Communie voor kinderen: Achtergrond en procedure van de ceremonie

Naast doop en vormsel is de communie een belangrijke gebeurtenis in het katholicisme. Om kinderen de eerste communie actief te laten beleven en niet alleen de procedure te laten volgen, is het zinvol het onderwerp …

Communie voor kinderen: Achtergrond en procedure van de ceremonie

kommunion-kinder
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Communie voor kinderen: Achtergrond en procedure van de ceremonie
Wanneer kunnen kinderen ter communie gaan?

Er is geen strikte leeftijdsgrens, maar kinderen moeten een zekere mate van rijpheid hebben bereikt. In het algemeen vindt de communie daarom plaats op een leeftijd van 8 à 9 jaar.

Wanneer kan een kind ter communie gaan?

Naast het doopsel in de katholieke kerk is het bijwonen van communielessen noodzakelijk. Dit verschilt van regio tot regio, maar vindt meestal eenmaal per week plaats gedurende enkele maanden.

Hoe duur is het om een communieviering te organiseren?

Het budget hoeft niet altijd hoog te zijn om een mooie viering te hebben. De kosten voor feestelijke kleding, een restaurantbezoek en een fotograaf kunnen echter al snel oplopen tot meer dan 1.000 euro.

Naast doop en vormsel is de communie een belangrijke gebeurtenis in het katholicisme. Om kinderen de eerste communie actief te laten beleven en niet alleen de procedure te laten volgen, is het zinvol het onderwerp nader te bekijken.

Wij leggen daarom uit wat de betekenis is van de communie van kinderen in het katholieke geloof, hoe deze plaatsvindt en welke gaven geschikt zijn met het oog op de viering.

[button] Ontdek Eerste Communie cadeaus voor kinderen [/button]

1. wat is de communie?

heilige sakramente
Brood en wijn worden tijdens de mis gewisseld.

De eerste communie voor kinderen wordt beschouwd als het ontvangen van de sacramenten. Een communiekind moet tegen die tijd een redelijke leeftijd hebben bereikt, aldus katholieke geestelijken. De communie vindt daarom meestal plaats op de leeftijd van 8 of 9 jaar.

Op dat moment moeten kinderen in staat zijn de hostie als zodanig te herkennen en hem niet meer te zien als een stuk brood zonder smaak. De symbolische transformatie van de hostie in het lichaam van Christus en de transformatie van de wijn in het bloed dat voor de mensheid wordt vergoten (de Eucharistie) zijn hierbij essentieel.

Zodra kinderen hun eerste communie hebben gedaan, is hun plaats in de gemeenschap geconsolideerd. Vanaf dat moment kunnen kinderen dit ritueel ook in de kerk volgen, zodat een nauwere versmelting met de gemeenschap van gelovigen mogelijk is.

Tip: Als een kind nog niet gedoopt is, kan de communie ook samen met het doopsel worden gedaan (dat dan vóór de viering plaatsvindt).

2. Hoe vindt de communie plaats?

De datum van de communie:

Doorgaans vindt de communie voor kinderen plaats op Witte Zondag, de eerste zondag na Pasen. Afhankelijk van de parochie zijn er echter ook splitsingen tussen verschillende data, maar die liggen meestal in april, mei of juni.

De communie zelf vindt plaats in de kerk. Het wordt plechtig gevierd. Kinderen dragen meestal een pak of witte feestjurken. De volgorde van de gebeurtenissen in de kerk volgt ongeveer de klassieke volgorde van een gewone kerkdienst.

De kinderen staan echter centraal en nemen actief deel, bijvoorbeeld door enkele gezegden te reciteren of bepaalde psalmen voor te lezen. Vaak komen de kinderen samen in een groep binnen en blijven ze gedurende de hele dienst op een bepaalde plaats zitten of staan.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, nemen de communiekinderen de eerste plaats in bij de communie. Zij ontvangen de heilige sacramenten vóór de rest van de gemeente. Door de extra tijd die nodig is voor kleinere voorstellingen, het lezen van voorbeden of het ontvangen van de eerste communie, duurt de dienst vaak tot 90 minuten, terwijl de klassieke mis meestal niet meer dan 60 minuten duurt.

Hoewel het schema in heel Duitsland vergelijkbaar is, zijn er kleine verschillen van plaats tot plaats die de dag uniek maken. Na de kerkelijke plechtigheid volgt meestal een felicitatie voor de kerk en worden talrijke foto’s gemaakt.

