Woedeaanvallen bij kinderen: Tips om met driftbuien om te gaan

Woedeaanvallen bij kinderen zijn iets volkomen normaals. Maak je geen zorgen, je hebt geen bijzonder agressief kind alleen omdat het af en toe een driftbui heeft. Maar vroeg of laat moet elk kind leren omgaan …

Woedeaanvallen bij kinderen: Tips om met driftbuien om te gaan

Wutausbrüche-bei-Kindern-Ratgeber
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Woedeaanvallen bij kinderen: Tips om met driftbuien om te gaan
Op welke leeftijd komen driftbuien vaker voor?

Woedeaanvallen bij kinderen komen vooral voor tijdens de zogenaamde uitdagingsfase, d.w.z. op de leeftijd van ongeveer twee tot vier of vijf jaar.

Hoe moeten driftbuien worden aangepakt?

De gevolgen van driftbuien kunnen worden verminderd door consequent op te treden en gerichte vragen te stellen.

Kunnen driftbuien worden voorkomen?

Kinderwoedeaanvallen zijn vaak gericht tegen kleine dingen. Neem de gevoelens van uw kind niettemin serieus en praat openlijk over waarom uw kind zo emotioneel reageert.

Woedeaanvallen bij kinderen zijn iets volkomen normaals. Maak je geen zorgen, je hebt geen bijzonder agressief kind alleen omdat het af en toe een driftbui heeft. Maar vroeg of laat moet elk kind leren omgaan met sterke gevoelens.

Maar wat zijn de oorzaken van driftbuien bij kinderen? Wat zijn de mogelijkheden om juist te reageren in de situatie?

In ons artikel gaan we dieper in op de oorzaken van driftbuien bij kinderen en leggen we uit in hoeverre het gedrag van kinderen kan worden beïnvloed in het kader van de opvoeding.

[button]Aanbevolen handleidingen voor het omgaan met de uitdagende fase[/button]

1. woede in de fase van verzet vereist doorzettingsvermogen

wütendes Kind
Woedeaanvallen bij kinderen manifesteren zich op verschillende manieren.

Bij de meeste kinderen treedt de uitdagende fase op tussen de leeftijd van twee en vijf jaar. Bij 2-jarige kinderen escaleert de situatie meestal in een fractie van een seconde. Het ene moment is alles in orde, de volgende seconde staat de wereld op zijn kop.

Voor jonge kinderen zijn sterke gevoelens als woede iets nieuws dat ze eerst moeten verwerken. Ze zijn bijna overweldigd door hun eigen gevoelens en hebben weinig controle.
Het vergt veel tact en vooral geduld om zulke plotselinge woede-uitbarstingen bij kinderen onder controle te krijgen.

De eigen wil van het kind wordt sterker naarmate het ouder wordt en het is onvermijdelijk dat het die wil probeert te laten gelden. De driftbui van een kind is meestal volledig ongerechtvaardigd en zelden begrijpelijk voor de ouders.
Soms is het de lolly aan de kassa van de supermarkt die papa of mama gewoon niet wil kopen. Maar het kan ook de wens voor een volwassen glas zijn, ook al kan het kind het nog niet goed vasthouden.

Vaak zijn de triggers voor zogenaamd ongecontroleerde driftbuien nog kleiner, dus het vergt een behoorlijke dosis ontspanning om ze te accepteren en je er niet mee te bemoeien.

Tip: Rond de leeftijd van 5 jaar eindigt voor de meeste kinderen de uitdagende fase en wordt het leven weer rustiger. Voorwaarde in deze periode is echter consequent handelen volgens de eigen richtlijnen.

2. driftbuien bij peuters horen bij de ontwikkeling

Hoewel veelvuldige driftbuien bij kinderen zeer stressvol kunnen zijn voor het hele gezin, heeft dit gedrag van kinderen geen kwade achtergrond. Het doel tijdens de uitdagingsfase is gewoon om zijn zin te krijgen. Daarbij bedenken kinderen van 2-3 jaar allerlei ideeën om hun ouders boos te maken.

Konflikt zwischen Eltern und Kind
Probeer rustig te blijven.

Een driftbui van een kind betekent in geen geval dat je kind eigenlijk aan je twijfelt. Maak dit vanaf het begin duidelijk voor jezelf. Op die manier ben je veel beter in staat om in de nasleep van een driftbui kleinigheden te negeren of je kind te omarmen.

Natuurlijk hoef je niet al het gedrag te accepteren, maar je moet je kind wel kunnen laten zien dat je het begrijpt.
Neem de zorgen, angsten en driftbuien serieus, ook al zijn het voor jou maar kleine dingen.
In de loop van je kindertijd en jeugd heb je zelf ook moeten leren omgaan met min of meer moeilijke situaties. Achteraf blijken veel van de dingen waar we ons vroeger over opwonden niets voor te stellen.

Het omgaan met stress en woede is onderdeel van de sociale ontwikkeling. Gelukkig duren de driftbuien meestal niet langer dan een paar minuten en daarna is de wereld voor kinderen weer in orde.

3. hoe om te gaan met een driftbui – hoe correct te reageren

Sommige kinderen zijn veel vatbaarder voor driftbuien dan andere. Toch zijn er verschillende manieren om het aantal driftbuien te verminderen en de intensiteit ervan zo laag mogelijk te houden.

klare Regeln
Blijf eerlijk, maar verander je standpunt niet.

Consequent zijn helpt kinderen zo snel mogelijk te wennen aan duidelijke regels. Ouders die toegeven aan herhaalde vragen of schreeuwen, ook al was hun antwoord eerder nee, maken zichzelf onbetrouwbaar. Elk kind herinnert zich de situatie en zal in de toekomst precies dit middel gebruiken om zijn eigen wil af te dwingen.

Kinderen willen altijd grenzen testen. Als u echter vaste regels afspreekt waaraan ieder gezinslid zich moet houden, zult u al snel merken dat het opzoeken van grenzen steeds minder voorkomt.
Een duidelijk geregelde dagelijkse routine zorgt ervoor dat uw kind eraan kan wennen. Als er volgens een bepaald ritueel een vaste bedtijd wordt afgesproken, vallen vervelende discussies over laat opblijven na verloop van tijd weg.

Komt een driftbui toch voor, dan zijn er twee manieren om daarmee om te gaan. De ene manier is afleiding. Dit werkt echter alleen helemaal aan het begin van een dreigende escalatie en meestal eerder bij kleinere kinderen.

Een andere optie is om kinderen een kanaal voor hun woede te bieden. Geef uw kind een bal om tegen de muur te gooien, een trommel om wild op te slaan, of de mogelijkheid om in de tuin te rennen.
Met deze middelen kan een driftbui bij kinderen aanzienlijk worden verkort en is de kans kleiner dat zij de directe confrontatie met u aangaan.

4. het kind wordt ouder en de woede blijft

Preventie van geweld:

Het Noordwest-Duitse Preventieforum biedt gerichte ondersteuning op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit aanbod is gericht op zowel kleuterscholen als scholen.

Hoewel de fase van opstandigheid eindigt op de leeftijd van ongeveer 4 tot 5 jaar, komt agressief gedrag bij kinderen ook later nog voor.
Actief luisteren en intensief inspelen op individuele behoeften zijn manieren om een agressief kind minder boos te maken.

Als een kind echter agressief is tegen zijn eigen moeder of tegen andere kinderen, is het belangrijk dit gedrag goed te observeren. Schoppen, slaan of gooien zijn gedragingen die eenvoudigweg niet getolereerd kunnen worden.
Vaak vormen dergelijke hevige woede-uitbarstingen een gevaar voor de gezondheid van het kind zelf en van anderen.

aggressives Kind
Agressie heeft een verstandige uitlaatklep nodig.

Als dergelijke driftbuien vaker voorkomen bij schoolkinderen, kan een bezoek aan een kindertherapeut raadzaam zijn. Vooral ADHD bij kinderen is een groot probleem dat vaak verkeerd wordt ingeschat.

ADHD-kinderen zijn vaak overweldigd door hun omgeving en reageren daarom agressief op hun omgeving. Met kalmte, kalmte en intensieve therapie kunnen woede-uitbarstingen van kinderen echter relatief goed worden behandeld.

Hier volgen enkele gedragingen die erop kunnen wijzen dat een kind ADHD heeft:

 • het kind is erg onrustig
 • er zijn vaak ruzies
 • het kind wordt snel een buitenbeentje in nieuwe groepen
 • er wordt vaak gewisseld van taak
 • de frustratietolerantie is extreem laag

Meer informatie over ADHD bij kinderen vindt u in deze video:

https://www.youtube.com/watch?v=7Q5MtsvZtO0

5. handleiding voor het omgaan met de uitdagende fase

No products found.

Gerelateerde berichten