Leesonderwijs: 4 tips voor leesvorderingen

Onze kinderen leren lezen en schrijven op de basisschool, maar lezen moet niet alleen binnen de schoolmuren gebeuren. Als motivatie voor het leren moet u altijd samen met uw kind oefenen en het spelenderwijs helpen …

Leesonderwijs: 4 tips voor leesvorderingen

kleines-kind-liest
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. Leesonderwijs: 4 tips voor leesvorderingen

Onze kinderen leren lezen en schrijven op de basisschool, maar lezen moet niet alleen binnen de schoolmuren gebeuren. Als motivatie voor het leren moet u altijd samen met uw kind oefenen en het spelenderwijs helpen beter te lezen.

Hieronder hebben we 4 tips opgeschreven voor leesonderwijs, wanneer u moet beginnen met de eerste oefeningen, welke hulpmiddelen en eerste stappen u moet gebruiken en hoe u het beste kunt omgaan met kleine mislukkingen.

1. wanneer moet ik beginnen met leesonderwijs?

lesen-beibringen-mit-mama
Stimuleer de interesses van uw kind.

Leren lezen is een complex proces en begint meestal als het kind naar de basisschool gaat. Daar staan de eerste pogingen om met letters, lettergrepen en zinnen om te gaan op het lesprogramma. De basisschoolleeftijd ligt tussen 5 en 6 jaar, afhankelijk van de deelstaat.

Het is niet absoluut noodzakelijk uw kind vóór de lagere school te leren lezen, zeker niet als dat niet gewenst is. Het wekken van een eerste belangstelling voor boeken en taal is vaak al voldoende voor de kleintjes om ijverig aan school deel te nemen.

Toch zijn er onder onze beschermelingen die graag willen leren lezen nog vóór de eerste echte oefeningen in klas 1. Deze belangstelling moet zeker worden aangemoedigd. Als de ouders geen tijd hebben, kunnen de kleintjes ook in een vroeg stadium online bijles krijgen, die gemakkelijk van thuis uit kan worden gevolgd.

2 ABC, boeken en co.: hulpmiddelen voor de eerste stappen

Wijzelf hebben tientallen jaren geleden leren lezen, de letters lijken voor ons vanzelfsprekend, net als hun betekenis en onze manier van omgaan ermee. Maar de jongste kinderen hebben dit proces nog voor de boeg. Het is belangrijk dat u uw kind steunt en het ook buiten de school stimuleert.

2.1 U begint met de kleinste eenheid van de Duitse taal

lesen-kind-buch
Met eerste leesboekjes kunnen uw kinderen het lezen oefenen.

Leren lezen begint niet met een artikel in de krant of met een kinderboek van “The Lion King”, maar met de klinkers en medeklinkers, de klanken waaruit onze taal bestaat. Om de eerste pogingen te beginnen, moet u het volgende bij de hand nemen:

 • Een tabel met alle klinkers
 • Een tabel met alle medeklinkers
 • Het alfabet

In kindvriendelijke exemplaren zijn plaatjes verwerkt van hoe de mond moet worden gevormd bij het uitspreken.

De volgende stap is het regelmatig oefenen van de uitspraak en herkenning van afzonderlijke klinkers en medeklinkers. Besteed vanaf het begin aandacht aan de juiste uitspraak, want een fout afleren is moeilijker dan eerst de juiste uitspraak onthouden. Een goede manier om dit te doen is door hardop te lezen. U kunt bijvoorbeeld een zin voorlezen die uw kind vervolgens herhaalt. Na enige tijd, als uw kind vertrouwen heeft in de klanken, kunt u beginnen met het oefenen van de relaties tussen letters.

2.2 Het leren van lettergrepen is een belangrijke stap naar semantisch tekstbegrip.

kleines-maedchen-liest
Laat uw kinderen hun eerste boeken kiezen.

De jongste kinderen kunnen nog niet begrijpen hoe lettergrepen in elkaar zitten. De bestanddelen van een lettergreep kunnen als volgt worden uitgelegd: In de kern bestaat een lettergreep altijd uit

 • een klinker (a, e, i, o, u)
 • een umlaut (ä, ö, ü)
 • of een tweeklank (au, eu, ei, ai, oi, äu).

Bovendien kan elke lettergreep een verschillend aantal medeklinkers bevatten.

Voordat de protegé complexe relaties gaat uitwerken, moet u echter liever in het begin hulp bieden. Schrijf eenvoudige woorden op, die u vervolgens in lettergrepen kunt verdelen. U kunt dit doen met behulp van gekleurde stiften of lettergreepbladen.

Wanneer uw kind het eerste gevoel voor lettergreepverdeling heeft gekregen, kunnen de gekleurde hulpmiddelen langzaam worden weggelaten. Nu kunt u overgaan tot klappen. Klap één keer voor elke lettergreep. Dit zorgt voor een speels effect bij het omgaan met letters terwijl u leert lezen.

2.3 Eerste woordjes: Laat het kind kiezen wat het wil lezen.

Zodra de letters op hun plaats staan en de lettergrepen beginnen te klikken, kan het kind beginnen met het lezen van zijn of haar eerste woordjes. Het is belangrijk dat kinderen zelf mogen kiezen welke woorden ze willen leren. U kunt dit op verschillende manieren proberen. Er zijn speciale boeken voor beginnende lezers die zich richten op eenvoudige woorden en geleidelijk toenemen in complexiteit.

lesen-lernen-nachhilfe
Regelmatig oefenen helpt.

Thema’szoals plantenwerelden of zeedieren zijn een goed begin; seizoenen of speelgoed zijn ook goede startersthema’s.

Het hoeven ook niet altijd boeken te zijn, wees creatief met wat je gebruikt om te leren lezen. Je kunt briefjes op voorwerpen plakken om de kleintjes een visuele component voor het leren te geven. Dit maakt de letters tastbaarder in hun betekenis.

Mislukkingen: hoe ga ik om met trage vorderingen?

Herken dyslexie

Het lukt niet altijd om vooruitgang te boeken bij het leesonderwijs. Zogenaamde dyslexie, ook bekend als lees- en spellingszwakte, komt voor bij ongeveer 2-6% van de kinderen. De eerste symptomen die serieus genomen moeten worden zijn: traag, haperend lezen; uitglijden in de lijn; letters door elkaar halen; niet begrijpen wat er gelezen wordt. Als u deze problemen bij uw kind opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Hij of zij kan u adviseren over goede methoden om met dyslexie om te gaan.

Desnelheid waarmee een kind leert lezen varieert en wordt door veel factoren beïnvloed. Maak uzelf en uw kind ervan bewust dat elke stap een succes is. Leren lezen is geen wedstrijd, ook al kunnen andere kinderen vloeiender lezen.

Eén belangrijke tip die we kunnen geven: Wees geduldig en begripvol bij het leren lezen. De stress van de ouders heeft ook effect op het kind.

Dwing uw kind verder niet om te lezen. Als er een actieve vraag is dat de protégé wil leren lezen, zelfs buiten de klas of zelfs voor de basisschool, moet u deze interesse zeker aanmoedigen. Dwang en negatieve gevoelens hebben echter invloed op de bereidheid om te leren en vooruitgang te boeken.

Maak de sfeer wat losser met spelletjes of grappige woorden, zodat uw kind met plezier leert en leest. Bouw geen druk op als er problemen zijn met lezen, ook niet gedurende lange tijd. Liefde voor leren kan alleen worden opgebouwd in een omgeving die het plezier erachter overbrengt.

Gerelateerde berichten