Foetale macrosomie: wat betekent het voor de baby?

Van tijd tot tijd horen we over zogenaamde reuzenbaby’s die bij de geboorte tussen de vijf en acht kilo wegen. In dat geval spreken artsen van macrosomie. Maar wat betekent dat? Als een baby bij …

Foetale macrosomie: wat betekent het voor de baby?

makrosomie
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Tijdens de zwangerschap
 6. »
 7. Foetale macrosomie: wat betekent het voor de baby?
Wat is macrosomie?

Macrosomie verwijst over het algemeen naar een abnormale grootte van het lichaam van de baby. Artsen spreken van foetale macrosomie wanneer het geboortegewicht van een baby meer dan 4.350 gram bedraagt.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van macrosomie?

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van macrosomie. In veel gevallen wordt macrosomie veroorzaakt doordat de moeder suikerziekte heeft. Andere oorzaken zijn extreme gewichtstoename tijdens de zwangerschap, overgewicht of ouder zijn dan 35 jaar. Ook infantiele syndromen kunnen ertoe leiden dat een baby macrosomisch is.

Wat zijn de risico’s van macrosomie?

De geboorte van een macrosomische baby gaat altijd gepaard met een verhoogd risico. Om complicaties en letsel bij de geboorte te voorkomen, adviseren artsen getroffen vrouwen om hun kind via een keizersnede ter wereld te brengen in plaats van vaginaal.

Van tijd tot tijd horen we over zogenaamde reuzenbaby’s die bij de geboorte tussen de vijf en acht kilo wegen. In dat geval spreken artsen van macrosomie. Maar wat betekent dat? Als een baby bij de geboorte duidelijk bovengemiddeld groot en zwaar is, spreekt men van foetale macrosomie.

We leggen uit wat hiervan de oorzaak is en welke gevolgen macrosomie kan hebben voor de zwangerschap en de bevalling.
[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. er is sprake van macrosomie wanneer het geboortegewicht meer dan 4.500 gram bedraagt.

Macrosomie voorkomen
In een onderzoek bij muizen hebben wetenschappers van de Universiteit van Missouri-Columbia ontdekt dat het hormoon adiponectine overmatige groei van de foetus kan voorkomen in aanwezigheid van zwaarlijvigheid bij de moeder. Aangezien adiponectine echter niet is goedgekeurd als geneesmiddel, hebben deze onderzoeksresultaten geen klinische gevolgen.

Wanneer baby’s worden geboren, wegen zij in Duitsland gemiddeld ongeveer 3.300 tot 3.500 gram. Er zijn echter altijd baby’s die ver onder of boven deze richtwaarden zitten. Macrosomische kinderen kunnen bijna evenveel wegen als een peuter.

De term “macrosomie” verwijst in het algemeen naar een abnormale lichaamsgrootte. De in dit artikel besproken foetale macrosomie doet zich voor wanneer het geboortegewicht meer dan 4350 gram bedraagt. Deze drempelwaarde geldt echter alleen voor Europeanen. Voor andere bevolkingsgroepen gelden andere richtwaarden.

De getroffen baby’s worden in de volksmond ook wel “reuzenbaby’s” of “sumobaby’s” genoemd. Hoewel de gevaren van een zeer laag geboortegewicht algemeen bekend zijn, worden de risico’s en gevolgen van macrosomie vaak verkeerd begrepen.

Tegenwoordig worden echter steeds meer kinderen geboren die bij de geboorte meer dan 4000 gram wegen. In de periode van 1935 tot 1985 steeg dit aandeel van 3% tot 14%. Maar wat is de reden dat er aanzienlijk meer kinderen met een hoger geboortegewicht zijn? Deze vraag willen we in het volgende hoofdstuk onderzoeken.

Hier vindt u een video van een persoonlijk geboorteverslag van een moeder die aan diabetes lijdt en de diagnose “macrosomie” heeft gekregen:

2. de meest voorkomende oorzaken zijn diabetes en een BMI van meer dan 30

schwangere frau bekommt beim arzt ihren blutzucker gemessen
Zwangerschapsdiabetes komt voor bij ongeveer vier op de tien zwangere vrouwen.

Hoewel onderzoekers het nog niet helemaal eens zijn over welke factoren leiden tot macrosomie, zijn er al veel aanwijzingen voor enkele belangrijke beïnvloedende factoren.

De volgende risicofactoren kunnen macrosomie bevorderen:

 • Diabetes mellitus of zwangerschapsdiabetes: Diabetes is een ziekte waarbij de bloedsuikerspiegel pathologisch en blijvend verhoogd is. Zowel diabetes mellitus als zwangerschapsdiabetes kunnen, vooral als ze niet worden behandeld, schadelijk zijn voor het ongeboren kind. De verhoogde bloedsuikerspiegel wordt doorgegeven aan het kind, zodat meer insuline wordt afgescheiden. Dit heeft weer tot gevolg dat de groei wordt bevorderd.
 • Hoge leeftijd van de moeder: het risico op de geboorte van een kind met macro’s neemt toe vanaf de leeftijd van ongeveer 35 jaar.
 • Maternaal overgewicht/obesitas: De bloedsuikerbalans kan ook verstoord zijn bij vrouwen met ernstig overgewicht of obesitas. Dit geldt ook voor een sterke gewichtstoename tijdens de zwangerschap.
 • Langdurige zwangerschap: Als een kind gedragen wordt, neemt de incidentie van macrosomie aanzienlijk toe. Hoe verder voorbij de verwachte geboortedatum, hoe groter de kans dat het kind groter is dan gemiddeld.
 • Erfelijke aanleg: Maar het is ook mogelijk dat een moeder bevalt van een macrosomisch kind zonder diabetes, overgewicht of een hoge leeftijd. Onderzoekers vermoeden dat in dat geval erfelijke aanleg een belangrijke rol speelt.
Tip: Als u aan enige vorm van diabetes lijdt, moet u uw dieet dienovereenkomstig aanpassen en zich laten behandelen. Hoe beter u onder controle bent, hoe kleiner het risico op macrosomie.

3. macrosomie is moeilijk vast te stellen

mutterpass mit ultraschallbildern
Als de waarden van het echo-onderzoek wijzen op een macrosomie, zal de arts dit vermoeden ook in het kraamdossier opnemen.

Het bepalen van het gewicht van een baby in de baarmoeder is voor artsen niet altijd eenvoudig. Met behulp van echografisch onderzoek, het bepalen van de buikomtrek en het meten van de fundusspiegel kunnen zij het gewicht slechts globaal schatten. Te veel vruchtwater wijst ook op macrosomie. Deze waarden zijn echter in principe zeer foutgevoelig.

Aangezien de vastgestelde waarden altijd worden vergeleken met de standaardwaarden, moet eerst worden nagegaan of de zwangerschapsduur, d.w.z. de bepaling van de zwangerschapsweek, correct is ingesteld.

Zodra uw gynaecoloog echter vermoedt dat het om een macrosomisch kind gaat, moeten regelmatige, nauwgezette controles plaatsvinden. Laat uw arts u uitgebreid adviseren over de mate waarin behandeling noodzakelijk is.

Aangezien er nog steeds geen onderzoeksmethoden zijn voor de exacte bepaling van het gewicht, komt het steeds weer voor dat een kind niet macrosomisch is, hoewel de vastgestelde waarden daarop wezen.

4. Macrosomische baby – normale geboorte of keizersnede?

aerzte bei einem kaiserschnitt
Vanaf een gewicht van 5.000 gram adviseren artsen expliciet een keizersnede.

Macrosomie heeft echter niet alleen gevolgen voor de zwangerschap, maar vooral voor de komende bevalling. Veel ouders vragen zich af hoe het mogelijk zal zijn om zo’n zwaar kind op natuurlijke wijze ter wereld te brengen. Is een normale geboorte mogelijk?

Als te voorzien is dat het kind macrosomisch is, is een vaginale bevalling niet automatisch uitgesloten. In dit geval is echter een vroege inductie van de bevalling noodzakelijk om letsel bij de geboorte te voorkomen. Het feit dat het kind erg groot is, verhoogt het risico op complicaties, zoals een schouderdystocie.

Aangezien een vaginale bevalling ook gepaard kan gaan met maternaal en/of zuigelingentrauma, adviseren de meeste artsen de ouders een keizersnede. Statistisch gezien verdubbelt het aantal keizersneden bij kinderen van meer dan vier kilo.

Vraag uw arts om gedetailleerd advies over de beschikbare geboorteopties voordat u een definitieve beslissing neemt.

Pasgeborenen met overgewicht kampen na de geboorte vaak met een lage bloedsuikerspiegel. Dit komt doordat de suikertoevoer van de moeder na de bevalling wordt onderbroken, maar de insulinesecretie gaat door. In dit geval hebben pasgeborenen een glucoseoplossing nodig en moeten zij gedurende 48 uur intensief worden gecontroleerd.

Macrosomie kan echter ook late gevolgen hebben voor het kind. Sommige onderzoeksresultaten wijzen erop dat macrosomische baby’s ook vaak te kampen hebben met gewichtsproblemen tijdens hun ontwikkeling. Zij hebben ook meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk.

5. verder lezen over zwangerschapsdiabetes

No products found.

Gerelateerde berichten