sandwichkind
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Sandwichkind: Typische kenmerken en problemen van middenkinderen
Wat is een sandwichkind?

Een sandwichkind, ook wel middenkind of tussenkind genoemd, is een kind dat zowel jongere als oudere broers en zussen heeft.

Heeft het voordelen om een sandwichkind te zijn?

In de maatschappij worden sandwichkinderen vaak afgeschilderd als probleemkinderen. Deze positie brengt echter niet alleen nadelen, maar ook voordelen met zich mee.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn kind zich verwaarloosd voelt?

Om psychologische problemen te voorkomen, moeten ouders voldoende aandacht besteden aan al hun kinderen.

Binnen de psychologie onderzoeken onderzoekers al tientallen jaren in hoeverre broer- en zusconstellaties invloed uitoefenen op de persoonlijkheidsontwikkeling. De jongste en oudste kinderen in een gezin hebben meestal een vaste positie die gepaard gaat met zowel rechten als plichten. Maar hoe zit het met het middelste kind?

In dit artikel leggen we graag uit wat een zogenaamd sandwichkind inhoudt. We laten zien met welke uitdagingen een middelste kind te maken krijgt en hoe deze positie ook voordelen biedt. Daarna krijgt u tips over hoe u uw middelste kind kunt versterken.

[Koop “Het sandwichkind”[/button]

1e Sandwichkind – tussen stamvader en nestkind

“Het sandwichkind” van Juliane Sophie Kayser

De auteur Juliane Sophie Kayser heeft een grappige kinderthriller geschreven waarin het onderwerp sandwichkinderen op humoristische en liefdevolle wijze wordt behandeld. Het boek is vooral geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Een sandwichkind, ook wel middenkind of tussenkind genoemd, is een kind dat zowel jongere als oudere broers en zussen heeft. In een gezin kunnen er dus één of meer sandwichkinderen zijn, afhankelijk van hoeveel kinderen er in het huishouden wonen.

In het onderzoek naar broers en zussen wordt steeds opnieuw onderzocht in hoeverre de geboortevolgorde van invloed is op de ontwikkeling en de persoonlijkheid van de individuele kinderen. Er zijn nu veel verschillende onderzoeken, maar ze komen niet tot een eenduidige conclusie. In sommige gevallen zijn de resultaten van de studies zelfs tegenstrijdig.

In een recente studie stelden psychologen van de universiteit van Leipzig vast dat de volgorde van broers en zussen geen significante invloed heeft op individuele persoonlijkheidskenmerken. Volgens de onderzoekers is dit vooral te wijten aan het feit dat ouders hun kinderen tegenwoordig gelijker behandelen dan enkele decennia geleden het geval was.

Het bijzondere van een sandwichkind is dat het vóór de geboorte van het jongste kind nog het nestjong was en nu niet zoals de grote broer of zus de positie van de ouder inneemt, maar er slechts tussenin staat.

Deze positie levert veel nadelen, maar ook kansen op, die we in de volgende hoofdstukken nader zullen toelichten.

In hoeverre de geboortevolgorde de persoonlijkheid kan beïnvloeden, zie je in deze video:

2. van een middelste kind wordt vaak gezegd dat het het probleemkind is

Kind schreit in ein Megafon
Sandwichkinderen moeten vaker vechten om de aandacht van hun ouders dan hun broers en zussen.

Elk kind krijgt een bepaalde positie toegewezen in de individuele familieopstelling. De eerstgeborene mag en kan het meest, en de nestor wordt voortdurend verzorgd en vertroeteld. Maar hoe zit het met de middelste kinderen? Zorgen zij voor problemen omdat ze geen aandacht krijgen van hun ouders?

In onze samenleving hebben sandwichkinderen een nogal slechte reputatie. Niet zelden spreekt men van het zogenaamde sandwichkindsyndroom. De term sandwichkindsyndroom wordt in het dagelijks taalgebruik gebruikt wanneer een kind opstandig is en weinig zelfvertrouwen heeft.

Maar wat houdt het gerucht in dat een sandwichkind alleen maar problemen veroorzaakt? Is het waar dat een middelste kind op volwassen leeftijd vaker aan depressies lijdt dan andere kinderen?

Hetantwoord op deze vragen is duidelijk nee. Er bestaat niet zoiets als het sandwichkindsyndroom. Wel moeten sandwichkinderen na verloop van tijd leren dat zij wat minder aandacht van hun ouders krijgen. In een Brits onderzoek zei 47% van de middelste kinderen dat zij altijd moeten vechten om aandacht in het gezin.

Middelste kinderen krijgen in feite vaak minder aandacht. Terwijl de oudere kinderen veel aandacht krijgen omdat ze pluisjes in hun hoofd hebben en chaos veroorzaken, zorgen de ouders bijvoorbeeld voor het kleine zusje omdat zij nog veel hulp nodig heeft. Het middelste kind verdwaalt vaak in deze puinhoop.

Sandwichkinderen bevinden zich vaak in een slechte positie omdat ze tegelijkertijd te klein zijn voor sommige activiteiten en te groot voor andere. Zij moeten een voorbeeld nemen aan hun grote zus en tegelijkertijd een rolmodel zijn voor hun kleine broer.

3. sandwich kinderen kunnen hun positie gebruiken

glückliche und erfolgreiche junge Frau
Middelste kinderen zijn volgens een Britse studie succesvoller en gelukkiger dan hun broers en zussen als ze ouder worden.

Demedia brengen graag het beeld over dat sandwichkinderen slechte eigenschappen hebben en bijzonder gecompliceerd zijn. Veel psychologen zijn echter van mening dat precies het tegenovergestelde het geval is. De positie van het middelste kind kan soms veel mogelijkheden bieden.

Sandwichkinderen hebben het voordeel dat zij niet meer met hun ouders hoeven te onderhandelen over de gezinsregels, want dat heeft de oudere broer of zus al gedaan. Als middelste kind nemen zij vaak zelfs de positie van bemiddelaar in, zodat zij al vroeg met mensen van verschillende leeftijden kunnen omgaan en compromissen kunnen sluiten.

Bovendien is de verwachtingsdruk van de ouders niet meer zo hoog als bij de eerstgeborene. Dit geeft middelste kinderen meer vrijheid om hun eigen weg te ontdekken. Omdat ze minder aandacht krijgen, leren ze onafhankelijk te zijn en hun eigen belangen te laten gelden.

Bovendien ontwikkelen ze veel sociale contacten buiten het gezin. Zo hebben zij veel hechte vriendschappen en meestal een grote vriendenkring.

Dat middenkinderen succesvol kunnen zijn in het leven wordt ons getoond door beroemdheden als de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy of zangeres Madonna. In een Britse studie stelden onderzoekers vast dat sandwichkinderen op oudere leeftijd gelukkiger zijn dan hun jongere of oudere broers en zussen.

De voordelen van sandwichkinderen op een rijtje:

 • hebben diplomatieke vaardigheden
 • hebben meer vrijheid
 • zijn onafhankelijker en assertiever
 • hebben veel sociale contacten
 • zijn meer ontspannen, succesvoller en gelukkiger

4. de opvoeding van de ouders heeft de grootste invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling

Eltern mit drei Kindern laufen glücklich über die Straße
Zorg dat je middelste kind ook genoeg aandacht krijgt.

Wetenschappers daarentegen zijn het erover eens dat geboortevolgorde slechts een kleine factor is die de persoonlijkheidsontwikkeling beïnvloedt. Hoe ouders met hun kinderen omgaan is veel belangrijker. Zorg er daarom voor dat je al je kinderen stimuleert op basis van hun interesses.

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om alle kinderen gelijk te behandelen. Er zijn altijd situaties waarin een van de kinderen zich benadeeld of niet gewaardeerd voelt. Er zijn echter vele manieren om alle kinderen recht te doen.

In het volgende geven wij u enkele tips om met kinderen in het midden om te gaan .

 • Laat uw kind zich altijd speciaal en uniek voelen.
 • Vergelijk uw kinderen niet met elkaar.
 • Breng wat tijd alleen door met elk van uw kinderen.
 • Luister naar uw kind en pak problemen onmiddellijk aan.
 • Geef uw kind af en toe een privilege dat meestal alleen door het jongste of oudste kind wordt genoten.
 • Zorg er altijd voor dat uw middelste kind zich niet buitengesloten voelt.

5. Koop “Het sandwichkind”.

No products found.

Gerelateerde berichten