Digitaal leren: methoden, voor- en nadelen van digitaal onderwijs op school

Digitalisering is een gebied dat de afgelopen twee decennia een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Toch staat digitaal leren nog in de kinderschoenen. We laten zien wat er tot nu toe al op scholen wordt toegepast, …

Digitaal leren: methoden, voor- en nadelen van digitaal onderwijs op school

digitales lernen in der schule
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. Digitaal leren: methoden, voor- en nadelen van digitaal onderwijs op school
Is er één definitie voor digitaal leren?

De term omvat veel verschillende facetten van het omgaan met moderne media. Wanneer echter over digitaal leren wordt gesproken, gaat het meestal over het volledig uitrusten van de klas met tablets.

Wat moet er bereikt worden met digitaal leren?

Het gaat vooral om een gezonde mediacompetentie van de kinderen. Aangezien het internet een integraal onderdeel van het dagelijks leven is geworden, lijkt het vreemd om uitsluitend op de traditionele manier met boeken en schriften les te blijven geven.

Wordt digitaal leren alleen als positief of ook als negatief gezien?

Er zijn tal van argumenten voor en tegen het gebruik van digitale inhoud op school of voor huiswerk. Vaak ontbreekt het echter aan objectiviteit aan beide kanten.

Digitalisering is een gebied dat de afgelopen twee decennia een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Toch staat digitaal leren nog in de kinderschoenen.

We laten zien wat er tot nu toe al op scholen wordt toegepast, welke verschillen er in sommige gevallen zijn en in hoeverre digitaal onderwijs de komende jaren kan worden uitgebreid.

Daarnaast gaat ons artikel in op de voor- en nadelen van het gebruik van pc’s, tablets en dergelijke in het dagelijks leven en op school.

[button]Aanbevolen handboek digitaal leren[/button]

1. digitaal leren is de trend

kinder mit tablets als symbol fuer digitales lernen in der grundschule
Het is de vraag op welke leeftijd kinderen moeten leren omgaan met digitale content.

Steeds meer scholen gaan over op het gebruik van moderne media om het onderwijs boeiender te maken. Volgens de definitie omvat digitaal leren het gebruik van verschillende media.
De mate waarin dit het geval moet zijn om daadwerkelijk van digitaal leren te kunnen spreken is echter niet duidelijk geregeld.

Het moet echter duidelijk zijn dat het werken met de traditionele overheadprojector niet voldoende is om aan de definitie te voldoen. Veeleer werken e-learningmethoden meestal met tablets die ter beschikking staan van de leerlingen.

Interactieve whiteboards, die functioneren als digitale borden, zijn ook te vinden in steeds meer klaslokalen in Duitsland.
De technologie is op dit gebied nauwelijks te stoppen, zodat het traditionele bord in de toekomst waarschijnlijk nog maar in enkele scholen aanwezig zal zijn.

2 Digitaal leren maakt samenwerken in een leerplatform mogelijk

jugendliche beim digitalen lernen
Sommige dingen zijn moeilijk begrijpelijk te maken zonder het gebruik van moderne media.

Een van de beste methoden van digitaal leren is dat aan bepaalde inhoud gezamenlijk kan worden gewerkt.
Zo kunnen individuele leerlingen, afhankelijk van de gebruikte software, vanaf hun tablet toegang krijgen tot de inhoud van het digitale schoolbord en hun eigen bijdragen direct zichtbaar maken voor iedereen.

Op die manier hoeft elke individuele leerling niet naar voren te komen en zijn of haar idee aan de hele klas te presenteren. In plaats daarvan heeft elk kind de mogelijkheid om vanuit zijn stoel na te denken en zijn gedachten achteraf te presenteren.
Deze vorm van samenwerking in de klasgemeenschap is bijzonder gunstig voor eerder verlegen kinderen, aangezien zij gewoonlijk niet veel deelnemen aan discussies wanneer de remmingsdrempel relatief hoog is.

De mogelijkheden van digitaal leren zijn echter geenszins beperkt tot de school en het klaslokaal. Het is ook mogelijk om online te leren en zo op een snelle en eenvoudige manier met elkaar uit te wisselen.

Lang niet alle leerkrachten zijn enthousiast over het idee om de digitale wereld in een vroeg stadium in de school te integreren.
Dit komt deels door een afkeer van technische innovaties, maar ook omdat onduidelijk is of en in hoeverre het afscheid van het traditionele leren daadwerkelijk voordelen oplevert.

Tip: Een digitaal bord biedt niet alleen grote voordelen in de klas, maar ook in de lerarenkamer, omdat gemeenschappelijke doelen duidelijk kunnen worden weergegeven en elke leraar de mogelijkheid heeft om direct iets toe te voegen aan het bijbehorende document.

3. methoden voor digitaal leren in één oogopslag

digitaler unterricht in der schule
Het klassieke schoolbord is binnenkort overbodig.

Digitaal leren kan op veel verschillende manieren worden geïmplementeerd. In sommige gevallen verschilt het aanbod aanzienlijk van elkaar.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld thuis leren en hun kennis uitbreiden met apps of op school werken aan de kernvaardigheden voor de 21e eeuw.

Een van de leermodellen is het 4C-model, dat de basisvaardigheden van de 21e eeuw als volgt definieert:

 • Creativiteit
 • communicatie
 • kritisch denken
 • Samenwerking

Vooral over het laatste punt lopen de meningen uiteen, omdat dit nauwe banden met bedrijven veronderstelt en het de vraag is in hoeverre studenten al in een bepaalde richting worden beïnvloed.

Inhet algemeen is het echter belangrijk dat scholen veranderen, zodat elke leerling de kans krijgt om later zijn of haar weg te vinden in de maatschappij.
Meer over het 4K-model kunt u hier lezen.

Concreet vindt digitaal leren op verschillende manieren plaats. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld de kans om samen een boek te maken en te onderzoeken hoe het door middel van tekstmodules en afbeeldingen levendig kan worden gemaakt.

De leerlingen in een klas kunnen ook werken met leervideo’s of deze zelfs zelf maken om de reeds verworven kennis te consolideren en door te geven.
Digitale puzzels kunnen ook in groepjes worden opgelost, zodat de samenwerking met elkaar niet wordt verwaarloosd.

4. voor- en nadelen van digitaal leren – de toekomst is niet alleen positief

Zoals bijna alle nieuwe methoden stuit ook het aspect van digitaal leren op veel kritiek.
Om u te helpen een overzicht te krijgen, hebben wij de belangrijkste positieve en negatieve kanten van digitalisering op school voor u verzameld in de volgende pro-cons lijst:

 • snelle en directe samenwerking in de hele klas
 • terughoudende leerlingen krijgen de kans om gemakkelijker deel te nemen aan de les
 • individuele vooruitgang kan beter gevolgd worden
 • kinderen leren op jonge leeftijd omgaan met digitale media
 • digitaal leren biedt een breed scala aan toepassingen, zodat het leren niet beperkt blijft tot één onderwerp
 • samenwerkend leren moet de leerervaring voor kinderen gemakkelijker maken
 • interactieve leerervaringen moeten de motivatie verbeteren
 • het curriculum sluit veel beter aan bij de realiteit van het leven van de leerlingen, aangezien internet een integrerend deel uitmaakt van het dagelijks leven
 • het leren gebruiken van digitale media vergt veel tijd, die niet beschikbaar is voor de lessen
 • de meeste leerkrachten zijn (nog) niet technisch vaardig genoeg, zodat een uitgebreide opleiding noodzakelijk is
 • technische storingen beïnvloeden het goede verloop van het onderwijs
 • de uitrusting van een digitaal klaslokaal kost veel geld (meestal wordt het budget dan op andere ongepaste plaatsen weggesneden)
 • kinderen typen meer, dus veel handschriften lijden eronder
 • taal is niet langer een verplicht instrument voor deelname aan de les, zodat de communicatieve vaardigheden kunnen afnemen
 • veelvuldig gebruik van digitale inhoud kan leiden tot verslavingsproblemen
 • afhankelijk van de toepassing komt het eigenlijke vakonderwijs op de achtergrond te staan

Er zijn studies die de waarde van digitaal leren prijzen, maar ook meer dan één studie die kritiek heeft op het feit dat vroegtijdig gebruik van computers en dergelijke nogal onproductief is.

Een kritische houding tegenover digitaal leren zie je in deze YouTube-video:

Ondanks alle kritiek en twijfels, waarvan sommige terecht zijn, is het belangrijk te erkennen dat elke verandering tijd vergt.
Het is echter evenmin nuttig om alle ideeën die vroeger als goed werden beschouwd weg te gooien, alleen maar om ze te vervangen door digitale inhoud.

5. handboek voor digitaal leren

No products found.

Gerelateerde berichten