Stoere jongens: redenen voor gedrag en tips voor de opvoeding

Hoewel onze samenleving steeds opener en toleranter wordt, denken veel mensen nog steeds in termen van gendertypische clichés: jongens zijn cool en sterk, meisjes zijn streberig en stil. Maar geldt dit stereotype nog wel voor …

Stoere jongens: redenen voor gedrag en tips voor de opvoeding

coole Jungs
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Gezondheid
  4. »
  5. Ontwikkeling van het kind
  6. »
  7. Stoere jongens: redenen voor gedrag en tips voor de opvoeding
Wat is het stereotype van een typische jongen?

Jongens worden verondersteld cooler te zijn, agressiever en geleid door testosteron. Ze houden van auto’s, tractoren en alles wat met snelheid en actie te maken heeft. Ze zijn beter in wiskunde en in logisch denken zijn ze altijd superieur aan meisjes.

Is het stereotype sociaal ingeburgerd?

Of het nu gaat om Struwwelpeter, Zappel-Philipp of Suppen-Kaspar – in al deze verhalen staat een jongen centraal die zich niet kan gedragen. Dit maakt duidelijk dat dit beeld in de hoofden van de mensen is verankerd.

Hoe kun je dit beeld tegengaan?

Het is belangrijk de kinderen te laten zien dat niet het geslacht maar de persoonlijkheid bepaalt hoe mannen en vrouwen zich gedragen. De belangen van de kinderen moeten dus individueel worden behartigd.

Hoewel onze samenleving steeds opener en toleranter wordt, denken veel mensen nog steeds in termen van gendertypische clichés: jongens zijn cool en sterk, meisjes zijn streberig en stil. Maar geldt dit stereotype nog wel voor onze huidige samenleving?

Datjongens stoer willen zijn en soms heel ruw gedrag vertonen, komt echter vooral door de opvoeding van hun ouders. Om geaccepteerd te worden in de maatschappij proberen jongens altijd stoer te lijken en onzekerheden te verbergen. In deze gids laten we je zien hoe de psychologie het fenomeen coole jongens verklaart.

[button]Boekaanbeveling van de redactie[/button]

1. typische jongen, typisch meisje

Babykleidung in typischen Farben für Jungen und Mädchen
Alleen al de keuze van de kleuren dient genderstereotypen.

Jonge kinderen leren door imitatie. Daarom wordt het gedrag van kinderen voornamelijk gevormd door ouders, opvoeders en familieleden. Volwassenen vertegenwoordigen de rolmodellen die kinderen willen navolgen.

Als mensen wordt gevraagd hoe jongens zijn, lijken de antwoorden meestal erg op elkaar. Jongens zijn koeler, agressiever en worden geleid door testosteron. Ze houden van auto’s, tractoren en alles wat met snelheid en actie te maken heeft. Ze zijn beter in wiskunde en in logisch denken zijn ze altijd beter dan meisjes.

Meisjes daarentegen ontwikkelen zich sneller dan jongens. Ze zijn rustiger, geconcentreerder en ijveriger. Op taalkundig gebied zijn ze veel getalenteerder dan de jongens in hun klas. Ze spelen graag met poppen en nemen altijd de leiding bij spelletjes zoals vader-moeder-kind.

Maar hoe komt het dat jongens en meisjes zo verschillen? Zit het verschil in de natuur of is het gedrag slechts aangeleerd? Op deze vragen willen we in de volgende twee hoofdstukken nader ingaan.

2 Coole jongens vervullen het cliché

De puberteit begint steeds vroeger

In een studie van het Amerikaanse instituut Pediatric Research in Office Settings (PROS) ontdekten onderzoekers dat jongens tegenwoordig een half jaar tot twee jaar eerder in de puberteit komen dan enkele decennia geleden. De eerste lichamelijke veranderingen beginnen op een gemiddelde leeftijd van 10,1 jaar.

Of het nu gaat om Struwwelpeter, Zappel-Philipp of Suppen-Kaspar – in al deze verhalen staat een jongen centraal die zich niet kan gedragen en slecht ter been is. Dit maakt duidelijk dat het beeld van de moeilijk opvoedbare jongen stevig verankerd is in de hoofden van de mensen.

Bij een jongen begrijpt bijna iedereen dat hij op sommige momenten agressief reageert en in de meeste situaties koel wil overkomen. Het excuus is altijd: het is niet de schuld van de jongen, hij is van nature zo. Als de jongens opgroeien tot tieners, worden de problemen meestal nog groter.

Coole jongens zijn vaak ook de uitslovers op school. Ze kunnen alles beter, durven elke taak in hun leven aan en zijn nergens bang voor. De bekende titel “Big Boys Don’t Cry” van Tic Tac Toe werpt een kritische blik op dit rolcliché. Hier wordt gemeld hoe jongens zich in onze wereld moeten gedragen, ook al komt dit niet overeen met hun persoonlijkheid.

Als je jongens vraagt of ze zich altijd cool en sterk voelen, wordt duidelijk dat ze soms overweldigd worden door deze rol. Hoewel ze van binnen onzeker zijn, pronken ze aan de buitenkant om hun zwakte niet te hoeven tonen.

Een interessante lezing over dit onderwerp vindt u in de volgende video:

Opmerking: Jongens durven hun gevoelens en problemen vaak niet te delen. Ze houden alle negatieve gevoelens opgeborgen in hun binnenste. Laat je kind daarom altijd voelen dat het helemaal niet gênant is om zwakheden te tonen en gevoelens toe te geven.

3 Sekseneutraal opvoeden – heeft dat zin?

ein kleiner Junge spielt mit einer Puppe
Laat je kind zelf bepalen met welk speelgoed het wil spelen.

Als we genderspecifieke kenmerken vanuit een psychologisch perspectief bekijken, wordt al snel duidelijk dat opvoeding een belangrijke rol speelt. Natuurlijk zijn er verschillen tussen meisjes en jongens die al aangeboren zijn. Maar omdat traditionele genderideeën zo sterk verankerd zijn in ons denken, geven we dit ook onbewust door aan onze kinderen. “Een echte jongen speelt niet met poppen en is niet geïnteresseerd in make-up.

Door deze vooroordelen sturen veel ouders hun kinderen in een bepaalde richting. Jongens kunnen hun taalvaardigheid minder goed ontwikkelen omdat hun vader bijvoorbeeld denkt dat mannen niet praten, zij wel. Meisjes denken dat vrouwen het huishouden moeten doen omdat hun eigen vader lange werkdagen maakt en de moeder al deze taken overneemt.

Het isbelangrijk de kinderen te laten zien dat niet het geslacht maar de persoonlijkheid bepaalt hoe mannen en vrouwen zich gedragen. De belangen van de kinderen moeten daarom individueel worden behartigd. Als jongens bijvoorbeeld van nature erg levendig en waaghalzerig zijn, moeten de ouders deze eigenschap aanmoedigen en passende sporten aanbieden. Accepteer echter ook als uw kind wat stiller is en geen zin heeft in de “typisch mannelijke activiteiten”.

Hoewel het niet altijd mogelijk is het eigen kind genderneutraal op te voeden, kunnen ouders er toch voor zorgen bewust tegen genderstereotypen in te gaan.

Tip: In het boek “Clever girls, cool boys … tick differently at school” laat auteur Ingrid Buschmann vele voorbeelden zien van hoe ouders en opvoeders het respectieve geslacht het beste kunnen ondersteunen.

4e boekaanbeveling van de redactie

No products found.

Gerelateerde berichten