Ontwikkelingsgebieden van kinderen: overzicht

De gebieden van de ontwikkeling van kinderen worden door de verschillende instellingen steeds iets anders gedefinieerd. In principe lijken de vakgebieden echter sterk op elkaar. In ons artikel willen we de verschillende ontwikkelingsgebieden kort introduceren. …

Ontwikkelingsgebieden van kinderen: overzicht

drei kinder strecken die hände nach oben
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Ontwikkelingsgebieden van kinderen: overzicht
Ontwikkelen kinderen zich op alle gebieden evenveel?

De ontwikkelingsgebieden verschillen sterk van elkaar, zodat sommige kinderen op één gebied al heel ver gevorderd kunnen zijn, terwijl er op een ander gebied nog een inhaalslag nodig is.

Wat zijn de ontwikkelingsgebieden?

De ontwikkelingsgebieden van kinderen omvatten motorische vaardigheden, zintuiglijke, sociale en emotionele ontwikkeling, muziek en kunst, rekenen en taal.

Waarom zijn motorische vaardigheden zo belangrijk?

Het aanleren van grove en fijne motoriek is de basis voor veel andere vaardigheden. Wie bijvoorbeeld een instrument wil leren, kan niet zonder een goede motoriek.

De gebieden van de ontwikkeling van kinderen worden door de verschillende instellingen steeds iets anders gedefinieerd. In principe lijken de vakgebieden echter sterk op elkaar.

In ons artikel willen we de verschillende ontwikkelingsgebieden kort introduceren. Daarnaast leggen we uit in hoeverre u uw kind kunt ondersteunen als er op een bepaald gebied een probleem is.

[button]Verder materiaal over dit onderwerp[/button]

1. kinderen ontwikkelen zich verschillend

drei babys spielen mit baukloetzen
Niet elk kind ontwikkelt zich volgens de norm.

Van de kleuterschool tot de adolescentie zijn er tal van ontwikkelingsstappen die elk kind vroeg of laat moet doorlopen.

Het onderwijsveld biedt u de mogelijkheid om via gerichte ondersteuning in te grijpen om kinderen op weg te helpen. Bedenk echter altijd dat elk kind zijn eigen tempo heeft en zich op verschillende ontwikkelingsgebieden in een ander tempo ontwikkelt.

Muzikaal begaafde kinderen kunnen moeilijkheden hebben op logisch gebied, terwijl motorisch begaafde kinderen moeilijkheden hebben op taalgebied.

Een algemene tabel die de verschillende capaciteiten op een bepaald moment bepaalt, kan dus alleen dienen als referentiepunt, maar kan nooit een kind als geheel beoordelen.

Tip: Als u als ouder het gevoel hebt dat uw kind op bepaalde ontwikkelingsgebieden een achterstand heeft, probeer dit dan te compenseren door training. Heb je daar moeite mee, aarzel dan niet om een kinderarts te raadplegen.

2 Overzicht van de ontwikkelingsgebieden van een kind

ein kleines maedchen zeigt ihre bunt angemalten haende
Kinderen zijn niet op alle ontwikkelingsgebieden even begaafd.

In de volgende paragrafen willen we de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind kort introduceren.
Houd er echter altijd rekening mee dat de informatie slechts een benadering van een gebied kan zijn.

In de meeste praktijkoefeningen zijn verschillende ontwikkelingsgebieden met elkaar verweven, zodat meestal niet slechts één aspect wordt verbeterd.

Hier volgt een kort overzicht van de ontwikkelingsgebieden, die in de volgende categorieën kunnen worden onderverdeeld:

 • Motorische vaardigheden
 • zintuiglijke
 • sociale en emotionele ontwikkeling
 • Kunst en muziek
 • logica, wiskunde en technologie
 • Taal

In het onderwijs worden deze ontwikkelingsgebieden soms aangevuld. Bovenal kunnen echter veel punten in de respectieve gebieden worden samengevat.

2.1 Grove en fijne motoriek – een vaak onderschat ontwikkelingsgebied

De overgang naar school:

Een recente studie uit Saksen komt tot de schrikbarende conclusie dat steeds meer kinderen die naar school gaan ernstige tekorten vertonen op de ontwikkelingsgebieden taal en motoriek. Bovendien is 10% van alle kinderen op deze leeftijd al te dik.

Als kinderen naar de kleuterschool gaan, zijn ouders er vooral op uit dat hun kinderen beter worden op taalgebied en leren omgaan met andere kinderen. Helaas wordt het aspect beweging in veel instellingen verwaarloosd. Maar juist motorische vaardigheden geven veel kinderen het nodige zelfvertrouwen voor veel andere taken.

Aan de andere kant is het voor kinderen die zich onzeker voelen over hun eigen lichaam, nauwelijks trappen kunnen lopen of problemen hebben om op één been te staan, meestal veel moeilijker om zich op school bij andere vakken te concentreren en met zelfvertrouwen te presteren.

De ontwikkelingsgebieden grove en fijne motoriek omvatten alle bewegingen. Coördinatievaardigheden zijn bijzonder belangrijk. De mobiliteit van sommige kinderen laat echter ook te wensen over.

Bewegingstraining op verschillende gebieden is daarom van elementair belang. Het is bijzonder zinvol om zich in te schrijven bij een gymnastiekvereniging, omdat kinderen zo kennis kunnen maken met verschillende bewegingsvormen.

Op het gebied van de fijne motoriek gaat het vooral om behendigheid. Kinderen moeten leren een potlood vast te houden, met een schaar te knippen en delicate bewegingen te maken.

2.2 Perceptie – hoe de zintuigen ons leven bepalen

ein kind wandert ueber einen barfusspfad
Zintuiglijke waarneming heeft een grote invloed op een bewust leven.

In de loop van de tijd ontdekken kinderen steeds meer hun zintuigen. Terwijl als baby de tastzin een doorslaggevende rol speelt, verandert dit steeds meer in de zichtzin.

Gebruik verschillende spelletjes om met de zintuigen te experimenteren. Laat kinderen bijvoorbeeld geblinddoekt aan voorwerpen voelen of gebruik kleine geurpotjes om hun reukzin te testen.

Een blotevoetenpad is ook een goede manier om ervaring op te doen. Zo combineer je leren met het verbeteren van het ontwikkelingsgebied zintuiglijke vaardigheden.

2.3 Omgaan met zichzelf en met anderen

In het kader van de ontwikkelingspsychologie spelen het passen in sociale structuren en het omgaan met eigen gevoelens een doorslaggevende rol.

Kinderen moeten leren omgaan met andere kinderen en volwassenen. Het is nodig met conflicten om te gaan, zich te laten gelden, maar ook toe te geven en vooral te begrijpen op welke momenten andere kinderen het niet goed doen.

Leren verliezen en omgaan met negatieve emoties zoals woede en verdriet behoren tot de moeilijkste punten op de weg naar volwassenheid.

Let op: Zowel ouders als opvoeders en leerkrachten hebben op dit punt een voorbeeldfunctie, waarvan zij zich altijd bewust moeten zijn.

Een speciaal ontwikkelingsgebied is de eigen motivatie. Deze hoeft niet op elk gebied sterk te zijn, maar moet zich uitstrekken tot verschillende sectoren.
Help kinderen gemotiveerd te blijven door hen een gevoel van prestatie te geven, of die nu klein of groot is.

2.4 Kunstzinnige en muzikale talenten ontdekken

Het uiten van eigen gevoelens vereist niet noodzakelijkerwijs taal als medium. Ook muziek en kunst helpen mensen zichzelf te vinden.

Gaandeweg traint dit gebied het vermogen om te onthouden. Het ritmegevoel verbetert en kinderen moeten leren langer op te letten.

Een instrument leren bespelen of een schilderij maken vergt veel oefening en vooral veel geduld.

2.5 Wetenschap – een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor de meeste ouders

ein lehrer macht mit schuelern ein experiment
Experimenten helpen kinderen complexe onderlinge verbanden te begrijpen.

Op dit gebied kunnen kinderen talloze vragen stellen om de wereld zelf te begrijpen. Het gaat erom logische verbanden te begrijpen , dingen in twijfel te trekken en nieuwe dingen uit te proberen.

Experimenten zijn daarom een uitstekende manier om kinderen op een indrukwekkende manier kennis bij te brengen over wetenschap.
Zo kunnen maten beter worden begrepen, samenhangende feiten worden herkend en uniform toepasbare regels worden afgeleid.

Dit alles vergt veel tijd en geduld en vooral het beantwoorden van veel “waarom”-vragen.

2.6 Communicatie – taal verbindt mensen met elkaar

Naast het leren van woorden omvat het gebied van de taalontwikkeling vooral de grammatica. Actieve communicatie helpt kinderen een uitgebreide woordenschat te verwerven.
Evenzo helpt duidelijk taalgebruik kinderen om geleidelijk de zinsbouw te benaderen.

Vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar gaan de stappen snel omhoog. Tegen de leeftijd van 6 jaar moeten kinderen vloeiend kunnen spreken, verhalen kunnen vertellen en een voorgelezen tekst kunnen volgen.

Tip: Ondersteun de taalontwikkeling door veel met kinderen te praten, voor te lezen of samen prentenboeken door te nemen.

3. verder materiaal over het onderwerp

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten