Schoolinschrijfexamen: de laatste stap voor het begin van de schooltijd

Voordat kinderen van de kleuterschool naar de basisschool gaan, moeten zij een inschrijvingsonderzoek ondergaan. Dit onderzoek vergelijkt het ontwikkelingsniveau van een kind met het gemiddelde en geeft een advies over de schoolrijpheid. In ons artikel …

Schoolinschrijfexamen: de laatste stap voor het begin van de schooltijd

Einschulungsuntersuchung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. Schoolinschrijfexamen: de laatste stap voor het begin van de schooltijd
Wat is het doel van het toelatingsexamen?

Het doel van een toelatingsexamen is vast te stellen of kinderen waarschijnlijk de eisen van de basisschool aankunnen.

Welke documenten zijn nodig voor het toelatingsexamen?

In de regel zijn de ingevulde oudervragenlijst, het screeningsboekje over de uitgevoerde onderzoeken, een lijst met eventuele gezondheidsproblemen en het vaccinatiebewijs van uw kind nodig.

Waarmee wordt in het advies rekening gehouden?

Na de houdingstest beoordeelt de arts de gegevens en doet hij een aanbeveling over de schoolrijpheid van uw kind. Het algemene gedrag van uw kind speelt een veel grotere rol dan de prestaties in de tests.

Voordat kinderen van de kleuterschool naar de basisschool gaan, moeten zij een inschrijvingsonderzoek ondergaan. Dit onderzoek vergelijkt het ontwikkelingsniveau van een kind met het gemiddelde en geeft een advies over de schoolrijpheid.

In ons artikel lees je wat je moet meenemen naar het toelatingsexamen en hoe de test werkt.

[button]Kinderboeken voor de eerste schooldag[/button]

1. het schoolinschrijvingsonderzoek in vogelvlucht

In de verschillende deelstaten gelden verschillende peildata. Deze variëren van 30 juni tot 30 september van het jaar waarin een kind zes jaar wordt.

Zeitleiste mit Jahreszahlen und einer Pinnwandnadel auf dem Jahr 2019
Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor het toelatingsexamen van de school.

Om de huidige ontwikkelingsstatus te kunnen beoordelen, vindt het schoolentreeonderzoek zo snel mogelijk plaats. Wanneer dit precies plaatsvindt, hangt echter af van de werkdruk van het betreffende consultatiebureau.
Vanwege de leerplicht in Duitsland worden alle ouders automatisch verzocht om voor hun kind het toelatingsonderzoek bij te wonen.

Tijdens dit onderzoek beoordeelt een arts of de gezondheid en de individuele capaciteiten van het kind voldoende zijn om naar school te gaan. Na het toelatingsonderzoek, dat ongeveer 30 tot 45 minuten duurt, adviseert de betreffende arts of het zinvol is dat het kind naar een reguliere school gaat.

Sinds kort bieden sommige deelstaten, zoals Baden-Württemberg, een onderzoek in twee fasen aan, waarvan het eerste deel plaatsvindt een jaar voordat het kind naar school gaat. Het doel van deze procedure is om ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelijk aan te pakken en met gerichte ondersteuning tegen te gaan.

Een kort overzicht van de vereisten voor een inschrijvingsonderzoek vindt u in deze YouTube-video:

2. wat je mee moet nemen naar het schoolinschrijfexamen

Vorsorgeheft
Denk aan je screeningsboekje.

Om de procedure relatief snel te laten verlopen, moet je de volgende documenten meenemen naar de inschrijving:

 • de ingevulde oudervragenlijst die bij de uitnodiging voor het toelatingsexamen van de school is gevoegd
 • het boekje over de afgenomen examens
 • een lijst van eventuele gezondheidsproblemen (allergieën, enz.)
 • het vaccinatiebewijs van uw kind

In Duitsland wordt al jaren gesproken over de mogelijke herinvoering van verplichte vaccinatie. Tot nu toe is dit echter niet gebeurd. De wettelijke mogelijkheid wordt echter te allen tijde geboden door § 20 lid 5 en 6 IfSG (Infectiebeschermingswet).

3. de fysieke taken van de test

De procedure van het schoolinschrijfexamen is altijd betrekkelijk gelijk. Ten eerste gaat het om de fysieke basisvereisten.
De lengte en het gewicht van een kind moeten bij de leeftijd passen. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar het gehoor en het gezichtsvermogen.
Dit helpt ontwikkelingsproblemen te voorkomen.

Untersuchung eines Kindes
Ieder kind krijgt eerst een lichamelijk onderzoek.

Daarna volgt een test van de motoriek. In het kader van de grove motoriek moeten kinderen bijvoorbeeld kunnen,

 • achteruit lopen,
 • van een stoel springen,
 • van het ene been op het andere springen,
 • balanceer op één been,
 • balanceren op een balk,
 • ballen gooien en vangen.

Deze taken veroorzaken nauwelijks grote moeilijkheden voor een kind. Dus benader het examen rustig.

Naast de grove motoriek moet ook de fijne motoriek in orde zijn. Daarom moet het voor toekomstige scholieren geen probleem zijn om een potlood vast te houden of met een schaar te knippen.

4. de mentale eisen aan toekomstige schoolkinderen

Kind zeichnet unter Beobachtung
Lijnen trekken vormt de basis voor het leren schrijven.

Om het kinderen gemakkelijk te maken aan school te beginnen en om leerproblemen te voorkomen, krijgen kinderen tijdens het toelatingsexamen een aantal opdrachten waarmee hun mentale rijpheid kan worden vastgesteld.
Een veilige en begrijpelijke taal, een basisbegrip van hoeveelheden en het logisch indelen van voorwerpen vergemakkelijken de start op school.

HASE, de Heidelberg Auditory Screeningin School Entrance Examinations, wordt hier meestal gebruikt. Aangezien elke schoolwet echter anders is opgezet, verschillen de tests enigszins van regio tot regio.
Er vinden onder meer korte nagesprekken plaats om een eventuele behoefte aan ondersteuning vast te stellen.

Verder is het echter vooral van belang dat men zich op een taak kan concentreren. Daarom zijn er korte aandachtstests.

Tip: Als u denkt dat uw kind al erg ver gevorderd is voor zijn of haar leeftijd, kunt u ook een aanvraag indienen voor vervroegde inschrijving.

5. de resultaten van het schoolinschrijvingsonderzoek bespreken

Ergebnisse mit einem Arzt besprechen
Na de toets is er een korte bespreking van de resultaten.

Na het aanstellingsonderzoek beoordeelt de betreffende arts de gegevens en doet een passend advies over de schoolrijpheid.

Het algemene gedrag van uw kind speelt een veel grotere rol dan de prestaties in de respectievelijke tests.

Vooral als er mogelijk behoefte is aan ondersteuning of als er problemen worden gesignaleerd, moet u niet aarzelen om vragen te stellen en te informeren naar mogelijkheden voor ondersteuning.
Afhankelijk van de situatie kan er ook een andere afspraak gemaakt worden voor begeleiding of een vervolgafspraak als individuele resultaten nader onderzocht moeten worden.

Over het algemeen informeert de behandelend arts alleen de ouders over de onderzoeksresultaten. De resultaten worden alleen doorgegeven aan de kleuterleidsters, de leerkrachten op school of de verantwoordelijke kinderarts als de ouders daarmee instemmen.

6. kinderboeken voor de eerste schooldag

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten