School kleuterschool: Wanneer de school te vroeg komt

[Steunmateriaal voor de start van de school [/button] Niet alle kinderen zijn op zesjarige leeftijd klaar voor school. Als de schoolinschrijving vertraging oploopt, kan het bijwonen van een kleuterschool worden overwogen. Maar wat is precies …

School kleuterschool: Wanneer de school te vroeg komt

Schulkindergarten
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. School kleuterschool: Wanneer de school te vroeg komt
Wie komt in aanmerking voor een kleuterschool?

Kinderen gaan meestal naar een schoolkleuterschool als ze nog niet klaar zijn voor school, maar de leerplicht begint dan pas echt.

Welke vaardigheden worden getraind in een schoolkleuterschool?

Op de kleuterschool wordt er speciaal op gelet dat kinderen langer kunnen blijven zitten en luisteren. Ook andere vaardigheden worden ontwikkeld.

Waar blijft het karakter van de kleuterschool?

In een schoolkleuterschool zijn er veel spelonderbrekingen om de kinderen niet te overbelasten.

[Steunmateriaal voor de start van de school [/button]

Niet alle kinderen zijn op zesjarige leeftijd klaar voor school. Als de schoolinschrijving vertraging oploopt, kan het bijwonen van een kleuterschool worden overwogen.

Maar wat is precies het concept van een kleuterschool? Welke ondersteuning krijgen de kinderen daar en hoe zit het met de kosten?

In ons artikel kom je te weten wat het doel is van schoolkleuterscholen en in hoeverre individueel onderwijs gewaarborgd is.

1. de oprichting van de kleuterschool

mehrere Kinder sitzen an einem Tisch
De focus ligt op het concentratiegebied.

In tegenstelling tot reguliere kleuterscholen, waar de ondersteuning meer algemeen is en minder gericht op de individuele ontwikkelingsfase van een kind, moeten kinderen in schoolkleuterscholen specifiek worden voorbereid op de schoolvereisten.
In veel gevallen bevinden de faciliteiten zich binnen een basisschool.

De schoolkleuterschool, kortweg SKG, is als het ware een voorklas voor de lagere school. Er bestaan al afzonderlijke vakken, zodat de lessen zelf maar weinig verschillen van die op school. Sommige lessen worden samen met andere brugklassers gegeven.
Naast de zuivere schoollessen, waarbij elk kind moet leren zitten en luisteren, zijn er altijd speelmomenten om de sfeer wat losser te maken. Toch hebben de kinderen op de kleuterschool tot 20 lessen per week.

De minder strenge aanpak in vergelijking met de regels op de lagere school is bedoeld om de kinderen te helpen zich langzaam voor te bereiden op het naar school gaan en geleidelijk hun aandacht te verbeteren.

In Baden-Württemberg geldt een bijzonderheid: een schoolkleuterschool is er alleen voor kinderen met een handicap. Passende voorzieningen bij u in de buurt vindt u hier. De klassieke schoolkleuterschool daarentegen heet in Baden-Württemberg een Grundschulförderklasse.

2 Gerichte hulp in de schoolkleuterschool

Zahlen und Buchstaben liegen auf einem Tisch
In de schoolkleuterschool leren kinderen spelenderwijs omgaan met cijfers en letters.

Als kinderen kleine of zelfs grote achterstanden in hun ontwikkeling vertonen, moet het concept van de schoolkleuterschool helpen deze achterstanden binnen een jaar weg te werken.
Gewoonlijk gaan kinderen naar de kleuterschool als ze 6 tot 7 jaar oud zijn. Afhankelijk van de instelling kan dit echter ook een jaar eerder gebeuren als te voorzien is dat de schoolrijpheid waarschijnlijk niet binnen een jaar zal worden bereikt.

Veel kinderen krijgen niet alleen ondersteuning van leerkrachten, maar ook aanvullende individuele ondersteuning van externe arbeids- of fysiotherapeuten en logopedisten. Er wordt nauw samengewerkt zodat de kinderen over het algemeen in groepen les krijgen, maar de mogelijkheid van specifieke ondersteuning is ook gewaarborgd.

Na het jaar op de kleuterschool wordt een aanbeveling gedaan of de ouders hun kind naar een speciale school moeten sturen of dat deelname aan een gewone school veelbelovend is.

Tip: De kosten van de kleuterschool worden meestal gedekt. Informeer echter altijd bij de betreffende instelling.

3. de lessen op de kleuterschool zijn veelzijdig

Schoolkleuterscholen bestaan niet overal:

Sommige deelstaten hebben helemaal geen eigen schoolkleuterscholen. Eventuele extra ondersteuning moet door de plaatselijke kleuterscholen worden geboden. Als alternatief zijn er logopedische kleuterscholen of speciale voorzieningen voor gehandicapte kinderen.

Het leerprogramma van de schoolkleuterschool is zeer uitgebreid. Naast sociale aspecten en algemeen gedrag tegenover andere kinderen speelt het concentratievermogen een belangrijke rol.

Kinderen moeten daarom leren luisteren in de klas, dingen onthouden en kunnen reproduceren. Deze aspecten hebben betrekking op alle vakken.

De toekomstige kinderen van de basisschool krijgen concrete ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Verbetering van de taalvaardigheid als voorbereiding op het lezen en schrijven op de basisschool.
 • Basiswiskunde: Op dit gebied leren de kinderen over getallen en moeten ze hoeveelheden kunnen schatten en tellen.
Kinder beim Sport
Motorische vaardigheden kunnen worden verbeterd door sport.
 • Muziek is een goede manier om het ritmegevoel van kinderen te trainen en hen tegelijkertijd de gelegenheid te geven actief te bewegen.
 • Knutselen, schilderen en tekenen zijn disciplines die de creativiteit bevorderen en leiden tot een betere fijne motoriek.
 • Sport: Door gevarieerde beweging hoeven kinderen niet permanent te zitten, maar kunnen ze toegeven aan hun natuurlijke bewegingsdrang.
  Door gerichte oefeningen kan de grove motoriek worden getraind, zodat kinderen met speciale behoeften al snel geen speciale behandeling meer nodig hebben.

In tegenstelling tot de school zijn deze vakken echter op kleuterniveau. Dit betekent dat er geen les wordt gegeven in de eerste klas, zodat achteraf de vrees zou bestaan dat kinderen zich op de basisschool zouden gaan vervelen.

4. belangrijke vragen en antwoorden – FAQ’s

Oma spielt mit Enkelkindern Memory
Ondersteuning is niet beperkt tot de kleuterschool.

Is er een verplichting om de kleuterschool te bezoeken?

Vanwege de algemene leerplicht kan het bijwonen van de kleuterschool verplicht worden gesteld. Het is daarentegen niet toegestaan een kind te verplichten naar een reguliere kleuterschool of een integratie-instelling te gaan in geval van uitstel.

Waarom is het zinvol een schoolkleuterschool te bezoeken?

Veel ouders maken zich zorgen of hun eigen kind ondanks zijn leeftijd nog niet klaar is voor school. Als een kind echter te vroeg met school begint, daalt de motivatie vaak snel. Er treedt frustratie op en in het ergste geval wordt de leerbereidheid van het kind blijvend negatief beïnvloed.
Eén jaar is nauwelijks noemenswaardig in vergelijking met de hele schoolcarrière. Maak je dus geen zorgen als je kind er in het begin wat langer over doet en wat meer aanmoediging nodig heeft.

Kan ik mijn kind ook binnen het gezin ondersteunen?

Natuurlijk kunt u uw kind voorzien van geschikt materiaal en gericht werken aan bepaalde vaardigheden. Dit kan echter niet de aanwezigheid op de kleuterschool vervangen.

5. ondersteunend materiaal voor de start op school

No products found.

Gerelateerde berichten