Schoolstress: symptomen, gevolgen en copingstrategieën

In de huidige maatschappij, waarin alles draait om prestaties, worstelen niet alleen volwassenen maar zelfs kinderen met stress en buitensporige eisen. De druk om goede cijfers te halen kan verschillende symptomen veroorzaken en leiden tot …

Schoolstress: symptomen, gevolgen en copingstrategieën

schulstress
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Schoolstress: symptomen, gevolgen en copingstrategieën
Welke leerlingen kampen vooral met schoolstress?

In principe kan worden gesteld dat de schoolstress met elke klas toeneemt. Terwijl kinderen op de basisschool nog relatief veel vrije tijd hebben, brengen oudere leerlingen een groot deel van hun dag op school door met huiswerk maken en studeren. Schoolstress komt ook vooral voor in de laatste jaren en op het gymnasium.

Wat zijn de symptomen van schoolstress bij kinderen?

Kinderen die last hebben van schoolstress kunnen zowel psychische als lichamelijke klachten hebben. Veel voorkomende symptomen zijn somberheid, lusteloosheid, slaapstoornissen, hoofdpijn en maag- en darmproblemen.

Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen met schoolstress om te gaan?

Om te voorkomen dat schoolstress uitmondt in een depressie, moeten ouders samen met hun kinderen een plan opstellen om stress zoveel mogelijk te vermijden. Daarnaast is het raadzaam dat kinderen een hobby of sport beoefenen waarbij ze stress kunnen verlichten.

In de huidige maatschappij, waarin alles draait om prestaties, worstelen niet alleen volwassenen maar zelfs kinderen met stress en buitensporige eisen. De druk om goede cijfers te halen kan verschillende symptomen veroorzaken en leiden tot permanente schoolstress.

Hier leest u wat de oorzaken van schoolstress zijn, welke symptomen ermee gepaard gaan en hoe deze schoolstress het hele latere leven kan beïnvloeden. We laten zien hoeveel kinderen last hebben van schoolstress en geven u tips hoe u dit samen met uw kind kunt aanpakken.
[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. de perceptie van stress is bijzonder hoog in hogere klassen

Stress
Volgens de definitie van de federale gezondheidsrapportage is stress een “staat van alertheid van het organisme die zich aanpast aan een verhoogde prestatiebereidheid”. Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen positieve en negatieve stress. Deze laatste kan op lange termijn aanzienlijke schade toebrengen aan de gezondheid.

De term stress is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het duidt op een toestand waarin het lichaam door externe omstandigheden in staat van alertheid wordt gebracht. Deze staat van alertheid heeft deels het leven van onze voorouders gered, omdat het lichaam door een golf van hormonen alert kan zijn en onmiddellijk kan reageren.

Tegenwoordig hebben we dit vermogen alleen nog nodig in uitzonderlijke situaties. Toch hebben de meeste mensen veel ervaring met verschillende stressvolle situaties. Stress kan op alle gebieden van het leven voorkomen en tot op zekere hoogte zelfs betere prestaties mogelijk maken. Op lange termijn kan stress echter negatieve gevolgen hebben.

Maar niet alleen volwassenen hebben te maken met stressvolle situaties en fases. Volgens het DAK-onderzoek uit 2017 heeft bijna elke tweede student (43 %) last van stress. Volgens de statistieken worden meisjes veel vaker getroffen dan jongens. Het huidige schoolsysteem is zo ingericht dat leerlingen goede cijfers nodig hebben om later een baan te krijgen en in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Er is niet veel tijd voor vrije tijd.

Hoewel er op de basisschool al een zekere druk is, wordt de daaruit voortvloeiende stress vooral merkbaar op de middelbare school. Het eindrapport moet zo goed mogelijke cijfers bevatten, zodat met de gewenste opleiding of studie kan worden begonnen. Leerlingen op het gymnasium worden vaker getroffen, omdat de meeste ouders in dit geval navenant hoge eisen aan hun kind stellen.

2. Kinderen reageren op schoolstress met zowel fysieke als psychische symptomen.

maedchen sitzt mit bauchschmerzen auf der couch
Stress en angst laten zich vaak voelen in de vorm van buikpijn, misselijkheid of diarree.

De oorzaken van schoolstress kunnen echter talrijk zijn. Voor sommige leerlingen zijn de belangrijkste redenen prestatiegerelateerd. Ze hebben een te hoge werkdruk, een slechte relatie met docenten of lijden aan vreselijke examenvrees. In sommige gezinnen ligt er ook zoveel druk op de kinderen dat ze bezwijken onder de last.

Schoolstress kan ook het gevolg zijn van sociale problemen. Pesten in de klas kan er ook toe leiden dat een kind niet meer naar school wil en niet meer meewerkt in de klas. Dit leidt weer tot slechte cijfers, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

De stress kan zich uiten in zeer uiteenlopende en soms atypische symptomen. Terwijl sommige getroffen leerlingen vooral kampen met psychische gevolgen, hebben andere kinderen last van lichamelijke klachten.

Schoolstress kan zich dus uiten via de volgende symptomen:

 • verdriet
 • lusteloosheid
 • Angst
 • paniekaanvallen
 • Prikkelbaarheid
 • Agressie
 • Laag zelfvertrouwen
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • rugpijn
 • duizeligheid
 • Verlies van eetlust
 • Misselijkheid
 • Slaapstoornissen
 • Zenuwachtigheid

Deze lijst kan waarschijnlijk eindeloos worden voortgezet, want de verschijnselen kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen. Maar om organische oorzaken uit te sluiten, moet u uw kind bij lichamelijke klachten zeker door een arts laten controleren.

3. Schoolstress kan in een vicieuze cirkel eindigen als het niet behandeld wordt.

junge bei einer psychologin
In therapie leren getroffen kinderen wat de oorzaken achter schoolstress zijn en hoe ze die met succes kunnen tegengaan.

Kinderen die blijvend last hebben van schoolstress hebben een blijvend effect op verschillende gebieden van hun leven. Sommige getroffen leerlingen trekken zich terug uit hun sociale omgeving en hebben een zeer laag zelfbeeld.

Bovendien kunnen ze slaapproblemen, concentratiestoornissen en gedragsproblemen krijgen. Sommige kinderen zijn zo bang voor slechte cijfers voor toetsen en werkstukken dat ze al hun vrije tijd besteden aan studeren.

Er ontstaat een vicieuze cirkel, want de angst laat zich vroeg of laat ook voelen in examensituaties. In het ergste geval is de paniek zo groot dat de leerlingen zelfs op eenvoudige vragen in toetsen geen antwoord meer hebben.

Als u het gevoel hebt dat schoolstress al een stempel op uw kind heeft gedrukt, is het eerste wat u moet doen met de leerkracht praten. Bespreek in hoeverre het mogelijk is de schoolstress te verminderen.

Als de stress de gezondheid van het kind al heeft aangetast, is het raadzaam een psycholoog te raadplegen. Therapie kan depressies en angststoornissen voorkomen.

De dramatische gevolgen die cijfers en schoolstress kunnen hebben, zijn nog eens te zien in deze video:

4. omgaan met schoolstress – zo kunt u uw kind steunen

eltern im gespraech mit ihrer tochter
Ga als gezin bij elkaar zitten en zoek samen naar een oplossing.

Wanneer symptomen van schoolstress opduiken, moet u als ouders snel handelen. In het volgende geven we u graag enkele tips over hoe u uw kind kunt helpen om actief met schoolstress om te gaan.

 • Luister actief en neem zorgen serieus: Als u het gevoel hebt dat uw kind last heeft van schoolstress, moet u zo snel mogelijk een gesprek zoeken en met uw kind over de problemen praten. Laat zien dat u de zorgen serieus neemt en bereid bent om samen naar een oplossing te zoeken. Voorkom daarentegen dat u uw kind straft voor slechte cijfers of meer druk oplegt.
 • Analyseer de oorzaken: Om stress te kunnen verminderen, is het eerst belangrijk om de afzonderlijke oorzaken te onderzoeken. Is het de druk om te presteren, te veel werk of problemen met klasgenoten?
 • Leren leren: Leren moet je leren. Wat klinkt als een wijs oud zinnetje kan grote gevolgen hebben voor het leergedrag. Wie effectief leert, kan veel tijd en zenuwen besparen. Continuïteit, organisatie en aandacht behoren tot de belangrijkste bouwstenen voor effectief leren.
 • Maak plannen: Veel kinderen voelen zich gestrest omdat ze talloze taken voor zich zien en niet weten waar ze moeten beginnen. In dit geval kan het nuttig zijn dagelijkse en wekelijkse plannen te maken om alles bij te houden. Het afvinken van voltooide taken leidt tot tevredenheid en een groter gevoel van eigenwaarde.
 • Zorg voor evenwicht: Kinderen moeten niet de hele dag naar school gaan en huiswerk maken. Zorg ervoor dat uw kind regelmatig vrienden kan ontmoeten, een hobby kan uitoefenen en aan sport kan doen. Deze activiteiten ontspannen en verminderen stress.
Tip: Ontspanningsoefeningen, yoga of autogene training kunnen uw kind helpen stress te verminderen en een innerlijk evenwicht te vinden. Passende cursussen bieden ook het voordeel dat uw kind contact kan maken met andere kinderen en ideeën kan uitwisselen.

5 Verder lezen over het thema schoolstress

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten