Zelfverdediging voor kinderen: Zelfvertrouwen en kracht leren met vechtsporten

Zelfverdediging bij kinderen helpt hen grenzen te trekken, nee te zeggen en zich goed te gedragen in gevaarlijke situaties. Het kan helpen tegen pesten op het schoolplein en tegen gevaren in het dagelijks leven. De …

Zelfverdediging voor kinderen: Zelfvertrouwen en kracht leren met vechtsporten

Maedchen signalisiert mit erhobener Hand und ernsten Gesicht Stop
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Vrije tijd
  6. »
  7. Zelfverdediging voor kinderen: Zelfvertrouwen en kracht leren met vechtsporten
Zijn jonge kinderen al sterk genoeg voor zelfverdediging?

Kinderen en vooral peuters kunnen zich niet fysiek verdedigen tegen volwassenen, maar assertiviteitstraining biedt hen toch veiligheid.

Op welke leeftijd is zelfverdediging de moeite waard voor kinderen?

Er zijn aangepaste cursussen voor vele leeftijdsgroepen. Een eerste assertiviteitstraining wordt al aangeboden voor kinderen vanaf vier à vijf jaar.

Wat leren kinderen in zelfverdedigingslessen naast fysieke reacties?

De training scherpt het vermogen om gevaarlijke situaties waar te nemen en te vermijden en versterkt het zelfvertrouwen.

Zelfverdediging bij kinderen helpt hen grenzen te trekken, nee te zeggen en zich goed te gedragen in gevaarlijke situaties. Het kan helpen tegen pesten op het schoolplein en tegen gevaren in het dagelijks leven. De kinderen leren zo al op jonge leeftijd zichzelf te beschermen.

[button]Aanbevolen boek over Krav Maga oefeningen voor meer zelfvertrouwen[/button]

1. zelfverdediging wordt voor kinderen anders gedefinieerd.

Het idee dat een kind zich fysiek zou verdedigen tegen een volwassene lijkt veel ouders uiterst ongeloofwaardig. Daarom vinden zij het moeilijk het idee te aanvaarden om hun kind aan een zelfverdedigingscursus te laten deelnemen. De cursussen, vooral voor kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd, zijn erop gericht kinderen te leren zichzelf te verdedigen en situaties in te schatten.

Vooral jonge kinderen hebben de gewoonte te luisteren naar wat volwassenen hen vertellen. Om dit automatisme te doorbreken is veel training nodig. Deze video laat zien hoe dit eruit kan zien:

2. zelfverdedigingscursussen leren niet alleen fysieke vaardigheden

Zelfverdediging voor kinderen betekent dat zij gevaarlijke situaties als zodanig leren herkennen en vermijden. Bovenal leren de trainers hen het zelfvertrouwen om luid en duidelijk nee te zeggen, zelfs tegen volwassenen. Kinderen leren dat ze verleidingen moeten weerstaan, moeten schreeuwen, afstand moeten houden, weg moeten rennen en luid en duidelijk om hulp moeten roepen als een situatie met een vreemde hen vreemd voorkomt.

Sommige technieken om zich uit houdgrepen te bevrijden en de aanvaller pijn te doen worden ook in de training aangeleerd – maar als laatste redmiddel.

3 Dit zijn de soorten zelfverdediging voor kinderen

Als kinderen gedragingen moeten leren om hun eigen veiligheid te waarborgen, zijn er verschillende manieren om dit te doen. Het is het beste als de training over een langere periode continu is. Er zijn echter ook kortere, intensieve cursussen die de basis aanleren.

3.1 Hoe zelfverdedigingscursussen voor kinderen werken

kleines Maedchen steht vor einer offenen Autotuer
Zelfverdediging voor kinderen betekent hen bewust maken van gevaarlijke situaties en hen het juiste gedrag aanleren voor zelfbescherming.

Pure zelfverdedigingscursussen worden vaak in blokken aangeboden: Ze kunnen bijvoorbeeld 20 uur omvatten en binnen één week worden afgerond. In andere gevallen worden de uren verspreid over meerdere weken.

In deze cursussen krijgen de kinderen uitleg over gevaarlijke situaties en het juiste gedrag. Situatietraining en rollenspel zorgen ervoor dat de kinderen het gevaar in hun dagelijks leven kunnen overbrengen. Er zijn cursussen voor meisjes, voor jongens, maar ook voor gemengde groepen. Vaak worden ze verdeeld in groepen waarin de kinderen ongeveer even oud zijn.

Het voordeel is dat de kinderen op een relatief geconcentreerde manier de belangrijke punten worden bijgebracht: De cursussen laten vaak een diepe indruk achter. Het nadeel is echter dat de tijd te kort is om ingesleten gewoonten bij kinderen uit te roeien: alleen met regelmatige training slagen de meesten er daadwerkelijk in correct te reageren in een gevaarlijke situatie.

3.2 Vechtsporten voor kinderen zijn een goed alternatief

kleiner Junge trainiert Karate mit Freunden
In vechtsportlessen worden kinderen samen met gelijkgestemden leniger en sterker en bouwen ze zelfvertrouwen op.

Veel vechtsportcentra bieden cursussen aan voor kinderen die ook fungeren als assertiviteitstraining. De kinderen leren omgaan met potentieel gevaarlijke situaties, maar krijgen ook andere vaardigheden aangeleerd: Ze worden atletischer, krijgen een beter lichaamsgevoel en een gezond zelfvertrouwen. Door regelmatige herhaling worden de veiligheidstechnieken een tweede natuur voor hen.

De kinderen worden ook getraind voor moeilijke situaties met hun leeftijdsgenoten. Hier gaat het niet om fysieke confrontaties, maar om het aanleren van zelfbevestiging. Ze worden getraind om anderen grenzen aan te geven en die zelf ook aan te houden. Zo leren de kinderen elkaar in de groep te respecteren.

Tip: Mogelijke vechtsporten en zelfverdedigingsmethoden zijn WingTsun, Karate, of de Israëlische zelfverdediging Krav Maga.

4. Bijna elke leeftijd is geschikt voor zelfverdediging met kinderen.

kleines Maedchen zeigt entschlossen Stopp
Zelfs jonge kinderen hebben baat bij zelfverdedigingscursussen.

Zelfverdedigingscursussen zijn beschikbaar voor kinderen vanaf vier à vijf jaar. In die tijd leren ze thuis en op de kleuterschool dat ze zo min mogelijk moeten schreeuwen. In de cursus daarentegen leren ze dat stevig schreeuwen een goede manier is om zich te verdedigen. Dit geldt ook voor de wat ouderen.

Naarmate dekinderen ouder worden, veranderen ook de cursussen: hoe groter en sterker ze worden, hoe meer fysieke verdedigingsmogelijkheden ze leren. De trainers leren hen hoe ze zich kunnen bevrijden uit grepen, hoe ze aanvallers kunnen tegenhouden met gerichte stoten of trappen, en hoe ze zo kunnen vallen dat ze zich niet bezeren. Jongeren vanaf een jaar of twaalf kunnen het met de juiste training al fysiek opnemen tegen een volwassen aanvaller.

5 De deskundigheid van de trainer is belangrijk

Trainer kniet vor tretendem Maedchen
De trainer moet de kinderen niet alleen zelfverdediging leren, maar ook wanneer ze het NIET moeten gebruiken.

Veel zelfverdedigingscursussen voor kinderen zijn ontwikkeld in samenwerking tussen psychologen, vechtsporters en politieagenten. Zij zorgen ervoor dat de kinderen geen trauma’s meenemen uit de cursus, maar juist toegevoegde waarde en effectieve strategieën. De oefeningen blijken kindvriendelijk te zijn, maar zijn daadwerkelijk nuttig in geval van gevaar.

Een goede trainer moet echter meer aanleren dan alleen verdediging: Hij moet de kinderen bijvoorbeeld duidelijk maken dat weglopen altijd de beste optie is. Anders kan overmoed hen ertoe brengen om in een gevaarlijke situatie te volharden.

Een ander bijzonder belangrijk punt is dat de trainer zijn leerlingen de verschillen tussen de verschillende gevaarlijke situaties uitlegt: Een volwassene die het kind in een auto wil sleuren, pijn doen is bijvoorbeeld een legitieme actie. Een ondeugende klasgenoot schoppen op plaatsen waar het echt pijn doet, is daarentegen verboden.

Opmerking: Lees de evaluaties van de trainers en vraag naar de certificaten!

6. de kosten van zelfverdediging voor kinderen variëren

Kinder ueben Judo
Langdurige cursussen bij een sportclub kosten meestal een maandelijks bedrag, maar komen de kinderen meer ten goede dan korte cursussen via reguliere training.

De kosten voor een zelfverdedigingscursus kunnen sterk variëren. Individuele cursussen die in blokken plaatsvinden kunnen slechts een kleine bijdrage in de kosten vragen of aanzienlijk duurder zijn, afhankelijk van de organisator. Vaak kun je de prijzen telefonisch opvragen – je vindt de telefoonnummers op de respectievelijke websites.

Alsu uw kind daarentegen inschrijft bij een vechtsportschool, liggen de prijzen vaak rond de 25 tot 30 euro per maand. Hier kunnen ze regelmatig deelnemen aan lessen, altijd een gevoel van prestatie hebben en ook nieuwe vrienden maken. Dergelijke langdurige cursussen versterken hun zelfvertrouwen en zorgen ervoor dat de kinderen lekkerder in hun vel zitten.

Tip: Bij sommige kinderen neemt het enthousiasme vrij snel af – zorg dus voor korte opzegtermijnen!

7. boek over Krav Maga oefeningen voor meer zelfvertrouwen

No products found.

Gerelateerde berichten