Enig kind: voordelen, nadelen en tips voor ouders

Veel kinderen groeien een deel of zelfs hun hele jeugd op als enig kind. Maar is dit een probleem? Verschillende vooroordelen over enige kinderen blijven bestaan. Velen beschrijven hen als egoïstisch en niet in staat …

Enig kind: voordelen, nadelen en tips voor ouders

Mutter und Vater mit Kind im Wald
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Enig kind: voordelen, nadelen en tips voor ouders
Hoe verschilt de ouder-kindrelatie tussen enige kinderen en broers en zussen?

Een kind dat alleen opgroeit, kan een veel intensievere relatie met zijn ouders ontwikkelen. Vader en moeder spelen een belangrijkere rol in het leven van een enig kind.

Is het cliché van verwende enige kinderen waar?

Psychologisch gezien zijn er geen karaktertrekken die specifiek voor enig kind gelden. Ze delen ook niet bijzonder onwillig en er zijn ook geen moeilijkheden in latere relaties.

Is het waar dat enige kinderen succesvoller zijn?

Door de relatief grote aandacht en tijd van de ouders voor het enige kind, krijgt het veel aanmoediging. Problemen op school worden daardoor tijdig onderkend. Bovendien is het meer mogelijk om speciale hobby’s te ondersteunen of aan te moedigen.

Veel kinderen groeien een deel of zelfs hun hele jeugd op als enig kind. Maar is dit een probleem? Verschillende vooroordelen over enige kinderen blijven bestaan. Velen beschrijven hen als egoïstisch en niet in staat om relaties aan te gaan, maar wat is er eigenlijk waar van deze beschuldigingen? In ons artikel nemen we de opvoeding van een enig kind onder de loep. Je leert wat de voor- en nadelen zijn van alleen opgroeien en in hoeverre ouders hun kind moeten steunen.

[button]Koop opvoedgids over enig kind[/button]

1. er is meer tijd beschikbaar voor een enig kind

Vater und Mutter haben ein Baby auf dem Arm
Veel kinderen groeien ten minste een deel van de tijd op als enig kind.

Het klassieke beeld voor veel ouders is dat van twee kinderen. Sommige stellen die maar één kind willen, denken er zelfs goed over na of hun kind later niet in de problemen komt, zodat de overweging om een tweede kind te nemen op de agenda staat.

Elk kind dat alleen opgroeit, kan een veel intensievere relatie met zijn of haar ouders ontwikkelen. Vader en moeder spelen een belangrijkere rol in het leven van een enig kind. Zodra er meerdere kinderen in het gezin samenwonen, verandert de tijdsindeling aanzienlijk.

Met de geboorte van een broertje of zusje krijgt een voorheen enig kind minder aandacht. De tijd dat het in het middelpunt van de belangstelling stond, eindigt en het moet daarmee leren omgaan.
Hoewel dit voor sommige kinderen goed kan zijn, hoeft dit niet zo te zijn. Naast hun baan hebben veel ouders al relatief weinig tijd voor hun kind. Als ze die nu moeten delen met een of meer broertjes en zusjes, blijft er vaak weinig intensieve tijd over.

Tip: Een liefdevol thuis en intensieve tijd tussen ouders en kinderen zijn belangrijker dan de vraag of een kind opgroeit als enig kind of met broers en zussen.

2 Het cliché van het verwende enige kind

Het aantal enige kinderen:

In Duitsland groeit ongeveer elk vijfde kind op als enig kind. Exacte cijfers zijn echter moeilijk vast te stellen, omdat veel kinderen enkele jaren als enig kind opgroeien voordat ze broers en zussen krijgen. Meer precieze feiten en cijfers worden verstrekt door het Bundesamt für Statistik.

Er bestaan veel vooroordelen over enige kinderen. Ze worden soms bestempeld als egoïstisch, als niet in staat om een relatie in een partnerschap te hebben, of gewoon als verwend. Maar wat is er eigenlijk waar van deze vooroordelen? Psychologisch gezien zijn er geen karaktertrekken die specifiek voor enige kinderen gelden. Evenmin delen zij bijzonder onwillig, noch kan worden vastgesteld dat er moeilijkheden zijn in latere relaties. Zij zijn niet ongelukkig, maar ook niet gelukkiger dan kinderen met broers en zussen in hun leeftijdsgroep.

De psychologie verklaart het verschijnsel van de wijdverbreide vooroordelen vooral uit het feit dat alleen kinderen worden benijd. In tegenstelling tot kinderen die met broers en zussen opgroeien, hebben zij altijd de volledige aandacht van hun ouders.

Een korte uitleg door een kinder- en jeugdpsychiater is te zien in deze YouTube-video:

3. voor- en nadelen van alleenstaande kinderen op een rij

Zowel enige kinderen als kinderen die opgroeien met broers en zussen kunnen zich heel goed in de maatschappij voegen. De status als enig kind heeft dan ook veel minder invloed op het latere gedrag dan de opvoeding zelf. Aangezien dit echter sterk verschilt van gezin tot gezin, zijn algemene uitspraken over enige kinderen uiterst moeilijk.

Toch biedt het enig kind zijn zowel voordelen als nadelen die we niet willen verzwijgen:

 • meer tijd met de ouders, zodat een intensieve band mogelijk is
 • totale aandacht van de ouders
 • er is meer geld beschikbaar voor een kind (de 204 euro kinderbijslag vanaf 01.07.2019 zijn hier minder aan de orde)
 • ouders met alleen kinderen gaan eerder op vakantie, zodat kinderen kennis kunnen maken met vreemde culturen.
 • geen rivaliteit en ruzies met broers en zussen
 • als ouders weinig tijd hebben, zijn enige kinderen eerder eenzaam
 • sommige kinderen zijn ongelukkig geen broers of zussen en naaste vertrouwelingen te hebben naast de ouders
 • soms hoge verwachtingen om aardig gevonden te worden door andere kinderen
 • minder ervaring in confrontaties met leeftijdsgenoten

De vraag of een enig kind het gemakkelijker heeft in het leven kan ook niet met een duidelijk ja of nee worden beantwoord. Veel bepalender is het aspect dat ieder kind aandacht krijgt, maar ook leert zich respectvol te gedragen tegenover anderen.


4. individuele kinderen stimuleren en in contact brengen met de wereld

Ook al bestaat er in principe niets van de klassieke vooroordelen tegen alleenstaande kinderen, je moet je kind zo opvoeden dat het geen van deze negatieve eigenschappen overneemt. Probeer uw kind daarom alop jonge leeftijd contact te laten hebben met andere kinderen. Aangezien dit aspect thuis ontbreekt, zijn ontmoetingen met andere ouders een goed idee of kunt u op zoek gaan naar een groep waarin meerdere kinderen samen kunnen spelen .

Bijvoorbeeld babyzwemmen of ouder-kind gymnastiek zijn hier goede opties. Kinderen die als enig kind opgroeien zouden ook naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal moeten gaan, zodat ze zelf vriendjes kunnen maken met andere kinderen. Zo zorg je voor contact met leeftijdsgenootjes.

Kinder beim Tauziehen
Versterk het contact met andere kinderen.

Ook al heeft een enig kind over het algemeen meer financiële armslag, je moet niet elke wens van je kind vervullen. Al op de leeftijd van 4 à 5 jaar kunt u bijvoorbeeld beginnen met het geven van zakgeld, zodat uw kind geleidelijk aan zijn of haar eigen wensen kan vervullen.
Bovendien moeten kinderen uiterlijk op de leeftijd van 4 à 5 jaar leren niet alles meteen te krijgen, maar ergens op te wachten. Dit geldt met name ook voor uw aandacht, die niet onbeperkt beschikbaar moet zijn.

Door taken in het huishouden en duidelijke regels in de omgang met elkaar leren kinderen hoe het leven in een gemeenschap georganiseerd is.
Geef uw kind aandacht, maar bederf het niet onnodig.

Aandacht: Naar verhouding oude ouders hebben de neiging hun kind sterk aan zich te binden.
Stimuleer daarom vanaf het begin de zelfstandigheid van uw kind, zodat het een eigen vriendenkring heeft en niet steeds in het middelpunt van de belangstelling staat.

5 Succesvolle enige kinderen – carrière in zicht

Kind steht auf imaginären Balken, die eine Karriereleiter symbolisieren
Vaak ligt de focus van de ouders meer op hun carrière dan op hun kinderen.

Een wat ambivalent vooroordeel tegen alleenstaande kinderen is dat ze erg succesvol zijn. Soms wordt dit positieve aspect ook in een negatief daglicht gesteld in de vorm van “carrièrelust”.

Inhet algemeen kan niet worden bevestigd dat enige kinderen bijzonder succesvol zijn in vergelijking met broers en zussen. Wel is er een zekere correlatie met betrekking tot het onderwijs.

Door de relatief grote aandacht en tijd van de ouders voor het enige kind, krijgt het veel aanmoediging. Problemen op school worden daardoor tijdig onderkend. Bovendien is het meer mogelijk om speciale hobby’s te ondersteunen of een kind aan te moedigen in de sport. Als één ouder echter alleenstaand is of beide ouders het erg druk hebben met hun werk, kan dit aspect snel relatief worden.

6. Koop opvoedingsgidsen over alleenstaande kinderen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten