Auditieve waarneming bij kinderen: Hoe te bevorderen en wanneer er sprake is van een stoornis

Auditieve waarneming is bijzonder belangrijk voor kinderen om hun taalvaardigheid te ontwikkelen. In ons artikel bespreken we de manieren waarop je de auditieve perceptie kunt bevorderen en wanneer er sprake is van een perceptiestoornis. [button]Verder …

Auditieve waarneming bij kinderen: Hoe te bevorderen en wanneer er sprake is van een stoornis

auditive wahrnehmung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Auditieve waarneming bij kinderen: Hoe te bevorderen en wanneer er sprake is van een stoornis
Waarom is auditieve waarneming zo belangrijk?

Als er op dit punt problemen zijn, heeft dat vaak gevolgen voor de rest van het leven.

Hoe kan een auditieve waarnemingsstoornis bij kinderen worden herkend?

De problemen vallen vaak vooral op bij het onderscheiden van veel verschillende geluiden.

Zijn er manieren om de auditieve waarneming bij kinderen te bevorderen?

Er zijn veel verschillende manieren om de auditieve waarneming van kinderen te verbeteren. In ieder geval is intensieve betrokkenheid de sleutel tot het oplossen van gehoor- of begripsproblemen.

Auditieve waarneming is bijzonder belangrijk voor kinderen om hun taalvaardigheid te ontwikkelen.

In ons artikel bespreken we de manieren waarop je de auditieve perceptie kunt bevorderen en wanneer er sprake is van een perceptiestoornis.

[button]Verder lezen over auditieve perceptie[/button]

1. de definitie van auditieve waarneming

ein kind mit einem selbst gebastelten telefon
Niet alle kinderen horen even goed.

In principe is het gemakkelijk om een definitie te vinden voor auditieve waarneming, aangezien horen voor iedereen een begrip is. Het is echter niet alleen belangrijk dat kinderen überhaupt horen, maar ook dat de hersenen de binnenkomende geluiden correct verwerken.

Concreet betekent dit dat auditieve waarneming alle auditieve gebeurtenissen omvat, die op hun beurt worden veroorzaakt door voorafgaande geluidsgebeurtenissen.

In wezen vindt de akoestische verwerking plaats door het oor. Alleen in het geval van een sterke bas of soortgelijke trillingen is het mogelijk dat de geluidsgebeurtenissen met de handen of voeten, soms ook met het hele lichaam, worden gevoeld.

Het belang van de auditieve waarneming is bijzonder groot, aangezien het gehoor een van de belangrijkste zintuigen is. Als er op dit punt een perceptiestoornis is, is het gevolg bijna onvermijdelijk dat de ontwikkeling van taal bij kinderen wordt verstoord. Vroegtijdige therapie is daarom essentieel.

Tip: Als u zich zorgen maakt dat uw kind niet goed hoort, aarzel dan niet om in een vroeg stadium een test te laten doen. Deze speciale test verschilt van de klassieke gehoortest, omdat het gaat om de juiste classificatie en niet om het pure volume van bepaalde geluiden.

2. de auditieve waarneming krijgt niet de nodige aandacht

Auditieve waarneming op oudere leeftijd:

Niet alleen kinderen, maar ook ouderen ondervinden moeilijkheden bij de auditieve waarneming. Meer over dit onderwerp vindt u hier.

Helaas zijn er in Duitsland en natuurlijk ook in de rest van de wereld veel kinderen die geen gedifferentieerd gehoor hebben, zodat het leren van de taal een probleem wordt.

In sommige gevallen worden deze opvallende kenmerken betrekkelijk vroeg merkbaar, in andere gevallen kan een kind wel spreken, maar loopt het altijd wat achter op de leeftijdsgroep. Vaak wordt op dit punt ten onrechte gedacht dat het om een perceptuele stoornis zou kunnen gaan waardoor een kind gewoon niet correct kan spreken op de kleuterschool of correct kan schrijven op school.