De kennissen, familieleden en vrienden die voor de communie van het kind zijn uitgenodigd, gaan of rijden vervolgens samen naar een restaurant. Hier kunnen de kinderen zich verheugen op wat waarschijnlijk het mooiste deel van de dag is, want de geschenken die worden aangeboden zijn meestal uitbundig.
Een dankgebed is zeker op zijn plaats op deze dag, ook als het geloof verder niet de grootste rol speelt in het dagelijks leven.

Opmerking: Vóór de eerste communie moeten kinderen in veel parochies biechten. Intussen zijn er echter ook veel parochies die afzien van de algemene biecht voor de communie.

Moeten kinderen aan bepaalde eisen voldoen om deel te nemen aan de communie?

kinder bei der kommunion
De communie is een feestelijke gelegenheid.

Met de communie drukken kinderen uit dat ze in God geloven en in de kerk opgenomen willen worden. Aangezien de meeste kinderen pas een paar maanden oud zijn als ze gedoopt worden, is dit dus het eerst mogelijke moment om actief te verklaren dat ze lid willen zijn van de geloofsgemeenschap.

Hoewel kinderen op 8- of 9-jarige leeftijd nog sterk beïnvloed worden door hun ouders, is een zekere wilsvorming zeker mogelijk. Om voor de eerste keer aan de communie deel te nemen, moeten kinderen zich met het christelijk geloof bezighouden in voorbereidende lessen, die gewoonlijk gedurende enkele maanden eenmaal per week plaatsvinden.

Het knutselen met kinderen staat evenzeer centraal in de communielessen als het uitleggen van belangrijke vragen over het geloof. De belangrijkste geloofsinhouden worden meestal door vrijwilligers van de kerk onderwezen. In veel gevallen vindt vooraf in de kerk een eerste kennismaking met de communiekinderen plaats.

Tip: Ouders zijn altijd welkom om actief betrokken te zijn bij de voorbereidende lessen, of het nu gaat om het maken van een houten kruis, het ontwerpen van een poster voor de mis of het doen van een kleine quiz met de kinderen.

4. welke geschenken zijn geschikt voor communiekinderen?

geldgeschenk zur kommunion
Soms zijn geldelijke geschenken de betere keuze.

Ouders, grootouders en peetouders kunnen het beste speciale geschenken op elkaar afstemmen, zodat je je petekind niet de derde kaars voor de communie geeft.

Over het algemeen zijn geldgeschenken het populairst, hoewel het de vraag is in hoeverre het echt nodig is om op 8- of 9-jarige leeftijd 1000 euro of meer te ontvangen (van alle gasten). Maar er valt zeker weinig in te brengen tegen een eerste spaarrekening of een alternatieve investering voor de toekomst.

Als alternatief zijn kettingen met een klein houten kruis, armbanden met christelijke symbolen zoals een vis, een duif of zelfs een beschermengel geschikt.

Mooie momenten van de viering kunnen daarentegen worden vastgelegd in een herinneringsalbum.

Tip: Naast cadeaus die puur met de gelegenheid te maken hebben, kun je natuurlijk ook cadeaus geven zonder christelijke connectie. Dit is vooral aan te raden als je zelf weinig met de kerk hebt.

Waar moet ik op letten als mijn kind de communie viert?

Als een kind met succes aan de communielessen heeft deelgenomen, volgt de plechtige eerste communie.
Om ervoor te zorgen dat dit soepel verloopt, neem je snel de volgende checklist door, zodat je niets vergeet:

einladungskarte kommunion
Vergeet niet de uitnodigingskaarten tijdig te versturen.
  • Plan de viering ruim van tevoren en reserveer een geschikte locatie, als je die mogelijkheid hebt.
  • Maak uitnodigingskaarten (volgens het aantal gasten) en noteer alle belangrijke gegevens (adres van de kerk en de locatie, tijden, voornemen tot aanvaarding, enz.)
  • Plan kleine spelletjes om de sfeer te verlichten. Een korte toespraak (eventueel in combinatie met het communiekind) mag niet ontbreken.
  • Regeleen fotograafof vraag een kennis om foto’s te maken.
  • Maak bedankkaartjes (met foto’s) na de ceremonie.

6. cadeau-ideeën voor communiekinderen

No products found.

Gerelateerde berichten