Mijn kind spreekt niet: Oorzaken en therapie

[knop]Boeken kopen om te leren spreken[/knop] Wat kijken ouders er naar uit om het eerste woordje van hun kroost te horen. Soms moeten ze geduld hebben, want het is heel normaal dat jongens en meisjes …

Mijn kind spreekt niet: Oorzaken en therapie

Kind redet nicht
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Gezondheid
  4. »
  5. Ontwikkeling van het kind
  6. »
  7. Mijn kind spreekt niet: Oorzaken en therapie
Mijn kind spreekt niet – wanneer is er reden tot bezorgdheid?

Elk kind heeft een andere tijd nodig om te leren spreken. Als uw kind in het derde levensjaar niet spreekt of andere afwijkingen vertoont, moet u het beter observeren.

Wat zijn de oorzaken als mijn kind niet spreekt?

De belangrijkste psychologische en fysiologische oorzaken zijn spraakontwikkelingsstoornissen, autisme, mutisme en doofheid.

Hoe kan de ontwikkelingsstoornis worden behandeld?

De behandeling is altijd afhankelijk van de oorzaak. Afhankelijk van de oorzaak kan een bezoek aan een logopedist of taaltherapeut nodig zijn. U kunt uw kind ook gerichte ondersteuning bieden.

[knop]Boeken kopen om te leren spreken[/knop]

Wat kijken ouders er naar uit om het eerste woordje van hun kroost te horen. Soms moeten ze geduld hebben, want het is heel normaal dat jongens en meisjes hun tijd nemen tot ver in de eerste helft van hun tweede jaar.

Als uw kind helemaal niet wil praten, moet u het goed in de gaten houden om stoornissen in de spraakontwikkeling vroegtijdig te herkennen. Naast psychologische oorzaken, zoals spreekangst bij stotteren, kunnen er ook fysiologische redenen zijn. Met de juiste diagnose kun je de therapeutische hulp zoeken die je nodig hebt. Hier presenteren we de meest voorkomende oorzaken en tekenen van stoornissen.

1. de taalontwikkeling van jonge kinderen begint bij de geboorte

Kind redet nicht und schaut in Ferne, Mutter sitzt verzweifelt im Hintergrund
Wanneer kinderen niet praten, kan dit psychische en lichamelijke oorzaken hebben.

De taalontwikkeling bij jonge kinderen begint niet wanneer ze hun eerste woordjes spreken. Het begint al bij de geboorte en de eerste uitwisseling van blikken met verzorgers. Lang voordat je kind zich verstaanbaar maakt met woorden, neemt het bewust zijn omgeving waar en leert het communiceren.

Al na enkele dagen volgt uw baby u met zijn ogen en observeert hij uw gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Beetje bij beetje imiteert hij uw gedrag totdat hij u betovert met zijn eerste glimlach. In de eerste zes maanden van zijn leven, in de zogenaamde eerste brabbelfase, leert uw baby zichzelf te laten horen met geluiden, waarbij hij verschillende toonhoogtes gebruikt voor verschillende behoeften en gemoedstoestanden.

In de tweede helft van het eerste levensjaar brabbelt uw baby tegen zichzelf en verdubbelt hij al lettergrepen als “da-da” of “ba-ba”. In deze tweede brabbelfase begrijpt je kind al veel woorden, ook al kan hij of zij ze nog niet uitspreken. Als je tegen je kind zegt dat het pap gaat eten, weet het meestal heel goed hoe het verder moet en drukt het zich dienovereenkomstig uit.

Kinderen spreken hun eerste woordjes meestal in het eerste levensjaar. Het maakt niet uit of ze meteen na hun eerste verjaardag beginnen te praten, kort daarvoor of pas als ze 18 maanden oud zijn. Wat belangrijk is, is dat ze zich met taal proberen uit te drukken door naar de hond te wijzen en “woef-woef” te zeggen, je te begroeten met het klassieke “mama” of “papa” of de kleurrijke “bal” te willen hebben.

Aan het eigenlijke spreken gaan zoveel taalontwikkelingsfasen vooraf. Als uw kind niet spreekt, kunt u waarschijnlijk al in de eerste levensmaanden opvallende kenmerken of verschillen met andere kinderen herkennen.

2. eerste tekenen: Wanneer medische hulp zoeken

Kind schaut interessiert Vater zu wie er den Computer bedient.
Kinderen leren beter praten als ouders hen aanmoedigen door goede oog-om-oog communicatie.

Je volgt de ontwikkeling van je kind ongetwijfeld op de voet en bent blij met elke stap die hij of zij zet. Toch helpt het vaak helemaal niet om je eigen kind te vergelijken met anderen van dezelfde leeftijd, want elk kind heeft zijn eigen individuele tijd nodig om nieuwe vaardigheden te leren.

Als uw kind niet praat, zijn er toch eerste tekenen dat u met uw kinderarts moet praten.

2.1 Eerste levensjaar

In de eerste levensmaanden ontwikkelt uw kind nog geen eigen spreektaal, waarin het kirrend, krijsend als het blij is of verschillende toonhoogtes uitprobeert.

Het brabbelt niet en zelfs vanaf negen maanden probeert het zich niet verstaanbaar te maken met de eerste dubbele klanken zoals “ga-ga” of “da-da”.

Tip: Voor vragen over het niveau van de taalontwikkeling kunt u het beste gebruik maken van de reguliere vroegtijdige opsporingsonderzoeken.

2.2 Tweede levensjaar

Kind redet nicht und sitzt mit Eltern, die sich Sorgen, auf einer Couch
Als kinderen stotteren, zoeken ze soms volledige stilte als uitweg.

Je kind geniet niet van kinderrijmpjes, hand-vingerspelletjes of voorlezen. Ofwel is het niet leuk voor hem en zoekt hij een andere activiteit, ofwel begrijpt hij de betekenis van de spelreeksen niet.

Uw peuter toont misschien ook geen interesse om met u te communiceren door te wijzen naar voorwerpen die hij wil hebben of laten zien.

Als uw kind helemaal niet praat, in het tweede levensjaar geen woorden kan uitspreken of ze meestal niet correct kan uitspreken, moet hij of zij worden onderzocht.

2.3 Derde en vierde levensjaar

Late praters

Late praters of “laatbloeiers” zijn kinderen die een taalachterstand hebben. Met 24 maanden kunnen zij slechts enkele woorden spreken en meestal geen zinnen. Hun taalontwikkeling explodeert letterlijk in het derde levensjaar. Tegen de leeftijd van 4 jaar hebben zij meestal al hun achterstand ingehaald.

Op 2-jarige leeftijd, ten laatste op 3-jarige leeftijd, beleven kinderen veel plezier aan verhalen die hen worden voorgelezen of die zij als luisterboek kunnen volgen. Ze genieten ook van samen zingen. Als uw kind hier geen belangstelling voor heeft en tegelijkertijd weinig of niet praat, kan dit wijzen op bijvoorbeeld een gehoorbeperking.

Op deze leeftijd zouden kinderen een actieve woordenschat van ongeveer 450 woorden moeten hebben. Als uw kind slechts enkele woorden actief gebruikt om met u te communiceren, heeft het hulp nodig.

3. spraakstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben

Junge bekommt Kopfhörer auf
Een gehoortest kan uitwijzen of gehoorproblemen de spraakontwikkeling remmen.

Er zijn verschillende redenen waarom een kind niet praat. Afhankelijk van de reden worden ook andere levensgebieden of vaardigheden aangetast, zodat de oorzaak meestal goed kan worden vastgesteld met een uitgebreide observatie.

3.1 Een kind met gehoorproblemen heeft moeite om gesprekken te volgen.

Als uw kind helder en levenslustig is, maar toch niet praat, kan er sprake zijn van gehoorproblemen. Misschien wil hij of zij graag sprookjes horen en telrijmpjes oefenen, maar hoort hij of zij gewoon niets of heel weinig.

Als een kind een gehoorbeschadiging of ziekten aan het oor heeft, kan het maar slecht horen, waardoor het niet goed leert praten. Hij of zij heeft een onduidelijke uitspraak en heeft moeite om gesprekken te volgen. U kunt soms het gevoel hebben dat uw kind niet naar u luistert – misschien hoort hij of zij uw verzoeken of aanwijzingen echt niet.

Het kan ook gaan om een aangeboren afwijking zoals doofheid of stomheid. Genetische afwijkingen kunnen de oorzaak zijn dat een kind zijn spraakorganen niet bewust kan aansturen en dus niet kan spreken.

Schade aan de spraakorganen, zoals het ontbreken van de stembanden of het strottenhoofd, kan ook een oorzaak zijn van het onvermogen van een kind om te spreken. Met een ontbrekend gehoororgaan en de daarmee gepaard gaande doofheid is het heel moeilijk om een gesproken taal te leren.

3.2 Taalontwikkelingsstoornissen hebben verschillende oorzaken

Doofheid is één oorzaak op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen. Andere oorzaken zijn aangeboren of verworven in de eerste levensmaanden.

Oorzaak Kenmerken
Genetische of neurologische oorzaken Muteness is een aangeboren stoornis in de hersenen. Ook andere neurologische afwijkingen of hersenletsel zoals afasie kunnen de oorzaak zijn.
Kunstmatige beademing bij baby’s Als uw baby direct na de geboorte of in de eerste levensweken kunstmatig beademd moest worden, kan de spraakontwikkeling vertraagd zijn.
Gebrek aan vroegtijdige interventie Om taal te leren heeft een kind een communicatieve omgeving en prikkels nodig. Als ouders niet met hun kinderen praten, niet voorlezen of hun kind niet op andere manieren ondersteunen, kunnen taalontwikkelingsstoornissen optreden.
Psychologische schade Als kinderen in hun vroege leven een trauma of andere psychologische schade hebben opgelopen, kan dit de taalontwikkeling verstoren; in dergelijke gevallen spreken sommige kinderen helemaal niet.

3.3 Autisme en mutisme maken het voor kinderen moeilijk om met hun omgeving te communiceren.

Als uw kind autisme of mutisme heeft, maakt de taalstoornis deel uit van deze aandoening. Daarom moet bij de behandeling van taalstoornissen altijd naar het hele plaatje worden gekeken.

Autistische kinderen lijden aan de zogenaamde autismespectrumstoornis, waardoor de betrokkenen moeilijk contact kunnen maken met hun omgeving en sociale relaties kunnen aangaan. Taal, als belangrijkste communicatiemiddel, wordt daardoor ernstig aangetast. Als uw kind niet praat en andere autistische symptomen vertoont, moet u hierover praten met de behandelend kinderarts.

Mutisme is een communicatiestoornis waarbij een kind volledig (totaal mutisme) of slechts gedeeltelijk (electief, selectief mutisme) weigert te spreken, vooral tegen vreemden. Terwijl uw kind tegen u praat, doet het dit niet meer zodra er mensen van buitenaf aanwezig zijn. Als u dit gedrag bij uw kind waarneemt, praat dan ook met de opvoeders in de crèche of de leerkrachten op school over hun waarnemingen en uit uw vermoedens.

Autisme en mutisme zijn complexe medische aandoeningen die grondig medisch onderzoek en een langdurige behandeling vereisen.

4. Therapiemogelijkheden zijn afhankelijk van de oorzaak

Kind redet nicht und ist mit Logopäden in Therapie
Logopedische therapie kan motorische spraakstoornissen effectief behandelen.

Welke therapie en ondersteuning uw kind nodig heeft, hangt doorslaggevend af van de oorzaken. Samen met de behandelend arts zoekt u de beste weg.

4.1 Tips voor ouders

Als ouder geeft u veel om de gezondheid van uw kind. Daarom is het belangrijk dat u uw kind alle emotionele steun geeft die het nodig heeft. Push hem niet om te praten, maar leer hem het plezier van communiceren. Late praters hebben deze steun nodig om voldoende tijd te nemen voor hun eerste taalpogingen.

Als uw kind door ziekte niet kan praten, zoek dan andere manieren waarop uw kind zich goed kan ontwikkelen.

4.2 Logopedie

Wanneer kinderen stotteren of fysiologische problemen en spraakontwikkelingsstoornissen hebben, kan een logopedische behandeling helpen. Logopedie wordt ook toegepast bij kinderen met selectief mutisme, waarbij het kind stap voor stap leert zijn spraakremmingen bij vreemden te verliezen.

4.3 Logopedisten en psychologische ondersteuning

Als uw kind lijdt aan stotteren, kan het gepest worden op school of verlegen zijn vanwege zijn spraakstoornis. In dat geval kan ook psychologische hulp nodig zijn om een sterk zelfvertrouwen op te bouwen.

6. boeken kopen over taalverwerving bij jonge kinderen

No products found.

Gerelateerde berichten