Een onbehandelde auditieve waarnemingsstoornis kan er dan ook snel toe leiden dat een kind als dom of hoogbegaafd wordt bestempeld. Als een dergelijke stoornis daarentegen in een vroeg stadium wordt ontdekt, leidt dit er vaak toe dat kinderen leren geluiden te associëren en hun auditieve waarneming in de toekomst veel beter correct kunnen gebruiken.

Als u zich verder in het onderwerp wilt verdiepen en de Gestalt-factoren van de waarneming nader wilt bekijken, kan deze YouTube-video als basis dienen:

3. het herkennen van stoornissen in de auditieve waarneming – helaas geen gemakkelijke taak

Problemen op het gebied van de auditieve waarneming zijn vooral vaak merkbaar door de volgende symptomen:

ein kind sitzt in der schule
Verhoogd vragen is een aanwijzing voor problemen in de auditieve waarneming.
 • Kinderen stellen vaak vragen.
 • Ze hebben problemen met het onderscheiden van gelijk klinkende geluiden.
 • Moeilijkheden met het lokaliseren van een geluidsbron (kinderen kijken bijvoorbeeld in verschillende richtingen als er een auto aankomt).
 • Kinderen spreken niet graag.
 • De taalproblemen (vooral in verband met het gehoor) nemen toe wanneer het algemene geluidsniveau stijgt (bij het eten met familieleden, in een café, in de kleuterschool of op een drukke straat).

Merk op dat deze lijst geenszins volledig is en dat gehoor- of begripsproblemen zich bij verschillende personen op heel verschillende manieren kunnen manifesteren. Toch zou deze lijst u moeten helpen om een mogelijke perceptuele stoornis in een vroeg stadium op te sporen.

Op dit punt vertrouwt de psychologie op een uitgebreide test die de gehele intelligentie omvat. Als deze normaal is, maar het spraak- en gehoorvermogen beperkt, ligt de conclusie voor de hand dat het gaat om een akoestische of auditieve waarnemingsstoornis.

Als een kind onopgemerkt aan een auditieve waarnemingsstoornis lijdt, heeft dat vaak gevolgen voor de hele schoolcarrière en de rest van het leven. Kinderen leren minder goed omdat ze niet alles begrijpen en lijden aan een gebrek aan zelfvertrouwen omdat ze vaak worden buitengesloten.

4 Bevordering van de auditieve waarneming – voorbeelden van mogelijke oefeningen

Er zijn veel verschillende spelletjes en oefeningen die gebruikt kunnen worden om de auditieve waarneming van uw kind te verbeteren. Het is het beste om deze oefeningen te gebruiken met zeer jonge kinderen.
Op die manier wordt het ritmegevoel verbeterd en kunnen eventuele tekorten worden herkend en eventueel zelfs gecompenseerd.

Hier volgen enkele manieren om de auditieve waarneming te bevorderen:

eine mutter spicht mit ihrer tochter um die auditive wahrnehmung zu foerdern
Praat zoveel mogelijk met je kind.
 • Praat veel: Hoe meer je actief met je kind praat, hoe groter de kans dat hij of zij taalfouten kan herkennen en compenseren. Overigens zal een kind dat normaal hoort hier ook van profiteren, dus je doet niets verkeerd.
 • Luisteren: Kinderen moeten u veel vertellen. Als ze bepaalde klanken nog niet goed kunnen vormen, herhaal ze dan correct. Corrigeer uw kind echter niet voortdurend, anders ontmoedigt u het spreken en dat is het laatste wat u wilt bereiken.
 • Luister samen naar de geluiden van de natuur: sluit uw ogen en probeer de verschillende geluiden te identificeren.
 • Werk veel met muziek: Zingen en dansen en rijmpjes helpen kinderen hun taalvaardigheid uit te breiden.
 • Laat kinderen zelf verschillende geluiden uitproberen: Op potten bonken, rammelaars gebruiken of gewoon in de handen klappen zijn manieren om de auditieve waarneming te bevorderen. Dit geldt nog meer in een groep.
 • Speel geblinddoekte spelletjes waarbij kinderen de muziek moeten volgen om het doel te bereiken. Dit bevordert de ruimtelijke auditieve waarneming.

5 Verder lezen over auditieve waarneming

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten