Rivaliteit tussen broers en zussen: oorzaken en tips om ermee om te gaan

Ouders van meerdere kinderen willen niets liever dan dat hun kinderen met elkaar omgaan. De relatie tussen broers en zussen wordt echter ook vaak gekenmerkt door negatieve gevoelens als afgunst, jaloezie en woede. Rivaliteit tussen …

Rivaliteit tussen broers en zussen: oorzaken en tips om ermee om te gaan

geschwisterrivalitaet
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Gezondheid
  4. »
  5. Ontwikkeling van het kind
  6. »
  7. Rivaliteit tussen broers en zussen: oorzaken en tips om ermee om te gaan
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van rivaliteit tussen broers en zussen?

In de meeste gevallen vechten kinderen om de liefde en genegenheid van hun ouders. Als er een broer of zus bijkomt, ontstaat er een soort onttroning. Er ontstaat jaloezie omdat de aandacht nu gedeeld moet worden.

Is rivaliteit tussen broers en zussen normaal?

Ja, het is vooral gezond om in normale mate ruzie te maken met broers en zussen. Kinderen leren zo met hun gevoelens om te gaan, zodat ze op volwassen leeftijd goed met conflicten kunnen omgaan.

Wat te doen als de rivaliteit tussen broers en zussen uit de hand loopt?

In sommige gevallen is het competitieve gedrag zo uitgesproken dat de geschillen niet meer kunnen worden opgelost. In dat geval is het zinvol naar een therapeut te gaan om vervolgschade te voorkomen.

Ouders van meerdere kinderen willen niets liever dan dat hun kinderen met elkaar omgaan. De relatie tussen broers en zussen wordt echter ook vaak gekenmerkt door negatieve gevoelens als afgunst, jaloezie en woede. Rivaliteit tussen broers en zussen kan in intensiteit variëren.

De meest voorkomende oorzaken van broederrivaliteit zijn afgunst en gebrek aan aandacht. Het is echter ook belangrijk zodat een kind zich goed kan ontwikkelen en ook op volwassen leeftijd met conflicten kan omgaan. In het volgende krijgt u tips over hoe u kunt voorkomen dat rivaliteit een permanent geschil wordt en hoe u als ouders met deze situatie kunt omgaan.

[button]Koop aanbevolen boek over broekendynamiek[/button]

1. rivaliteit is minder naarmate het leeftijdsverschil groter is.

zwei schwestern gehen liebevoll miteinander um
Hoe groter het leeftijdsverschil, hoe kleiner de kans op conflicten.

Broers en zussen hebben vaak een zeer intieme en speciale relatie met elkaar. Maar het feit dat ze ook altijd met elkaar in concurrentie zijn, leidt natuurlijk vaak tot ruzies die eindigen in woede en tranen. In de regel gaat het om de strijd om de grootste genegenheid van de ouders.

Rivaliteit tussen broers en zussen begint meestal wanneer het tweede kind wordt geboren. In deze situatie krijgt het oudste kind te maken met het feit dat er een baby in het gezin komt, die veel meer tijd en aandacht nodig heeft en meestal ook krijgt, vooral in de eerste weken en maanden.

Anderzijds zijn jongere broers en zussen vaak jaloers en afgunstig op hun oudere broers en zussen. Dit is vooral duidelijk wanneer de oudere kinderen veel meer mogen en meer vrijheid genieten.

Zogenaamde sandwichkinderen, d.w.z. kinderen met minstens één oudere en één jongere broer of zus, hebbenook heel vaak last van de siblingconstellatie. Het gebeurt vaak dat zij op de achtergrond raken omdat de aandacht vooral uitgaat naar het jongste en oudste kind.

Demate van broer-zus rivaliteit hangt in hoge mate af van het leeftijdsverschil tussen de kinderen. Als zij niet zo ver uit elkaar liggen in leeftijd, heeft ongelijke behandeling een veel grotere betekenis dan wanneer er zeven of meer jaar tussen de kinderen zit.

De rivaliteit tussen broers en zussen is ook groter wanneer de kinderen van hetzelfde geslacht zijn. Zij vergelijken elkaar op het gebied van uiterlijk, gedrag en capaciteiten. Bij deze vergelijkingen verliest altijd één kind, zodat de kans op conflicten altijd groter is.

In deze video kunt u zien welke invloed de rangorde tussen broers en zussen kan hebben op de ontwikkeling van de kinderen:

2. rivaliteit tussen broers en zussen – waarom het zo belangrijk is voor de ontwikkeling

teamwork mit puzzleteilen
Wie op jonge leeftijd leert omgaan met conflicten doet het beter in de maatschappij.

Zoals reeds vermeld, liggen de oorzaken van broer-zus rivaliteit in de strijd om de genegenheid en liefde van de ouders. Er moet echter worden opgemerkt dat broederrivaliteit iets heel normaals is en in de beste gezinnen voorkomt. Elk kind moet eerst wennen aan de nieuwe situatie, dus in het begin is geduld nodig.

Kinderen die op jonge leeftijd leren dat zij niet voortdurend in het middelpunt van de belangstelling staan, kunnen als volwassene gemakkelijker met de maatschappij omgaan. Deze voortdurende strijd om de gunst van de ouders heeft een enorm positief effect op de ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben hun emoties beter onder controle en kunnen heel goed omgaan met gevoelens als jaloezie.

Maar ook de houding van de ouders speelt een belangrijke rol. Geef daarom al uw kinderen altijd het gevoel dat ze niet buitengesloten worden. Vraag je oudere kind bijvoorbeeld om hulp bij het voeden of in bad doen van de baby. Zo versterk je het zelfvertrouwen van de oudere broertjes en zusjes.

De psychoanalyse houdt zich al zo’n 20 jaar bezig met de relatie tussen broers en zussen. Aangezien broers en zussen de eerste sociale groep vormen, is de relatie met hen in sommige gevallen nog vormgevender dan die met de ouders.

Tip: In het boek “Geschwisterdynamik” onderzoekt de kinder- en jeugdpsychotherapeut Hans Sohni de dynamiek van de relatie en de mate waarin deze de persoonlijkheidsontwikkeling beïnvloedt.

3. tips voor het dagelijks leven

Voor ouders is hetvaak erg moeilijk om met de competitiviteit van hun kinderen om te gaan. Hoewel zij zich enerzijds niet in de conflicten willen mengen, is het natuurlijk hun zorg om deze problemen op te lossen.

Geen enkel kind in deze situatie bevoordelen of benadelen kan heel moeilijk zijn. Soms is het belangrijk om in te grijpen zodat het geschil niet escaleert. Daarom geven wij u hieronder enkele tips om ruzies zoveel mogelijk te voorkomen.

3.1 Stel duidelijke regels en rituelen op

geschwister mit plakaten in der hand
Ook met betrekking tot conflicten moeten er duidelijke regels zijn.

Vaste rituelen en structuren zorgen ervoor dat kinderen een ritme hebben waaraan ze zich in het dagelijks leven kunnen houden. Het is net zo belangrijk om gezinsregels op te stellen. Deze documenteren aan welke regels alle gezinsleden zich moeten houden.

Het is niet altijd de schuld van één kind dat er ruzie ontstaat. In de meeste gevallen zijn beide of alle kinderen bij de ruzie betrokken. Ruzie maken is in principe niet erg. In veel gevallen is het zelfs noodzakelijk om je standpunt duidelijk te maken. Deze ruzie mag echter alleen op een redelijke toon worden gevoerd, scheldwoorden en lichamelijk geweld zijn ten strengste verboden.

3.2 Het gesprek zoeken

Om conflicten te voorkomen, helpt het kinderen vaak om over hun boosheid, zorgen of angsten te praten. Geef uw kind daarom altijd de gelegenheid om onder vier ogen een gesprek te voeren.

Alleen als ieder gezinslid kan zeggen wat hem of haar bezighoudt, leidt dit tot een harmonieus samenleven. Daarnaast kunt u uw kind tips geven om beter en meer oplossingsgericht te reageren in een conflict.

3.3 Plan gezinstijd

glueckliche familie im sonnenuntergang
Breng veel tijd met elkaar door om het familiegevoel te versterken.

Naast afspraken en verplichtingen moeten er altijd momenten in het dagelijks leven zijn waarop het hele gezin tijd met elkaar doorbrengt. Dit kan een uitstapje zijn, een bezoek aan de bioscoop of zelfs een korte vakantie. Door deze gedeelde ervaringen versterk je het familiegevoel, zodat de onderlinge relaties harmonieuzer worden.

Het is echter net zo belangrijk dat er momenten zijn waarop u uitsluitend voor één kind zorgt. Ouders moeten hun kind een paar uur per week de tijd geven dat mama of papa alleen voor hen is. Zorg er wel voor dat elk kind evenveel tijd krijgt.

3.4 Maak geen vergelijkingen tussen kinderen

Het grootste probleem is vaak dat broers en zussen met elkaar worden vergeleken. “Je broer is veel beter in wiskunde” of “Je zus kon op die leeftijd al haar eigen schoenen strikken” zijn zinnen die geen enkel kind wil horen. Deze uitspraken leiden ertoe dat de relatie tussen de broers en zussen nog ingewikkelder wordt.

Elk kind is individueel en moet dienovereenkomstig worden behandeld en gerespecteerd. Het zijn de individuele sterke en zwakke punten die een persoon maken. In dit verband is het belangrijk dat u het zelfvertrouwen van uw kind actief versterkt. U kunt hier nuttige oefeningen vinden.

4. Broederhaat – wanneer rivaliteit extreme vormen aanneemt

Rivaliteit als ziekte

In een zeer ernstige vorm geldt broederrivaliteit als een emotionele stoornis bij kinderen volgens de ICD-10, F 93.3. De problemen eindigen niet zelden in rechtszaken, erfenisgeschillen of gezinstherapie.

In het ergste geval gaat de rivaliteit zo ver dat de kinderen elkaar uiteindelijk zelfs gaan haten. Als de problemen in de kindertijd beginnen, kan dat gevolgen hebben voor hun algemene ontwikkeling en gezondheid. Als de onderlinge relatie erg conflictueus is, kan dit leiden tot tekortkomingen in de emotionele ontwikkeling.

Als de conflicten steeds agressiever worden, is verzoening uiteindelijk nauwelijks mogelijk. In sommige gevallen is behandeling in de vorm van therapie noodzakelijk. Om het probleem op te lossen is het meestal nodig het hele gezin bij de therapie te betrekken. In de individuele sessies is het belangrijkste doel de gezinsdynamiek te leren kennen en deze in het beste geval in positieve zin te veranderen.

5. kopen “Dynamiek van broers en zussen

No products found.

Gerelateerde berichten