Studentenbanen: activiteiten, salaris en wettelijk kader

Als scholier is geld vaak krap, dus komt de vraag naar betaald werk vaak op. Maar wanneer zijn studentenjobs toegestaan en wat zijn de grenzen?Wij hebben de belangrijkste feiten over bijbaantjes voor studenten op een …

Studentenbanen: activiteiten, salaris en wettelijk kader

schuelerjob
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Studentenbanen: activiteiten, salaris en wettelijk kader
Kan ik een studentenjob accepteren?

De leeftijd is bepalend. In principe is het mogelijk vanaf 13 jaar.

Hoe lang mogen kinderen en jongeren werken?

Kinderen van 13 of 14 jaar mogen maar 2 uur per dag werken. Bij vakantiebaantjes zijn ook dagen van 8 uur mogelijk voor jongeren (vanaf 15 jaar).

Is het de moeite waard om een studentenjob aan te nemen?

Er zijn heel wat zinvolle jobs die heel nuttig kunnen zijn. Idealiter is de baan meer dan alleen een bron van geld.

Als scholier is geld vaak krap, dus komt de vraag naar betaald werk vaak op. Maar wanneer zijn studentenjobs toegestaan en wat zijn de grenzen?
Wij hebben de belangrijkste feiten over bijbaantjes voor studenten op een rijtje gezet. Zo weet je precies welke mogelijkheden er voor jou zijn en met welke aspecten je rekening moet houden. [button] Schriften bestellen [/button]

1. vanaf welke leeftijd is studentenwerk mogelijk?

schuelerjob-finden
Eerste baantjes zijn mogelijk vanaf 13 jaar.

Kinderarbeid is in Duitsland in principe bij wet verboden. In Duitsland worden alle personen jonger dan 15 jaar als kinderen beschouwd. Tussen 15 en 18 jaar geldt daarentegen het begrip “jeugd”.

Volgens § 5 lid 1 JArbSchG (wet ter bescherming van de jeugdwerkgelegenheid) mogen kinderen in het algemeen niet werken. Uitzonderingen zijn echter mogelijk vanaf 13 jaar. Om op 13-jarige leeftijd in een schoolbaan te mogen werken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het werk moet licht zijn
 • er mogen geen gezondheidsrisico’s zijn
 • school mag niet op de achtergrond raken

Om aan deze eisen te voldoen mogen kinderen (tussen 13 en 15 jaar) maximaal 2 uur per dag werken. Bovendien is toestemming van de ouders, die verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke verzorging, vereist. Bovendien mogen de betreffende werkzaamheden alleen tussen 8.00 en 18.00 uur worden verricht.

Let op: De speciale regels voor kinderen gelden ook als een kind al 15 jaar oud is (en dus eigenlijk als jongere zou gelden), maar nog steeds voltijds leerplichtig is. Afhankelijk van de deelstaat is dit 9 tot 10 schooljaren.

2. schoolbanen vanaf 15 jaar: Wat verandert er als jongere?

Terwijl de activiteiten nog zeer beperkt zijn als je 13 of 14 bent, verandert dit aanzienlijk als je 15 wordt.

Zo mogen jongeren tot 40 uur per week werken, maar maximaal 8 ½ uur per dag. Zo is het theoretisch mogelijk een week met 5 werkdagen zo in te delen dat jongeren van maandag tot en met donderdag 8 ½ uur werken en op vrijdag slechts 6 uur in het kader van een vakantiebaan.

Let op: Als leerling zijn de regels (van langer werken) beperkt tot de vakantieperiode. Bovendien mogen vakantiebanen slechts 4 weken per jaar worden gewerkt.

2.1 Werk- en rusttijden in acht nemen

Uitzonderingen in de landbouw:

Tijdens de oogsttijd gelden speciale voorwaarden waardoor jongeren vanaf 16 jaar tot 9 uur per dag mogen werken. Er geldt echter een maximum van 85 uur per uur binnen 2 weken.

Alle jongeren van 15 jaar en ouder mogen tussen 6.00 en 20.00 uur werken . Vanaf 16 jaar gelden wijzigingen, maar alleen op bepaalde gebieden. Zo mogen jongeren boven de 16 tot 22 uur tafels bedienen in restaurants, tot 23 uur in ploegendienst werken en tussen 5 en 21 uur op boerderijen werken.

In bakkerijen mogen jongeren vanaf 16 jaar werken vanaf 5 uur ’s ochtends en jongeren vanaf 17 jaar vanaf 4 uur ’s ochtends. Het is belangrijk dat jongeren regelmatig pauzes kunnen nemen:

 • Als de werktijd meer dan 4 ½ uur bedraagt, is een pauze van 30 minuten verplicht.
 • Als de werktijd meer dan 6 uur bedraagt, moet een pauze van 60 minuten worden genomen.

2.2 Werken in het weekend: Wat is mogelijk?

In principe mogen werkgevers in het weekend geen leerlingen in dienst nemen. Er zijn echter talrijke uitzonderingen, die in §§ 16,17 en 18 JArbSchG nader worden omschreven.

Hiertoe behoren vooral de horeca, sportevenementen en activiteiten in de landbouwsector (met name de verzorging van dieren). Er zij op gewezen dat bij werk in het weekend een extra dag in de week vrij moet zijn.

3. Geldt het minimumloon ook voor studentenarbeid?

schueler-geld-verdienen
Niet alle werkgevers betalen leerlingen goed.

In Duitsland geldt sinds enkele jaren een minimumloon, dat nu is uitgebreid tot bijna alle sectoren. Banen voor studenten vallen hier echter niet onder. Het is dus goed mogelijk om minder dan het minimumloon te ontvangen.
De vraag is echter of het zinvol is om zo’n baan aan te nemen, want er zijn tal van mogelijkheden om het zakgeld aan te vullen.

Studenten zijn niet altijd afhankelijk van een werkgever, maar kunnen ook verschillende activiteiten tegen elkaar afwegen.

Is het dus over het algemeen de moeite waard om een studentenjob aan te nemen? Wij hebben de voor- en nadelen voor je vergeleken:

 • dient als geldbron
 • stelt je in staat verantwoordelijkheid te nemen
 • helpt om de waarde van spullen beter in te schatten
 • biedt mogelijkheden voor toekomstige werkgelegenheid
 • neemt extra tijd in beslag (minder tijd voor sport en hobby’s)
 • soms slecht betaald

4. grenzen aan het loon: Tellen studentenjobs als mini-jobs?

Veel leerlingen werken als mini-job. Omdat de arbeidsduur van scholieren (tijdens de schooluren) sterk beperkt is, werken veel jongeren binnen de minibaangrens. Het maandsalaris mag niet hoger zijn dan 520 euro (vanaf 01 oktober 2022).

Dit geldt ongeacht of de baan bij een plaatselijke supermarkt is of zich beperkt tot het bezorgen van kranten.

5. Hoeveel geld mogen kinderen en jongeren verdienen met studentenjobs?

schueler-ferienjob
Het is niet realistisch om met een vakantiebaantje meer dan het belastingvrije bedrag te verdienen.

De wetgever geeft geen regels met betrekking tot de hoogst mogelijke verdiensten. In principe zijn voor elk inkomen belastingen en sociale premies verschuldigd. Uitzonderingen gelden echter zowel op het gebied van minibanen als op kortdurende arbeidsrelaties (zoals bij een vakantiebaan). In het algemeen is er sprake van kortdurende arbeid als er niet meer dan 70 dagen per jaar wordt gewerkt. Vakantiebanen zijn dus vrijgesteld van sociale verzekeringen.

Of kinderen en jongeren belasting moeten betalen over hun eigen inkomsten hangt af van het bedrag dat zij verdienen. In de regel is dat echter niet het geval, want het belastingvrije basisbedrag bedraagt in 2022 9.984 euro.

Tip: Zolang kinderen onderwijs volgen, heeft het bedrag dat kinderen verdienen geen invloed op het ontvangen van kinderbijslag.

6 Werk vinden voor scholieren: Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn veel verschillende manieren om een studentenjob te vinden. Het aanbod is heel breed. Een aantal van de mogelijkheden vind je hier:

Tafels bedienen, kranten en folders verspreiden, babysitten, helpen met de boodschappen, het gras maaien, schappen vullen in de supermarkt, helpen op kantoor, werken in een fabriek, online games testen.

Idealiter dient de baan niet alleen als bron van geld, maar helpt hij ook bij de latere beroepskeuze. Dit kan ook op een negatieve manier helpen, omdat kinderen en jongeren inzicht krijgen in de ontberingen van het werk (bijvoorbeeld bij een vakantiebaan in een fabriek).

7. schriften om iets mee te nemen van de studentenjob

No products found.

Gerelateerde berichten