Dyslexie: de problemen bij kinderen herkennen

Wanneer kinderen van de kleuterschool naar de lagere school mogen, is de vreugde meestal enorm. Eindelijk zijn de kleintjes niet meer zo klein en kunnen ze veel verschillende vakken uitproberen. Maar helaas vervaagt de aanvankelijke …

Dyslexie: de problemen bij kinderen herkennen

lese-rechtschreib-schwaeche
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Dyslexie: de problemen bij kinderen herkennen
Is een lees- en spellingsstoornis hetzelfde als dyslexie?

Nee, ook al worden de twee termen soms synoniem gebruikt, de betekenis is niet identiek. Een lees- en spellingsstoornis kan veel beter behandeld worden.

Hoe ontstaat een lees- en spellingsstoornis?

Er zijn vele oorzaken die kunnen leiden tot een zwakte in lezen en spellen. De oorzaken zijn echter vaak van psychologische aard.

Hoe kan een lees- en spellingsstoornis worden herkend?

Frequente fouten in dictees zijn slechts één aspect van herkenning. Ook taalkundige problemen, zoals een onduidelijke uitdrukking, kunnen wijzen op de aanwezigheid van een lees- en spellingsstoornis.

Wanneer kinderen van de kleuterschool naar de lagere school mogen, is de vreugde meestal enorm. Eindelijk zijn de kleintjes niet meer zo klein en kunnen ze veel verschillende vakken uitproberen. Maar helaas vervaagt de aanvankelijke vreugde vaak snel als het kind een dyslexie heeft.

We leggen daarom niet alleen uit wat er achter zit, maar ook welke maatregelen kinderen kunnen helpen om de moeilijkheden op te lossen.
[button] Literatuuraanbevelingen over dyslexie [/button]

1. is er een standaard definitie van een lees- en spellingsstoornis?

buchstaben-erlernen
Niet elk kind vindt het gemakkelijk om letters op volgorde te zetten.

Er is vaak verwarring in de literatuur , omdat de termen dyslexie, dyslexiestoornis, dyslexie en dyslexiezwakte vaak synoniem worden gebruikt. In feite is dyslexie, ook wel dyslexiestoornis of dyslexie genoemd, een ziekte met genetische oorzaken.

Een lees- en spellingsstoornis daarentegen verwijst naar moeilijkheden die leerlingen hebben bij het leren lezen en schrijven. In tegenstelling tot dyslexie is dit echter geen genetische aandoening. Extra verwarring wordt veroorzaakt door het feit dat een lees- en spellingsstoornis algemeen bekend staat onder de afkorting LRS. Dyslexie kan echter op dezelfde manier worden afgekort.

Tip: Wilt u meer weten over dyslexie, bekijk dan ons bijbehorende artikel.

2 Oorzaken van dyslexie: hoe ontstaat het probleem?

De oorzaken van dyslexie zijn divers en niet altijd te herleiden tot slechts één aspect. In sommige gevallen kunnen meerdere aspecten samenvallen, die alleen door het totale effect tot een merkbare beperking leiden.

De belangrijkste oorzaken vindt u hier op een rijtje:

 • Psychologische redenen: Problemen binnen het gezin en op school kunnen zeer belastend zijn voor de psyche van een kind. Als gevolg daarvan is het niet ongewoon dat kinderen minder gaan spreken of anderszins erg teruggetrokken worden, zodat hun ontwikkeling op één (of zelfs meerdere) gebieden wordt belemmerd.
Is dyslexie een ziekte?

Hoewel de symptomen nogal lijken op die van dyslexie, zodat de diagnose vaak niet eenvoudig is, is dyslexie geen ziekte.

  • Fysieke redenen: Sommige kinderen hebben een verminderd gezichtsvermogen of gehoor. Dit is niet altijd meteen duidelijk bij tests. Soms hebben kinderen al geleerd deze zwakte te compenseren, maar dit kan alleen binnen nauwe grenzen succesvol zijn. Voordat een specifieke leertherapie kan beginnen, is het daarom des te belangrijker om bij een diagnose lichamelijke ziekten uit te sluiten.

 • Gebrek aan talent: Ondanks intensieve ondersteuning zijn sommige kinderen tot beduidend mindere prestaties in staat. Dit blijkt soms ook op het gebied van schrijven en lezen. In dit geval zijn de slechtere prestaties dus meestal op meerdere gebieden zichtbaar, zodat gerichte achterstandscompensatie niet aan de orde is.
 • Verkeerde leermethoden: Sommige kinderen leren anders, zodat klassieke leermethoden niet geschikt zijn voor het leren van letters of voor het leren schrijven en lezen.
 • Concentratiestoornissen: Een van de meest voorkomende en bekende stoornissen op dit gebied is ADHD. Er zijn echter ook veel kinderen die niet aan ADHD lijden, maar die zich in een grensgebied bevinden en daardoor snel ongeconcentreerd raken, zodat oefeningen op school te lang duren.

3) Diagnose van dyslexie: wat zijn de symptomen?

De symptomen van een lees- en spellingsstoornis zijn zeer divers. Er zijn echter veel manieren om ze te herkennen. De belangrijkste factor is de fase waarin de test begint. In het algemeen wijzen de volgende symptomen op de aanwezigheid van een lees- en spellingsstoornis:

legasthenie
In sommige gevallen is de uitspraak heel slecht.
 • Mondelinge taalproblemen: Veel kinderen met dyslexie leren laat spreken. Uitspraakfouten stapelen zich ook op, waardoor de spraak onverstaanbaar klinkt. Soms gaat de aandacht echter ook uit naar individuele articulatieproblemen.
 • Problemen met fonologisch bewustzijn: Juist op dit gebied worden de moeilijkheden duidelijk wanneer kinderen moeten rijmen of bij andere oefeningen woorden in afzonderlijke lettergrepen moeten verdelen.
 • Grafomotorische moeilijkheden: Niet alleen denkpatronen, maar ook de fijne motoriek kan van invloed zijn op het proces van leren schrijven. Dit is vaak te herkennen aan een onzekere of foutieve potloodhouding.

Tip: Een zeer trage leessnelheid en begripsproblemen met teksten kunnen ook wijzen op de aanwezigheid van een lees- en spellingsbeperking.

4) Hoe ziet ondersteuning eruit bij een lees- en spellingsbeperking?

lese-rechtschreib-schwaeche-lerntherapie
Leertherapie is de sleutel tot de aanpak van het probleem.

Aangezien zowel de oorzaken van dyslexie als de symptomen zelf soms sterk verschillen, moet een leertherapie worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. Het zoeken naar de oorzaken is daarbij van bijzonder belang.

Idealiter kunnen zo de initiële problemen worden verholpen. Daarna volgt symptoomgerelateerde leertherapie, die erop gericht is kinderen een beter begrip van taalkundige contexten te geven.

Aangezien het, anders dan bij dyslexie, geen genetische component is die het voor kinderen aanzienlijk moeilijker maakt om correct te lezen en te schrijven, zijn de successen van leertherapie bij dyslexie meestal vrij snel merkbaar.

Tip: Door gerichte hulp begrijpen kinderen de Duitse taal beter. Vrij automatisch heeft dit effect echter ook gevolgen voor het Engels en voor de prestaties in veel andere vakken die met taal te maken hebben. Ook het zuivere tekstbegrip, dat zelfs nodig is voor teksttaken bij wiskunde, verbetert.

5. Wat kunnen ouders doen bij dyslexie?

positive-bestaerkung
Help je kind om zelfvertrouwen te krijgen.

Het is vooral belangrijk om zo snel mogelijk te reageren op een bestaand probleem en het niet te negeren. De focus moet daarom eerst liggen op een duidelijke diagnose, die met behulp van een test kan worden achterhaald. Daarom kunt u onze tekst gebruiken om zelf een idee te krijgen of uw kind mogelijk aan dyslexie lijdt.

Praat openlijk met de schoolleiding over het probleem en vraag specifiek naar de mogelijkheden om achterstanden te compenseren. Kinderen krijgen bijvoorbeeld meer tijd om een tekst te lezen bij klassikale toetsen. Daarnaast wordt er niet in dezelfde mate rekening gehouden met spelfouten in werkstukken als bij andere leerlingen.

Leertherapie is in ieder geval aan te raden om de problemen snel op te lossen, omdat ze anders de hele schoolcarrière kunnen voortduren.

Tip: Ondersteun uw kind psychologisch door hem/haar positieve versterking te geven. Het belangrijkste is dat de dyslexie niet de hele dagelijkse routine bepaalt. Hobby’s of sport zijn andere manieren om uw kind een gevoel van prestatie te geven.

Meer informatie over ondersteuning op school in Noordrijn-Westfalen vindt u op de website van het ministerie van Onderwijs.

6 Kinderen gericht helpen: Deze boeken helpen

No products found.

Gerelateerde berichten