Wees: steun en zorg voor ouderloze kinderen

Om kinderen uit te leggen wat een wees is, is het leven van wezen vaak het onderwerp van verschillende verhalen. Ook in veel sprookjes spelen wezen de hoofdrol. Vaak wordt bij halfwezen ook de boze …

Wees: steun en zorg voor ouderloze kinderen

waisenkind
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Wees: steun en zorg voor ouderloze kinderen
Wat is een wees?

Een wees is een kind dat opgroeit zonder ouderlijke zorg. Er is echter een verschil tussen halfwezen en volle wezen. Terwijl volle wezen geen ouder meer hebben, hebben halfwezen tenminste nog een moeder of vader.

Welke gevolgen heeft het verlies van ouders op de psyche?

Kinderen reageren heel verschillend op het verlies van een ouder of een ouder, zodat een psychologische behandeling zeer individueel moet zijn. Uit het verdriet kunnen angsten, eetstoornissen of ontwikkelingsproblemen voortkomen.

Hoe kunnen wezen worden gesteund?

Er zijn veel manieren om weeskinderen in Duitsland en de rest van de wereld te steunen. Veel mensen steunen de situatie van weeskinderen door middel van giften in natura en geld. Maar u kunt ook als vrijwilliger kinderen in nood helpen.

Om kinderen uit te leggen wat een wees is, is het leven van wezen vaak het onderwerp van verschillende verhalen. Ook in veel sprookjes spelen wezen de hoofdrol. Vaak wordt bij halfwezen ook de boze stiefmoeder genoemd.

Helaas komen wezen niet alleen in verhalen voor, maar ook in de echte wereld. En niet alleen in ontwikkelingslanden en opkomende landen, maar ook in geïndustrialiseerde landen als Duitsland.

In dit artikel willen wij u uitleggen wat een wees is en hoe de situatie van weeskinderen in Duitsland er vandaag de dag uitziet. Daarnaast krijgt u informatie over welke mogelijkheden er zijn om weeskinderen te ondersteunen.
[button]Kinderliteratuur over het onderwerp[/button]

1. wezen zijn kinderen zonder ouders

kleines maedchen mit papier-familie in den haenden
De afwezigheid van ouders is voor kinderen moeilijk te bevatten.

Wezen zijn kinderen die een of beide ouders hebben verloren. Afhankelijk van de situatie spreekt men dus van halfwezen of volwezen. Alleen kinderen die hun ouders tijdens hun kindertijd of adolescentie hebben verloren, worden wezen genoemd.

Volgens schattingen van de kinderorganisatie Unicef zijn er wereldwijd ongeveer 140 miljoen wezen die zonder ouderlijke zorg opgroeien. Daarvan is iets minder dan 10% volledig wees en de overige 90% halfwezen.

Terwijl halfwezen meestal bij de overblijvende ouder wonen, moet voor volwezen een nieuw thuis worden gevonden. Als het kind niet bij familieleden kan blijven, wordt het meestal in een pleeggezin geplaatst dat voor het eerst voor het kind zorgt.

Slechts in zeldzame gevallen komen wezen tegenwoordig terecht in een zogenaamd weeshuis of kindertehuis. In deze instellingen voelen de kinderen zich vaak ook erg eenzaam en verlaten. Omdat plaatsen en personeel schaars zijn, is de kwaliteit van de zorg meestal onvoldoende. Daarom is het belangrijk deze kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen.

2. weeskinderen in Duitsland – dit is de huidige stand van zaken

Wie aan wezen denkt, denkt vaak aan kinderen uit Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Dat er ook in Duitsland wezen leven, wordt vaak over het hoofd gezien. Het lot van wezen bereikt het publiek meestal niet.

Hoewel velen niet willen kijken, zijn er in Duitsland ongeveer 800.000 kinderen die hun moeder, vader of beide ouders hebben verloren. Maar de manier waarop wezen worden behandeld is gelukkig fundamenteel veranderd.

Terwijl weeskinderen enkele decennia geleden op straat of in een weeshuis terechtkwamen, vangen pleeggezinnen de kinderen tegenwoordig op als er binnen het gezin geen plaats is.

Hoewel er in Duitsland socialezekerheidsstelsels bestaan, zijn de middelen vaak niet voldoende om de kinderen een eerlijke start in het leven te geven.

3. psychologische behandeling komt op de eerste plaats

Verhoogd risico op zelfmoord
Wetenschappers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken hebben in een studie van 7,3 miljoen kinderen vastgesteld dat wezen een significant verhoogd risico op zelfmoord hebben als zij een ouder hebben verloren voor hun 18e. Het maakt niet veel uit of de ouders door zelfmoord of door een natuurlijke dood zijn gestorven. Om zelfmoord te voorkomen is het dus enorm belangrijk om de kinderen in hun rouwproces te begeleiden.

Kinderen die een of beide ouders hebben verloren, krijgen met veel problemen te maken. Om ervoor te zorgen dat hun psychologische ontwikkeling zo normaal mogelijk verloopt, moeten kinderen die wees zijn geworden zeker een psychologische behandeling krijgen.

Binnen de psychologie zijn er veel verschillende benaderingen om kinderen in deze moeilijke fase te helpen. In de eerste periode neemt rouwwerk de belangrijkste plaats in. Hierbij gaat het om het verwerken van het verlies en het leren omgaan met het verdriet.

In het verdere verloop gaat het erom de kinderen te ondersteunen om weer een half normaal leven te leiden. Om het onderwijs niet te verwaarlozen moeten de kinderen zo snel mogelijk weer naar school en omringd worden door leeftijdsgenoten.

Weer deelnemen aan het normale leven helpt ook om ervoor te zorgen dat deze kinderen zo min mogelijk sociale uitsluiting en pesterijen ervaren. Hoe kleiner de kinderen zijn, hoe belangrijker het is ze op te vangen en ze een omgeving te bieden waarin ze zich prettig en beschermd voelen.

Door de getroffen kinderen op te vangen en hen te begeleiden tijdens de moeilijke periode in hun leven, kunnen zij de klap van het lot beter verwerken. Toch laat het verlies van ouders littekens achter die meestal de rest van hun leven gevoeld worden.

Er zijn vele manieren om een weeskind te steunen

haenden von vater, mutter und kind
Adoptie kan het leven van een weeskind aanzienlijk verbeteren.

Hoewel psychologische zorg voorop moet staan, is het ook belangrijk om de kinderen financieel te ondersteunen.

Devolgende bijstandsmogelijkheden zijn beschikbaar:

  • Donaties (zowel in natura als in geld)
  • Het aannemen van sponsoring
  • Adopties

Hoewel weeskinderen in sommige landen een wezenpensioen ontvangen, zijn ze vaak financieel afhankelijk van donaties om zich de meest elementaire levensbehoeften te kunnen veroorloven. Daarom zijn grote inzamelingsacties zo belangrijk. Elke euro die u doneert, wordt gebruikt om deze kinderen in nood de hulp te geven die ze nodig hebben.

Een andere manier om een weeskind te helpen is door middel van sponsoring. Er zijn verschillende organisaties in Duitsland die dergelijke sponsorschappen aanbieden en een petekind voor u vinden.

Met het geld dat u via een peterschap schenkt, krijgt het kind in kwestie voedsel, kleding en onderdak. Ook gezondheidszorg zit bij de meeste organisaties in het dienstenpakket. In veel gevallen is het zelfs mogelijk om contact op te nemen met het gesponsorde kind en de overige familie.

Als u nog actiever wilt helpen, kunt u ook een weeskind adopteren. Het belang van adoptie moet u echter duidelijk zijn. Een wees adopteren betekent dat u de rest van uw leven voor het kind moet zorgen.

Tip: Als u een wees wilt opnemen, kunt u contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Daar kom je ook te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om een weeskind te kunnen adopteren.

5. kinderboeken die over het onderwerp wezen gaan

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten