Kan-kind: Wanneer moet een kan-kind op school worden ingeschreven?

InDuitsland is schoolbezoek verplicht en er is een vrij strikte regeling voor het inschrijven van kinderen op school. Dat komt omdat een vaste einddatum bepaalt wanneer een kind met de basisschool begint. Maar wat is …

Kan-kind: Wanneer moet een kan-kind op school worden ingeschreven?

Mädchen steht mit Zuckertüte vor Schultafel
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. Kan-kind: Wanneer moet een kan-kind op school worden ingeschreven?
Wat is een “can-do” kind?

Terwijl een verplicht kind op school moet worden ingeschreven, kunnen de ouders van een facultatief kind vroegtijdige inschrijving aanvragen. Vervroegde inschrijving kan zowel voor- als nadelen hebben.

Hoe wordt mijn kind ingedeeld als facultatief kind?

In de meeste deelstaten wordt de schoolrijpheid gecontroleerd door middel van een inschrijvingsonderzoek. Bij twijfel kunt u echter praten met de schoolleiding, de leerkrachten en de kinderarts.

Wanneer is de inschrijving op school?

De dag waarop een kind naar school gaat, is op federaal niveau niet meer uniform geregeld. Elke deelstaat kan dus zelf bepalen op welke datum de sluitingsdatum valt.

InDuitsland is schoolbezoek verplicht en er is een vrij strikte regeling voor het inschrijven van kinderen op school. Dat komt omdat een vaste einddatum bepaalt wanneer een kind met de basisschool begint. Maar wat is een zogenaamd “kan kind”?

In onze gids leggen wij u graag uit wat een “kan kind” is en welke rechten en plichten daaraan verbonden zijn. Ook laten wij u de belangrijkste voor- en nadelen zien die aan een vroege inschrijving verbonden kunnen zijn. Daarna krijgt u tips om de juiste beslissing te nemen.

[button]Educatieve spellen voor schoolvoorbereiding online kopen[/button]

1. in Duitsland geldt de regel van de afsluitdatum.

Inschrijvingsgeschenken

Als kinderen naar school gaan, krijgen ze traditioneel een schoolkegel met veel lekkers en kleine cadeautjes. Populaire geschenken voor de eerste dag zijn bijvoorbeeld polshorloges of geluksamuletten.

In Duitsland wordt de inschrijving op school geregeld door een zogenaamde peildatum. Dit betekent dat de verjaardag bepaalt wanneer een kind naar school mag of moet. Tot 1997 was deze schoolinschrijvingsdatum in heel Duitsland nog gestandaardiseerd. Alle kinderen die vóór 30 juni zes jaar oud waren, werden voor het nieuwe schooljaar op school ingeschreven.

Inmiddels is de schoolinschrijving een zaak van de deelstaten, zodat er in Duitsland zeer uiteenlopende spildata bestaan. De data variëren van 30 juni tot 30 september. Terwijl in sommige deelstaten, zoals Hessen of Saksen, 30 juni nog de uiterste datum is, hoeven kinderen uit Baden-Württemberg of Beieren pas met school te beginnen als zij vóór 30 september zes jaar worden.

Het feitdat de inschrijvingsleeftijd zes jaar is, heeft te maken met het feit dat men ervan uitgaat dat kinderen vanaf die leeftijd lichamelijk en geestelijk in staat zijn om te leren schrijven en lezen.

In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen “moeten” en “kunnen” kinderen:

 • Verplichte kinderen: Kinderen die vóór de desbetreffende sluitingsdatum zes jaar worden, zijn verplicht om na de zomervakantie naar school te gaan.
 • Facultatieve kinderen: Kinderen die op het vastgestelde tijdstip nog vijf jaar oud zijn en pas na de sluitingsdatum zes jaar worden, mogen onder bepaalde omstandigheden eerder naar school.

Tip: Er bestaan speciale rekenmachines waarmee u kunt berekenen wanneer uw kind in de desbetreffende deelstaat leerplichtig is.

2. Controleer de schoolrijpheid aan de hand van tests

Kind baut mit Bauklötzen
Motorische vaardigheden kunnen worden gecontroleerd met behulp van speciale tests.

Ouders wier kind tot de zogenaamde “can do”-kinderen behoort, kunnen hun kind daarom eerder van de kleuterschool halen en op school laten inschrijven. Deze vroege inschrijving op school is vooral mogelijk als de kinderen op vijfjarige leeftijd al alle letters kennen, kunnen lezen en eenvoudige rekenopdrachten aankunnen.

Er zijngeen uniforme regels voor het moment waarop vroegtijdige inschrijving mogelijk is. Het kind moet echter ten minste vijf jaar oud zijn om met school te kunnen beginnen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het betreffende schoolkantoor.

Alsu besluit uw kind vervroegd naar school te sturen, moet u dit van tevoren bij de schooladministratie of het schoolkantoor melden. Als de verjaardag slechts enkele dagen of weken na de uiterste datum valt, is in veel gevallen alleen de aanmelding nodig. Als de kinderen veel jonger zijn, vindt in sommige deelstaten een schoolmedisch onderzoek plaats. Dit bepaalt of uw kind klaar is voor school of niet.

Een schoolrijp kind wordt op de volgende gebieden onderzocht:

 • lichamelijke ontwikkeling (vooral fijne en grove motoriek)
 • cognitieve vaardigheden
 • concentratievermogen
 • taalvaardigheid
 • sociaal gedrag

De resultaten worden vervolgens besproken met de ouders van het kind. Afhankelijk van het resultaat van de beoordeling mag het kind na de zomervakantie naar school of moet het nog een jaar op het kinderdagverblijf blijven.

Let op: Als u een alleenstaande ouder bent en gezamenlijk gezag heeft, moet uw ex-partner instemmen met vervroegde inschrijving op school.

Een checklist voor de inschrijvingscriteria vindt u in deze video:

3. vroegtijdige schoolinschrijving kan een negatief effect hebben op de schoolprestaties

überforderter Junge über Schulaufgaben
Vroegtijdige schoolinschrijving kan sommige kinderen overweldigen.

De beslissing wanneer een kind op school wordt ingeschreven heeft gevolgen voor zijn hele leven. Ouders moeten daarom goed nadenken of het zinvol is hun kind na de zomervakantie naar school te sturen als het bijvoorbeeld pas in december zes jaar wordt.

Als een kind vroeg naar school gaat, behoort het automatisch tot de jongste kinderen van de klas. Dat betekent dat ze zich altijd staande moeten houden tegenover de andere klasgenoten. In een Britse studie ontdekten onderzoekers dat kinderen die tot de jongste van de klas behoren, meer kans lopen om gepest te worden.

Vroege inschrijving op school kan echter ook gevolgen hebben voor de schoolprestaties. In een Amerikaanse studie werden de schoolprestaties vergeleken van kinderen die in augustus of september waren geboren. Deze twee verschillende data bepalen vaak of de kinderen de jongste of de oudste van de klas zijn. Het bleek dat de in september geboren kinderen veel beter presteerden dan de kinderen uit augustus. Dit geldt vooral voor de intellectuele ontwikkeling.

In het volgende willen wij de belangrijkste voor- en nadelen van een vroege inschrijving op school uiteenzetten:

 • Bij een uitgesproken cognitieve ontwikkeling hoeven de kinderen niet nog een jaar te wachten tot ze naar school mogen.
 • Onderpresteren kan in een vroeg stadium worden voorkomen.
 • Een “can-do” kind is een jaar eerder klaar met school.
 • Als het kind vooral vriendjes is met “moet”-kinderen, blijft de vriendenkring van het kinderdagverblijf in stand.
 • De jongste kinderen in de klas moeten zich voortdurend laten gelden en worden vaker gepest.
 • Zij kunnen overbelast raken.
 • Kinderen die vroeg met school beginnen, moeten tijdens hun schoolcarrière vaker een schooljaar overdoen.

4. Neem bij twijfel contact op met opvoeders, leraren en artsen.

Frau und Mann im Gespräch
Praat met opvoeders of de schoolleiding als u zich onzeker voelt over de beslissing.

Veel ouders weten niet zeker of ze hun kind eerder naar school moeten laten gaan of nog een jaar moeten wachten. In principe wil iedereen natuurlijk voorkomen dat het kind te weinig of te veel uitdaging krijgt.

Omer zeker van te zijn dat u de juiste beslissing neemt, moet u zo objectief mogelijk beoordelen of de cognitieve capaciteiten van uw kind voldoende zijn. Zorg er ook voor dat uw kind emotioneel in staat is om naar school te gaan.

Deouders, de schoolleiding en ook de gezondheidsdienst moeten het eens zijn over een vroege inschrijving. Een andere goede optie is het raadplegen van kleuterleidsters. Zij kunnen meestal het best beoordelen of het kind klaar is voor school.

Alser te veel twijfels zijn, is het beter te wachten tot volgend jaar voordat het kind naar school gaat.

Tip: leerspelletjes zijn een goede manier voor ouders om erachter te komen waar hun kind staat.

5. leerspelletjes voor schoolvoorbereiding online kopen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten