Leersoorten – Dit maakt het leren gemakkelijker

Leren is een belangrijk onderdeel van het leven voor kinderen, en ook volwassenen moeten voortdurend nieuwe kennis opslaan. Maar wat is de beste manier om dit te doen? Wat zijn de verschillende leertypen? En helpt …

Leersoorten – Dit maakt het leren gemakkelijker

Lerntypen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Terug naar school
 8. »
 9. Leersoorten – Dit maakt het leren gemakkelijker
Wat wordt bedoeld met leertypen?

De huidige definitie van leertypes is meestal gebaseerd op Frederic Vester. De universiteitsprofessor verdeelde alle mensen in vier verschillende leertypen: auditief, visueel, communicatief en haptisch.

Zijn deze typen vandaag de dag nog steeds gangbaar?

In de moderne tijd hebben zich veel meer leertypes ontwikkeld uit de vier. Er is soms een sterke vermenging van verschillende takken. Psychologie en pedagogie proberen voor de leertypes passende leertechnieken te ontwikkelen.

Wat als mijn kind niet tot een bepaald leertype behoort?

Vaak vinden kinderen dat ze tot meer dan één type behoren. Hoewel voor bepaalde leertypes principes gelden, moet iedereen voor zichzelf uitzoeken welke methode bijzonder geschikt is en hoe die kan worden toegepast.

Leren is een belangrijk onderdeel van het leven voor kinderen, en ook volwassenen moeten voortdurend nieuwe kennis opslaan. Maar wat is de beste manier om dit te doen?

Wat zijn de verschillende leertypen? En helpt de indeling in leertypen om leerstof in de toekomst beter vast te houden?

In ons artikel kijken we naar de verschillende leertypes, laten we zien wat ze kenmerk t en hoe u van deze inzichten kunt profiteren.

[button]Koop boeken over het onderwerp leertypes[/button]

1. de definitie van leertypes

De huidige definitie van leertypes is meestal gebaseerd op Frederic Vester. De in 1925 geboren systeemonderzoeker en universiteitsprofessor verdeelde alle mensen in vier verschillende leertypes.

Grafik zu verschiedenen Lerntypen
Veel mensen kunnen niet precies in één leertype worden ingedeeld.

De indeling is als volgt:

 • auditief (gefixeerd op horen)
 • visueel (gefixeerd op zien)
 • communicatief (gerelateerd aan andere mensen)
 • haptisch (gerelateerd aan voelen en aanraken)

Om erachter te komen hoe sterk de expressie in het betreffende gebied is, ontwikkelde hij een test.
Veel van de huidige tests, zoals deze, zijn gebaseerd op zijn principes. Soms zijn er grote of kleine afwijkingen van het origineel. De theorie is echter nog steeds grotendeels geldig.

Een kleine variatie op de indeling in deze vier leertypen is te zien in deze YouTube-video:

2. moderne leertypen – een uitbreiding van de klassieke definitie

In de moderne tijd hebben zich uit de vier leertypen veel meer typen ontwikkeld. Er is soms een sterke vermenging van verschillende takken. Zowel de psychologie als de pedagogie proberen geschikte leertechnieken te ontwikkelen die aangepast zijn aan de respectieve leertypes.

Er is een uitgebreide discussie over de mate waarin de methode daadwerkelijk moet worden aangepast aan het respectieve leertype.

In de volgende paragrafen geven we een overzicht van gangbare leertypen en leggen we kort uit wat ze inhouden.

Tip: Houd er rekening mee dat lang niet elk kind en elke volwassene bij één bepaald type kan worden ingedeeld. De meeste mensen kunnen op verschillende manieren leren.

2.1 Auditieve leertypes – begrijpen door luisteren

Mädchen hört Musik beim Arbeiten
Er is niets mis met muziek tijdens het leren, maar het mag niet afleiden.

Kinderen die meer auditief ingesteld zijn, hebben een snel waarnemingsvermogen. Zij kunnen gemakkelijk hoorspelen volgen of aandachtig luisteren naar de leraar in de klas of naar de professor tijdens zijn lezing.
Dit kan gemakkelijk worden vastgesteld wanneer kinderen de inhoud van verhalen die zij horen snel kunnen reproduceren.

Wie op deze manier kan leren, heeft in de loop van zijn leven relatief veel voordelen, aangezien luisteren een groot deel van de kennisoverdracht uitmaakt.

Klassiek frontaal onderwijs levert voor dit soort leerlingen weinig moeilijkheden op. Om gebruik te maken van het auditieve leerbereik moeten kinderen bij het leren thuis teksten zo luid mogelijk voorlezen.

2.2 Visuele leertypes – leren door zien

Kind schreibt
Kinderen die visueel begaafd zijn, moeten aantekeningen maken in de klas.

Allen die bijzonder goed reageren op visuele prikkels kunnen inhoud bijzonder goed onthouden als deze voor hun neus wordt opgeschreven. Afbeeldingen of foto’s en diagrammen helpen hen op te letten en het overzicht te bewaren.

Visueel lerende types kunnen heel goed gebruik maken van internet of leren via films. Als zij daarentegen hardnekkig luisteren, neemt hun concentratie vaak af, zodat het leren weinig effect heeft.

Daarom is het bijzonder belangrijk om op te schrijven wat je in de les hoort. Ook al is het luisteren zelf wat moeilijker, aantekeningen maken helpt later om de informatie te onthouden.
Zelf schrijven of tekenen is een belangrijk onderdeel van het leren.

2.3 Het motorische, haptische en kinesthetische leertype

Kind mit Schleim in den Händen
Haptische leertypes vinden het makkelijker om dingen uit te proberen.

Hier is het devies duidelijk zelf doen. Alleen luisteren of kijken is niet genoeg voor kinderen met motorische vaardigheden. Pas als ze het zelf doen, zullen ze het gewenste succes bereiken.

Voor kinderen van dit leertype is het vooral belangrijk om verbanden te leggen. Louter memoriseren levert voor velen grote moeilijkheden op.
Maar als ze eenmaal de logica erachter begrepen hebben, kunnen ze die kennis meestal heel goed toepassen.

De situatie is vergelijkbaar met kinesthetische leertypes, die alles wat ze geleerd hebben het beste kunnen toepassen op een concrete situatie om het te begrijpen. Actieve uitleg helpt bijvoorbeeld goed.

Helaas kunnen kinderen op dit gebied zich op school relatief moeilijk concentreren. Vaak daalt de motivatie omdat tijdens het leren geen beweging is toegestaan en de praktische uitvoering zelden centraal staat.

Tip: Zorg voor zoveel mogelijk beweging in het dagelijks leven, zodat stilzitten minder een probleem is.
Ook is het belangrijk om regelmatig studiepauzes in te lassen waarin kinderen van dit leertype kunnen bewegen.

2.4 Communicatieve leerlingen zijn favoriet bij leerkrachten

Gruppenarbeit
Het communicatieve type voelt zich op zijn gemak in groepen.

Het communicatieve type discussieert graag met anderen en is altijd actief betrokken bij de lessen. Daarom zijn leergroepen de perfecte manier om daadwerkelijk iets te leren.

Open discussies en actieve communicatie thuis zijn de sleutel tot het motiveren van kinderen om te leren. Communicatieve leertypes kunnen echter ook goed luisteren en zijn daarom meestal extra auditief ingesteld.

3. algemene leertips om te slagen

In het overzicht van de verschillende leertypen, dat overigens geenszins volledig is, heeft u misschien gemerkt dat u of uw kind zich op meerdere terreinen thuis voelt.

Tipps aus Holzbuchstaben
Pas de methode aan als deze niet bij je past.

Dit is geenszins abnormaal, maar eerder de regel. Bepaalde principes gelden wel degelijk voor bepaalde typen leerlingen. Toch moet iedereen uiteindelijk zelf uitzoeken welke methode bijzonder geschikt is en hoe die in de praktijk kan worden toegepast.

Probeer daarom

 • open te staan voor verschillende ideeën
 • niet afgeleid te worden
 • voortdurend te leren in plaats van veel tegelijk
 • uw tijd verstandig beheren
 • neem regelmatig pauzes om het geleerde te verwerken

4. koop boeken over het onderwerp leervormen

No products found.

Gerelateerde berichten